Korzár logo Korzár
Štvrtok, 25. máj, 2017 |Meniny má Urban

Osamelý otec dáva lásku dieťaťu ako matka

Výchova dieťaťa je náročnou a zodpovednou úlohou. Veľmi dobre si to uvedomujú aj osamelí rodičia.

Otec a syn. Rado sa v úlohe otca našiel. Na Dávidka nedá dopustiť. Ten je na pohľad šťastným dieťaťom.(Zdroj: šim)

Tridsiatnik Rado zo Spiša sa pred rokom a pol stal otcom. Rovnako dlhý čas sa stará o syna Dávidka. Hrou osudu sa z neho stal osamelý otec. V role rodiča sa doslova našiel. To, že vychováva syna sám, nevníma ako hendikep. Už prvý pohľad na Dávidka prezrádza šťastné dieťa. Rado na svojho syna nedá dopustiť a je šťastný, že ho má.

V úvode našej návštevy sa Dávidko pohanbieval. Iskry v jeho detských očiach sa však nedali prehliadnuť. O pár minút už milo požmurkoval a pri odchode nezabudol poslať pusu s pozdravom.

„Som rád, že Dávidka mám. Priznám sa, najprv som si nevedel seba predstaviť v úlohe otca, ale od prvej minúty ma to pochytilo,“ prezrádza Rado.

Podľa neho je Dávid milé a živé dieťa. O všetko sa zaujíma, otca niekedy osloví krstným menom, ako jeho starká, ovláda už aj prvé slovíčka. Keď sa usmeje, na líčkach sa mu objavia jamky. Keď ho osloví otec, hneď sa k nemu naťahuje a chce byť iba s ním. To, že Rado sa o syna stará sám, bez mamy, nevníma ako problém.

„Keď sa môžu o dieťa starať starí rodičia, v prípade, že dieťa nemá svojich rodičov, prečo by som sa ja nemohol postarať o svojho syna,“ zdôrazňuje.

Nemyslí si, že správnu a dobrú výchovu môže dať dieťaťu jedine matka. O dieťa sa môže pokojne postarať aj otec, i keď priznáva, že najlepším pre dieťa sú obaja rodičia.

„Dôležité je, aby dieťa cítilo, že ho má niekto rád. Ja svojho syna mám nadovšetko rád a nedal by som ho. Poznám deti, ktoré majú oboch rodičov a tí sa o ne vôbec nestarajú. Je to smutné,“ zamýšľa sa Rado.

Má dcéru, bojuje i o syna

Vladimír sa už päť rokov stará o dcéru Barborku (15). Jeho exmanželka sa o ňu prestala zaujímať a tak ju Vlado vychováva sám.

„Barborka sa učí dobre, nepatrí medzi problémových pubertiakov a ja sa ju snažím vychovávať najlepšie ako viem. Sme spolu 24 hodín denne a je nám dobre. Veľakrát som musel zastúpiť aj úlohu matky, popasovať sa s viacerými prekážkami, ale zvládli sme to,“ komentuje Vlado.

Ten má aj osemročného syna Mária, ktorý žije s matkou. Už niekoľko rokov sa snaží získať syna. Chce, aby žil spolu s ním a Barborkou v jednej domácnosti.

„Bohužiaľ, dnes môže chlap dostať dieťa do starostlivosti poväčšine iba v prípade, ak ho matka odmietne,“ podotýka. Už trikrát sa usiloval o striedavú starostlivosť, no trikrát mu bola zamietnutá. A tak ostáva pre syna i naďalej víkendovým otcom. Deťom vymýšľa výlety, zábavu, spolu sa hrávajú.

„Snažím sa im život rozveseľovať. Rád trávim čas s deťmi. A bol by som rád, keby s nami žil aj môj syn. Snažím sa tento sen sebe, aj im splniť už päť rokov a dúfam, že sa nám to raz podarí.“ Podľa neho zvládnuť výchovu dieťaťa aj jedným rodičom sa dá a pokojne to dokáže aj sám otec.

Výchova matkou či otcom má rovnakú hodnotu

Výchova dieťaťa je náročnou a zodpovednou úlohou. Veľmi dobre si to uvedomujú aj osamelí rodičia. Podľa slov Ladislava Ďurkoviča z Ligy otcov, otec dokáže plnohodnotne zastúpiť matku. I keď, samozrejme, úlohu matky neznevažujú, tá je dokonca kľúčová v prvých dňoch života dieťaťa.

Spoločenská konvencia podsúva názor, že dieťa, ktoré žena privedie na svet, sa stáva akoby jej „majetkom“. V niektorých prípadoch, pri zverení výchovy dieťaťa matke, však na tento všeobecný názor doplatí dieťa.

Ako odborníci potvrdzujú, v živote dieťaťa sú obdobia, v ktorých má otec nezastupiteľnú úlohu. Absencia vzoru otca môže neskôr dieťa poznačiť.

Zaujímavo zaznievajú štatistiky amerických psychológov, ktorí skúmali na vzorke 7 000 detí, aký dopad mala na dieťa výchova bez otca.

U takýchto detí bola až päťkrát väčšia pravdepodobnosť, že spácha samovraždu, 32-krát, že utečie z domova, deväťkrát, že nedokončí školu a až desaťkrát väčšia pravdepodobnosť, že podľahne drogám.

„O to viac je dôležité, aby dieťa malo oboch rodičov. No nie vždy je to aj možné,“ podotýka L. Ďurkovič. Výchova otcom je podľa jeho slov rovnako hodnotná, ako výchova matkou. „Ja sám vychovávam dcéru a je to spokojné a vyrovnané dieťa.“

Striedavá výchova

Ročne súdy na Slovensku rozhodujú o zverení do opatery u 13-tisíc detí. Z toho 12-tisíc je zverených matkám, iba 1 000 otcom. Je dôležité, aby rozhodnutia boli najmä v prospech detí.

„Bohužiaľ, je to aj o pokrivenom myslení štátu, preferuje sa kvalita matky a zaznáva sa otec. I keď sú prípady, kde by bolo dieťaťu lepšie s otcom.“

V Lige otcov sa preto usilujú o tzv. striedavú výchovu, aj zo strany matky, aj zo strany otca. „Z celkového počtu 13-tisíc zverení bolo vlani iba 114 prípadov striedavej výchovy. Je to smutný osud detí, z ktorých legislatíva vyrába polosiroty,“ zamýšľa sa L. Ďurkovič.

Názor psychológa

Správna výchova dieťaťa má veľký vplyv aj na jeho duševný vývoj. Niekdajší mýtus, že deti z neúplných rodín boli problémové, dnes už neplatí.

Podľa slov klinickej psychologičky a súdnej znalkyne PhDr. Karin Štiffelovej, ak je osobnosť rodiča, vychovávajúceho dieťa v norme, nemusí z neho byť hneď emočne labilný, či problémový jedinec. Platí to aj v prípade výchovy otcom.

Osamelým otcom sa môže stať vdovec, ktorý stratil partnerku a tým pádom dieťa nemá žiaden kontakt s matkou. Druhý prípad je, keď dieťa vychováva otec a tá matka niekde je, no nekontaktuje sa s dieťaťom alebo, keď je dieťa zverené do výchovy otcovi.

„Ak otec vychováva synov, prirodzene im dáva mužské vzory správania. Ak vychováva dcéry, je dôležité, aby dievčatá mali aj ženský vzor. Teda, ak tam nie je tá matka, aby ju niekto nahradil. Najčastejšie to býva stará mama, otcova sestra, učiteľka v škole, trénerka a pod.,“ zdôrazňuje.

Na otázku, či výchova otcom má nejaké úskalia, odpovedá: „Samozrejme, ideálny je model rodiny s dvoma rodičmi. Ak sa otec stará o dieťa sám, pravdepodobne nemá inú možnosť. Dnes sú deti zverené do starostlivosti otca v prípade, ak sa matka z akéhokoľvek dôvodu nedokáže o dieťa postarať. Myslím si, že ak je otec dostatočne emocionálne uspôsobený, dokáže to dieťa emočne podchytiť tak, ako matka. Zvyklo sa hovorievať, že deti z neúplných či rozvrátených rodín boli problémové. Z praxe viem, že často deti s poruchami správania vyrastajú v usporiadaných a zabezpečených rodinách,“ dodáva.

šim
Osamelý rodič optikou zákona

Každá rodina, resp. matka či otec, bez ohľadu na stav, má nárok na:
- rodičovský príspevok
(190,10 €)
- príspevok na starostlivosť o dieťa (max 230 €)
- príspevok pri narodení dieťaťa (151,370 €+678,490 €)
- prídavok na dieťa (22 €)

Na osamelého rodiča (matka, či otec) sa mysli v prípade materského:
Materské sa poskytuje vo výške 60 % vymeriavacieho základu, a to:
- od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak pôrod nastal skôr, odo dňa pôrodu, spravidla 34. týždňov od vzniku nároku
- najdlhšie 37. týždňov od vzniku nároku na materské, ak je poistenkyňa osamelá
- najdlhšie 43. týždňov od vzniku nároku na materské, ak poistenkyňa porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará do konca 14. týždňa od vzniku nároku, ak sa narodilo mŕtve dieťa
- inému poistencovi odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do uplynutia 28. týždňa od vzniku nároku na materské, v prípade, ak je osamelý do uplynutia 31. týždňa
- ak prevzal iný poistenec do starostlivosti dve alebo viac detí, do uplynutia 37. týždňa od vzniku nároku na materské
(od 1. 1. 2011 platí aj v prípade poistenkyne/poistenca, ak nárok na materské vznikol pred 1. 1. 2011 a trvá aj po 31. 12. 2010)

Zdroj: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
ANKETA

Tridsiatnička Lívia, 1 dieťa, Spišská Nová Ves
„Myslím si, že muž by zvládol sám vychovávať dieťa, i keď rozhodujúca je matka. Dobrá výchova však nie je otázkou pohlaví. Skôr je to o schopnostiach. Matka, hlavne v prvých rokoch života, dáva dieťaťu akúsi výbavu do života, pripravuje ho na život. Otec je ten, ktorý sa o rodinu postará, myslím aj po materiálnej stránke. Na strane druhej sa deti možno s otcom viac zabávajú, ako s mamou. Takže je to vzájomne vyvážené.“

Pavol, dve deti, Spišská Nová Ves
„Sú špecifické veci, úlohy, ktoré zvládne matka a tie, ktoré sú zasa výsadou otca. Jednoducho, to čo dokáže matka, nedokáže otec a naopak. Ak dieťaťu chýba matka, myslím si, že skôr či neskôr sa začne citovo viazať na inú ženu vo svojom okolí, starú mamu, krstnú mamu. Bude v nich hľadať mamu. Som však presvedčený, že dieťa potrebuje tak otca, ako mamu. Určite by muž zvládol výchovu dieťaťa, ale tá matka by tam asi chýbala.“

Andrea Falcská, dve deti, Spiš
„Výchova je predovšetkým o zodpovednom prístupe. Samozrejme, nesmie chýbať láska k dieťaťu. Ak to funguje, nezáleží na tom, či sa o dieťa stará matka či otec, ak teda nie je možnosť, aby ho vychovávali obaja vzájomne. Sú matky, ktoré sa o deti vôbec nestarajú i otcovia, ktorí na nich nemajú čas a žijú v jednej rodine. Takýmto deťom by bolo lepšie s jedným, poriadnym rodičom, ako s dvomi nanič rodičmi. Či už sama matka alebo otec, ak je dieťa šťastné, to je podstatné.“

šim

Neprehliadnite tiež

Len čo odložili lopaty, prišla ďalšia búrka

Aj vo Veľkom Šariši bojovali s vodou a nánosmi bahna.

Ste právnik alebo ekonóm? Môžete sa stať riaditeľom nemocnice

Na čele štátnych nemocníc stáli doteraz zvyčajne ich zamestnanci – lekári.

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner reprezentácie a šéf zväzu spolu diskutovali.

Najčítanejšie na Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 2. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 5. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 6. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 10. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 679
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 059
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 013
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 120
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 923
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 161
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 967
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 680
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 632
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 612

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop