Korzár logo Korzár
Pondelok, 29. máj, 2023 | Meniny má Vilma

Po zaplavení domu prezrite jeho steny

Kontrola domu je jedným z prvých krokov, ktoré musí každý majiteľ po záplave urobiť. Okrem prehliadky rozvodov plynu, elektriny, odpadových či vodovodných potrubí si treba všímať budovy ako takej.

(Zdroj: Ilustračné - TASR)

Kontrola domu je jedným z prvých krokov, ktoré musí každý majiteľ po záplave urobiť. Okrem prehliadky rozvodov plynu, elektriny, odpadových či vodovodných potrubí si treba všímať budovy ako takej.

BRATISLAVA. Z hľadiska statiky objektu je nutné skontrolovať, či na ňom nevznikli zmeny, ktoré by mohli prednaznačiť poruchy závažného významu, hovorí geotechnik a statik Boris Vrábel zo Žiliny.

Medzi zmeny, ktoré musia vyvolať vašu ostražitosť, patria trhliny, hoci aj málo viditeľné. Tie sa môžu nachádzať priamo na dome, ale aj na spevnených a nespevnených plochách okolo objektu, napríklad na záhradných oporných múrikoch, vjazdoch do garáží či na odkvapových chodníkoch. Rovnako nutné, ako sledovať trhliny, je nutné kontrolovať zmeny na prevlhčených murivách.

Kedy sú dôsledky záplav vážne

Či sú zmeny, ktoré nájdete, vážne, to záleží na viacerých faktoroch, ako napríklad tvar pozemku a okolia, kde objekt stojí, vlastná konštrukcia objektu, materiál, z ktorého je postavený, a tak ďalej. „Každá zmena tvaru objektu, trhlina na ňom, trhlina v okolí pri svahovitých pozemkoch je signálom na podrobné prešetrenie vzniku týchto zmien," vystríha Vrábel.

V objekte po vysušení môže vzniknúť situácia, keď sa nedajú otvárať a zatvárať okná či dvere. „Vôbec to nemusí byť spôsobené napúčaním drevených stavebných prvkov, ale sadaním objektu v dôsledku zmeny konzistencie, zrnitostného zloženia zemín pod objektom účinkami vody," vysvetľuje Vrábel.

Čo robiť, keď objavíte zmeny

V prípade, že sa objavia spomenuté zmeny, volajte odborníka - statika, prípadne geotechnika. Zvyklosť je taká že statik, ak má pochybnosti o podzákladí (napríklad pri zosuvoch) si privolá odborníka na geotechniku alebo geológiu. Na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk je zoznam autorizovaných inžinierov s guľatou pečiatkou, ktorí sú oprávnení vykonávať činnosť v zmysle zákona o stavebných inžinieroch a architektoch. V kolónke kategória je potrebné zadať statika stavieb. Zoznam je zostavený podľa pôsobiska, možno teda zadať aj mesto, kde sa poškodený dom nachádza.

Ceny odborníkov, ktorí posúdia stav budov, sa pohybujú od 30 do 50 eur za hodinu. Cena za posudok sa však dá dohodnúť individuálne. „Naši inžinieri plne chápu situáciu rodín zo zaplavených území a určite ich ceny v tomto prípade budú odrážať ich náklady na vytvorenie posudkov," mieni Vrábel.

Všetko nemusí byť vidno hneď

Nápravu drobnejšej poruchy bude možné uskutočniť cez ohlásenie na stavebný úrad, pri rozsiahlejšej rekonštrukcii už bude treba stavebné povolenie. V každom prípade je nutné rešpektovať projekt, ktorý autorizovaný inžinier vytvorí. Môže však vzniknúť aj taká situácia, keď stavebný úrad vyhlási havarijný stav, dom bude nutné vysťahovať a okamžite urobiť havarijné opatrenia, ktoré zabránia deštrukcii. Podľa geotechnika poruchy na pozemku a v jeho okolí môžu mať oveľa väčší negatívny vplyv na objekt ako vlastné konštrukčné poruchy vyvolané zatopením.

Ak prúdenie povrchovej alebo spodnej vody spôsobilo vyplavenie zeminy spod základov stavby, poruchy sa môžu začať objavovať postupne . Podobne aj v prípade, ak sa zmenila konzistencia zemín v podzákladí.

Kliknite - obrázok zväčšíte

Ste opäť doma? Odborníci radia, čo je nevyhnutné urobiť

Niekoľko rád od odborníkov, ako postupovať pri záchrane domu v povodňami postihnutých oblastiach.

BRATISLAVA. Keď opadne povodňová vlna, v dome vás čaká celý rad činností. Na niektoré si treba prizvať odborníkov, niečo zvládnete aj sami. Čaká vás boj s nánosmi bahna, všadeprítomnou vlhkosťou, plesňami a nebezpečenstvom nákazy.

Dezinfikujte všetko naokolo, nezabudnite aj na seba

Pri čistení domácnosti nezabúdajte na základnú hygienu. Používajte ochranné prostriedky, ruky si nielen umývajte, ale aj pred každou manipuláciou s tekutinami a jedlom dezinfikujte (použite voľne predávané prostriedky z lekárne či z drogérie). Deti radšej pošlite k príbuzným v nezaplavených oblastiach. Očistite od nánosov steny v dome, odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál - tapety a všetko, čo samo odpadáva (napríklad omietky na stenách).

Nábytok, podlahy, steny, riad, dopravné prostriedky dezinfikujte 2% roztokom Chloraminu B (alebo iným vhodným dezinfekčným prostriedkom), ktorý pripravíte rozpustením ôsmich vrchovatých polievkových lyžíc v desiatich litroch vody. Použiť možno aj Savo (1liter Sava naliať do 10 litrov vody).

Úrad verejného zdravotníctva odporúča nechať roztok pôsobiť najmenej pol hodiny, alebo ešte lepšie nechať na ošetrených povrchoch zaschnúť. Potom všetko treba opláchnuť nekontaminovanou vodou.

Ako bojovať proti plesniam

Plesne sú nebezpečné a ohrozujú vaše zdravie. „V objektoch zasiahnutých vodou je nutný preventívny zásah," upozorňuje český odborník Jindřich Valíček z ateliéru Via Terra, ktorý sa problematike venuje už niekoľko rokov.

Stena aj drevo môžu byť napadnuté plesňou, hoci to na povrchu ešte nevidno. Pokiaľ sa neodstráni príčina, čokoľvek, čo spravíte, bude účinkovať len dočasne, upozorňuje Valíček.

Vo vytopených nehnuteľnostiach je jedinou cestou objekty vysušiť a zaistiť dostatočné prúdenie vzduchu, odstrániť rozmočený a znečistený materiál zo stien, ako aj omietku tam, kde sa medzi ňou a múrom vytvorila medzera. V boji s plesňami pomáhajú ako prvá pomoc Savo a potom preventívne konzervačné prípravky. Valíček odporúča Pregnolit OMB. Preventívne treba ošetriť nielen napadnuté stavebné prvky vdome, ale aj nové. Veci napadnuté plesňami sa odporúča vydezinfikovať a najlepšie aj spáliť.

Pozor na elektrinu

Kým zapnete elektrinu, elektrické spotrebiče alebo kúrenie, bude potrebné najskôr všetko skontrolovať. „Keď objekt bol zaplavený tak, že rozvody, zariadenia a spotrebiče boli pod vodou, bezpodmienečne je nutné vykonať revíziu," upozorňuje Mikuláš Elek z firmy Elbeva, ktorá sa zaoberá elektromontážnou činnosťou.

Keď zariadenia a spotrebiče boli dlhšie v zaplavenom objekte, hoci neboli pod vodou, podľa Eleka hrozí nebezpečie, že izolácia vodičov, zariadení a spotrebičov môže byť zoslabená a po zapnutí nastane úraz alebo havária elektrozariadenia.

Stav rozvodov a zariadení posúdi revízny technik, ktorý je dostatočne vybavený prístrojovou technikou na meranie elektrických veličín. Zistí mieru poškodenia a poradí, ako odstrániť poruchy či poškodenia. Sami radšej neskúšajte nič. Ak sa predsa len rozhodnete napríklad vysušiť kryty či odstrániť blato zo zásuviek, Elek odporúča urobiť tak jedine pod dozorom osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou a pri zabezpečenom vypnutom stave.

Všetka voda musí preč

Odvlhčovanie muriva je v domoch postihnutých záplavami náročnou úlohou. „Voda pri záplavách vniká nad vodorovné aj plošné izolácie - ak existujú - a postupne vzlína často až do výšky celých podlaží," hovorí Valíček. Ak prídu povodne, na jeseň ďalšie poškodenie spôsobia mrazy.

Po tom, čo dom videl statik, môžete aj sami pozorovať výšku zavlhčenia, najmä vzhľadom na vonkajšie podmienky. Ak aj bude výrazne pršať a výška zavlhčenia sa nemení, znamená to, že murivo už ďalej neprijíma vodu.

Pokiaľ je dom postavený z nepálených tehál, záchranu musíte riešiť s odborníkmi. Pri ostatných murovacích materiáloch bude treba odbúrať zvlhčené omietky, niekedy aj z obidvoch strán steny, a to 50 až 80 centimetrov nad hranicu vlhkosti. Ak ste mali múry vlhké aj pred záplavami, poruchy budú väčšie a voda z nich bude ustupovať pomalšie.

Kedy zaberie odvlhčovač

Murivo treba nechať preschnúť. To môže trvať mesiace, ale aj viac ako rok. Odborníci radia, nechať holú stenu až do jesene a až potom naniesť zvnútra sanačnú omietku. Vonkajšiu staranu múru je najlepšie nechať nezakrytú až do ďalšieho roka.

Pri obnove steny treba zásadne použiť sanačné omietky - sú paropriepustné, preto cez ne dokáže vyjsť zvyšková vlhkosť, ktorá prípadne v stene zostala. Na sanačné omietky sa neskôr musí naniesť aj špeciálna farba, ktorá vlastnosti sanačnej omietky podporuje. Obyčajná omietka by ich potlačila.

Vážnym problémom sú podľa Valíčka objekty, ktoré majú plošnú vodorovnú a zvislú hydroizoláciu. Voda, ktorá do takýchto domov vnikla, zostáva nad izoláciami alebo ich tlakom porušuje. Tu už prichádzajú na rad odborné riešenia.

Po odvlhčení objektu nasleduje vysušovanie muriva. Za minimálny čas na zmysluplné nasadenie vysúšacej techniky pre štandardný rodinný dom sa považuje zhruba dva týždne. V prvej fáze sušenia sú najvhodnejšie horkovzdušné agregáty (pozor, ak používate iné ako elektrické, musíte vetrať, aby mali kam ochádzať spaliny). Postupuje sa od pivnice nahor. Odvlhčovače možno použiť až na ďalšie dosušovanie - aby boli účinné, teplota v miestnosti musí mať od 20 do 30 stupňov Celzia.

Halka Tytykalová
Vlastná voda môže byť nebezpečná
Hoci v mnohých vidieckych rodinných domoch využívajú ako jediný zdroj pitnej vody kopanú studňu, v povodňami postihnutej oblasti sa na čas budete musieť zariadiť inak. Aspoň kým nebudete mať v rukách výsledky dôkladného rozboru.

BRATISLAVA. Hygienici upozorňujú: pri povodniach bývajú často ohrozené i dobre vybudované studne. Okrem mechanického znečistenia vody (zákal) hrozí aj jej chemické a mikrobiologické znečistenie, ktoré môže súvisieť s vyplavením skládok odpadov, hnojísk a netesniacich žúmp v okolí.

„Ak bola vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a kým sa nedozviete, že výsledky rozboru vody sú vyhovujúce," píše Úrad verejného zdravotníctva. Znamená to, že studňu treba najskôr odčerpať, vyčistiť, nechať znovu naplniť vodou, tú dezinfikovať a až potom odobrať vzorku, vysvetľujú odborníci Výskumného ústavu vodohospodárskeho.

Podobne sa odporúča počkať si na rozbor, ale bez nevyhnutnej sanácie, aj v prípade, keď studňa síce zatopená nebola, ale nachádza sa v povodňovej oblasti. Dôvodom na opatrnosť je v tomto prípade vzostup a možné znečistenie spodnej vody.

Kým nebudete mať v rukách výsledky rozboru, že voda je hygienicky vyhovujúca, používajte balenú vodu alebo si vodu dovezte z bezpečných oblastí.

Až keď opadne voda

S opätovným sprevádzkovaním studne ako bezpečného zdroja vody pre domácnosť aj na pitie sa môže začať až po opadnutí povodňovej vlny. Pri kopaných studniach sa dajú potrebné úkony urobiť svojpomocne.

Odborníkov je v tomto prípade nutné volať vždy, keď máte podozrenie, že na dne studne uniká nebezpečný metán. Pri vŕtaných studniach treba obnovu studne nechať na špecializované firmy.

Hygienickú očistu samotnej studne začíname robiť až po predchádzajúcom očistení okolia studne. Musíme tiež vykonať jej stavebno-technické zabezpečenie. Mechanické čistenie vrátane dezinfekcie studne sa vykonáva vždy za prítomnosti najmenej troch osôb pre prípad, ak by bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc osobe, ktorá pracuje priamo v studni. Pri práci je nutné používať ochranné pomôcky.

Ak sa rozhodnete pre firmu, tie menšie pri sanácii a dezifenkcii kopanej studne pýtajú zhruba 50 eur za prácu plus náklady na dopravu. Pri vrtoch do 15 metrov okolo 150 eur za prácu. Pokiaľ je v okolí postihnutých viac ľudí, môžu sa podeliť na nákladoch za dopravu. Niekedy sa firmy v záplavových oblastiach ohlásia samy, inokedy treba hľadať najvhodnejšiu ponuku, napríklad na internete. Ak je znečistená spodná voda v celej oblasti, obnova studne ako zdroja pitnej vody sa hoci po opakovanej sanácii a dezinfekcii nemusí podariť, a to ani firme.

Kde sa testuje?

„Vyšetriť vodu po povodniach si môžu dať obyvatelia zaplavených oblastí v súkromných laboratóriách alebo požiadať miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva," vraví hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Šramková. Základný (minimálny) rozbor pitnej vody stojí okolo sto eur. Či si rozbor budú ľudia v čase povodní hradiť sami alebo im na to prispeje štát, v pondelok na úrade ešte nevedeli.

Rozbor vody môže byť hotový za štyri až desať dní, podľa kapacity a vyťaženosti laboratória a rozsahu analyzovaných ukazovateľov.

Halka Tytykalová
Ako vyčistiť studňu

Hoci sa na obale výrobku odporúčaného na dezinfekciu studne píše, že voda je dezinfikovaná po tridsiatich minútach, hygienici odporúčajú počkať až osem hodín.

1. Začnite mechanickým očistením vonkajších stien studne a čerpacieho zariadenia od nánosov bahna. Ak reba, opravte poklop studne. Potom studňu otvorte a vyčerpajte z nej všetku vodu.

2. Ďalším krokom, ktorý rozhodne o tom, či ďalej postupovať svojpomocne, alebo volať odborníkov, je kontrola vnútorného ovzdušia studne. Robí sa to tak, že spustíte zapálenú sviečku až na dno. Ak zhasne, znamená to, že na dne je bezkyslíkaté prostredie. Ak naopak prudko vzplanie, existuje pravdepodobnosť výskytu výbušného metánu.

3. V prípade, že je vnútro studne bezpečné, začnite mechanicky najlepšie kefou čistiť steny skruží, čerpacie zariadenie. Vyčistite aj dno. Keď prácu dokončíte, očistené plochy dôkladne opláchnite nekontaminovanou čistou vodou, opäť všetko odčerpajte. Odčerpávanú vodu vypustite do odpadu. Ak to nie je možné, tak dostatočne ďaleko od studne po sklone okolia, aby ste zabránili opätovnému znečisteniu asanovanej studne alebo studní v okolí.

4. Vnútorné steny omyte 2,5 percentným roztokom prípravku Sava (0,5 litra Sava naliať do 20 litrov vody).Dezinfekčný roztok musí na omytých stenách pôsobiť najmenej hodinu. Steny opäť opláchnite a vodu odčerpajte. Odstráňte kalom zanesené pokrytie dna studne a vymeňte ho za nový čistý štrk či hrubozrnný piesok. Studňu nechajte zaplniť. Ak je voda stále kalná, pokračujte v striedavom odčerpávaní a zapĺňaní tak dlho, kým nevymizne zákal.

5. Poslednou fázou sanácie studne je dezinfekcia vody. Aj tu úrad verejného zdravotníctva odporúča použiť Savo. Použite však iba také, ktoré neobsahuje aromatické prísady (napríklad Savo originál). Vždy treba rešpektovať návod na použitie. Pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 centimetrov sa na meter výšky vody v studni dávkuje deväť mililitrov. Na odmeranie môžete použiť aj vrchnák fľaše.

6. Vypočítané a odmerané množstvo Sava rozrieďte v kropiacej konvici a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte v dome samostatný domáci vodovodný systém pripojený na vlastnú studňu, vodu z rúrok úplne vypustite. Potom napustite vodu s dezinfekciou tak, aby pretiekla potrubím aj vodovodnými kohútikmi v celom dome. Hoci na obale výrobku sa píše, že voda je dezinfikovaná po tridsiatich minútach, hygienici odporúčajú počkať až osem hodín.

7. Až po vykonaní dezinfekcie možno odobrať vzorky vody na laboratórnu kontrolu.

(Úrad verejného zdravotníctva, firmy)
Čo robiť, ak ste poistení

Škodu po povodni nahláste čo najskôr. Kým začnete opravovať či vyhadzovať poškodené veci, radšej ich nafoťte, čo sa dá, odložte.

Riziko povodne je zahrnuté v základnom poistení na živel pri uzatvorenom poistení nehnuteľného a hnuteľného majetku. Ak také máte, škodovú udalosť nahláste bezodkladne na ktoromkoľvek kontaktom mieste poisťovne osobne, či inak.

Poisťovne majú zriadené infolinky, na ktorých možno nahlásiť poistnú udalosť telefonicky. Poisťovňa poskytne konkrétne informácie o ďalšom postupe, prípadne pošle priamo likvidátora.

Urobte zoznam

S upratovaním a prácami na záchranu majetku a na zabránenie zväčšenia rozsahu škody nie je potrebné čakať do príchodu pracovníka poisťovne. Potrebné je poškodené veci odložiť (na dvore pod plachtou a podobne), aby zamestnanec poisťovne pri vykonávaní obhliadky mohol škodu zdokumentovať.

Ak z hygienických dôvodov nie je možné zachovať poškodené veci, tak si ich pred ich odstránením odfotografujte a urobte zoznam. Len tak môžete preukázať rozsah škody a môže vám byť uznané poistné plnenie. Nafoťte všetky škody v dome.

Vo vlastnom záujme sa pokúste vykonať opatrenia zabraňujúce rozšíreniu škôd, napríklad presťahujte nepoškodené predmety poistenia do časti domu, ktorá nebola zasiahnutá vodou.

Čo budete potrebovať pri obhliadke

Pripravte si platnú poistnú zmluvu, z ktorej budete požadovať odškodnenie s dokladom o zaplatení poistného, zoznam poškodených a zničených vecí, nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii) a v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány, fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať. Fotodokumentácia, doklady o nadobudnutí a opis poistnej udalosti, príp. svedecké výpovede.

Za čo a kedy poisťovňa zaplatí

Poisťovňa určí, koľko a za čo vám zaplatí podľa rozsahu dohodnutého poistenia a podľa podmienok v poistnej zmluve. Ak máte uzatvorené poistenie zariadenia domácnosti, toto kryje aj škody na nábytku a v niektorých poisťovniach patria do krytia aj ďalšie pevne zabudované časti - vstavané priečky, obklady, dlažby, kuchynská linka, parkety či okná. Tieto predmety je možno poistiť na novú hodnotu. Za poškodené spotrebiče môžete tiež dostať náhradu, v prípade dohodnutého pripoistenia k základnému poisteniu.

Dostanete celú hodnotu - prípadne novú hodnotu práčky, umývačky riadov, elektrospotrebičov, audiovizuálnej techniky a podobne. Nová cena sa týka len predmetov poistenia do šiestich rokov od výroby, potom plní poisťovňa do ceny amortizovanej (po zohľadnení opotrebovania).

Poisťovňa zaplatí zvyčajne do 15 dní, odkedy sú kompletné všetky doklady, v prípade povodní to býva aj skôr. Pokúste sa dohodnúť, aby vám vyplatili preddavok ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti. Ten býva 30 až 50 percent.

(Zdroj: poisťovne, Partners Group SK, ht)

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko
 3. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 4. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 5. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 7. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 1. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 2. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 3. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 4. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 8. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 675
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 723
 3. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 7 947
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 363
 5. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 100
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 3 273
 7. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 466
 8. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 2 374

Blogy SME

 1. Andrea Vörösová: J. A. Komenský... a ako ďalej?
 2. Soňa Kallová: Máme rovnaké podkarpatské korene. Podobnú súčasnosť. Máme aj rovnakú budúcnosť?
 3. Tina Gažovičová: Nemusíme vynachádzať koleso - ani pri inkluzívnom vzdelávaní
 4. Věra Tepličková: Naď už nevydržal tlak a odtajnil prísne tajné
 5. Anna Miľanová: Zub múdrosti... 2023
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kto osvietil myseľ policajného hovorcu? Na poste vedúceho oddelenia komunikácie prezídia skončil
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ?
 8. Dušan Vršanský: Informatizácia v slovenskom vydaní
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 876
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 803
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 317
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 13 263
 5. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 8 824
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 7 118
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 026
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 304
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Otec Daniela Tupého chce poznať pravdu o vražde svojho syna.

Otec Daniela Tupého chce vedieť, kto stál za tým, že sa vyšetrovanie odklonilo od skutočných páchateľov.


23. máj
Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin so žoldniermi.

Prigožin kritizuje armádu, odstaviť ho však Kremeľ nechce.


6 h

Vydaných bolo 22-tisíc poukážok na dotáciu, vyše desatina z nich prepadla.


9 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


3 h

Blogy SME

 1. Andrea Vörösová: J. A. Komenský... a ako ďalej?
 2. Soňa Kallová: Máme rovnaké podkarpatské korene. Podobnú súčasnosť. Máme aj rovnakú budúcnosť?
 3. Tina Gažovičová: Nemusíme vynachádzať koleso - ani pri inkluzívnom vzdelávaní
 4. Věra Tepličková: Naď už nevydržal tlak a odtajnil prísne tajné
 5. Anna Miľanová: Zub múdrosti... 2023
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kto osvietil myseľ policajného hovorcu? Na poste vedúceho oddelenia komunikácie prezídia skončil
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ?
 8. Dušan Vršanský: Informatizácia v slovenskom vydaní
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 876
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 803
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 317
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 13 263
 5. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 8 824
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 7 118
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 026
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 304
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie Video
SkryťZatvoriť reklamu