Korzár logo Korzár
Sobota, 19. jún, 2021 | Meniny má AlfrédKrížovkyKrížovky

Keby sa Pavol spoliehal na vlastné päste, Peter mohol ešte žiť

Marcela GÁLOVÁ & Peter FURMANÍK Naša čitateľská súťaž KORZÁR V TALÁRI vzbudila záujem širokej verejnosti. Svedčí o tom značné množstvo odpovedí aj

Marcela GÁLOVÁ & Peter FURMANÍK

Naša čitateľská súťaž KORZÁR V TALÁRI vzbudila záujem širokej verejnosti. Svedčí o tom značné množstvo odpovedí aj v treťom kole. Najprv si však stručne pripomeňme, o čo vlastne išlo. Pod titulkom "V ten večer prišla domov úplne mokrá, akoby sa vyváľala v snehu" sme priniesli príbeh dvoch mladých ľudí, medzi ktorými vzplanula láska a nadobudla aj istú telesnú podobu, napriek tomu, že Margot mala v tom čase len 14 rokov. V nami položenej otázke sme sa vás pýtali, ako podľa vášho názoru skončil na súde 20-ročný Rómeo. Mali ste "uhádnuť", či ho súd uznal vinným a ak áno, z akého trestného činu a aký trest mu uložil. A zároveň sme vás žiadali, aby ste k tejto odpovedi pripísali svoj vlastný názor ako by ste rozhodli vy, keby ste mali na sebe sudcovský talár? Ako a prečo?

NECH SI NA ŇU POČKÁ DO OSEMNÁSTKY!

Z 89 došlých odpovedí je zrejmé, že drvivá väčšina čitateľov by uznala Rómea vinným z trestného činu pohlavného zneužívania. Aj v skutočnosti prípad takto skončil Rómeo si za tento trestný čin vyslúžil rok basy s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 20 mesiacov. Za správne sme považovali všetky odpovede, z ktorých bolo zrejmé, že Rómea uznal súd vinným zo spomínaného trestného činu. Väčšina súťažiacich by mu naparila trest podľa zákona. Len siedmi uvažovali inak. Jeden čitateľ sa napríklad nazdáva, že "za takú somarinu, akou je ohmatávanie dievčat, by sa už dnes nemalo chodiť do basy a tak ani Rómea súd nemohol uznať vinným zo žalovaného trestného činu, keďže k pohlavnému zneužitiu, rozumej: k súloži, tam vôbec nedošlo!" Ďalšia čitateľka píše, že dievča nemohlo byť pohlavne zneužité, keď zostalo pannou a Rómeo nebol vinný." Ďalší súťažiaci sa nazdáva, že "Rómea súd oslobodil, lebo pred súdom vyšlo najavo, že spolu nikdy nesúložili a tak to nebolo o ničom..." V tejto súvislosti odcitujeme paragraf 242 Trestného zákona, podľa ktorého "kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobnom pohlavne zneužije, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov." Na to, čo všetko znamenajú slová "iným spôsobom", ste sami poukázali vo vašich listoch, napríklad "ohmatávanie pŕs a pohlavných orgánov a podobne."

Bez ohľadu na správnosť či nesprávnosť, aj tentoraz predstavovali vaše odpovede skutočne pestrú mozaiku názorov. A preto z nich opäť citujeme. Evička JANČANSKÁ z Košíc: "Podľa môjho názoru Rómeo bol bol spod obžaloby oslobodený ako nevinný. Prečo? Jednak preto, že nevedel, že Margot je maloletá a jednak preto, že k pohlavnému styku nedošlo. Alžbeta ĎURICOVÁ z Liptovského Hrádku: "Predpokladám, že Rómea uznal súd vinným z pohlavného zneužívania maloletej Margot napriek tomu, že k pohlavnému styku nedošlo. Podľa mňa mu uložili dvojročný trest s podmienkou na skúšobnú dobu troch rokov. Keď beriem do úvahy, že mnohé dnešné 14-ročné dievčatá už majú sexuálne skúsenosti, Margot obišla popri nich ešte celkom dobre zásluhou partnera bez straty panenstva. Hoci, ako sama priznáva, Rómeovo láskanie sa jej páčilo, on sa predsa dokázal ovládať... Aj keď on popiera vedomosť o veku dievčaťa, je to nedôveryhodné... Preto ten trest, nech si na ňu počká do osemnástky!" Podobný názor zdieľa aj Sergej MICHALČIN z Prešova: "Ja si myslím, že súd uznal Rómea vinným z trestného činu pohlavného zneužívania maloletej. Uložil mu trest od 6 do 12 mesiacov s podmienenčým odkladom na dva roky. Rómeo musel vedieť, koľko má Margot rokov, pretože s ňou chodil už mesiac a nielen to, ale bol aj s rodičmi na vohľady a tam jej matka nesúhlasila s myšlienkou na svadbu, lebo je Margot primladá. Takže musela tam padnúť informácia o jej veku." Katarína RÁKOCIOVÁ z Košíc má trochu iný názor: "Dievča nemohlo byť pohlavne zneužité, keď zostalo pannou" a na margo obžalovaného uvádza: "nebol vinný". Ďalej píše, že "láskanie medzi mládežou je normálne, avšak za to, že začínajú tak skoro, je na vine nedostatočná výchova zo strany rodičov i televízia Markíza. Miesto etiky v školách by malo byť viac sexuológie, takže v neposlednom rade nesie svoju vinu aj škola... Záhadou zostáva, že Rómeo vedel, že Margot chodí do základnej školy, ale nemyslel, že má len 14 rokov... Rodičia z jednej i druhej strany mali viac dbať, aby sa ich deti nepotuľovali."

Nikol HUMEŇANSKÁ z Prešova: "U Rómea, hoci iným spôsobom Margot pohlavne zneužil, nešlo o úmyselné konanie. Aj samotná Margot vypovedala, že sa jej to páčilo a sama to chcela. Domnievam sa, že Rómeo nenaplnil skutkovú podstatu trestného činu a súd ho uznal nevinným." Jozef VYSOČÁNI z Hanušoviec nad Topľou zasa uvažuje takto: "Súd Rómea uznal vinným z pohlavného zneužívania maloletej a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody. Musel vedieť, že maloletá nemá ešte 15 rokov, keď chodila ešte do základnej školy, veď poznali sa od malička... Keďže sa to stalo prvýkrát a Rómeo prejavil ľútosť nad činom, a navyše je tu aj skutočnosť, že prišiel na vohľady s rodičmi, čím prejavil ochotu zobrať si Margot za ženu, súd zohľadnil všetky pre aj proti a uložil mu podmienečný trest..." Tibor HAJDUČEK z Košíc: "Podľa môjho názoru ho súd uznal vinným a naparil mu podmienku. Mal a musel predsa vedieť, koľko rokov má jeho partnerka!"

Tatiana ČECHOVÁ z Prešova: "Súd uznal Rómea vinným z trestného činu pohlavného zneužívania, podľa tohto paragrafu sa za ´iné pohlavné zneužitie´ považuje napríklad ohmatávanie nahého tela, ohmatávanie pohlavných orgánov, ženských pŕs za účelom pohlavného vzrušenia, pričom nie je podstatné, či chránená osoba dala príčinu ku konaniu páchateľa, ani to, že s konaním páchateľa súhlasila a v neposlednom rade nerozhoduje ani to, či a do akej miery Rómeo pri tom dosiahol pohlavné vzrušenie... Myslím si, že súd ho uznal vinným zo spáchania trestného činu pohlavného zneužívania. V tomto prípade išlo o nepriamy úmysel, to znamená, že vedel, že sa svojím konaním môže dopustiť trestného činu a bol s tým uzrozumený. Uložila by som mu najnižší trest. A to aj vzhľadom na tú skutočnosť, že je svojím vekom blízky veku mladistvého."

Anna KOVÁČOVÁ z Košíc: "Podľa môjho názoru súd obžalovaného oslobodil. V danom prípade Margot vyzerala oveľa staršia, ani jej matka pri vohľadoch priamo nespomenula jej neplnoletosť, ani poškodená mu to nepovedala a zdá sa mi, že láska nepozná hranice. Predsa je nemysliteľné, že ak sa dvaja majú radi, tak si budú ukazovať preukaz totožnosti! Najdôležitejší zo všetkého je tu vek Margot v čase skutku. Rómeovi sama nepovedala koľko má rôčkov, vyzerala staršia a tak som sa priklonila k záveru, že je nevinný. Za jeho nevinu hovorí niekoľko dôkazov a súd by mal byť spravodlivý. V uvedenom príbehu som si neprečítala ani jednu vetu, čo by hrala proti Rómeovi, až na to, že ju odmalička pozná... Bez ohľadu na to, aký bol rozsudok, osobne by som Rómea neodsúdila. Už aj preto, že Margot neskôr dovŕšila 15 rokov a mali sa radi. Koniec koncov k násiliu nedošlo a ak mám parafrázovať hľadanie panny v súčasnej dobe, to aby som začala hľadať už v predškoslkom zariadení. Žiaľ, taká je skutočnosť. Ak sa niekedy ľudia brali ako tridsaťroční, tak podľa tradície ešte boli mladí, teraz už chlapci aj dievčatá čakajú kedy dovŕšia osemnásty rok a hneď sa berú. Samozrejme z lásky. Niekedy je dieťa už na ceste..." Jana STEJSKALOVÁ z Prešova: "Podľa môjho názoru sa má 20-ročný muž vedieť ovládať a keby ho aj neviemako maloletá prosila, nemal urobiť to, čo urobil... 14-ročná dievčina je pod zákonom a nikto si k nej toto nemôže dovoliť." Anna MERTINKOVÁ z Košíc: "Prípad Rómea skončil tak, že bol oslobodený, pretože nevedel, že Margot je maloletá a tiež preto, že k pohlavnému styku nedošlo, takže ju neznásilnil. Keby som ja bola v sudcovskom talári, tak isto by som ho neodsúdila, pretože sa s Margot mali radi a jej sa to páčilo, keď ju ohmatával. Neurobila nič proti tomu, aby to nerobil."

Darina HOLEČEKOVÁ z Košíc: "Rómea súd uznal vinným z pohlavného zneužívania maloletej. Ja by som využila možnosť uložiť mu podmienečný trest, ktorý by mal slúžiť na jeho prevýchovu. Neobstojí jeho tvrdenie, že nevedel, že Margot nemá ešte 15 rokov. Vedel, že sa poznajú od malička a že v marci ešte chodila do školy!" Mária FEDORKOVÁ z Košíc: "Nedočkavo som čakala na pondelok, aby som si prečítala ďalší príbeh. Tu je môj názor. Podľa mňa chlapca súd neuznal vinným, resp. ak áno, tak dostal iba podmienku... Ťažko tu súdiť. Vžívam sa do situácie matky každá dobrá matka sa bojí o svoje dieťa a potom... treba brať do úvahy mladosť. Položme si otázku: koľko dievčat do 18 rokov sú ešte panny? Tu je veľmi dôležitá dôvera medzi matkou a dcérou a tá sa nenadobudne v puberte, ale od malička, nielen karhaním, ale aj vzorom, lebo deti sú zrkadlom rodičov... Chlepec z príbehu si nedovolil nič, čo nechcelo dievča a čo tvrdilo, že samo chcelo. Obdivujem chlapca, že nedošlo k intímnemu styku, že zostala pannou a on dokonca prišiel k rodičom povedať, že ju má rád."

Pavol LEŠČÁK z Pečovskej Novej Vsi by obžalovanému Rómeovi navrhol "najnižší možný trest s podmienkou" a naopak, "sexuálnych maniakov, čo kradnú maloletých, obťažujú ich a filmujú porno, treba pochytať a trestať do ščernania, samozrejme, až po porade s odbornými lekármi."

ŠTVRTÝ SÚŤAŽNÝ PRÍBEH

Nôž alebo dýka sú dnes neodmysliteľnou súčasťou výstroja mladých mužov. Skutočnosť, že ich majú vždy poruke, sa podpísala pod nejednu tragédiu, ktorá skončila smrťou. A to len preto, že v situáciách, keď si mládenci ešte donedávna vystačili s päsťami, dnes úradujú nože...

Diskotéka v kultúrnom dome, na ktorej sa bavilo veľa mladých ľudí, sa pomaly, ale isto chýlila ku koncu. Zaľúbené páriky sa objímali a v rytme hudby, sa lenivo kolísali na parkete, zatiaľ čo ďalší išli prevetrať sa von. Ochladiť horúce hlavy sa na mrazivom vzduchu rozhodli aj kamaráti Peter a Pavol, pretože sa na diskotéke nepekne pohádali. Ale ani vonku to nebolo o nič lepšie. Slovo dalo slovo a nahnevaný Peter udrel priateľa do tváre. Horkokrvný Paľo si povedal, že mu neostane nič dlžný a bez otáľania vytiahol dýku s dĺžkou čepele 9 centimetrov. Potom bez rozmýšľania pichol... Prvý raz uviazla čepeľ dýky v Petrovom hrudníku, pričom mu prerezala srdce, po druhom bodnutí skončila v jeho stehne... Išlo o závažné poranenia, následkom ktorých zranený mládenec utrpel šok z krvácania a na mieste činu zomrel... Prokurátor pri podávaní žaloby zvýraznil, že Pavol "zaútočil na tú časť ľudského tela, v ktorej sú uložené životne dôležité orgány, o čom on predsa vedel..."

Paľo, ktorý len mesiac pred tragédiou dovŕšil 17 rokov, sa pred trestným senátom, zodpovedal z trestného činu vraždy o rok staršieho kamaráta. Nebolo mu veľmi do reči... Z toho, čo sa stalo, si veľa nepamätal, pretože sa nachádzal v ťažkom stupni opitosti. "Prvý ma napadol Peter. Spýtal som sa ho, za čo ma udrel a namiesto odpovede som opäť dostal päsťou do tváre... Spadol som a keď som sa snažil postaviť na nohy, videl som, že sa v tme čosi, čo Peter držal v ruke, zablyslo. Zrazu urobil rýchly výpad proti mne a ja som siahol po dýke... Bodol som, on na mňa padal. Snažil som sa ho odstrčiť a mal som pritom nôž v ruke. Je teda možné, že som ním Petra pichol ešte raz."

Svedkovia, ktorí boli v kritickú februárovú sobotu na diskotéke a v čase incidentu fajčili vonku pred kultúrnym domom, však vypovedali pred súdom niečo iné. Potvrdili, že Peter s Paľom boli poriadne opití a že sa hádali. Prvý z nich dal druhému facku a ten vytiahol z puzdra na páse dýku, ktorej ostrie sa zablyslo v tme. "Potom bez slova bodol Petra do hrude... Ten od prekvapenia nestihol ani vykríknuť a Paľo ho pichol ešte raz," opísal incident medzi kamarátmi jeden z očitých svedkov.

"Nič by sa nebolo stalo, keby sme neboli opití. Veľmi to ľutujem, pretože s Petrom sme boli kamaráti. Za všetko môže alkohol. Ja som sa len bránil, myslel som, že na mňa vytiahol nôž," reagoval na výpovede svedkov obžalovaný Pavol.

Dnes už nebohý Peter však na rozdiel od Paľa žiadny nôž nemal! To, čo ich najprv spojilo a neskôr rozvadilo, bol alkohol. Podľa prepočtov súdnych znalcov mal obžalovaný mládenec 2 až 2,5 promile alkoholu v krvi, čo je ťažký stupeň opitosti a jeho už nebohý priateľ dokonca 2,41 až 3,08 promile! Znalci okrem iného zistili, že obžalovaný nebol duševne chorý, a jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti boli znížené len pod vplyvom alkoholu, na ktorý nebol zvyknutý. Keby sa spoliehal na vlastné päste a nie na dýku, ktorú mal vždy poruke, dnes mohol byť jeho kamarát živý a zdravý a podobne ako ich vrstovníci, mohli spolu navštíviť ešte veľa diskoték a zábav.

Petrovi však už život nikto nevráti...

Vážení čitatelia!

To, že sme sa rozhodli inovovať podobu doterajších príbehov zo súdnych siení, znamená dať vám možnosť príbeh "dotvoriť". Táto šanca sa volá KORZÁR V TALÁRI. A naša štvrtá otázka znie:

Ako podľa vášho názoru skončil na súde prípad 17-ročného Pavla obžalovaného z vraždy svojho kamaráta? Uznal ho súd vinným a ak áno, aký trest mu uložil? Zároveň vás žiadame, aby ste k tejto odpovedi pripísali svoj vlastný názor ako by ste rozhodli vy, keby ste mali na sebe sudcovský talár? Ako a prečo?

POZOR AJ NA ÚMYSELNÉ CHYTÁKY!

Ponúkame vám jedinečnú šancu vžiť sa do úlohy detektíva kriminalistu, ale aj vyšetrovateľa, prokurátora a najmä sudcu, ktorý v konečnom dôsledku ako jediný rozhoduje o vine a treste. Príbehy, ktoré napísal sám život a ktoré zverejňujeme vždy v pondelok na 6. strane, neukončujeme, ale umožňujeme vám jednak "uhádnuť", ako prípad na súde naozaj skončil, a jednak vyjadriť svoj vlastný názor na otázku viny a trestu. Pozor! V niektorých príbehoch je zamontovaný "úmyselný chyták" a objaviť ho, to je úloha pre bystrého detektíva, ktorému nesmie ujsť žiadny, aj keď naoko úplne bezvýznamný detail. Niekedy treba zvážiť všetky pre a proti a na základe dôkazov predložených prokurátorom posúdiť vinu, inak povedané obliecť si sudcovský talár a rozhodnúť. O tom, ako ste sa trafili, sa dočítate o týždeň, kedy prinesieme štatistiku odpovedí, ale aj pestrú mozaiku vašich názorov, postrehov, stručných komentárov a poznámok k danej téme a samozrejme ďalší príbeh. Z tých čitateľov, ktorí "pri posúdení viny a uložení trestu" trafia do čierneho, opäť vylosujeme troch, na ktorých bude čakať finančná odmena vo výške 500, 300 a 200 Sk.

Nezabudnite:

1., odpovedať na položenú otázku,

2., pripojiť svoj stručný komentár, poznámku k danej téme, prezentovať svoj osobný názor, napísať, ako vy by ste postupovali, keby ste mali na sebe sudcovský talár,

3., vystrihnúť logo KORZÁR V TALÁRI a prilepiť ho na svoj list, lístok (bez tohoto znaku vás nebudeme môcť zaradiť do žrebovania!),

4., pripísať svoje celé meno a presnú adresu,

5., a toto všetko zaslať poštou, resp. doručiť osobne do košickej redakcie KORZÁRA, Kováčska 28, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom našich zberných schránok v redakciách v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. (Bližšie pozri na strane Hry sú výhry!)

A ešte čosi. Píšte a zasielajte tak, aby sme vaše odpovede dostali do redakcie najneskôr v piatok!!!

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 28 262
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 894
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 7 976
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 703
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 6 664
 6. Po Slovensku na motorke 6 389
 7. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 301
 8. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 4 890
 9. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 4 516
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 4 481
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Pomôcť môžu nálepky na kontajneroch.


TASR 27m
Archívne zábery z návštevy pápeža Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995.

Primátorka prezradila viac, ako mala.


13 h
Ilustračné foto.

Covid si pripísal ďalších osem obetí.


3 h
Historicky prvými hráčmi nového klubu HC 21 Prešov sa stali Ján Sýkora (vľavo) a Marek Zagrapan.

Ľudia budú nažhavení, vraví jedna z prvých posíl Prešova.


Daniel Dedina 4 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger.

Najvyšší súd roztrhal verdikt Sabovej senátu na márne franforce.


17. jún
Ilustračná fotografia.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 391-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 486 obetí.


a 3 ďalší 13 h
V kempoch na Slovensku privítali oveľa viac ľudí, ako boli zvyknutí.

Prišlo viac ľudí a Slováci boli prekvapení.


22 h
Lucia Molnár Satinská má radšej riečnu krajinu ako hory a hovorí, že na južnom Slovensku sa oplatí ísť kamkoľvek.

Akí sú bratislavskí Maďari a kde sú starí Prešporáci.


15. jún

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop