Korzár logo Korzár
Pondelok, 1. máj, 2017 |dnes je Sviatok práce

Ako vyplniť sčítací hárok

Sčítací komisári už doručili do domácností sčítacie formuláre a teraz sú na rade občania, aby ich vyplnili.

Sčítacie hárky. Ich vyplnenie je pre niekoho veľkým rébusom.(Zdroj: ilustračné foto: tasr)

Už po prvom prezretí sa vynorili otázky, ako si s čím poradiť, čo zaškrtnúť, ako zodpovedne pristúpiť k sčítaniu pri niektorých otázkach, čo je to obvyklý pobyt alebo čo uviesť ako predchádzajúcu adresu. Niektorí nemajú jasno v tom, či sa zmena týka iba posledných desiatich rokov, keď bolo podobné sčítanie, alebo to má byť posledná adresa, z ktorej sa odsťahovali.

"Dlho pripravovaný cenzus u obyvateľstva sa už v plnej intenzite začal. Po prvých návštevách sa objavili prvé otázky a nejasnosti. Okruh otázok, ktoré sme doteraz riešili, súvisia s problémami, ktoré mali sčítací komisári, ale aj obyvatelia. Niektorým komisárom nebolo jasné, či v rodinných domoch je potrebné vyplniť len domový list, alebo aj bytový list. V rodinnom dome môžu byť najviac tri samostatné byty. Vyplní sa toľko bytových listov, koľko je tam bytov. V každom rodinnom dome je aspoň jeden byt, a teda je potrebné vyplniť jeden domový list a tiež najmenej jeden bytový list. V oboch formulároch sú totiž odlišné otázky. V mestách, v panelákových domoch sa zase vypĺňa jeden domový list za celý vchod a vyplní ho jedna osoba za celý dom, tzn. za jedno súpisné číslo," vysvetlil riaditeľ pracoviska Štatistického úradu SR v Košiciach Juraj Horkay.

Sčítací komisári boli vyškolení, dostali aj pokyny, ale v prípade akýchkoľvek nejasností sa môžu obrátiť aj na informačnú linku alebo priamo na svojho okresného gestora sčítania, na ktorého majú telefonický kontakt.

S niektorými otázkami majú ľudia problém

Otázky od obyvateľov sú veľmi pestré a je ich veľmi veľa. Často majú obavy z porušenia anonymity, ale pýtajú sa aj na konkrétny postup pri vyplňovaní.

1. Obvyklý pobyt

Novinkou je, že v sčítacom formulári sa objavil termín obvyklé bydlisko. Je to miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava prevažnú časť roka. Najčastejšie ide o miesto, kde zvyčajne trávi denný alebo nočný odpočinok. Nepatria tam rekreačné alebo víkendové pobyty na chate alebo chalupe. Môže byť odlišné od miesta, kde sa obyvateľ nachádza v čase sčítania, aj od miesta, kde je prihlásený na trvalý pobyt, ktorý má tiež znaky obvyklého pobytu. Novonarodené dieťa, ktoré ešte nie je prihlásené na trvalý pobyt, má obvyklé bydlisko zhodné s obvyklým bydliskom matky. Študenti denného vysokoškolského štúdia, ktorí bývajú na internáte alebo v podnájme, uvedú miesto, kde sa internát alebo podnájom nachádza. Pracujúci na týždňovky majú ako obvyklé bydlisko miesto domova.

"Občania sa veľmi často pýtajú, ako majú postupovať, ak jeho obvyklý pobyt nie je totožný s trvalým. Základom je, že sa majú sčítať a vyplniť list obyvateľa iba raz, a to na mieste, kde sa v rozhodujúcom okamihu sčítania (polnoc z 20. na 21. mája) zdržiavajú. Vtedy im sčítací komisár vydá náhradný identifikátor na mieste obvyklého pobytu. Pokiaľ sú v tom čase v zahraničí, je možné sčítať sa aj elektronicky na www.scitanie2011 po prijatí prihlasovacieho mena a hesla (môžu im ich poslať príbuzní alebo dôveryhodné osoby, ktoré im ich v mieste trvalého pobytu vyzdvihnú," objasnil nejasností J. Horkay.

Obyvateľov Slovenska zaujíma aj skutočnosť, že keď sa narodili v Českej republike, či majú uvádzať miesto narodenia v zahraničí. Odpoveď znie nie. Keď sa narodili v ČR pred rokom 1993, čiže v čase, keď sme boli jedna spoločná republika, neposudzuje sa to ako zahraničie. Po tomto roku už áno.

2. Predchádzajúce miesto pobytu

To je ďalší rébus, ktorý obyvatelia riešia. Nad otázkou číslo 7 si lámu hlavu, čo tam uviesť. Údaj, ktorý sa týka obdobia od posledného sčítania pred desiatimi rokmi, keďže sa už na to raz pýtali, alebo sa očakáva predchádzajúce bydlisko hoci aj spred dvadsiatich rokov. Vysvetlivky hovoria, že predchádzajúcim miestom pobytu sa rozumie posledné bydlisko, z ktorého sa obyvateľ presťahoval na súčasné miesto pobytu. Sťahovanie v rámci obce alebo jednej mestskej časti sa nepovažuje za zmenu. Teda keď ste sa napríklad odsťahovali z predošlého bydliska ešte hoci pred 30 rokmi, je potrebné uviesť odkiaľ a kedy. Je to údaj hovoriaci o migrácii. Štatistikov zaujíma aj dôvod prisťahovania do súčasného miesta pobytu - bytový, rodinný, zamestnanie, podnikanie, štúdium alebo iný.

3. Osoby v podnájme

Ako majú postupovať osoby, ktoré nevlastnia byt, rodinný dom, ale bývajú v podnájme? Kde sa majú sčítať? "Každý občan má občiansky preukaz s uvedeným trvalým bydliskom. Na tomto mieste ho eviduje register obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Identifikačné číslo a sčítací formulár mu bol doručený sčítacím komisárom na adresu trvalého bydliska. Každú domácnosť navštívi komisár a je na každom majiteľovi bytu, či sa prizná k podnájomníkom, alebo nie. Komisár môže podnájomníkovi prideliť náhradný identifikátor. Každý občan by sa mal sčítať a je na ňom a jeho príbuzných, či mu identifikátor a formulár doručia, alebo si ho sám vyzdvihne. Sú prípady, že 20 rokov žijú v inej mestskej časti a trvalý pobyt majú inde. Obec prichádza o podielové dane," dodal riaditeľ.

DOBRÁ RADA
Kam zavolať?

Prvý raz v histórii sa môžu obyvatelia sčítať elektronicky v čase od 21. do 29. mája. Sčítací komisár im však musí prideliť identifikátor.

Na všetky otázky spojené so sčítaním obyvateľstva sú pripravení odpovedať operátori call centra na informačnej linke s číslami 08/321 01 040 a 32 111 40 s predvoľbami všetkých telefónnych pásiem okrem Bratislavy.

Na pracovisku ŠÚ SR v Košiciach je tiež zriadená informačná linka 055/6410 270 a infomail scitaniekosice@statistics.sk, ktoré sú k dispozícii až do 6. júna v čase od 8.00 do 20.00 hod., vrátane sobôt a nedieľ.
ZISTILI SME

Bojíte sa straty anonymity?

Najväčším problémom, ktorý riešia v súčasnosti obyvatelia, sú obavy zo zneužitia poskytnutých údajov a či nie je možné na ich základe presne identifikovať osobu, ktorej sa to týka. Pýtajú sa, prečo by mali zverejňovať svoje majetkové pomery a prečo sú na formulároch identifikátory.

Podľa Juraja Horkaya identifikátory, ktoré sa lepia na formuláre, slúžia hlavne na to, aby sa predišlo dvojitému sčítaniu jednej osoby. Na sčítacom formulári nie je meno, priezvisko, adresa ani rodné číslo. Štatistický úrad má v zmysle zákona povinnosť pracovať tak, aby poskytnuté údaje neboli použité na iné ako štatistické účely, má úlohu ich ochraňovať a zabrániť ich zneužitiu.

STANOVISKO

Nedajte sa zastrašiť!

V súvislosti s informáciami šíriacimi sa na sociálnych sieťach, ktoré strašia obyvateľov zneužitím údajov zisťovaných na účely sčítania, vydal Štatistický úrad SR stanovisko. Uvádza sa v ňom, že odporcovia sčítania sa odvolávajú na zákon o ochrane osobných údajov, ktorý zakazuje spracúvať osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života. Je pravda, že ŠÚ SR zisťuje niektoré z týchto údajov, ale ich ochranu zabezpečuje zákonom o sčítaní a zákonom o štátnej štatistike. Nielen osobné, ale všetky zisťované údaje chráni ako dôverné štatistické údaje. Odporcovia sčítania účelovo "zabúdajú" na paragraf 6 odseky 3 a 4 a paragraf 10 odsek 3 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré umožňujú spracovanie takto zhromaždených osobných údajov na historické, vedecké alebo štatistické účely vo verejnom záujme. Štatistický úrad takto získané údaje anonymizuje a po ukončení sčítania ich zlikviduje v súlade s osobitnými zákonmi.

Sčítací komisár má k dispozícii osobitný formulár s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Potrebuje ho na to, lebo má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti. Mená a priezviská obyvateľov z tohto osobitného formuláru sa však nebudú ďalej spracúvať, budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácnosti. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v paragrafe 8 priamo uvádza povinnosť vytvoriť pre sčítanie číselný identifikátor obyvateľa na vyplnenie sčítacieho tlačiva a zabezpečiť doručenie úradne pridelených číselných identifikátorov obyvateľov do obce.

Štatistický úrad Slovenskej republiky ubezpečuje obyvateľov Slovenskej republiky, že pri sčítaní nehrozí žiadne zneužitie údajov, ktoré majú povinnosť poskytnúť na účely sčítania. Štatistický úrad Slovenskej republiky nevylučuje, že proti šíriteľom rôznych dezinformácií podnikne príslušné právne kroky v súlade so zákonom.

FAKTY

Pozor, už len jeden deň!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne po desiatich rokoch nové údaje o počte obyvateľov, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Rovnako zaujímavé budú údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu.

Neprehliadnite tiež

KOŠICKÝ VEČER

Košičanov zlákali hotdogy, hamburgery, tibetské pirôžky aj churros

Košice Street Food Fest predstavil krásu pouličného jedla.

KOŠICKÝ VEČER

Sú fotografie, na ktoré sa nezabúda. Ako sa rodia?

Navzájom si radíme, hovorí o stretnutiach v košickom klube Ľubica Kremeňová.

Ochutnávač kávy musí držať diétu, barista má v rukách moc

Prešovčanka Anka Ribovičová sa chystá na svetovú súťaž.

Miss Domaša bude v rytme latino a plná jubileí

Termín je známy, program bude pre všetky generácie.

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Na prvého mája hádzal po súdruhoch vajcia. Trafil a šiel sedieť do Ilavy

Vladimír Červeň sa už odmalička do sveta budovateľských hesiel a komunistického blahobytu obohnaného ostnatým drôtom nehodil.

KOMENTÁRE

Z celého sveta: Ako sa karikaturisti smiali z Donalda Trumpa

Karikatúry Trumpa z celého sveta.

KULTÚRA

Slovenskí džezmeni sú skvelí. Chýba im však originalita

Kritika zaznela na odovzdávaní Cien Esprit za najlepší slovenský džezový album.

Najčítanejšie na Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. 7 top cyklotrás zo severu na juh
 2. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 3. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 4. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 5. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 6. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 7. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 8. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 9. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 10. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 9 805
 2. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 563
 3. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 798
 4. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 406
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 5 972
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 665
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 4 633
 8. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 101
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 385
 10. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 2 316

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop