Korzár logo Korzár
Štvrtok, 27. júl, 2017 | Meniny má Božena

Na penziu po manželovi treba mať trpezlivosť

Pozostalostný dôchodok je jednou z mála možností, ako čeliť chudobe vo vyššom veku. Ženy sú na tom horšie ako muži.

Peripetie s vybavovaním. Ak nemáte informácie o všetkých potrebných dokladoch, bude to trvať dlhšie.(Zdroj: ilustračné Pavol Funtál)


Sociálna poisťovňa vypláca takmer 300–tisíc vdovských dôchodkov. Žien, ktoré dostávajú časť príjmu zosnulého manžela, síce mierne ubúda, ale budúcnosť pravdepodobne prinesie opak.

Populačný vývoj je nezvratný. Do dôchodkového veku vstupujú početné povojnové ročníky a medzi nimi jednoznačne prevažujú ženy.

Problémy s vybavením dôchodku mala, okrem iných, aj Alena Majirošová z Prešova. „Trvalo mi to viac ako dva mesiace. Vždy mi chýbali nejaké doklady. Posielali ma hore – dole, od Šavla do Pavla. Ale vopred mi nikto z úradníkov nevedel povedať, čo všetko budú odo mňa požadovať.“

Základom sú doklady

Nárok na vdovský dôchodok majú iba manželky, ďalšou podmienkou je dôchodkové poistenie zosnulého. Ak poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, vdova potrebuje preukaz totožnosti, sobášny list a jeho úmrtný list.

„Zložitejšie je uplatnenie nároku po poistencovi, ktorý ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho dôchodku,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Jana Ďuriačová. Konanie vyžaduje doklady o ukončení vzdelania, o zamestnaní a vojenskú knižku. Až na posledný z týchto dokladov sa to vzťahuje aj na žiadosť o vdoveckom dôchodku. Muž má rovnaké podmienky nároku ako žena.

Ženy zarábajú menej

Aj keď sa rodí viac chlapcov ako dievčat, s vekom sa táto prevaha stráca. Príslušníci silnejšieho pohlavia v priemere žijú kratšie. Kým stredná dĺžka života muža pri narodení je čosi vyše 71 rokov, žena má nádej žiť o sedem rokov viac.

Sociológovia hovoria, že ženy vedú zdravší život. Lekári dodávajú, že sa prejavujú aj ženské hormóny a nižšie hladiny železa, čo odďaľuje nástup srdcovocievnych ochorení, na ktoré zomiera najviac ľudí.

Dlhovekosť má však aj ťaživý rozmer – ženy majú nižšie príjmy a zákonite aj starobné penzie. Na konci minulého roka bol priemerný dôchodok muža 400 eur a ženy 315 eur.

Pomôže súbeh a vianočný príspevok

Čiastočne tento problém rieši možnosť súbehu dávok zo Sociálnej poisťovne. „Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vyšší dôchodok sa vypláca v plnej sume a nižší v sume jednej polovice,“ informuje Ďuriačová.

Ďalšou kompenzáciou je vianočný príspevok. Rozhoduje výška dôchodku alebo dôchodkov a možné maximum je vo výške 60 percent priemernej mzdy.

FAKTY

Na čom záleží

Manželstvo

Nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť rozvedenému človeku. Na druhej strane sa neskúma, či manželia žili v jednej domácnosti ani to, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie.

Dôchodkové poistenie zosnulého

Muž alebo žena museli ku dňu smrti poberať starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, spĺňať podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mať dostatok odpracovaných rokov na invalidný dôchodok. Starobný dôchodok si vyžaduje najmenej 15 rokov v systéme a dôchodkový vek. U mužov ide o 62 rokov, u žien záleží na počte detí. Nárok na invalidný dôchodok je okrem miery zdravotného postihnutia podmienený aj dĺžkou dôchodkového poistenia. Záleží na veku: človek nad 45 rokov potrebuje najmenej 15 rokov odvodov, ostatní menej.

Záväzky voči Sociálnej poisťovni

Živnostníkovi, ktorí nezaplatil odvody, sa zníži nárok na starobný alebo invalidný dôchodok. Aby k tomu nedošlo, dlžobu musí vyrovnať. Urobiť to môže aj vdova po ňom. V takom prípade sa poistné považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.

Výnimka

Dôvodom na vdovský dôchodok je aj smrť manžela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Situácia pozostalého

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca jeden rok od úmrtia v rodine. V mnohých prípadoch sa však vypláca ďalej. Najčastejšie je to vtedy, keď pozostalý dovŕšil dôchodkový vek. Ďalšie možné dôvody sú, že sa stará o nezaopatrené dieťa, je úplne invalidný, vychoval aspoň tri deti, alebo dovŕšil 52 rokov a vychoval dve deti.

joč

Koľko vám dajú

Vdovský alebo vdovecký dôchodok je 60 percent starobnej, predčasnej alebo invalidnej penzie zosnulého.

Ak žiadnu nepoberal, základom je jeho poteciálny nárok. Iba v prípade predčasného dôchodku to nie je možné.

Ak zosnulý mal nárok na starobný aj invalidný dôchodok, ráta sa vyšší z nich.

Keď vdova alebo vdovec poberá dva dôchodky, vyšší z nich dostáva celý a z nižšieho jednu polovicu.

joč

Ako uplatniť svoj nárok

Začať treba doma. Konanie si vyžaduje rôzne doklady, a to najmä o zosnulom. Ostatné by mala zariadiť príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Žiadateľ je povinný preukázať rozhodujúce skutočnosti. Absencia potrebných údajov spravidla vedie k predĺženiu konania.

Dôchodok kompenzuje stratu príjmu

Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť žene alebo mužovi príjem po úmrtí manžela alebo manželky. Nárok naň vzniká dňom tejto udalosti v úmrtnom liste, prípadne dňom smrti v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení nezvestného človeka za mŕtveho.

Žiadosť spíše pobočka poisťovne

Konanie o priznanie tohto druhu dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Spisuje ju pobočka poisťovne podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu pozostalého. Kto nemá trvalý pobyt na Slovensku, musí ísť na ústredie poisťovne v Bratislave.

Konanie si vyžaduje údaje

Tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Žiadateľ musí zbierať informácie už pred návštevou poisťovne. Najlepšie urobí, keď zatelefonuje na jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo priamo do svojej pobočky.

Údaje musia byť spoľahlivé

Konanie sa nezaobíde bez spoľahlivých údajov a jeho dĺžka závisí len od toho, či ich poisťovňa má k dispozícii, alebo musí na ne čakať. Žiadateľ potrebuje originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov.

Čo sa predpokladá o zosnulom dôchodcovi

Záleží na tom, či zosnulý poberal dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo nie. Prvý prípad si vyžaduje iba tieto doklady: 1: preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), 2: sobášny list alebo výpis z knihy manželstiev, 3: úmrtný list partnera. Ak popri dôchodku pracoval, je potrebné predložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Čo sa predkladá o inom zosnulom

Ide najmä o tieto doklady: 1: doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom), alebo potvrdenie zo školy o štúdiu, 2: rodné listy detí a ak dieťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku, aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky, 3: evidenčný list dôchodkového zabezpečenia alebo iný doklad o dĺžke zamestnania, 4: prípadne potvrdenie o každej evidencii v nezamestnanosti pred 1. januárom 2001 a o podpore v nezamestnanosti od 1. januára do 31. decembra 2003. Vdova bude potrebovať aj vojenskú knižku manžela alebo iný doklad z vojenskej správy o ňom.

Na dlhšiu výplatu treba mať dôvod

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca aj po roku od smrti muža alebo ženy, ak poberateľ spĺňa niektorú z týchto podmienok: 1: stará sa o nezaopatrené dieťa, 2: je úplne invalidný, 3: vychoval aspoň tri deti, 4: dovŕšil 52 rokov a vychoval dve deti, alebo 5: dovŕšil dôchodkový vek. Ak dôvod na dlhšiu výplatu vznikol po priznaní dôchodku, poisťovňa môže požadovať doklady, ktoré to preukážu. Naopak, ak sa vdova alebo vdovec prestane starať o nezaopatrené dieťa, prípadne prestane byť úplne invalidným, musí to oznámiť poisťovni a to do 8 dní, odkedy k tej alebo onej skutočnosti došlo.

Nekompletná žiadosť predlžuje konanie

Rozhodovanie o nároku na vdovský alebo vdovecký dôchodok je individuálne. Dokedy musí poisťovňa rozhodnúť? Mala by najneskôr do 60 dní od začatia konania, no v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, ale musí to žiadateľovi oznámiť.

joč

VEDELI STE?

Ženy a muži

Sociálna poisťovňa vypláca takmer 300–tisíc vdovských a 37–tisíc vdoveckých dôchodkov

Muž má rovnaké podmienky nároku ako žena
Aj spôsob, ako sa pozostalostná penzia vypočíta, je rovnaký pre oboch. Je to 60 percent dôchodku zosnulého alebo jeho nároku.

Priemerný vdovský dôchodok je 221 eur. Priemerný vdovecký dôchodok je 168 eur.

Ženy majú v priemere nižšie príjmy ako muži.

joč

Neprehliadnite tiež

Hasiči zachránili andulky z horiaceho kvetinárstva

Na Sídlisku Ťahanovce vypukol v stredu večer požiar.

Peklo motoristov v Košiciach zmierni až prejazdná križovatka pri VSS

Podľa harmonogramu by ju mali dokončiť do konca júla.

Poslanci košického KVP chcú starostu pod väčšou kontrolou

Halenár musí na webe zverejňovať svoj pracovný kalendár.

Obľúbená prešovská Záhrada umenia bola v minulosti aj bazénom

V bývalom priestore hradieb sú dnes vystavené sochárske diela.

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Máme plán B, chváli sa Erdogan. Európu už nepotrebuje

Turecko potrebuje Európu viac ako Európa Turecko.

KOMENTÁRE

S Tureckom sa dá iba bartrovať, nie kádrovať

Únia by nemala teraz zmeniť zvyk a povedať Ankare, že ju nikdy neľúbila.

KULTÚRA

Orhan Pamuk: Nie sme radi otrokmi autoritatívnych režimov

Exkluzívny rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny.

Najčítanejšie na Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 2. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 3. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 4. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 5. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 7. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 8. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 9. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 10. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 1. Modesta Real Estate sprostredkovala pre Emil Frey halu v P3
 2. Recept na príjemné ráno od „majstra rozkoší“ Daniela Nekonečného
 3. K-Classic – značka, ktorá pomáha!
 4. Pred 25 rokmi musela byť jazdenka zo západu
 5. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty
 6. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek
 7. Cíťte sa v priestore príjemne
 8. Ktorý odšťavovač má najvyššiu výťažnosť?
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 10. Ako si vybrať wc a umývadlo?
 1. Odteraz pri volaniach už nemusíte rátať minúty 9 517
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 4 484
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 4 461
 4. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 4 271
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 829
 6. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 3 675
 7. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 883
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 2 809
 9. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 1 912
 10. Nenaleťte pochybným predajcom jazdeniek 763

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop