Korzár logo Korzár
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

ObFZ Michalovce Úradná správa č. 11 - 2003/04

(Táto ÚS obsahuje informácie a rozhodnutia zo zasadnutí orgánov ObFZ z tohto týždňa; najbližšia ÚS bude zverejnená v Zemplínskom denníku Korzár v

utorok 7/10.)

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

o UPOZORNENIE PRE FUTBALOVÉ KLUBY ObFZ, ROZHODCOV A DELEGÁTOV SÚŤAŽÍ ObFZ, OHĽADOM ÚRADNÝCH SPRÁV ObFZ: Pretože ÚS č. 10 nebola v utorok 30/9 zverejnená v tlači, ObFZ ju vydal samostatne a všetkým futbalovým klubom patriacim pod ObFZ Michalovce, rozhodcom a delegátom súťaží ObFZ, bola doručená v dňoch 1/10 a 2/10 písomne. V nej bolo aj upozornenie o tom, že táto úradná správa č. 11 bude zverejnená v piatok 3/10 v Zemplínskom denníku Korzár.

o NAJBLIŽŠIE HLÁSENIE VÝSLEDKOV: Zo stretnutí súťaží ObFZ hraných v dňoch 29/9 až 5/10 sú spravodajcovia jednotlivých FK povinní výsledky týchto stretnutí (aj výsledky polčasov, strelcov gólov, strelcov premenených i nepremenených pok. kopov, ŽK, ČK, meno rozhodcu, počet divákov, meno spravodajcu; prípadné dôvody nedohrania alebo neuskutočnenia stretnutí; v I. tr. dosp. naviac aj komentáre k stretnutiam so zostavami oboch družstiev) hlásiť výnimočne na sekretariát ObFZ Michalovce (č. tel. 056/6423890) v nedeľu 5/10 v týchto termínoch: a) samostatné mládežnícke súťaže: 16.00 - 16.30 h; b) I. A trieda dor. a I. trieda dosp.: 16.30 - 17.30 h; c) II. triedy dor. a dosp.: 17.30 - 18.30 h; c) III. triedy dor. a dosp.: 18.30 - 19.00 h.

SPRÁVY VV

o NAJBLIŽŠIE ZASADNUTIE VÝKONNÉHO VÝBORU: V poradí 21. zasadnutie Výkonného výboru ObFZ po 7. konferencii ObFZ Michalovce sa uskutoční v pondelok 6/10 o 15.00 h v zasadačke Oblastného útvaru SZTK v Michalovciach, Hviezdoslavova 7, I. medziposch., č. dv. 9. Okrem všetkých členov VV a predsedu RK sa ho majú zúčastniť aj predsedovia DK, KR, ŠTK.

SPRÁVY ŠTK

o SCHVÁLENIE VÝSLEDKOV STRETNUTÍ MAJSTROVSTIEV ObFZ: ŠTK ku dňu 1/10 schválila výsledky všetkých stretnutí okrem týchto: a) II. B tr. dosp.: Vojany - Žbince (v riešení DK); b) III. A tr. dosp.: Lekárovce - Iňačovce (chýba zápis); c) III. B tr. dosp.: Sliepkovce - Kap. Kľačany (v riešení DK); d) I. A tr. Ž: Veľ. Revištia - Zalužice (chýba zápis), Zalužice - Palín (chýba zápis); e) I. tr. MŽ: Zemplín MI C - Sobrance A (chýba zápis), Sobrance A - Sobrance B (chýba zápis), Sobrance B - Zemplín MI C (chýba zápis).

o NENASTÚPENIE NA STRETNUTIE: ŠTK o tom dňa 1/10 rozhodla takto: - III. B tr. dor. - 8. kolo z 28/9: Ptrukša - Voľa 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Poriadkové pokuty: Voľa dor. 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 15/10.

o OZNÁMENIA DELEGÁTOV: ŠTK ich v dňoch 25/9 - 1/10 obdržala od týchto DZ: - o zrušení obsadenia: P. Bajus na deň 5/10 - prac. dôvody.

o ZMENY V OBSADENÍ DELEGÁTOV: ŠTK na základe vlastného rozhodnutia uskutočnila tieto zmeny: - na nedeľu 5/10: a) I. tr. dosp. - 9. kolo: Zalužice - Strážske (J. Ferko ako DZ za J. Minaroviecha), Senné - Pozdišovce (L. Vojtko ako DZ za P. Bajusa); b) II. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: V. Remety - Lúčky (E. Pavlov ako DZ za L. Vojtka), Jovsa - Sejkov (E. Pavlov ako DZ - zrušenie); c) II. B tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Kriš. Liesková - Vinné (J. Dvorščák ako DZ za J. Ferka); d) III. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Úbrež - Zempl. Široká (V. Pčolár ako DZ - doplnenie); e) III. B tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Voľa - Zbudza (L. Béreš ako DZ za J. Dvorščáka).

o DORUČENÉ DOKLADY O ÚHRADE POPLATKOV A POKÚT ŠTK: V dňoch 25/9 - 1/10 ich na ŠTK doručili: A) za súť. r. 2002/03: - za neskoré doručenie správ DZ: L. Béreš DZ (2x50 Sk za stretn. dor. a dosp. z 11/5, 2x100 Sk za stretn. dor. a dosp. zo 4/5, 2x50 Sk za stretn. dor. a dosp. z 8/6 - všetko uhr. 23/9); B) za súť. r. 2003/04: - za nenastúpenie na stretnutie: Vysoká n/U dor. (500 Sk za stretn. zo 6/9 - uhr. 1/10). Doklady budú vrátené uhrádzajúcim späť najbližšou zásielkou.

o NÁVRH PRE DK OHĽADOM NEPODMIENEČNÉHO ZASTAVENIA ČINNOSTI: ŠTK na základe doručenia požadovaných a nedoručenia ďalších dokladov o úhrade poplatkov a pokút, dala na svojom zasadnutí dňa 1/10 návrh pre DK ohľadom zrušenia alebo zastavenia činnosti NEPO tak, ako je to uvedené v Správach DK.

o PREDVOLANIE: ŠTK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 8/10 tieto stránky: a) o 16.15 h: E. Pavlov delegát (ku stretnutiu 7. kola II. B tr. dosp. z 21/9 Bánovce n/O - Vojany 4:2); b) o 16.20 h: P. Bajus delegát (k písomnému oznámeniu o neobsadzovaní).

SPRÁVY DK

o NEPODMIENEČNÉ ZASTAVENIE ČINNOSTI HRÁČOM PRE 4. ŽK: DK dňa 1/10 toto prerokovala takto: - 1 stretn. NEPO od 1/10 do 8/10: Miroslav Ľoch (Zalužice), Ján Tkáč (Bánovce n/O). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk k prerokovaniu tohto priestupku v stanovenom termíne, udelila DK naviac poriadkovú pokutu 150 Sk, takže FK majú uhradiť doklady takto: Zalužice dosp. 50+150 Sk. Doklady o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 8/10.

o DISCIPLINÁRNE TRESTY HRÁČOM PO ČK: DK o nich dňa 1/10 rozhodla takto: - 1 stretn. NEPO: Milan Vanát (Rakovec n/O dor.) od 21/9 do 1/10; Ján Saxun (Vysoká n/U), Martin Kanda (Markovce) - obaja od 1/10 do 8/10.

o POKUTY DRUŽSTVÁM: Za nepredloženie podkladov k prerokovaniu ČK a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk k prerokovaniu tohto priestupku ani do stanoveného termínu 1/10, udelila DK naviac poriadkovú pokutu 150 Sk, takže FK majú uhradiť doklady takto: Rakovec n/O dor. 50+150 Sk (za M. Vanáta). Doklady o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 15/10.

o VRÁTENIE RP PO PREROKOVANÍ: Pre neúčasť zástupcov FK na zasadnutí DK pri prerokovaní prípadu, DK dňa 2/10 zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - po udelení a vypršaní nepodm. trestov: Milan Vanát (Rakovec n/O dor.).

o NEPREROKOVANÉ ČK PRE NEPREDLOŽENIE PODKLADOV: DK dňa 1/10 z uvedeného dôvodu neprerokovala ČK týchto hráčov: Marián KovaľHaH (Sliepkovce), pričom uvedený hráč má týmto dňom stále zastavenú činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho zasadnutia DK, bude priestupok uvedeného hráča prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

o DORUČENÉ DOKLADY O ÚHRADE POPLATKOV A POKÚT DK: V dňoch 25/9 - 1/10 ich na DK doručili: a) za nedostavenie sa na zasadnutie DK: Voľa dosp. (200 Sk zo 17/9 za stretn. zo 14/9 - uhr. 25/9); b) za nepredloženie podkladov k prerokovaniu 4. ŽK: Markovce dosp. (pokuta 150 Sk za M. Seleckého z 21/9 - uhr. 25/9; nutné doručiť ešte doklad o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie 4. ŽK); c) za inzultáciu R: Voľa dosp. (1000 Sk za stretn. zo 14/9 - uhr. 25/9). Doklady budú vrátené uhrádzajúcim späť najbližšou zásielkou. DK na základe doručenia týchto a nedoručenia ďalších dokladov o úhrade poplatkov a pokút, i na základe návrhov sekretariátu a ŠTK, na svojom zasadnutí dňa 1/10 zrušila alebo zastavila činnosť NEPO. Informácia o tom bude v najbližšej ÚS.

o PREDVOLANIE: DK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 8/10 tieto stránky: - o 15.30 h: Vojany (Zoltán Kark - HU, Július Tamaška - TD, Jaroslav Konovalenko - KD, Alexander Kanócz - VD); Štefan Manyo delegát; Milan Mazár rozhodca všetci ku stretnutiu 8. kola II. B tr. dosp. z 28/9 Vojany - Žbince).

SPRÁVY KR

o DODATOČNE DORUČENÉ VYŽIADANÉ OZNÁMENIA ROZHODCOV: KR ich v dňoch 25/9 - 1/10 na základe vyžiadania obdržala písomne od týchto R: - o zrušení obsadenia: J. Dermek na deň 11/9 - prac. dôvody.

o OZNÁMENIA ROZHODCOV: KR ich v dňoch 25/9 - 1/10 obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: M. Tutko dňa 20/9 - rod. dôvody, M. Vaco dňa 28/9 - súkr. dôvody, M. Balog dňa 28/9 - zdrav. dôvody; b) o zrušení obsadenia: J. Dermek na deň 5/10 - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne); c) o neobsadzovaní: A. Kopasz od 30/9 od oznámenia - prac. dôvody, P. Čaga od 29/9 do 27/3 - súkr. dôvody, M. Vaco od 29/9 do konca jesennej časti - súkr. dôvody, J. Sánta na deň 19/10 - prac. dôvody, d) o neúčasti na pohovoroch dňa 1/10: J. Deermek (doručiť aj písomne).

o DOSTAVENIE SA NA ZASADNUTIE: KR na svojom zasadnutí v stredu 1/10 vykonala pohovor s týmito rozhodcami: Z. Késö (k nedohranému stretnutiu 7. kola II. A tr. dor. z 21/9 Bežovce - Podhoroď 0:1); M. Pavlík (ku stretnutiu 7. kola II. B tr. dosp. z 21/9 Bánovce n/O - Vojany 4:2).

o ÚSTNE POHOVORY S VYBRANÝMI ROZHODCAMI: Uskutočnili sa v stredu 1/10 o 17.00 h v zasadačke ObÚ SZTK Michalovce a boli zamerané na otázky z pravidiel futbalu, SP a RS. Týchto pohovorov sa boli povinní zúčastniť všetci rozhodcovia I. triedy a z ostatných súťaží títo R: J. Ihnacik, S. Bíro, J. Ščambora, J. Hreško, K. Diószeghy, S. Polomský, M. Balog, P. Čaga. Celkovo sa týchto pohovorov zúčastnilo 18 R, pričom ospravedlnený bol len J. Dermek. Na pohovory sa nedostavili I. Olajos a B. Štugner.

o POZASTAVENIE OBSADZOVANIA: KR na svojom zasadnutí dňa 1/10 pozastavila obsadzovanie týmto R: a) za nepredloženie dokladu o úhrade pokuty: M. Halecký od 6/10 až do jeho doručenia na ObFZ; b) za neospravedlnenú neúčasť na pohovoroch dňa 1/10: I. Olajos, B. Štugner - obom v I. tr. dosp. až do seminára R dňa 13/3.

o ZMENY V OBSADENÍ ROZHODCOV: KR na základe oznámení rozhodcov a rozhodnutí komisií uskutočnila tieto zmeny: A) na nedeľu 28/9: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 8. kolo: Malčice - Dúbravka (M. Petro ako AR1 - zrušenie); b) III. A tr. dosp. a dor. - 8. kolo: Lekárovce - Iňačovce (M. Petro ako R za M. Baloga); B) na sobotu 4/10: a) I. A tr. Ž - 5. kolo: Jastrabie pri MI - Zalužice (J. Mano ako R za M. Pavlíka), b) I. B tr. dor. - 9. kolo: Palín - Zempl. Široká (Z. Késö ako R za M. Baloga), Veľ. Revištia - Zbudza (J. Mano ako R za P. Čagu), Iňačovce - Senné (M. Pavlík ako R za Z. Késöho); C) na nedeľu 5/10: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 9. kolo: Senné - Pozdišovce (Š. Makeľ ako R za M. Vaca), Budkovce - Tušice TNV (P. Čaga ako AR1 - zrušenie), Krásnovce - Porostov (J. Ščambora ako AR1 - zrušenie); b) II. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Stretava - Podhoroď (J. Ščambora ako R za M. Kopásza), Vyš. Remety - Lúčky (J. Šimko ako R za M. Mazára), Kusín - Rus. Hrabovec (M. Mazár ako R za J. Dermeka).

UPOZORNENIE: Proti rozhodnutiam jednotlivých orgánov ObFZ, uvedeným v každej úradnej správe ObFZ, je možné odvolať sa pri dodržaní stanovených podmienok do termínu určeného príslušnými futbalovými normami na vyššiu inštanciu FZ, uvedenú v týchto príslušných futbalových normách.

Tento priestor má vyhradený ObFZ MI a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 7. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 8. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 830
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 392
 3. Aká je chémia vôní 10 833
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 841
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 741
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 320
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 741
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 526
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 077
 10. Bývanie v meste predlžuje život 6 886
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

K spadnutému mostu pri Kysaku už pilčíci razia cestu

S búraním by sa malo začať čoskoro, v januári Hornád provizórne premostia.

K spadnutému mostu razia cestu pilčíci.

V prešovskej väznici skončil po Zsuzsovej aj Gašpar

Súd reaguje, že on taký pokyn nevydal.

Tibor Gašpar.
Takto vyzeral Jakub po bitke na policajnej stanici.
Ingrid s piatačkou Izkou.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

Klasické Kollárove nedorozumenie

Ako sa počas lockdownu nejaká misska ocitla v limuzíne predsedu parlamentu?

Koronavírus na Slovensku: Niektoré školy budú môcť otvoriť už v pondelok, žiaci a rodičia musia mať test (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 111-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 957 obetí.

Ilustračné foto
Minister financií Eduard Heger (OĽaNO).
Minister dopravy Andrej Doležal.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop