Korzár logo Korzár
Štvrtok, 9. december, 2021 | Meniny má IzabelaKrížovkyKrížovky

Čižmáriková má dvoch šarmantných chlapov, Bauer sa zaobíde bez blondínky a Orosz si s požehnaním manželky vybral atraktívnu tmav

Marián KIZEK & Renáta NÉMETHOVÁ Košice - Do tretieho milénia vstúpilo "vyberané" osadenstvo slovenského parlamentu s možnosťou angažovať si svojho

Marián KIZEK & Renáta NÉMETHOVÁ

Košice - Do tretieho milénia vstúpilo "vyberané" osadenstvo slovenského parlamentu s možnosťou angažovať si svojho asistenta a sprevádzkovať vlastnú poslaneckú kanceláriu. Spomínané vymoženosti 150 poslancov Národnej rady SR zafinancujú všetci občania zo štátneho rozpočtu, pričom podľa našich prepočtov to zhltne ročne okolo 95 miliónov, čo je však ešte stále menej ako jedno neplatné referendum... Každý poslanec dostane mesačne 27 tisíc Sk na fungovanie kancelárie a ďalších 25 760 Sk (80 percent hrubého poslaneckého platu, z ktorého sa platí daň z príjmu a 38-percentné odvody do poistných fondov) na zaplatenie svojho asistenta, resp. asistentov. Je totiž len na poslancovi, koľkých bude mať. Zaslúžená pláca, ktorú asistent(i) dostane za svoje neoceniteľné služby sa totiž musí zmestiť do vyššie uvedenej sumy.

Podľa zákona vykonáva asistent poslanca svoju funkciu ako živnostník a to na základe zmluvy, ktorú s ním uzatvára Kancelária NR SR podľa Obchodného zákonníka. Funkciu asistenta nesmú vykonávať zamestnanci Kancelárie NR SR a príbuzní poslanca v priamom rade a blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka. Každý poslanec musí preto predložiť čestné prehlásenie, že asistent, ktorého navrhuje na uzavretie zmluvy s Kanceláriou NR SR, s ním nie je v príbuzenskom vzťahu. Predpokladom pre výkon funkcie asistenta je štátne občianstvo SR a minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

A aká by mala byť vzorová náplň asistenta poslanca? Mal by pripravovať a organizovať pracovný program poslanca vrátane jeho vecného a organizačného zabezpečenia, spolupracovať na príprave poslaneckých návrhoch zákonov, pripravovať odborné stanoviská k prerokovávaným materiálom, viesť dokumentáciu a účtovnú evidenciu výdajov súvisiacich s prevádzkou poslaneckej kancelárie a vybavovať korešpondenciu poslanca súvisiacu s výkonom jeho mandátu.

A ako to vyzerá v praxi? Poslankyňa NR SR Košičanka Katarína Čižmáriková (SOP)chce mať dvoch asistentov. Jedného si už vybrala, druhého ešte len vyberá z dvoch možných kandidátov.

"Z praxe mám skúsenosti, že si treba vybrať takých spolupracovníkov, ktorí mi naozaj pomôžu. Mojou podmienkou bolo, aby asistent mal vysokú školu, ovládal cudzie jazyky a prácu s počítačom. Skrátka, aby boli aspoň takí múdri ako ja. Sú," prezradila nám K. Čižmáriková.

"Jedným z asistentov bude Karol Fischer, Košičan, ktorý má dobré kontakty, pracoval v oblasti kultúry, ovláda mediálnu oblasť a vydavateľskú činnosť, výborne sa vyzná v počítačoch. Pri viacerých spoločných pracovných projektoch sa ukázal ako veľmi schopný a najmä spoľahlivý človek, profesionál. Druhým asistentom bude tiež chlap, určite novinár, ale zatiaľ nepoviem meno, lebo ešte sme sa stopercentne nedohodli. A aj keď to nebola moja podmienka, obaja sú veľmi šarmantní."

Poslankyňa Čižmáriková bude od svojich asistentov požadovať odborné stanoviská k návrhom zákonov, ktoré bude parlament schvaľovať a aktivitu v regionálnej politike. Sama sa chce predovšetkým zamerať na riešenie problémov strednej generácie, ktorá sa podľa jej slov musí starať aj o svoje deti aj o svojich rodičov -dôchodcov. "Napriek tomu, že na strednej generácii leží najväčšia ťarcha, nevenuje sa jej dostatočná pozornosť. A to by som chcela pomôcť zmeniť," zdôraznila.

Taktiež si uvedomuje, že mnohí ľudia vnímajú asistentov poslancov ako prepych.

"Viem to pochopiť, pretože žijú z podstatne nižšieho príjmu. Asistenti poslancov sú bežnou záležitosťou vo všetkých vyspelých parlamentoch sveta a ja osobne som presvedčená, že dôjde k skvalitneniu práce poslancov. Koniec-koncov treba sa pozrieť aj na to, koľko poradcov majú ministri, ale aj na to, že každý šéf v malej firme má svoju sekretárku a ešte aj vedúceho sekretariátu. Zákon, v ktorom je zakotvený inštitút poslanca, prijal ešte predchádzajúci parlament v roku 1998, ibaže s účinnosťou od januára 2001."

Kanceláriu zatiaľ poslankyňa Čižmáriková vybratú nemá, v súčasnosti hľadá vhodné priestory, ktoré by boli občanom dostupné aj s parkovaním a mali aj dobrú cenu prenájmu.

Predseda Ústavnoprávneho výboru Ladislav Orosz(SDĽ) si už taktiež vybral ľudí, ktorí mu budú spríjemňovať jeho všedné poslanecké dni. Keďže však ešte s nimi nepodpísal zmluvy (má sa tak stať do konca tohto týždňa), budeme rešpektovať jeho želanie s neuvádzaním ich plných mien. Asistenti ho podľa vlastných slov odbremenia od mnohých vecí a vybavovačiek, a tak sa bude môcť viac venovať poslaneckej práci. V domovských Košiciach bude preňho na tretinový úväzok pracovať novinár s iniciálami J.I. "Pána I. som si vybral nielen na základe nášho dlhoročného priateľského vzťahu, ale predovšetkým z dôvodu, že ho považujem za dobrého odborníka. Bude mať na starosti kontakt s regionálnymi médiami, samosprávou, štátnou správou a občanmi. Naša poslanecká kancelária sa bude sústreďovať predovšetkým na riešenie problémov bežných občanov z východu republiky, k čomu by mohli dopomôcť aj častejšie poslanecké dni v Košickom kraji." Pri výbere asistentov zohľadňoval L. Orosz nielen komunikačné schopnosti, patričné vzdelanie, či schopnosť dobrého vystupovania, ale aj orientáciu vo veciach verejných. Všetky tieto predpoklady spĺňa aj istá vraj veľmi dobre vyzerajúca 26-ročná tmavovláska, ktorá bude na dvojtretinový úväzok šéfovať v jeho poslaneckej kancelárii v Bratislave. "Poznáme sa od čias, keď som jej na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity robil vedúceho diplomovej práce. Odkedy som sa stal poslancom, pomáhala mi s prekladom odbornej právnickej literatúry, takže sme už na seba takpovediac zvyknutí. Jej pracovná náplň bude spočívať v organizácii môjho dňa v Bratislave, spracuje monitoring dennej tlače a bude získavať informácie pre moju poslaneckú prácu. V blízkej budúcnosti sa chystám otvoriť vlastnú internetovú stránku, ktorej príprava bude taktiež v jej kompetencii," vysvetlil nám predseda ústavno-právneho výboru NR SR. Dozvedeli sme sa ešte, že ani pani Oroszová nenamietala voči takému výberu, pretože sa s manželovou budúcou asistentkou dobre pozná.Košický asistent by mal už onedlho začať pracovať v prenajatej kancelárii v "Bielom dome". Na poslanca L. Orosza sa však dá ešte predtým nakontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese oroszladincsr.sk.

Na počítače a veci s nimi spojené sa naopak nespolieha bývalý odborársky boss a súčasný poslanec Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie za HZDS Alojz Engliš. Keďže k takýmto novotám zatiaľ kladný vzťah nepochytil a internet s e-mailom nepoužíva, preferuje so svojimi voličmi radšej osobný alebo listový kontakt. K tomu mu už dlhší čas slúži poslanecká kancelária na Werferovej ulici 1 (pri Geoconsulte) v Košiciach, do ktorej sa už onedlho nasťahuje aj jej stály nájomník. Jeho iniciály sú E.K a bude v nej robiť asistenta poslancovi Englišovi. "Meno vám zatiaľ nepoviem, lebo čakáme na podpis zmluvy. Je to tridsiatnik a pracuje v regionálnych štruktúrach HZDS. Dohodli sme sa v podstate bez problémov. Predostrel som mu svoje podmienky a on s nimi súhlasil." Druhou asistentkou pána poslanca sa stane istá štyridsiatnička z Bratislavy, s ktorou sa A. Engliš taktiež rýchlo dohodol, hoci na rozdiel od svojho kolegu nie je členkou hnutia. Ako nám prezradil, obaja jeho asistenti majú maturitu a aj keď budú preňho makať na polovičný úväzok popri zamestnaní, bude od nich vyžadovať poctivú prácu. "Nepotrebujem, aby sa vyznali v ústavnom práve alebo ďalších úzko špecializovaných veciach. Chcem, aby ma odbremenili od všetkých záležitostí, ktoré mi doteraz zaberali čas. Ich úlohou bude predovšetkým sústreďovať sa na rôzne vybavovačky, triedenie pošty a pomoc pri riešení problémov našich voličov. Predstavujem si to asi tým spôsobom, že oni za mňa vybavia celú 'omáčku' a ja si prídem na hotové. To znamená, že mi zoženú všetky dostupné podklady k prerokovávaným zákonom a skontaktujú sa aj s odborníkmi. Taktiež mi pripravia program pre moje návštevy na inštitúciách, ktoré majú do činenia so sociálnou oblasťou, na ktorú som najmä zameraný."

Rudolf Bauer(KDH) sa rozhodol pre dvoch asistentov, exstarostu Smižian Michala Bartoša a Jozefa Soročina z Michaloviec.

"Vybral som si ich preto, lebo poznám ich pracovné i ľudské kvality a viem, že mi budú nápomocní v tom, čomu sa chcem ako poslanec predovšetkým venovať. V centre mojej pozornosti bude reforma verejnej správy a regionálna politika, keďže mi nie ľahostajný veľký rozdiel medzi jednotlivými regiónmi. Chcem, aby sa Košický kraj rozvíjal a občanom sa v ňom žilo oveľa lepšie. Tomu by mal napomôcť aj zákon o podpore regionálneho rozvoja, na ktorom sa pracuje," informoval nás poslanec NR SR Košičan Rudolf Bauer (KDH).

Keď sme ho s úsmevom podpichli, či nechcel mať na mieste asistenta aspoň jednu dlhonohú blondínu, ktorá vie uvariť báječnú kávu, R. Bauer reagoval so smiechom: "Ani blondínu, ani príbuznych v úrade mať nechcem."

Ako sme sa ďalej dozvedeli, poslanec Bauer bude mať svoju poslaneckú kanceláriu na Moyzesovej ulici 22. "Občania ma tam nájdu v pondelok a utorok vždy od 14. do 17. hodiny, asistentov aj v inom čase podľa potreby."

Člen zahraničného výboru NR SR a bývalý kandidát na prezidenta Juraj Švec (LDÚ)sa takisto ako už oslovení kolegovia síce svojím asistentom zaoberal, no doteraz žiadneho nenašiel. Ako nám však povedal, niečo by už mal vymyslieť, aby so straníckym kolegom Budajom nezostali na ocot. "Zrejme tento týždeň sa definitívne rozhodneme a do konca januára ich predstavíme. Liberálno-demokratická únia sa bude v tomto prípade opierať o ľudí mimo aktívnej politiky, takže naši asistenti budú vo verejnosti neznámi ľudia. Ináč je dosť ťažké nájsť vyhovujúcich kandidátov, ktorí sú navyše ochotní podpísať zmluvu na dva roky." Sám však uznáva, že jednoducho nie je možné, aby išlo o človeka, ktorý bude zdatný vo všetkých oblastiach. Kritéria podpredsedu LDÚ pre svojho asistenta sú preto jasné: "Musí mať prehľad v politike a zákonoch tejto krajiny, dobre ovládať prácu na PC a mať aspoň nejaké žurnalistické základy. Takisto musí byť mobilný, aby nám bol k dispozícii počas rokovania parlamentu." S priestormi pre svojho asistenta si J. Švec nerobí ťažkú hlavu. "Aby sme ušetrili na nákladoch, bude zrejme sedieť v našej straníckej centrále v Bratislave. Ešte neviem, či náhodou tiež nebudem mať dvoch asistentov na polovičný úväzok. Zrejme to budú muži, a hoci nemám nič proti blondýnkam, oni asi nie," zašpásoval si poslanec Švec a zároveň nám nechal faxové číslo 07/59 249 389, na ktorom rád privíta podnety od všetkých občanov.

Z iných strán sa zaujímavo rozhodli nateraz nezávislí poslanci - členovia DS. Tí utvoria spoločný tím asistentov, zložený z právnika, ekonóma, politického analytika a dvoch ľudí pre komunikáciu a styk s regiónmi.

Mimochodom, zatiaľ jediným poslancom, ktorého sa proces výberu asistenta úspešne vyhýba, je Ivan Lexa. Keďže tento celosvetovo hľadaný exriaditeľ SIS je už dlhší čas na "študijnom" pobyte v zahraničí, zrejme mu jeho asistenta vyberie až centrála Interpolu... Pravda, keď sa náhodou dokážu všetky jeho obvinenia, možno sa dočkáme celosvetovej rarity. A to, že bude úradovať spoza okienka vystuženého čiernymi mrežami...

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 2. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 3. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 4. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 5. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 6. Najdôveryhodnejší na Slovensku! Päťnásobný úspech pre Tesco
 7. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 8. Firmám sa vyplatí poznať uhlíkovú stopu vlastných výrobkov
 9. Dôchodkovým fondom UNIQA sa výborne darí aj napriek pandémii
 10. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 1. Dôchodkovým fondom UNIQA sa výborne darí aj napriek pandémii
 2. Hyundai očakáva Generáciu Jeden
 3. Developer predstavuje víziu zelenej Petržalky bez áut
 4. Panta Rhei má najväčšie zásoby, Vianoce bez knihy nehrozia
 5. Zapojte sa do vianočnej súťaže o luxusné ceny
 6. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 7. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 8. Zabúdať na transferovú dokumentáciu sa firmám nevypláca
 9. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 10. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 1. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 885
 2. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 11 607
 3. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 7 406
 4. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 6 426
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 359
 6. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 5 110
 7. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 927
 8. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 3 623
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu? 2 811
 10. Ako vychovávať deti aby boli odolnejšie 2 053

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 2. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 4. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 7. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 8. Rasťo Valent: Koľko trval vývoj vakcíny proti Covid-19?
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 431
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 267
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 040
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 943
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 887
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 710
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 434
 8. Martin Majzlan: Altyn Arashan - Horúce pramene v nebesiach 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Matovič stále neukázal pravidlá odmeňovania na papieri.


6 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako sa menia protipandemické opatrenia.


a 2 ďalší 3 h

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie...aká priorita je to pre našu vládu? Prečo učitelia vyhlásili štrajkovú pohotovosť...
 2. Radovan Kazda: Demagógovia typu Blaha zanechávajú horšiu smršť než nepravdivé informácie
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 19. Postoj, chvíľa, si taká krásna…
 4. Vlasta Žampová: Ladislav Bašternák a Boris Kollár
 5. Marian Nanias: Jadrová energia – Najväčší omyl Angely Merkel.
 6. Nicholas Wintzler: EP - Kde je koniec radu
 7. Ján Šeďo: Dnes, po 184 dňoch, som si bol po tretiu včeličku a stretol sa s antivaxerom.
 8. Rasťo Valent: Koľko trval vývoj vakcíny proti Covid-19?
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 7 431
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 267
 3. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 4 040
 4. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť. 3 943
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 887
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 710
 7. Zuzanna Zittová: Zomrel nezničiteľný 3 434
 8. Martin Majzlan: Altyn Arashan - Horúce pramene v nebesiach 2 734
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu