Korzár logo Korzár
Nedeľa, 24. september, 2017 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

Rodičia majú strach z vakcín

Patrícia Čarná je matkou dvoch chlapcov, takmer šesťročného Samka a dvojročného Dominika. Obaja do jedného roka absolvovali až päť povinných očkovaní.

Samko a Dominik majú za sebou už niekoľko povinných očkovaní. Patrícia je za prirodzený vývoj ich detskej imunity.(Zdroj: Mária Šimoňáková)

Najmä pri očkovaní proti tuberkulóze si obaja chlapci zažili nepríjemné teploty i hnisavé pliecka. „Chlapci mali nežiaduce reakcie na prídavné látky v očkovacej látke. Nebolo to nebezpečné, ale pre nich veľmi nepríjemné. U Samka tak boli odsunuté aj ďalšie očkovania," líčila zo skúsenosti matka dvoch detí.

Samko má za sebou prvých päť očkovaní do roka, 15-mesačné očkovanie a už aj šesťročné očkovanie. Na Dominika ďalšie ešte len čakajú. Patrícia však nie je stopercentne presvedčená o tom, či by dieťa malo absolvovať až toľko očkovaní. „Aj so skúsností ostatných mamiček viem o tom, že ich deti mali rovnako nežiaduce účinky. Študujem ošetrovateľstvo, tak mám základné informácie o týchto záležitostiach. Ako zdravotník chcem veriť tomu, že tie očkovania sú potrebné, ale nie som s tým stopercentne stotožnená. Detská imunita sa vyvíja a myslím si, že prirodzenejší vývoj je pre dieťa lepší. Na druhej strane, ak má niekto obavy a očkovanie im ich pomôže rozptýliť, tak prečo nie," zdôraznila.

Pozitívne vníma fakt, že aj na Slovensku sa uvažuje o zrušení očkovania proti TBC. „V okolitých krajinách to už zrušili. Možno aj u nás to zákonne prejde. V zahraničí sa človek môže rozhodnúť. Ak nedá dieťa očkovať, poučia ho o možných negatívach, ak dá, poučia ho rovnako. No je to na jeho rozhodnutí."
Pri rôznych iných doplňujúcich, nepovinných očkovaniach však matka dvoch synov už rozumne zvažuje. „Lekári odporúčajú napr. očkovanie proti chrípke, ja osobne som zatiaľ deti nedala zaočkovať. A aj v budúcnosti to budem veľmi zvažovať. Tých povinných očkovaní je viac ako dosť, tak prečo zaťažovať imunitný systém dieťaťa ešte ďalšími," dodala.

Epidemiológovia: Pochybnosti o očkovaní môžu byť škodlivé

Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov minulého storočia. Podľa lekárov sa vďaka tomu u nás nevyskytujú ochorenia, ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, je dlhodobo priaznivá. „Pomocou očkovania obávané infekcie vymizli a vymizol aj strach z nich. Objavil sa však nový fenomén – strach z vakcín," hovorí pediatrička Anna Matušková z Chrenovca-Brusna, ktorá má za sebou už dvadsaťpäťročnú prax.

Výsledok preočkovania

Pediatrička Katarína Šimovičová dodáva, že dnešní rodičia majú rôzne informácie z internetu, za ktoré nikto neručí a veria im viac ako lekárovi. „Myslia si, že infekčné ochorenia, ako je TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, detská obrna, mumps či rubeola sa už nevyskytujú a neuvedomujú si, že sa nevyskytujú preto, že populácia je dobre preočkovaná.

Nebezpečné pochybnosti

Rozširovanie pochybností o tom, či je očkovanie účinné, alebo bezpečné, môže byť podľa epidemiológov pre zdravie verejnosti veľmi škodlivé. Pediatrička Marta Špániková sa problematikou odmietania očkovania zo strany rodičov zaoberá už dlhší čas. „Snažím sa pátrať po príčinách, prečo sa mladí, vzdelaní rodičia bránia očkovaniu, tejto dokázanej možnosti chrániť svoje dieťa pred závažnými ochoreniami," hovorí. Rodičov podľa ich prístupu k očkovaniu delí do štyroch skupín. Prvé tri skupiny tvoria rodičia, ktorí očkovanie neodmietajú a berú ho ako súčasť starostlivosti o dieťa. Niektorí však majú rôzne vystupňované výhrady k doplnkovému očkovaniu a sú presvedčení, že nie je potrebné, ba dokonca veľa očkovaní podľa nich škodí. Poslednou skupinou sú rodičia, ktorí úplne odmietajú očkovanie. Lekárka hovorí, že má vo svojej starostlivosti aj deti takýchto rodičov. Snaží sa s nimi komunikovať aj o očkovaní, ale ich rozhodnutie je nateraz neprístupné akýmkoľvek rozumným argumentom. „Nechcem hľadať páky ani donucovacie prostriedky, aby rodičia deti nechali očkovať. Mojím cieľom je presvedčiť ich, že ich informácie o nebezpečenstve sú zavádzajúce," vysvetľuje Špániková. No priznáva, že táto jej snaha sa vždy nekončí úspechom.

Presná evidencia

Odporcovia argumentujú aj tým, že na deťoch sa po vakcínach prejavujú nežiaduce účinky. Antošová hovorí, že sa tak stáva často po užití akéhokoľvek lieku, teda aj očkovacej látky. „Treba zvážiť, či prínos očkovania nie je vyšší ako riziko nežiaducich účinkov," dopĺňa. O očkovaní sa vedie presná, mnohonásobná evidencia. Odmietnutie povinného očkovania riešia regionálne úrady verejného zdravotníctva. Rodičom, ktorí s dieťaťom neprídu na povinné očkovanie, hrozí pokuta 331 eur za nesplnenie zákonnej povinnosti.

or
Rady právnika

Môže rodič očkovanie odmietnuť?

Za splnenie očkovacej povinnosti u detí do 18 rokov zodpovedajú podľa zákona rodičia. V prípade, že nedajú zaočkovať svoje dieťa ani v náhradnom termíne, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a rodičom môže byť uložená pokuta do výšky 331 eur. Ustanovením povinného očkovania nepochybne dochádza k vážnemu zásahu do viacerých základných práv a slobôd jednotlivcov, ktoré možno obmedziť iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Hoci očkovacia povinnosť je ustanovená zákonom, podrobnosti o jeho druhoch a očkovacích postupoch upravuje vyhláška ministerstva zdravotníctva.

V ktorých prípadoch sa dá očkovaniu vyhnúť?

Povinnému očkovaniu sa dá vyhnúť jedine v prípade zistenia zdravotného stavu, ktorý bráni podaniu očkovacej látky. Kontraindikáciu posudzuje príslušný odborný lekár, ktorý o tom vydá doklad. Podľa slovenskej ústavy ľudské práva možno obmedziť len na základe zákona. To je však v rozpore s očkovacou povinnosťou nariadenou zákonom, ktorá zasahuje do práv a povinností rodičov zodpovedajúcich za zdravie ich dieťaťa. V konečnom dôsledku o tejto otázke môže rozhodnúť Ústavný súd.

Má materská škola právo neprijať neočkované dieťa?

Aby dieťa mohlo navštevovať materskú školu, musí rodič k prihláške priložiť potvrdenie detského lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou potvrdenia býva aj údaj o absolvovaní očkovania. Pokiaľ lekár uzná dieťa za zdravé, potom nemôže byť prípadná absencia údajov o očkovaní dôvodom na to, aby dieťaťu bolo odmietnuté navštevovanie škôlky.

Dávid Oršula, advokát a konateľ advokátskej kancelária BNT
Bedeker o očkovaní

Očkovanie proti rubeole, mumpsu, osýpkam

Základné očkovanie: od 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci, preočkovanie v 11. roku života.

Spôsob podania: Pod kožu do stehna alebo hornej končatiny.

Možné komplikácie: Zriedkavo začervenanie alebo opuch v mieste vpichu, veľmi zriedkavo teplota, zdurenie lymfatických uzlín.

Očkovanie proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B a proti Heamophilusinfluaense v jednej vakcíne (Infanrix hexa).

Základné očkovanie pozostáva z 3 dávok: prvá dávka sa podáva v 3. až 4. mesiaci života, druhá dávka v 5. až 6. mesiaci života, tretia dávka v 11. až 12. mesiaci života a štvrtá dávka v 6. roku života.

Účinnosť: Očkovanie vyvolá imunitnú odpoveď u viac ako 90 percent očkovaných už po druhej dávke. Vakcínou vytvorená imunita je považovaná za dlhodobú, u niektorých zložiek za celoživotnú.

Nežiaduce účinky: Reakcie mierneho charakteru: bolesť, začervenanie, opuch, stvrdnutie tkaniva v mieste vpichu. Celkové reakcie: teplota, ospalosť, podráždenie, môže sa vyskytnúť aj nechutenstvo, vracanie, neutíšiteľný plač. Celkové reakcie závažného charakteru: horúčka nad 40,5° C, neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny, syndróm hypotónie-hyporesponzivity a kŕče, alergická reakcia a anafylaktický šok,

V prípade týchto závažných reakcií sa dieťa neočkuje proti čiernemu kašľu. Predpokladá sa, že tieto nežiaduce účinky spôsobuje práve zložka proti čiernemu kašľu.

Kedy neočkujeme: Ak má dieťa akútne ochorenie počas rekonvalescencie, po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením.

Očkovanie proti tuberkulóze

Očkuje sa v pôrodnici, štvrtý deň po narodení. Ak nie je možné zaočkovať novorodenca do konca 6. týždňa života, potom sa očkuje po ukončení základného očkovania. Po tomto veku sa očkuje každá osoba, u ktorej bola kožným testom dokázaná negatívna odpoveď na tuberkulín.

Preočkovanie: Vo veku 11 rokov.

Normálna reakcia na očkovanie: Prítomnosť vzniku tvrdého červeného pupenca v mieste vpichu. Pupenec vzniká o 3 - 4 týždne po zaočkovaní.

Účinnosť: Protilátky sa vytvoria do 6 týždňov po očkovaní, medzi 10. až 15. rokom po vakcinácii je prítomná len u 59 percent očkovaných detí.

Možné komplikácie: Veľké a dlhodobé defekty v mieste vpichu, zápal miestnych lymfatických uzlín. Zriedka sa môže vyskytnúť zápal kostí a svalov, kožná tuberkulóza a postihnutie očí.

Kedy neočkujeme: Ak má dieťa akútne ochorenie počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak sa dieťa lieči liekmi znižujúcimi imunitu, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením, ak má dieťa chronický zápal pečene, obličiek, ochorenie srdca, predčasne narodené deti, ktoré nedosiahli hmotnosť 2 500 g do konca 6. týždňa života, tieto deti sa očkujú po ukončení základného očkovania.

Očkovanie proti pneumokokom

Vakcína Synflorix, Prevenar – do 2 rokov života. Pneumo 23 – vakcína pre deti staršie ako 2 roky.

Základné očkovanie: prvá dávka sa podáva v 3. až 4. mesiaci života, druhá dávka sa dáva v 5. až 6. mesiaci života (o 6 až 10 týždňov po 1. dávke), tretia dávka v 11. až 12. mesiaci života, o 6 až 10 mesiacov po 2. dávke.

Účinnosť: U detí mladších ako 17 mesiacov a u mladších dospelých osôb bola dokázaná účinnosť vakcinácie proti pneumokokovým infekciám. Vakcína znižuje počet pneumokokových ochorení u detí s poškodenou slezinou a po operačnom odstránení sleziny v porovnaní s neočkovanými deťmi.

Možné komplikácie: Lokálne reakcie v mieste vpichu, začervenanie, bolesť, opuch. Celkové reakcie (horúčka, bolesti svalov, alergická reakcia) sa vyskytujú zriedka.

Kedy neočkujeme: Ak má dieťa akútne ochorenie, počas rekonvalescencie po prekonanej chorobe, ak bola prítomná anafylaktická reakcia po prvom očkovaní, ak bolo dieťa v kontakte s iným infekčným ochorením.

Dôvod očkovania: Zápal pľúc a iné závažné infekcie dýchacích ciest často vyvoláva baktéria nazývaná aj pneumokok. Je to baktéria, ktorá má ochranný obal a ten zabraňuje obranným mechanizmom človeka zničiť ju. Závažnosť infekcií ešte umocňuje ich narastajúca odolnosť na antibiotiká a s tým spojené zlyhanie liečby.

Fakty

Nepovinné očkovanie

Nepovinné očkovanie je vždy na požiadanie rodiča. Je proti týmto ochoreniam:

rotavírusové ochorenia,
žltačka typu A alebo kombinovaná vakcína proti typu A+B,
proti meningokokom,
proti kliešťovej encefalitíde,
proti kiahňam,
proti ľudskému papiloma vírusu, ktorý vyvoláva rakovinu kŕčka maternice,
proti chrípke.

Neprehliadnite tiež

Portréty legiend športu poškodili. Vydržali len tri dni

Ján Kozák to predvídal už pri ich odhalení.

Basketbalistky Good Angels zvíťazili v Lotyšsku aj do tretice

Na prvom turnaji Východoeurópskej ligy ešte nenašli premožiteľky.

Učiteľka je v policajnej cele, nafúkala takmer dve promile

Prešovčanke hrozí väzenie do jedného roka.

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Čo všetko sa stalo, aby zo Sagana bola superstar

Začínal na sestrinom bicykli.

ŠPORT

Peter Sagan: Superstar made in Slovakia

Začínal na sestrinom bicykli, dnes zarába šesť miliónov ročne.

Najčítanejšie na Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 14 318
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 366
 3. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 7 508
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 902
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 209
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 584
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 379
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 336
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 221
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 713

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop