Korzár logo Korzár
Pondelok, 27. september, 2021 | Meniny má CypriánKrížovkyKrížovky

Prebúdza sa jar, prebudia sa aj zosuvy svahu v Krásnej a na Opátskom?

Krásna nad Hornádom, Vyšné Opátske - Na jar minulého roku opäť do popredia vystúpil problém pôdnych zosuvov na svahu, ktorý sa tiahne po ľavom brehu

Hornádu od Vyšného Opátskeho až po Krásnu nad Hornádom. Živelná katastrofa, zapríčinená podmočením terénu, pripravila o príbytky viacero obyvateľov a zdevastovala mnohé objekty v záhradkárskych a chatových oblastiach. Keďže sa blíži jar, počasie je bohaté na zrážky a všetok sneh sa ani zďaleka neroztopil, vybrali sme sa na ohrozené miesta opäť.

Človeku, ktorý tieto miesta nenavštívil už pár rokov, sa naskytne pomerne šokujúci pohľad. Svah je zosunutý na mnohých miestach, niekde sa zviezol o desiatky metrov. Pohľad zblízka ponúka priam "vojnovú" scenériu - chaty v troskách, krátery a trhliny v pôde, chaos a kopy haraburdia. K tomu vlhkosť a všadeprítomné blato, sťažujúce prístup do strmého kopca.

Po obhliadke terénu sme sa na aktuálny stav situácie opýtali starostov mestských častí, ktorých sa problém pôdnych zosuvov bytostne dotýka. Ako prvý nám informácie poskytol Ing. Mikuláš Marton, starosta MČ Krásna nad Hornádom.

"Problémy svahu v lokalite Pod Mazlovom nie sú len záležitosťou posledných rokov. Už z názvu vyplýva, že zosuvy tu bývali aj dávnejšie. Nestabilita terénu je výsledkom zloženia podložia."

Obyvatelia sídliska Nad jazerom tento svah niekedy volali aj Pieskovec, zrejme kvôli zafarbeniu odkrytého podložia. To je však zavádzajúce. Ide totiž v prvom rade o viacero vrstiev hliny, piesku a ílu, ktoré sa tu zhromaždili počas obdobia, kedy sa formovalo koryto Hornádu.

"Po masívnych zosuvoch v minulom roku sme urobili to, čo bolo v našich finančných a technických silách. Prečistili sme cestu, boli odvezené kubíky a kubíky zeminy, aby mali záhradkári umožnený prechod. Je to totiž hlavne záhradkárska lokalita. Od čias prvej republiky tu bolo len pár obyvateľov s trvalým pobytom, pán Vrana, pán Hudák, pán Kuba a Rátvayovci. Vranovcom a Hudákovcom sme kvôli demolácii a ohrozeniu zabezpečili náhradné ubytovanie. Čiastočne sme pomohli aj na rodinnom dome pani Čislákovej, tam sme ale doteraz dlžní. Objednali sme geologický prieskum a projekt na sanáciu svahu, ktorý tento dom ohrozuje."

V spolupráci s okresným úradom sa hľadali aj iné možnosti, ako tomuto svahu pomôcť. Na Furči sa rozhodli svah stabilizovať pomocou horizontálnych vrtov. O niečom podobnom sa uvažuje aj v prípade Krásnej. Samotná mestská časť však nemá také fondy, aby to mohla zabezpečiť z vlastných zdrojov.

"Rokovali sme s okresným úradom Košice IV a cez ten sme túto požiadavku uplatnili na Krajskom úrade. Boli už aj určité rokovania na vláde, zatiaľ však nie som informovaný o prípadných záveroch. V našich schopnostiach je zatiaľ len operatívne zakročenie v prípade nejakého nešťastia."

Po zosuvoch v minulom roku odišli všetci trvalí obyvatelia okrem pána Rátvaya, ktorý sa do tejto lokality prihlásil roku 1988. Jeho obydlie je od Krásnej vzdialené asi dva kilometre. Pre obec je dosť náročné udržiavať cestu a terén v lokalite, ktorá má jedného stáleho obyvateľa. Ešte pred dvoma desiatkami rokov tam nebola takmer žiadna výstavba, chatová a záhradkárska oblasť sa začala rozrastať až v osemdesiatych rokoch.

"V tejto lokalite platí stavebná uzávera už od prvých zosuvov, odkedy vznikla samospráva. Bola tu vyhlásená riziková oblasť, kde sme u majiteľov upustili od platenia daní a ostatných poplatkov napriek tomu, že obec prišla o finančné prostriedky. Okresný úrad vyzval všetkých majiteľov, aby požiadali o asanovanie, a v prípade, že stavba bola legálna, aby sa vysporiadali. Takto by bolo možné zmapovať, koľko tam tých objektov bolo a kedy vznikli. My totiž robíme daňové priznania majiteľov pozemkov, ale ich mapovanie a kontrola je časovo náročná. Až po ich vyhodnotení budeme vedieť, koľko toho je, čo bolo postavené legálne a čo nie."

Väčšina stavieb je vo veľmi zlom stave, niektoré sú úplne v troskách. Zdalo by sa, že majitelia si nechali vyplatiť poistky, odsťahovali všetko, čo sa ešte dalo použiť a zvyšok ponechali na prírodu. Všetok stavebný materiál, odpad a haraburdie však bude musieť niekto zlikvidovať.

"Treba povedať, že prístup k ešte existujúcim alebo už zbúraným nehnuteľnostiam je možný len zo spodnej strany. Cesta z druhej strany je veľmi úzka a na jednom úseku doslova nepriechodná. Rokovalo sa o jej úprave, doniesli sme tam pražce na rozšírenie. To však vyžaduje ďalší zásah do svahu, na ktorom človek nevie, čo všetko sa zase zosunie, ak tam začne kopať. Takže majitelia si to zatiaľ odpratať nevedia a my im pomôcť momentálne nevieme, hoci to od nás požadujú. Na porade s Geokonzultom nám odporučili radšej do toho nerýpať, lebo nevieme, čo sa môže stať."

Objekty teraz ležia ladom, čo dáva šancu rôznym ‚hľadačom pokladov'. Práve v čase, keď sme tam boli fotografovať, vybehla z jednej zo zdemolovaných chát skupina, ktorá si tu zrejme bola doplniť zariadenie.

"Zatiaľ nám nikto nehlásil, že ho vykradli, ale viem, že k tomu dochádza. Niekoľko prípadov bolo, pravdepodobne, nahlásených polícii. Na rokovaniach o zabezpečení na okresnom úrade sa zúčastňuje aj zástupca polície. Pochôdzky tak štátnych, ako aj mestských policajtov bývajú pomerne časté. Majitelia chát boli o týchto skutočnostiach informovaní, takže vo vlastnom záujme by mali vysťahovať všetko, o čo majú záujem."

Na väčšine pozemkov to vyzerá tak, že majitelia tam nechali len to, na čom im už nezáležalo. Je tu ale stále niekoľko zatiaľ v podstate neporušených chát, ktoré by teraz naozaj nebol problém vykradnúť. Hlbšie pod svahom sa nachádza napríklad aj stavba, ktorá má oveľa bližšie k vile, ako k záhradnej chatke. Stála iste veľa práce aj financií a dnes je veľmi pravdepodobne tiež odsúdená na skorší či neskorší zánik.

Narušený svah sa tiahne od Vyšného Opátskeho a celý kopec sa končí fakticky na námestíčku pred kostolom v Krásnej. Stavebná uzávera je po celej dĺžke svahu. Zosuvy zasahujú aj do obce. Aká je situácia teraz, v období dažďov a topiaceho sa snehu?

"Zatiaľ nikto nič nehlásil, aj kvôli tomu, že pre sneh sa tam nedalo dostať. Len minule sa mi ozval pán Rátvay, aby som sa k nemu prišiel pozrieť, ale ešte presne neviem, čoho sa jeho požiadavky týkajú."

Za jednu z príčin pohybu vrstiev na svahu sa považuje presakovanie vody z odkaliska na kopci. Výsledky geologického prieskumu však podľa starostových informácií túto hypotézu vyvracajú. Záhradkári a vlastníci pozemkov však s týmto tvrdením nesúhlasia.

"Zrejme majú k dispozícii iné zdroje, ja som sa však k týmto materiálom oficiálne nedostal. Zosuvy tu však boli ešte pred zriadením odkaliska. Či im jeho existencia napomáha, je už vecou podrobného prieskumu. My pohyby terénu sledovať musíme, je to nakoniec v našom vlastnom záujme, ale zatiaľ je v našich silách len zasiahnuť v prípade ďalších zosuvov. Najlepšie by bolo, ak by celá lokalita bola už neobývaná, pretože nebezpečenstvo ohrozenia je tu veľké."

Je to škoda, lebo svojou polohou v meste a zároveň mimo mesta ide o veľmi atraktívnu a lukratívnu rekreačnú oblasť. Jediným existujúcim projektom na jej záchranu sú už spomenuté horizontálne vrty, ktoré by kopec odvodnili. Pokiaľ sa rozmáčanie kopca nepodarí zastaviť, je ťažké uvažovať nad rôznymi systémami podporných múrov a podobne. Aj z krajín ako je napríklad Taliansko, je totiž známe, že zosuv pôdy si s nimi ľahko poradí. V Krásnej postihnuté chaty nezachránili ani masívne betónové základy. Je však otázne, či na projekty, ktoré by mali svah stabilizovať, budú v krátkom čase vyčlenené finančné prostriedky, ktorých nie je nikde nazvyš, a prednosť pravdepodobne dostanú podobne postihnuté, ale obývané lokality.

Problematický svah už svoje vykonal aj v MČ Vyšné Opátske. O tom, čo je tu nového, nám porozprával starosta Miloš Beca.

"Zosuv jednoznačne postupuje ďalej a to na rôznych lokalitách v mestskej časti. Kolegom v Krásnej sa napríklad podarilo sprejazdniť jednu cestu. U nás máme takisto jednu zavalenú komunikáciu, ak by sme ju však uvoľnili, opäť by sa zosypala. Preto s ňou už niekoľko rokov radšej nehýbeme. Na ďalšom mieste začala vyvierať voda."

Už bol urobený jeden prepich na odvedenie prebytočnej vody do Hornádu. Tentoraz nie priam životodarná tekutina však vyrazila v inej lokalite, asi sto metrov pred starou prečerpávacou stanicou. Je už pripravený projekt na odvedenie vody do existujúceho prepichu, treba však naň peniaze.

"Robiť zo strany obce nejaké veľké opatrenia nie je možné. Ja som to skúsil ešte niekedy v roku 1991. Sanovanie svahu odvodňovaním môže pomôcť len na chvíľu. My môžeme riešiť len dôsledky presakujúcej vody, aj to len v rámci našich možností."

Zosuvy narobili spúšť v chatovej oblasti, ale nielen tam.

"Už staršie záznamy hovoria o tom, že zosúva sa celý svah. Aj na Furči to museli riešiť horizontálnymi vrtmi. Záleží od toho, kto kedy nový zosuv objaví. Svah sa zosúva aj v bezprostrednej blízkosti obce, aj dva kilometre od nej. Najaktívnejšie pohyby terénu sú však v miestach, kde hraničia katastrálne územia Vyšného Opátskeho a Krásnej. Viem, že mnohí ľudia by boli radi, keby niekto jednoznačne povedal, že ide o vplyv odkaliska. Oficiálne správy to však do dnešného dňa nepotvrdili."

Aj tu sa teda stretávajú dva protichodné názory, kde ten druhý tvrdí naopak to, že ak sa voda na odkalisku dostane na ílovú vrstvu, nemá už kam vsiaknuť, a roztláča celý kopec.

"Ja ako neodborník sa k tomuto ťažko môžem vyjadriť. Ak je tu po niekoľkoročných expertízach oficiálne vyjadrenie, že nejde o vodu z odkaliska, a na druhej strane vidíme, že práve tu sú pohyby najintenzívnejšie a pred rokmi tu voda nebola, nie je to jednoduché. Mohlo by ísť o nejaký sekundárny dôsledok. Voda z odkaliska ide naspäť do teplárne, ale tým, že sa zmenili odtokové pomery usadenín popolčeka, možno jestvujúca voda, ktorá pôvodne odtekala do údolia Torysy, zmenila smer odtoku do údolia Hornádu. Je to však voda, ktorá tu bola už pred mnohými rokmi, zmenila však smer kvôli prekážke. To je moje laické vysvetlenie, jednoznačne však preukázané nie je."

Sú názory, podľa ktorých je kapacita odkaliska už naplnená, oficiálny projekt však počíta s jeho používaním aj v blízkej budúcnosti.

"Pokiaľ viem, práve v súčasnosti sa prejednáva žiadosť o posúdenie funkčnosti navýšenia hrádze na odkalisku. Ťažko povedať, či to bude priechodné u štátnych orgánov, či niečo také budú považovať za únosné v rámci terajšej situácie v lokalite."

Zosuvy už doteraz narobili veľké škody, ich výšku je však ťažko zmapovať. K dispozícii by museli byť aj overené znalecké posudky na každú zničenú chatu a narušený pozemok.

"Sú to vysoké sumy, ale náklady na asanáciu by boli ešte väčšie."

Škody v chatovej oblasti hradili výlučne poisťovne, u ktorých boli majitelia pozemkov poistení. Pokiaľ poistení neboli, mali skrátka smolu.

"U rodinných domov je to iné, tam má štát zo zákona povinnosť zabezpečiť náhradné bývanie v prípade, keď sa dom vplyvom živelnej katastrofy stane nebezpečným pre svojich obyvateľov. Vtedy je povinnosťou samosprávy nájsť náhradné bývanie. My tu máme jeden taký prípad. Tento dom však po odvodnení a ďalších úpravách bude možné užívať ďalej. Od pôvodného záujmu vysťahovať týchto ľudí sme upustili."

Aj tu mávajú koncom zimy v súvislosti s topením snehu a rozmŕzaním pôdy zvýšenú pohotovosť a územie sa zvažuje vo väčšej miere. Zatiaľ však, podobne ako v Krásnej, nemajú hlásené žiadne čerstvé zosuvy.

Martin LUKÁČ

spravodajstvo-archív lukáč-zosuvy pôdy-lukáč

foto do čísla-piatok-ROSA-zosuv

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 3. Od legendárneho trhoviska po hanbu Bratislavy. Ako sa menilo Trnavské mýto?
 4. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 7. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 8. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 9. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 10. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 1. Zahlasujte za ďalší klimatický projekt s podporou dm
 2. Vydajte sa po stopách kvalitnej kávy
 3. Orange má najkvalitnejšiu mobilnú sieť na Slovensku i v Európe
 4. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 5. "Vzrušenie, nadšenie a radosť" tvrdí DJ Milan Lieskovský
 6. Žabka rýchlo expanduje na západe Slovenska
 7. Divočina na ceste: ako postupovať, ak v noci zrazíte zviera?
 8. 30 000 eur pre tých, ktorí chcú zlepšiť život vo svojej komunite
 9. Kuriéra nezastavili ani preteky. S dodávkou prešiel rely
 10. Termming vo Veľkých Kapušanoch modernizuje tepelné hospodárstvo
 1. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 7 062
 2. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 6 252
 3. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 5 531
 4. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať? 4 827
 5. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 4 824
 6. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem 4 125
 7. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy? 3 438
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 343
 9. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále 3 023
 10. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 894

Blogy SME

 1. Miroslav Sabol: Koniec mobingu a ekonomického šikanovania. Nie sme občania 2 triedy.
 2. Milan Tkáč: 5 znakov toho, že rastiete
 3. Soňa Bulbeck: Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice…
 4. Martin Pilnik: Covid-19 je po vakcíne kašlíček a soplíček
 5. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič.
 6. Pavol Kéri: ČSOB maratón
 7. Martin Šteinübel: tisíc odtieňov šedej
 8. Štefan Vidlár: "Dva roky prázdnin"
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 898
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 10 700
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 7 624
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 390
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 624
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 913
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 851
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 4 246
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto

Otázky a odpovede.


24. sep
Do nemocníc treba prinajmenšom respirátor. Test nezriedka potrebujú aj zaočkovaní.

Dĺžka návštev sa pohybuje v minútach.


19 h
Zdravotný pracovník vkladá tyčinku do tuby po odobratí vzorky na PCR test na ochorenie Covid-19.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 408-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 596 obetí.


a 4 ďalší 13 h

Blogy SME

 1. Miroslav Sabol: Koniec mobingu a ekonomického šikanovania. Nie sme občania 2 triedy.
 2. Milan Tkáč: 5 znakov toho, že rastiete
 3. Soňa Bulbeck: Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice…
 4. Martin Pilnik: Covid-19 je po vakcíne kašlíček a soplíček
 5. Dušan Vršanský: Chcete e-certifikát po očkovaní? Nebuďte naivní, nedostanete nič.
 6. Pavol Kéri: ČSOB maratón
 7. Martin Šteinübel: tisíc odtieňov šedej
 8. Štefan Vidlár: "Dva roky prázdnin"
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 898
 2. Ján Buocik: Obchvat a nová diaľnica D4/R7 ako dobrá správa? Skôr zlý vtip! Najmä pre Bratislavčanov. 10 700
 3. Marcel Burkert: Šokujúce slová Dr. Urbánka, ktorý 20 rokov pracoval pre fy ako Pfizer, Johnson a iné. 7 624
 4. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 6 390
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 624
 6. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!! 4 913
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 4 851
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 4 246
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 7. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu