Korzár logo Korzár
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Zvyky a obyčaje adventu (2)

PhDr. Klaudia Buganová, etnografka Východoslovenského múzea v KošiciachMikuláš sa stal patrónom mnohých miest strednej Európy a Ruska, Lucia

PhDr. Klaudia Buganová, etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach

Mikuláš sa stal patrónom mnohých miest strednej Európy a Ruska, Lucia vystupuje v našej tradícii ako tajomná bytosť a kto si sadol na jej stolček, uvidel miestne strigy

V adventom čase, keď sa v izbách a kuchyniach roztočili kolovrátky a pri vretenách sa zvŕtali dievčatá a ženy, sa aj mnoho narozprávalo. Takmer do zabudnutia sa dostali rôzne prozaické a veršované slovné útvary, ktoré súvisia s jednotlivými dňami. Napríklad na deň svätej Barbory, 4. decembra, keď sa mládež poschádzala do kúdeľnej izby, niektorá z dievčat pekne zarecitovala:

"Barbora, z rodu vzácneho, dcéra otca zúrivého, my ťa ctíme velebíme, tak ako môžeme a vieme, uvrhnutá do žalárov s veľkou nebeskou žiarou, vstúpila z hroznej temnosti do veľkej sviatosti.". O svätici sa vedelo, že svoju mladosť musela tráviť zamknutá vo veži, lebo jej otec sa o ňu veľmi obával. Medzi služobníkmi, ktorí jej nosievali jedlo, bol aj jeden kresťan, ktorý ju obrátil na vieru. Vtedy sa rodičia takýchto krokov svojich detí veľmi obávali, odsudzovali ich a obyčajne tvrdo zasiahli. Aj Barborin otec chcel dcéru donútiť zriecť sa kresťanstva, keď ani hrozby zabitia nepomáhali, odovzdal ju sudcovi. Tento ju mohol mučiť a keď ju dal zbičovať, poznamenala, že je to tak, akokeby ju hladili pávie perá. Hrozné týranie pokračovalo tým, že dievčaťu odrezali prsia a takto znetvorenú ju chceli hnať ulicami mesta. No podľa rozprávania sa v tú chvíľu objavil anjel a zahalil jej krvácajúce telo bielym plášťom. Mnoho z týcho legiend kolovalo medzi ľudom a najmä v stredoveku patrila Barbora k najobľúbenejším sväticiam. Stala sa pomocníčkou v núdzi a patrónkou umierajúcich. Za dobrú hodinku smrti sa bolo potrebné ku nej utiekať slovami: " Svätá Barborka, ty ma môžeš posilniť, lebo kto stojí v tvojich službách, neodíde bez sviatosti." Barbora je aj najznámejšou patrónkou baníkov. Stala sa ňou vraj preto, lebo keď utekala pred otcom, náhle sa pred ňou otvorila skala a poskytla dievčaťu úkryt. Proti nešťastiu a smrti zapaľujú baníci v baniach Barborine svetlo.

V predvečer sviatku chodievali po dedinských domoch "barborky". Boli to ženy a dievčatá zahalené do bielych šiat so šatkou na tvári, aby ich nebolo poznať. Výnimočne boli oblečené za mníšky alebo mali rozpustené vlasy a venček na hlave. V ruke držali košík so sladkosťami alebo metlu, štetku, či husacie krídlo. Keď prišli do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj príchod niekedy ohlasovali zvončekom alebo búchaním na okno. Po kresťansky sa pozdravili, zborovo sa s rodinou pomodlili a pokračovali ďalej k susedom.

U nás ale aj v mnohých iných krajinách odrezali ľudia v tento deň čerešňové vetvičky. Dali ich do nádoby s vodou, aby im do Štedrého dňa pekne rozkvitli. Dievčatá dali každej vetvičke meno niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého ako prvá vetev rozkvitne. Inokedy sa počítalo, koľký deň po Barbore vetvička rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac budúceho roku.

Mikuláš žil v 4. storočí

Sviatok svätého Mikuláša - 6. decembra sa už odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci v ten deň radi uzatvárali zložité obchody. Niekde sa považoval za patróna šťastného manželstva, modlievali sa k nemu slobodné dievčatá, túžiace po ženíchovi. Podľa inej legendy oživil zavraždené deti, odtiaľ pochádza ľudová viera, že nosí deti a pomáha rodičkám v ťažkej chvíli. Štedrosť svätca vychádza z rozprávania o obdarovaní troch dcér zadĺženého otca. Tento muž chcel svoje dcéry predať do nevestinca, ale Mikuláš otvoreným oknom vhadzoval do izby po tri noci za sebou peniaze. Otec nimi mohol splatiť nielen všetky dlhy, ale dať svojim dcéram aj slušnú výbavu. Mikuláš žil v 4. storočí v Myre, v Malej Ázii, nevšednou obetavosťou a zmyslom pre spravodlivosť si získal obľubu u najširších vrstiev obyvateľstva. Zaslúžil sa o mierové zrovnanie sporu medzi cisárskym vojskom a miestnym obyvateľstvom. Zakročil za oslobodenie na smrť odsúdených mešťanov. Veľmi skoro po svojej smrti sa stal jedným z najuctievanejších svätcov východnej cirkvi. Od 11. storočia sa začal jeho kult šíriť aj v západoeurópskych zemiach, predovšetkým zásluhou námorníkov, ktorí ho prijali za svojho patróna. Od stredoveku teda chránil nielen ich, ale aj rybárov, prievozníkov, pltníkov, lodníkov a staral sa o mosty, aby ich nevzali povodne. Získal nadnárodné postavenie a stal sa patrónom mnohých miest strednej Európy a Ruska. Obľúbený je najmä medzi deťmi a žiakmi, ktorí ho považujú za veľkého ochráncu, lebo vraj podľa jednej historky ochráníl troch žiakov pred zlým krčmárom, ktorý im nechcel odpustiť dlžoby, ba vyhrážal sa, že ich zabije a naloží do soli. Okolo Mikulášovej osoby sa zachovalo najviac zvykov súvisiacich s jeho obdarovaním všetkých detí. V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Prv mal Mikuláš aj početný sprievod, ktorý tvorili maskované postavy, neskôr sa zredukovali na anjela a čertov. Mikuláš si obliekal tradičný odev biskupa, ktorý pozostával z plášťa s kapucou lemovaného kožušinou, na hlave mal vysokú papierovú čiapku a v ruke berlu. Anjeli mali biele košele a čert si natiahol obvykle dlhý, čiernou srsťou von obrátený kožuch, prepásaný reťazou a na nej zvonce. Deti si pred nimi museli kľaknúť a modliť sa : "Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš."

V súvislosti s týmto sviatkom sa prv konali mikulášske trhy. Na nich sa predávalo rozličné pečivo, figúrky a iné drobné hračky, typické práve pre túto dobu. Boli zo sušeného ovocia, nepálenej hliny alebo z kúskov dreva. Mikulášska tradícia uplatňuje s veľkou húževnatosťou niekoľko storočí až dodnes a má svoje pevné miesto v dobe, kedy sa už tradíciám nepripisuje taký význam.

Lucia - tajomná bytosť

Svätú Luciu si pripomíname 13. decembra. Výstižne tento deň charakterizuje ľudová pranostika: "Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc." Iné porekadlo zase hovorí, že "svätá Lucia noci upíja". To by ale znamenalo, že od tohto dňa sa má zimný deň predĺžovať a noc zkracovať. No to sa deje až od zimného slnovratu. Preto vzniká otázka ako túto nezrovnalosť vysvetliť. Objavil sa názor, že ide o omyl ľudu. S tým sa však nedá súhlasiť, pretože kalendárne ľudové porekadlá sú veľmi presné, vychádzajú z dlhoročného pozorovania prírody. Rozdiel vyplýva z nezrovnalosti medzi starším juliánskym kalendárom a skutočným slnečným časom. Tento kalendár sa v dôsledku určitých nepresností každých 128 rokov posúval zhruba o jeden deň dopredu. Tak sa mohlo stať, že niekedy v stredoveku Luciin sviatok naozaj pripadol na deň zimného slnovratu.

Ešte v prvej polovici 20. storočia chodili po našich dedinách a mestečkách bielo odené ženy - "lucky". Tvár mali zakrytú maskou, alebo pomúčenú, aby ich nik nespoznal, na ústach mali papierový zobák, ktorým sa dalo klepotať. Zväčša chodili ticho, len búchali na dvere a bez dovolenia vošli dnu. Husím krídlom omietli steny, štetkou ich obielili a tým symbolicky vyhnali zlo z domov. Báli sa ich najmä malé deti, lebo ich zvykli strašiť, že ich" lucka vezme do brucha". Tieto tajomné bytosti, ktoré sa objavovali v dňoch drsných nocí uprosterd zimy nenesú žiadne známky kresťanskej svätej Lucie. K jej hrobu v Syrakúzach každoročne prúdia tisícky pútnikov s nádejou na vyliečenie očných chorôb. S dôverou sa k nej v tejto záležitosti obracajú najmä preto, lebo podľa legendy si sama vytrhla oči, ktoré prebudili záujem a lásku pohanského záletníka a poslala mu ich na miske na dôkaz pevnosti svojej viery. To však veľmi urazilo a zranilo pyšného mladého muža, ktorý udal Luciu ako kresťanku u miestodržiteľa Diokleciána. Bol to obávaný prenasledovateľ kresťanov, ktorí práve za jeho vlády postúpili mučenícku smrť. Nebolo to ináč ani s krásnou Luciou. No prv, než bola sťatá mečom, udiali sa okolo jej mučenia a potupy mnohé zázraky. Keď ju mal ťahať vozík s volmi po meste na znak pohany, vraj sa ťažné zvieratá nepohli z miesta, keď ju polievali vriacim olejom, ostala nezranená.

V našej tradícii sa objavuje Lucia skôr ako tajomná bytosť, čo je v protiklade so zvykmi v západnej Európe, kde sa konajú lampionové sprievody a Lucia vystupuje ako nevesta oblečená do dlhého bieleho odevu, na hlave s vencom s horiacimi sviecami. Na Slovensku pretrvalo ľudové prežívanie tohto dňa. Nadovšetko bolo treba odháňať zlé, démonické sily, čo sa ešte viac zmocňovali bieleho dňa. Stoj, čo stoj sa im mali zabraňovať prístupové cesty do príbytkov. Na tento cieľ ľudia využívali čo najväčší buchot a lomozenie. V ten deň sa odvšadiaľ ozýval rámus, buchotanie i vresk. Chlapci a mládenci hádzali staré hrnce a črepy do vrát i dverí na maštaliach, hrmotalo sa nádobami, čo sa našli na smetiskách. Zlé sily sa mali takéhoto buchotu zľaknúť a utekať pred náporom čudesných a nezvyčajných zvukov. Hluk a hurhaj bolo treba nainscenovať na krížnych cestách, kde sa vraj najčastejšie v nočných hodinách spolčovali strigy a bosorky. Od nepamäti boli spojené s predstavami, že práve na týchto miestach sa sústreďujú a pôsobia rôzne nadprirodzené bytosti. Všeobecne sa verilo, že dlhší čas sa tu zdržujú duše na ceste do záhrobia, preto sa ľudia chodili za týchto zomretých modliť ku krížom na krížnych cestách. Krížne cesty pre svoje spojenie s nadprirodzenými silami boli aj miestami vykonávania praktík ľúbostnej mágie. Podarilo sa zachytiť už len relikty doznievajúcich úkonov, ako napríklad vydlabanie dierky do kamenného kríža pre získanie prachu do čarovného nápoja lásky. Ľúbostné čary mali byť doprevádzané pôstom a modlením sa práve na krížnych cestách.

Ľúbostné veštby

Na Luciu si prišli na svoje aj tie pracovné nástroje, ktoré vydávali rytmický, silný zvuk ako napríklad trlice a trepačky. Mali pomôcť zamedzenie prístupu zlým duchom medzi ľudí. V tento deň bolo zakázané pradenie, žena sa nesmela chytiť vretena, v mnohých domácnostich ho radšej vyniesli na povalu. Lucky kontrolovali domácnosti a pokiaľ zastihli nejakú gazdinú, že driape perie, či pradie ľan, vrhli sa na ňu, aby nedovolené dielo pokazili . Ani po poli sa nesmelo v ten deň túlať, ani v hore rúbať drevo, pretože mohlo ľudí stihnúť nešťastie. Na ochranu proti škodlivým silám robili ľudia aj rôzne magické opatrenia. V predvečer Lucie dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi. Mnohí si ním robili krížik na čelo, bradu a zápästie, aby sa zvýšil jeho ochranný účinok. Cesnakom, trojkráľovou kriedou a posvätenou soľou robili kríže na dverách obytných domov a stajní. Dobytok tiež okiadzali dymom z posvätených rastlín. Významnú úlohu v tento deň mali aj obecní pastieri. Obchádzali dedinu s veľkou trúbou, aby silným trúbením zaháňali bosorky. Práskali aj bičmi, pískali na píšťalkach a prstoch, trúbili na rohoch, cengali kravskými zvoncami. Bola to akási archaická forma ochrany dediny a chotára. Tento hluk končievali na krížnych cestách, kde sa schádzali bosorky. Živosť predstáv spojených s vierou v existenciu stríg dokazujú mnohé recepty, ktoré mali viesť k odhaleniu ich inkognita. Najpopulárnejším identifikačným prostriedkom bol dozaista luciový stolček. Podľa zaručeného návodu na jeho zhotovenie, kedy bolo potrebné každý deň od Lucie po Štedrý deň niečo na ňom urobiť, mohol jeho zhotoviteľ vidieť v kostole pri polnočnej bohoslužbe sediac na ňom všetky miestne strigy. Alebo si odniesol stolček ku krížu, urobil posvätenou kriedou okolo seba kruh a strigy sa mu ukázali. Všeobecne to bol čas priaznivý pre čary a preto sa v tento deň robievali aj ľúbostné veštby. Dievčatá ich najčastejšie robievali s jablkom, z ktorého odhryzli každé ráno pred východom slnka. Poslednýkrát mali doňho zahryznúť počas zvonenia na Štedrý večer a pozerať na prvého muža. Meno tohto chlapa malo byť menom ich budúceho manžela. Všeobecne využívaný spôsob, ktorý sa zachoval až do dneška, je príprava trinástich lístkov s mužskými menami. Tie sa pálili až do Štedrého dňa, aby posledný prezradil meno ženícha.

Mnohé zápisy najmä z mestských kroník uvádzajú, že sa v tento deň uskutočňovali obchôdzky tajomných bytostí aj vo väščom počte. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami alebo čierne postavy s tvárami zafarbenými sadzou. Ľuďom dávali do okien prázdne tekvice s vyrezanými otvormi pre oči, nos a ústa s horiacou sviečkou vo vnútri, takže sa podobali na úmrlčie lebky. Pri iných maskách sa uplatňovala tvorivá fantázia, predovšetkým kvôli vlastnému pobaveniu. Lucky sprevádzali komické postavy ako začiernená cigánka, dievka s deckom, smrť s kosou, či akýsi Luciak okrútený slamou so štrngajucími reťazami. Niekde ich sprevádzala maska kňaza, ktorý sa modlil, žehnal a kázal žartovné veci, okolo neho sa motal pustovník, ale aj kominár, mäsiar, ba aj celá cigánska rodinka. Chodievali tiež dom od domu, ale ich cieľom nebolo bieliť steny, ale natierať ich sadzami a čiernymi tvárami ufúľať domácich. Tí samopašnejší, ak ich dnu nevpustili, zatreli im okná vápnom. Aj keď robili drobné nezbednosti boli tou veselšou stránkou inak smutných a dlhých zimných večerov.

V období od Lucie do Vianoc sa nezabúdalo ani na pranostiky. Každý deň tohto obdobia predstavoval jeden z mesiacov nastávajúceho roka. Podľa toho, aké bolo ktorý deň počasie, také malo byť aj v príslušnom mesiaci.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 2. Aj matematika sa dá skrotiť
 3. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 5. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 6. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 6. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 7. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 8. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 26 880
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 22 778
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 097
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 682
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 624
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 475
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 062
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 807
 9. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 796
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 717
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Polaček stráca podporu poslancov. Chce sa stretnúť s každým z nich

Odišiel už aj Saxa. Rusnák: Nie sme hlasovacie stroje. Špak nevylučuje nový klub.

Saxa (vľavo) odchádza z klubu Fungujúce Košice, Rusnák (vpravo) hovorí, že poslanci nie sú hlasovacie stroje na želanie.
Strojný vidí chybu aj v tom, že podpora primátora bola v počiatkoch samozrejmá.

Tvrdil, že nesie preplatok za plyn. Dôchodcovi ukradol peniaze na pohreb

Spišiak sa v Košiciach vydával za pracovníka bytového podniku.

Podvodník Ivan Nálepka na krajskom súde.

V zariadení pre seniorov v Snine je pozitívnych 50 klientov

V mestskej nemocnici evidujú desať úmrtí na ochorenie Covid-19.

V Domove pokojnej staroby v Snine je pozitívnych 50 klientov.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Boris Kollár leží po autonehode s obručou okolo hlavy v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.

Jankovská priznala vzťah s Kočnerom. Spomína aj Fica

Neskôr chce vypovedať o Bödörovi, aj Zoroslavovi Kollárovi.

Moniku Jankovskú odvážajú z NAKA v Nitre.
Testovanie na nový koronavírus.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop