Korzár logo Korzár
Štvrtok, 17. jún, 2021 | Meniny má AdolfKrížovkyKrížovky

"Pýtal sa ma, či viem, ako na vojenčine strkajú do zadku palice"

Marcela GÁLOVÁ & Peter FURMANÍK om, že naša čitateľská súťaž vzbudila záujem širokej verejnosti, svedčí značné množstvo odpovedí, ktoré sme dostali

Marcela GÁLOVÁ & Peter FURMANÍK

om, že naša čitateľská súťaž vzbudila záujem širokej verejnosti, svedčí značné množstvo odpovedí, ktoré sme dostali aj v piatom kole. Najprv si však pripomeňme, o čo vlastne išlo. Pod titulkom "Stará, navaľ peniaze, lebo ti rozkopem hlavu!" sme priniesli príbeh 69-ročnej Anny G., ktorá sa v jedno predpoludnie vybrala na nákup. Ako vždy šla pomaličky, vtedy však plným dúškom vdychovala vôňu prebúdzajúcej sa jari. Radosť jej rýchlo skalil jeden chlapec. "Teta, dajte mi peniaze na cigarety!" oslovil ju. "Nemám, mám akurát na chlebík a maslo, na iné mi nezvýši..."

"Netrep kokotiny, stará!" zreval Jozef, ktorému do pätnástich narodenín chýbalo len niekoľko dní.

Až vtedy si uvedomila, že na cestičke medzi blokmi sú len oni sami. Bála sa, veľmi sa bála, celá sa striasla a tak sa ani nezmohla na na to, aby začala kričať. Možno, keby hlasno kričala, ľudia by vyšli na okná, videli by, čo sa deje a pribehli jej na pomoc. Možno... "Počuj, stará, navaľ peniaze, lebo ti rozkopem hlavu!" pritvrdil v tej chvíli muziku mladý násilník. Nič dobré mu z očí nekukalo a medzi deťmi na sídlisku bol nie bez príčiny známy ako "postrach ulice". Rozohnal sa, starkej vykopol z ruky paličku, o ktorú sa opierala. Spadla na zem, zjojkla od bolesti a z očí sa jej začali rinúť slzy. Jozef jej zobral tašku, vybral peňaženku, v ktorej našiel niečo vyše 50 korún a zo zlosti, že tam nebolo viac, kopol starkej do tváre. A potom ešte raz. "Ty kurva stará!" zreval a vzápätí pridal kopanec aj do brucha. Potom zdúchol...

Hodnú chvíľu trvalo, kým pani G., ktorá mala celú tvár zaliatu krvou a starú prešívanú vetrovku zmáčanú slzami, našiel okoloidúci chodec. Z lekárskej správy vyplynulo, že "utrpela zlomeninu nosa, narazenie sánky a iné zranenia s dobou liečenia štyri týždne". V súťažnej otázke sme sa vás pýtali, ako podľa vášho názoru skončil prípad Jozefa, ktorý sa príliš skoro dal na krivé chodníčky? Zároveň sme vás žiadali, aby ste k tejto odpovedi pripísali svoj vlastný názor ozaj, ako by ste postupovali vy, keby ste mali na sebe prokurátorský alebo sudcovský talár? Ako a prečo?

DETI SÚ ÚBOHÝM DIELOM DOBY...

Zo 124 došlých odpovedí je zrejmé, že drvivá väčšina čitateľov postrehla, že Jozefovi, ktorý pani Annu G. prepadol, chýbalo v ten deň do jeho pätnástych narodenín niekoľko dní. Aj v skutočnosti prípad skončil tak, že voči Jozefovi nebolo začaté trestné stíhanie. Za správne sme považovali všetky odpovede v tomto zmysle. Načim ešte uviesť, že podľa paragrafu 11 Trestného zákona ten, "kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný."

Len ôsmi čitatelia uvažovali inak, resp. nepostrehli, že Jozef v to jarné predpoludnie nemal ešte pätnásť. Podľa jedného z nepozorných čitateľov "súd Jozefovi všetko fajne zrátal, to, že prepadol, ozbíjal, okradol, spôsobil vážnu ujmu na zdraví... Akurát to, že je mladý mu pomohlo pri získaní nižšieho trestu." Jozef KRIŽIAN z Košíc sa nazdáva, že "Jozef bol uznaný vinným zo spáchania trestného činu lúpeže. Domnievam sa, že fakt, že lupom bolo získaných len niečo vyše 50 korún, pri výške trestu nezavážilo, ba práve naopak keby som ja bol v sudcovskom talári, prihliadol by som na fakt, že tento skutok bol spáchaný opovrhnutiahodným spôsobom a na prestárlej osobe." Alžbeta ĎURICOVÁ z Liptovského Hrádku píše takto: "Jozefa súd uznal vinným z lúpežného prepadnutia staršej ženy a ublíženia na jej zdraví, podľa mňa skončil s trestom dva roky v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých." Mária BODENLOSOVÁ z Košíc na margo prípadu uviedla: "Je to lúpež a ublíženie na zdraví, súbeh dvoch trestných činov." Takéto a podobné odpovede, podľa ktorých súd Jozefa uznal vinným, sme v zmysle štatútu našej súťaže nemohli brať do úvahy a zaradiť do zlosovania. V tejto súvislosti možno spomenúť diskusiu, ktorú nedávno rozprúdili v Čechách politici i právni odborníci. Diskusia, ako informoval internetový denník Trafika.cz., vytryskla zo znepokojenia verejnosti z rastúcej brutality detí, ktorá už dosiahla taký stupeň, že politici navrhujú znížiť trestnú zodpovednosť z pätnástich na trinásť rokov. V ostatnom čase to navrhujú najmä lidovci. Na nedávnej tlačovej konferencii KDÚ-ČSL vyzval k takejto úprave bezpečnostný expert tejto strany Jiří Vacek, podľa ktorého "rastie trestná činnosť práve nižšej vekovej kategórie. A čo je najhoršie, deti v tomto veku sú pre svoju beztrestnosť často zneužívané." Jiří Vacek ďalej navrhuje "výrazne zvýšiť zodpovednosť rodičov v trestnom zákonodarstve. Nie je predsa možné, aby sa otec takéhoto páchateľa obhajoval tým, že nevie, čo jeho maloletý syn robí po 22. hodine."

S návrhom lidovcov - podľa Trafiky.cz - súhlasil aj predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Petr Nečas z ODS: "Hranica trestnej zodpovednosti by sa mohla znížiť na 12 rokov. Každý prípad by sa však musel posudzovať individuálne, lebo niekto je schopný veľmi skoro rozpoznať spoločenskú nebezpečnosť svojho činu, zatiaľ čo iný to nie je schopný ani v štrnástich rokoch. Preto by sa mal trestný čin prejednávať dvakrát. V prvej časti by sa posudzovalo, či páchateľ činu je schopný závažnosť svojho činu rozpoznať a až potom by sa začalo samotné trestné konanie." Prvý námestník ministra spravodlivosti Josef Baxa nepovažuje návrh lidovcov za rozumný: "Neviem, čím je odôvodnený. Riešením problému kriminality detí nie je zníženie vekovej hranice pod pätnásť rokov." Svoje pochybnosti v tomto smere vyjadril aj člen výboru pre obranu a bezpečnosť Karel Šplíchal (ČSSD), ktorý povedal, že "diskusia, či má byť hranicou dvanásť či trinásť rokov, je licitácia, ktorá musí mať najprv základ v sociologickom prieskume. Nepozerám sa na tento problém až tak dramaticky." Aj keď sa diskusie o trestnej zodpovednosti detí neustále obnovujú v súvislosti s niektorými šokujúcimi prípadmi, názory právnych odborníkov sa rozchádzajú. "Som za to, aby sa trestná zodpovednosť diferencovane u zvlášť závažných činov znížila na 14 rokov," uviedol pred časom pražský advokát Jiří Teryngel. Navrhované všeobecné zníženie na 13 rokov ale odmietol: "To je samozrejme nezmysel. Problém kriminality mládeže samotný trestný postih nevyrieši!" Ďalší známy český advokát Miroslav Kříženecký sa vyjadril takto: "Hranica 15 rokov by nemala byť prekročená. Musia sa vyjadriť psychológovia, či 14-roční sú schopní plne chápať všetky trestné činy." Poslanec a právnik Vojtěch Filip (KSČM) povedal, že by sa viac mali využívať postihy rodičov: "Podľa mňa by sme viac mali postihovať zodpovedného zástupcu maloletého. Napríklad poisťovňa by mala vymáhať od rodičov regres, prípadne odškodnenie za prostriedky vyplatené poškodenému." Exminister vnútra Jan Ruml (Unie svobody) uviedol, že by vekovú hranicu znížil na 14 alebo dokonca na 13 rokov. "Ale títo delikventi by mali byť v starostlivosti špeciálnych zariadení, ktoré by sa museli kvôli tomu zriadiť, a ktoré by boli niečím medzi diagnostickými ústavmi a väzením."

Bez ohľadu na správnosť či nesprávnosť, aj tentoraz predstavovali odpovede pestrú mozaiku názorov. A opäť z nich citujeme. Pavol BOŽÍK ml. z Trstenej: "Chlapca, o ktorom bola v príbehu reč, neodsúdili, pretože mu chýbalo niekoľko dní do 15 rokov, odkedy môže byť stíhaný... Neskutočná je dnešná mládež akoby z nudy, v horšom prípade z dokazovania si svojej sily vyvádza hlúposti, nad ktorými sa pozastavajú aj ich vlastní rodičia, ktorí si často myslia, aké majú slušné ratolesti a pritom..." Eva TAKÁČOVÁ z Košíc: "V konkrétnom prípade išlo o trestný čin lúpežného prepadnutia, avšak voči hlavnému aktérovi príbehu nemohlo byť trestné stíhanie začaté, nakoľko v čase činu nedovŕšil 15 rokov. Nie je teda trestne zodpovedný. Tu vlastne išlo o úmyselný chyták v súťažnom príbehu. Moja odpoveď znie: prípad sa ani nemohol dostať na súd a teda súd ani nemohol o ňom rozhodovať. Aj ja, keby som mala na sebe sudcovský talár, by som musela postupovať rovnako... Iná vec už je, že na maloletých, ktorí sa dopúšťajú rôznej, najmä závažnej trestnej činnosti, nemá spoločnosť nijaké účinné nástroje. Ale to už je iná záležitosť..."

Slávka LENČOVÁ z Medzibrodu: "Podľa mňa, keďže Jozef ešte nemal 15 rokov, nemohol byť trestne stíhaný. Ja by som navrhla polepšovňu minimálne na dvatri roky pre Jozefa a finančnú pokutu pre jeho rodičov." Anton ŠOFRANKO z Košíc sa pýta: "Kde boli jeho rodičia? Veď už predtým bol známy ako postrach..." Jozef KERKEŠ z Košíc: "Vzhľadom na to, že v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, prípad bol vyšetrovateľom odložený." Katarína RÁKOCIOVÁ z Hozelca: "Keďže Jozef nemal ešte 15 rokov, podľa našej legislatívy ho nebolo možné ako maloletého potrestať. Ústava a Zákon o rodine jednoznačne hovoria, že rodičia zodpovedajú za maloleté deti. Preto by som vzala Jozefa za ruku a šla sa pani Anne ospravedlniť. Keďže mala ujmu na zdraví a bola tam aj urážka na cti, trvala by som na odškodnom, na vyrovnaní nákladov za zdravotnícku starostlivosť a na finančnej odplate aj čo sa týka urážky na cti. Výšku by si určila pani Anna sama. Takže, v každom prípade je tu chyba vo výchove zo strany rodičov, ale aj školy. Nedá mi nespomenúť, že za mojich mladých čias existovali polepšovne. Či sú aj dnes, to neviem, ale Jozef by mal absolvovať aspoň jeden rok v takej polepšovni." Ľubomír GIRMAN z Košíc: "Ja osobne by som vekovú hranicu znížil na 12 rokov, lebo podľa mňa osoby okolo 13 14 rokov si dobre uvedomujú, čo robia. A zneužívajú to."

Alžbeta ĎURICOVÁ z Liptovského Hrádku: "Príbeh sa zle aj číta, veď Jozef je ešte dieťa a toľko brutality! Jeho reči nepatria do úst ani najväčšiemu kriminálnikovi. Musím viniť rodičov, ktorí sú za Jozefove činy ešte stále zodpovední. Čo z neho bude keď vyrastie?! Jozefov čin, ako aj ostatné podobné trestné činy, by mali byť mementom pre rodičov a učiteľov tí majú totiž možnosť, ale i povinnosť výchovu detí usmerniť. Deti sú úbohým dielom dnešnej doby, žijú bez viery v Boha, odchované na kriminálnych príbehoch z televízie." Peter CSUDÁKY z Košíc: "Trest by som dal aj rodičom, ktorí museli vedieť o agresivite svojho syna." Anna KOVÁČOVÁ z Košíc: "Veľmi pozorne som si prečítala príbeh a je mi veľmi clivo na duši, že takéto prípady sa odohrávajú... Súd Jozefa neodsúdil. Už vyšetrovateľ zistil, že páchateľom je maloletá osoba a preto prípad uznesením odložil. A môj názor? Brutalita, násilie, cynizmus a bezohľadnosť... Verte, takýto človek sa nezmení. Takých tiežľudí treba izolovať od spoločnosti. V nápravno-výchovnom ústave sa nezlepší, ba práve naopak získa ešte viac skúsenosti. Jedine liečba pod odborným dozorom. Nenechala by som ho na slobode! Osobne by som páchateľa izolovala od spoločnosti... Ďalej si myslím, že pokiaľ sa nezmení legislatíva, podobné prípady sa budú častejšie opakovať a budú čoraz brutálnejšie... To sa môže stať mne, vám alebo komukuľvek inému a páchatelia sa budú iba smiať... V niektorých rodinách je to tak, že aj keď dospelý spácha takýto skutok, zvyčajne to na seba zoberie maloleté dieťa a súd je bezmocný... Je mi ľúto nielen poškodených, ale vôbec celej spoločnosti, a čo je najhoršie, proti tomu sa nedá bojovať ani preventívne, ani represívne."

ŠIESTY SÚŤAŽNÝ PRÍBEH

Mnohí rodičia ani netušia, aké nebezpečenstvo dennodenne číha na ich ratolesti. A to najmä vtedy, keď zahĺbení do práce si nenájdu čas na to, aby sa porozprávali s deťmi, s kým a ako trávia čas, keď práve nie sú v škole. Starostlivá matka dvoch maloletých Košičanov zažila doslova šok, keď sa rozhodla vystríhať svojich synov pred pedofílnymi chúťkami niektorých mužov. "Som zdravotná sestra a v poslednom čase som veľa počula o pedofiloch, ktorí zneužívajú deti. Nepamätám sa presne, ale niekedy v júni tohto roku som čítala článok o pedofílii. Mám dvoch synov, chcela som ich poučiť a vystríhať, aby sa nedali nikomu obchytkávať. Vysvetlila som som im, čo znamená slovo pedofil a prečítala som im aj článok. Vtedy môj mladší, dnes 11-ročný syn Marián povedal, že aj u nás je jeden pedofil, že sa s ním už dávnejšie hral na doktora. O rok starší syn Matúš mlčal, keď som sa ho pýtala, či ho niekto neobchytkával, no nakoniec sa mi priznal, že ho istý mladý muž dvakrát obťažoval a opísal mi, čo s ním robil. Povedal mi, že od neho dostal aj peniaze. Šla som to potom oznámiť na políciu, pretože som mala obavu, aby sa to neopakovalo," vypovedala pred súdom matka maloletých chlapcov. Vďaka jej ostražitosti sa rozbehla policajná mašinéria, a výsledkom bolo vypátranie vinníka. Bol ním 22-ročný muž. Prokurátor ho obžaloval z trestného činu pohlavného zneužívania chlapcov mladších ako 15 rokov.

"Raz som šiel pozrieť do obchodu, kde predával mladý predavač elektroniku. Pýtal som sa ho, koľko stojí kazeťák a on ma pozval do skladu, že mi ukáže aj iné značky, nielen tie, čo mal vystavené. Tam sa ma opýtal, či sa s ním nechcem hrať na doktora. Povedal som mu, že je to blbá hra, ale on mi kázal, aby som sa zobliekol a sám mi stiahol nohavice. Vtedy do skladu niekto vošiel, asi jeho šéf, čo ho vyrušilo, potom sa už so mnou ďalej nehral," opísal svoj zážitok dnes už 11-ročný Marián.

Po ňom prišiel rad aj na jeho staršieho brata Matúša, s ktorým sa obžalovanému zažiadalo pohrať. Prišiel k nemu a začal mu rozprávať o novej hre Pogy. Prilákal Matúša na svoje pracovisko, kde však prešiel na inú nôtu. "Pýtal sa ma, či viem, ako chlapcom na vojenčine strkajú do zadku palice aj palce. Kázal mi zobliecť sa, ľahnúť si na dosku. Keď som to urobil, ľahol si na mňa a strkal mi ho do konečníka," opísal konanie obžalovaného Matúš.

Chlípnemu mužovi sa hry podobného druhu veľmi páčili. Ešte v ten istý mesiac vyzval Matúša, či si to s ním nechce zopakovať. Ten to odmietol, ale keď mu prešibaný muž prisľúbil 80 korún na novú hru Pogy, dovolil mu, že ho môže obchytkávať po nahom tele, po chrbte, zadku a pohlaví. Obžalovaný sa ku zneužívaniu chlapcov priznal: "Vedel som, že sú ešte malí, že nemajú 15 rokov. Viem, že som to nemal robiť, veľmi ľutujem, čo sa stalo. Nikdy viac sa ničoho podobného nedopustím. Chodím s dievčaťom a chceme sa vziať," sypal si pred súdom popol na hlavu protagonista nášho dnešného príbehu.

K slovu sa dostal aj súdny znalec, ktorý konštatoval, že "u obžalovaného sexuálnu úchylku nezistil". A tu sa príbeh končí. Opäť v ňom chýba pointa... Ako je známe, túto máte doplniť práve vy!

Dnešná otázka pre vás, milí čitatelia, znie:

Stačila úprimná ľútosť a snaha obžalovaného nikdy v živote sa podobného činu nedopustiť na to, aby ho súd spod obžaloby prokurátora oslobodil? Skúste "uhádnuť", ako príbeh skončil. A ako by ste rozhodli vy, keby ste mali na sebe sudcovský talár? Ako a prečo?

POZOR AJ NA ÚMYSELNÉ CHYTÁKY!

Ponúkame vám teda jedinečnú šancu vžiť sa do úlohy detektíva kriminalistu, ale aj vyšetrovateľa, prokurátora a najmä sudcu, ktorý v konečnom dôsledku ako jediný rozhoduje o vine a treste. Príbehy, ktoré napísal sám život a ktoré zverejňujeme vždy v pondelok na 6. strane, neukončujeme, ale umožníme vám jednak "uhádnuť", ako prípad na súde naozaj skončil, a jednak vyjadriť svoj vlastný názor na otázku viny a trestu. Pozor! V niektorých príbehoch je zamontovaný "úmyselný chyták" a objaviť ho, to je úloha pre bystrého detektíva, ktorému nesmie ujsť žiadny, aj keď naoko úplne bezvýznamný detail. Niekedy treba zvážiť všetky pre a proti a na základe dôkazov predložených prokurátorom posúdiť vinu, inak povedané obliecť si sudcovský talár a rozhodnúť. O tom, ako ste sa trafili, sa dočítate o týždeň, kedy prinesieme štatistiku odpovedí, ale aj pestrú mozaiku vašich názorov, postrehov, stručných komentárov a poznámok k danej téme, a samozrejme ďalší príbeh. Z tých čitateľov, ktorí "pri posúdení viny a uložení trestu" trafia do čierneho, opäť vylosujeme troch, na ktorých bude čakať finančná odmena vo výške 500, 300 a 200 Sk.

Nezabudnite:

1., odpovedať na položenú otázku,

2., pripojiť svoj stručný komentár, poznámku k danej téme, prezentovať svoj osobný názor, napísať, ako vy by ste postupovali, keby ste mali na sebe sudcovský talár,

3., vystrihnúť logo KORZÁR V TALÁRI a prilepiť ho na svoj list, lístok (bez tohoto znaku vás nebudeme môcť zaradiť do žrebovania!),

4., pripísať svoje celé meno a presnú adresu,

5., a toto všetko zaslať poštou, resp. doručiť osobne do košickej redakcie KORZÁRA, Kováčska 28, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom našich zberných schránok v redakciách v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. A ešte čosi. Píšte a zasielajte tak, aby sme vaše odpovede dostali do redakcie najneskôr v piatok!!! Odpovede, ktoré dostaneme neskôr, nemôžeme akceptovať.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 1. Zázračná škola so zelenou strechou
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 10. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 25 987
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 242
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 12 106
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 353
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 210
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 423
 7. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 321
 8. Po Slovensku na motorke 5 555
 9. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 5 141
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 053
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Marian Kočner na Najvyššom súde.

Otázku viny Kočnera a Zsuzsovej opäť posúdi pôvodný senát.


12 h

Fico aj včera tvrdil, že sa policajné vyšetrovanie zneužíva na politický boj. Môže mu to tak pripadať.


Peter Tkačenko

Európske tempo očkovania nám už utieklo.


15. jún
Tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja.

Kto nahradí kapitánku Bálintovú?


Patrik Fotta 14. jún

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop