Korzár logo Korzár
Nedeľa, 24. október, 2021 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky
ZVÁŽTE VZDIALENOSŤ OD DOMOVA, OSLOVTE MAMIČKY

Hľadáte škôlku pre svoje dieťa?

Materská dovolenka sa chýli ku koncu, vy sa už aj tešíte na návrat do pracovného kolektívu, no predtým treba ešte správne vybrať škôlku pre svoju ratolesť. Oficiálne zápisy do materských škôl sú už tu.

Najlepšie je vidieť. Budúcu škôlku pre svoju ratolesť si choďte pozrieť, všimnite si priestory aj zariadenie.Najlepšie je vidieť. Budúcu škôlku pre svoju ratolesť si choďte pozrieť, všimnite si priestory aj zariadenie. (Zdroj: ilustračné veja)

Pozerali aj na školné

"O škôlke pre Lujzu sme začali premýšľať už niekoľko mesiacov predtým, než sme podali prihlášku," hovorí Košičanka Lucia. Škôlku vybrala po dlhšom zbieraní informácií.

"V prvom rade som zohľadňovala umiestnenie škôlky. Do úvahy pripadali dve lokality - blízkosť k domovu alebo k mojej práci. Manžel pracuje mimo mesta, takže bolo jasné, že ju zo škôlky budem vyberať ja. Vtedy sme ešte neboli definitívne rozhodnutí, či ju dáme do súkromnej, alebo štátnej, aj keď školné v súkromných škôlkach bolo dosť podstatný faktor."

Boli na návšteve

Lucia sa pýtala mamičiek v okolí na skúsenosti. "Nehanbila som sa osloviť aj cudzie mamičky na ihrisku a na názor som sa opýtala aj našej pediatričky."

Pani Lucia sa však nerozhodla na základe rečí. Vytypovala si 4 škôlky, ktoré postupne navštívila. "Boli medzi nimi súkromné i štátne. Veľa dám totiž na svoj vnútorný pocit. Zo súkromnej v blízkosti nášho bydliska som bola úplne nadšená. Naopak, štátna blízko nášho bytu ma úplne vydesila. Mala som zmiešaný pocit z budovy, zo stretnutia s učiteľkami a definitívnu bodku dal hlúčik detí, ktorý stál na chodníku pri ceste bez dozoru učiteliek, ktoré ešte obliekali zvyšok triedy vnútri budovy. Odtiaľ som doslova bežala preč."

Lujza chodí do škôlky rada

Dcérku napokon zapísala do škôlky neďaleko svojej práce. "Od prvej chvíle som tam mala príjemný pocit. Keď som s dcérkou niesla riaditeľke potvrdenie od pediatričky, Lujza sa odo mňa okamžite odpojila a chcela ísť za deťmi do triedy. V kancelárii riaditeľky sa správala ako doma, tá k nej bola veľmi milá. Boli sme si pozrieť triedu, školský dvor. Bola som veľmi rada, keď nám koncom apríla prišlo rozhodnutie o prijatí. Dcérka do škôlky nastúpila v septembri a dobrý pocit z výberu ma stále neopustil. Nehovoriac o tom, že Lujza tam chodí naozaj rada."

Škôlka je prípravou na vstup do školy

Chcete dať svoje dieťa do škôlky, alebo k opatrovateľke či starým rodičom? Každá alternatíva má svoje výhody aj nevýhody. Odborníci sa zhodujú v tom, že pred nástupom do školy by dieťa malo mať skúsenosti z kolektívu. Škôlka je totiž prípravou na vstup do školy.

"Dieťa sa učí pracovať v kolektíve, udržať pozornosť na jednotlivé činnosti, stretáva sa s autoritou učiteľa, zvyká si na denný režim," hovorí Denisa Pavlinská z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Podľa nej je nástup do škôlky dôležitý aj z hľadiska imunizácie, "respektíve dieťa prejde počiatočnou zvýšenou chorobnosťou v škôlke, nie až po nástupe na povinnú školskú dochádzku, čo nie je úplne zanedbateľné".

D. Pavlinská radí rodičom pri výbere škôlky zohľadniť niekoľko kritérií - napríklad vzdialenosť od miesta bydliska, pracoviska, starých rodičov či školy staršieho dieťaťa.

Zháňajte si referencie

Rodičia neurobia chybu, ak sa budú na skúsenosti s danou škôlkou pýtať rodičov. Samozrejme, treba ich brať s istým nadhľadom - je to predsa len subjektívny pohľad, no pomôže aspoň približne sa zorientovať. "Ak rodič pred samotným zápisom dieťaťa zájde do zariadenia, napr. počas dňa otvorených dverí, alebo požiada o stretnutie s riaditeľom, môže získať vlastný pohľad alebo aj pocit, čo je tiež nezanedbateľný fakt."

Netreba sa báť a pýtať sa na všetko, čo vás zaujíma. Hoci aj na to, odkedy a dokedy ráno škôlka prijíma deti, kedy funguje tzv. "zberná trieda", kedy je dieťa vo vlastnej a či vám dieťa v prípade potreby vydajú kedykoľvek v priebehu dňa.
ato
Rannému plaču sa dá vyhnúť

Nástup do škôlky je veľký krok pre celú rodinu. Dieťa, ktoré bolo dovtedy takmer neustále pod vašimi ochrannými krídlami, bude odrazu niekoľko hodín v cudzom prostredí, s cudzími ľuďmi, viacerými deťmi. Niektoré deti tento svoj míľnik zvládnu bez problémov, iné si ho "odplačú".

Aby sa nástup vašej ratolesti do škôlky vydaril čo najlepšie, snažte sa ho na tento krok pripraviť vopred. "Základ je dieťa škôlkou nikdy nestrašiť, nevyhrážať sa, že ho tam odnesieme a necháme tam," vraví PhDr. Denisa Pavlinská, podľa ktorej je veľkým prínosom stretávanie sa s inými deťmi. "Už počas rodičovskej dovolenky môžu rodičia využívať občasné stretnutia s deťmi približne rovnakého veku, napr. v materských centrách. Keď je dieťa väčšie, môžu ho rodičia postupne zverovať iným dospelým osobám - starým rodičom, príbuzným, opatrovateľke. Tu však treba dať pozor, aby ste mu s najlepším úmyslom nespôsobili traumu z odlúčenia. Začať so známymi ľuďmi v známom prostredí. Je potrebné vystihnúť vhodnú príležitosť, nastavenie dieťaťa, primeranú dĺžku našej neprítomnosti..."

Krátko pred samotným nástupom do škôlky môžete vziať dieťa na prechádzku tak, aby si mohlo prezrieť budovu škôlky zvonku. Vhodné je vystihnúť čas, keď bývajú na dvore deti, aby si vaše dieťa všimlo, že i iné detičky chodia do materskej školy a môžu sa tam spolu hrať. Niektoré škôlky vám umožnia prezrieť si spolu s dieťaťom ich priestory, prípadne chvíľu zostať v triede. "Je dobré oboznámiť tiež dieťa s režimom - čo tam budú robiť a kedy poň prídeme - napr. keď sa vyspinká, napapá..." Niekedy je však dobré veci príliš nekomplikovať a konať intuitívne, prípadne ako vám káže "zdravý sedliacky rozum", srdce, vlastnosti vášho dieťaťa a skúsenosti s ním.

ato
Zápis a poplatky

Prihlášky na budúci školský rok sa podávajú v marci. Presné miesto a čas zverejní riaditeľ na budove predškolského zariadenia alebo iným obvyklým spôsobom (napr. na internetovej stránke škôlky) najneskôr do 15. 2. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť osobne, resp. niektoré škôlky ich majú k dispozícii na webovej stránke, odkiaľ si ich môžete vytlačiť. Najlepšie je však materskú školu navštíviť osobne. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do zariadenia vydá riaditeľ spravidla do 30. apríla.

V štátnych škôlkach sa zápisné neplatí, výšku školného určuje zriaďovateľ (niekde platia rodičia 4 eurá, v košických škôlkach sa platí okolo 12 eur). Stravná jednotka je približne 1 euro. Mnoho škôlok vyberá aj dobrovoľný rodičovský príspevok.

V niektorých škôlkach zaplatíte aj zápisné, výška školného v súkromných škôlkach je individuálna. Približná cena v košických súkromných škôlkach je 220 eur bez stravy, za celodennú stravu zaplatíte približne dve eurá.

ato
Čo je lepšie?

Verejná verzus súkromná škôlka

Pri výbere škôlky majú dnes rodičia - najmä vo väčších mestách - viacero možností. Svoje dieťa môžu dať do klasickej verejnej (teda mestskej či obecnej) škôlky alebo do súkromnej. Súkromné mávajú obyčajne alternatívny program - sú zamerané napr. na jazyky (anglická škôlka), využívajú program Rudolfa Steinera (tzv. waldorfská škôlka) alebo talianskej pedagogičky Marie Montessoriovej.

"Výhodou klasickej škôlky je najmä to, že sa výrazne nevymyká od postupov a pravidiel uplatňovaných v klasickej škole. Navzájom korešpondujú, sú v súlade, čo môže uľahčiť adaptáciu dieťaťa po nástupe do školy," hovorí PhDr. Denisa Pavlinská.

Waldorfská škôlka zohľadňuje rozvoj dieťaťa na úrovni telesnej, psychickej a duchovnej. Vo veľkej miere sa tu využívajú prírodné materiály a veľa priestoru sa venuje tvorivým činnostiam s využívaním takýchto materiálov. Okrem toho sa však deti vo waldorfskej škôlke naučia aj praktické veci ako pečenie, varenie, upratovanie po jedle a podobne.

Materské školy s programom montessori pracujú podľa zásady: "Pomôž mi, aby som to dokázal sám." Učiteľky v nich deti nenásilne vedú k tomu, aby sa samy naučili spoznávať svet. "Alternatívne školstvo prispieva k rozvoju sebavedomia, sebaistoty, sebadôvery, ponúka iný pohľad na svet, spoluprácu, podporuje tvorivosť, nekonvenčné postupy... Sú to devízy pre budúcnosť, pre osobný rozvoj a pre život možno väčšie ako klasické vedomosti. No len v kombinácii s nimi nadobúdajú vyšší stupeň a väčšiu hodnotu."

Alternatívne škôlky zvyknú využívať triedy s vekovo zmiešanými deťmi. Opýtajte sa, ako je zabezpečený chod, koľko učiteliek je na jednu triedu v rovnakom čase. Už pri výbere škôlky by mali rodičia zvážiť, či chcú alternatívnou formou pokračovať aj na základnej škole. Jednak aby sa zabezpečila plynulosť starostlivosti, na ktorú už je dieťa zvyknuté, prípadne aby nevyšli nazmar náklady za škôlku, napr. ak dieťa chodí do jazykovej.

Zmena pri prechode z alternatívnej škôlky do klasickej školy môže byť problém. "V klasickej škole a triede je učiteľ autoritou, je potrebné nielen jeho rešpektovanie, podriadenie sa pravidlám, pokynom, ale aj priestor na prejavenie slobodnej vôle je menší. U niektorých detí z alternatívneho predškolského vedenia to môže sťažiť adaptáciu a niekedy to u nich vyvolá aj odpor voči autorite a iné ťažkosti. Rozdielne bývajú aj počty v triede a tým aj pozornosť, ktorú dostáva dané dieťa. Nevýhodou môže byť, ak si dieťa zvykne na väčšiu pozornosť, ktorú potom nedostáva a nevie si na to zvyknúť," upozorňuje D. Pavlinská

ato


Pripravujeme - Život s diagnózou SM

Pre Mareka sa život zastavil vo veku 22 rokov. Viete, že na východe vzniká národné centrum sklerózy multiplex?

v utorok 15. 2. 2011

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 3. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 4. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 5. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 6. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 7. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 8. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 3. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 4. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 5. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 6. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 7. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 8. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 9. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 10. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 901
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 357
 3. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 244
 4. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 4 929
 5. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 563
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 357
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 179
 8. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 063
 9. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 780
 10. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor 2 403

Blogy SME

 1. Ladislav Halász: Najstarší slovenský greenwashing
 2. Július Kovács: Adrian Jenčo šéf verejnej štátnej správy, poskok Kaliňáka a dnes poskok Mikulca
 3. Soňa Kallová: Meditácia Vipassana: ako som to prežila
 4. Štefan Vidlár: The Last Yesterday Evening Folk Song
 5. Peter Kollega: Súdruh Fico vnímam ťa ako vlastizradcu a vraha
 6. Anton Lisinovič: Skautík na výprave (17.diel) - Jesenná Kršlenica a Jelenia hora
 7. Miroslava Moncmanová: Exotické leto Gauguina - láska, múza, tajný život,...
 8. Štefan Vidlár: Zlyhaný politológ
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 549
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 563
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 11 034
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 507
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 966
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 908
 7. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 688
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 657
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Rozvod tepla v priemyselnom parku Chemes by nemal byť v cene tepla pre Humenčanov, napadol návrh firmy primátor Meričko.

Regulačný úrad našiel v návrhu chybu.


16 h
Nový primátor Sečoviec Dominik Frajkor.

V dvoch obciach si volili starostov.


TASR 1 h
Ilustračné foto.

Pribudlo viac ako 3 200 nakazených a osem úmrtí.


3 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Praha už nechce byť vnímaná ako metropola s lacným alkoholom, kde sa turisti len rýchlo vyfotia na Karlovom moste.

Dôvodom je inflácia a menová politika centrálnej banky.


21. okt
Elena Eleková

A kedy bude vhodný čas na Marcinkovej návrh?


20. okt
Koronavírus na Slovensku: Čísla za dnes

Laboratóriá otestovali 12 572 vzoriek.


3 h
Dairo Antonio Úsuga (v strede) po zadržaní v Kolumbii, fotografiu agentúre AP poskytol tlačový úrad kolumbijského prezidenta.

Američania vypísali za dolapenie Úsugu odmenu päť miliónov dolárov.


TASR 7 h

Blogy SME

 1. Ladislav Halász: Najstarší slovenský greenwashing
 2. Július Kovács: Adrian Jenčo šéf verejnej štátnej správy, poskok Kaliňáka a dnes poskok Mikulca
 3. Soňa Kallová: Meditácia Vipassana: ako som to prežila
 4. Štefan Vidlár: The Last Yesterday Evening Folk Song
 5. Peter Kollega: Súdruh Fico vnímam ťa ako vlastizradcu a vraha
 6. Anton Lisinovič: Skautík na výprave (17.diel) - Jesenná Kršlenica a Jelenia hora
 7. Miroslava Moncmanová: Exotické leto Gauguina - láska, múza, tajný život,...
 8. Štefan Vidlár: Zlyhaný politológ
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 549
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 563
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 11 034
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 507
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 966
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 908
 7. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 688
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 657
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu