Korzár logo Korzár
Piatok, 22. október, 2021 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Už ste sa rozhodli na ktorú vysokú školu si podáte prihlášku?

Základný prehľad informácií a potrebných vedomostí, ktoré na prijímačky potrebujeteUNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, KOŠICELekárska

Základný prehľad informácií a potrebných vedomostí, ktoré na prijímačky potrebujete

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, KOŠICE

Lekárska fakulta

Termín podania prihláška na fakultu je pre všeobecné lekárstvo a stomatológiu do konca februára. Pre štúdium ošetrovateľstva je potrebné poslať prihlášku do konca marca. K obom prihláškam pripojte ústrižok o zaplatení 900 korúnového poplatku. Pre všeobecné lekárstvo a stomatológiu potrebujete ovládať zo stredoškolského učiva biológiu a chémiu. Pre štúdium ošetrovateľstva potrebujete ovládať stomatológiu, ošetrovateľstvo a psychológiu. Na LF sú uchádzači prijímaní len na základe prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia 14. 18. 6. 2004 a tie sú písomné. Predpokladaný počet prijatých je 230 študentov.

Právnická fakulta

Prihlášku a 900 korunový poplatok je potrebné uhradiť do 29. februára. Na prijímaciu skúšku (test) musíte ovládať dejepis, učivo náuky o spoločnosti (dejiny filozofie, základy práva vrátane Ústavy SR, základy ekonómie a ekonomiky a základy sociológie) a musíte mať spoločenský prehľad o dianí doma a vo svete. Na prijatie sa nevyžadujú koncoročné vysvedčenia ani životopis, je však potrebné najneskôr v deň prijímacej skúšky (19. 6. 2004) doručiť notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. Predpokladaný počet prijatých je 210 študentov.

Prírodovedecká fakulta

Prihlášky na štúdium zašlite do 28. februára spolu s poplatkom. Za jeden študijný odbor je to 600 a za dva 800 Sk. Termín prijímacích testov dekan stanovil na 7. 11. júna 2004. Na školu sa môžete dostať aj bez prijímacích skúšok a to viacerých podmienok, ktoré sú zverejnené na stránke školy. V prípade malého záujmu o niektorý odbor môže dekan všetkým uchádzačom o daný odbor prijímačky odpustiť. V prípade enormného počtu uchádzačom o štúdium, bude z plánovaného počtu prijatých bude aspoň 50% prijatých bez prijímačok na základe uvedených podmienok. Ďalší uchádzači budú prijatí na základe prijímacích skúšok a výsledkov na SŠ. Výsledky zo strednej budú predstavovať maximálne 1/3, výsledky zo skúšky 2/3 z celkového počtu bodov. Pre jednotlivé odbory sa prijímacia skúška koná písomnou formou z tých istých predmetov, aké boli na strednej škole. Odbor biológia skúška z biológie, matematika matematika, - enviromentálna ekológia skúška z bioĺogie alebo chémie, fyzika skúška z fyziky alebo matematiky, chémia chémia. Ostatné učiteľské kombinácie: z predmetov podľa zvolenej kombinácie s výnimkou aprobačného predmetu informatika, pre ktorý sa koná PS z matematiky alebo informatiky.

Fakulta verejnej správy

Poplatok 700 Sk je potrebné s prihláškou zaslať do konca februára. Prijímačky sú stanovené na 10. júna. Skúška pozostáva zo základov práva, Ústavy SR, základov ekonómie, sociológie a psychológie, filozofie a slovenských dejín. Aj svetový jazyk (ANJ alebo NEJ) je formou písomného testu. Na denné štúdium sa počíta s prijatím 150, na externé s prijatím 30 študentov. Ku prihláške je potrebné pripojiť aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, PREŠOV

Filozofická fakulta

Prihlášky je potrebné zaslať do 28. februára s ústrižkom o poplatku 1000. Termín skúšok je stanovený na 7. 11. júna 2204. Prijímacia skúška bude podľa zvoleného odboru a kombinácie písomná, respektíve písomná a ústna. Odbor andragogika písomná skúška zo SJ, NoS, DEJ. Estetika písomná skúška zo SJ a talentová skúška (umelecké prednes, pohybová etuda) a potrebujete aj potvrdenie o záujmovej estetickej činnosti. Archívnictvo a pomocné vedy historické písomná skúška z DEJ. Manažment turizmu a hotelierstva písomne MAT a 2 cudzie jazyky (NEM, ANJ alebo FRJ). Personálny manažment písomne NoS, vybrané kapitoly z MAT a svetový jazyk (NEJ, ANJ alebo FRJ). Filozofia NoS (etika, filozofia). Masmediálna komunikácia SJ s dôrazom na zvukovú rovinu a štylistiku, vybrané kapitoly zo slovenských a svetových dejín, komunikačné základy svetového jazyka, a vítaná je činnosť v médiách. Pedagogika Slovenská a svetová literatúra, Dej, NoS (filozofia a základy psychológie). Politológia základy politológie, ekonómie a sociológie. Psychológia biológia človeka, všeobecno-kultúrny rozhľad a napísať esej. Sociálna práca svetový jazyk, NoS a biológia človeka. Teória a riadenie kultúry NoS, DEJ, slovenská a svetová literatúra a cudzí jazyk. Slavistika - SJ a literatúra v širšom slovanskom kontexte, základné vedomosti z dejín a kultúry Slovanov.

Podrobnejší rozpis o obsahu prijímacích skúšok bude zasielať fakulta uchádzačom domov. Na FF si môže uchádzač podať len jednu prihlášku o štúdium a neoverené kópie vysvedčení a nenostrifikovné maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované. Uchádzači o externé štúdium prikladajú k prihláške len maturitné vysvedčenie. Predpokladaných počet prijatých je 600 študentov.

Fakulta humanitných a prírodných vied

Deadline pre podanie prihlášky s ústrižkom o zaplatení 1000 korunového poplatku je 29. februára. Uchádzači budú pozvaní na skúšku v dňoch 31.5 až 10.6.2004 a plánuje sa prijať asi 400 študentov. Na fakultu môžete podať iba jednu prihlášku. Ak sa hlásite na učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, písomnú skúšku absolvujete pre všetky zvolené predmety. Praktická a talentová skúška bude pre kombinácie s telesnou, hudobnou, výtvarnou a technickou výchovou. Pre manažment pozostáva písomná skúška z NoS a GGR. Vychovávateľstvo - skúška zo všeobecnej pedagogiky, psychológier, DEJ a SJ. Skúška na odbor Majstra odbornej prípravy (tento odbor je len pre absolventov odborných škôl a SOU) pozostáva z rovnakých predmetov ako vodbor vychovávateľstvo. Športoví tréneri - písomná a praktická skúška zameraná na zistenie predpokladov na štúdium zvoleného športu a ústny pohovor o trénerskej a športovej praxi. Podrobnosti o podmienkach prijatia na zvolený študijný odbor budú zaslané uchádzačom na základe podanej prihlášky.

Fakulta zdravotníctva

Posledný dátum na zaslanie prihlášky a 1000 korunového poplatku je 27. február. Skúška pre odbory na fakulte bude pozostávať z písomného testu z biológie. Body navyše môžete získať z umiestnenia na regionálnej ( resp. štátnej) súťaži do 5. miesta. 5 bodov na prijímačkách vám prihraje aj certifikát spôsobilosti v oblasti zdravotníctva. V prípade rovnosti získaných bodov na prijímačkách rozhoduje o prijatí prospech na maturitnom vysvedčení. V prihláške nesmie chýbať odporúčanie praktického lekára pre štúdium, potvrdenie známok a ich priemerov školou, na ktorej uchádzač maturoval, a notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia a štruktúrovaný životopis.

Kritéria na prijatie na externé štúdium je písomný test zo súboru predmetov: ošetrovateľstvo, chirurgia, vnútorné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, psychológia v rozsahu učiva SZŠ. Potrebná je aj odborná prax pri lôžku resp. v primárnej starostlivosti min. 3 roky k termínu podania prihlášky. V prihláške je potrebné vypísať v tabuľke všetky známky a ich priemery podľa maturitného a ročníkových vysvedčení. K prihláške je potrebné doložiť notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia, štruktúrovaný životopis a potvrdenie zamestnávateľa o praxi.

Na odbor ošetrovateľstva sa počíta s prijatím 120 na denné a 120 študentov na externé štúdium, na odbor pôrodná asistencia sa predpokaldá prijať 30 študentov na denné štúdium.

TECHNICKÁ UNIVERZITA, KOŠICE

Fakulta umení

Termín podania prihlášky uplynul posledným dňom novembra minulého roku. Prijímacie konanie bolo pre uchádzačov o bakalárske štúdium stanovené na 26. januára až 13. februára tohto roku. Pre uchádzačov o inžinierske a magisterské štúdium sú prijímačky 28. júna 2004. Poplatok je 1000 korún. Prijímacia skúška sa skladá z písomného testu a talentovej skúšky. Obsahom tstu sú základné vedomosti z oblasti kultúry, výtvarného umenia, architektúry, dizajnu, prírodných vied a cudzieho jazyka (ANJ resp. NEM). Talentová skúška - úlohy sa líšia podľa študijných odborov a zameraní. Napríklad kresba, modelovanie a iné. Počíta sa s prijatím takmer 75 študentov.

Ekonomická fakulta

Na fakulte sa do 28. februára musia nachádzať všetky prihlášky o štúdium spoločne so 700 korunovým poplatkom. Všetci uchádzači sa podrobia prijímacej skúške, ktorá sa uskutoční 10. až 12. júna. Tá bude pozostávať z matematiky a cudzieho jazyka (ANJ, NEM alebo FRJ) písomnou formou. Plánovaný počet prijatých zatiaľ fakulta nezverejnila. Počas štúdia na fakulte je dokonca časti študentom umožnené študovať v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus/Socrates.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA, BRATISLAVA

Podnikovohospodárska fakulta na Tajovského 13, detašované pracovisko na Masarykovej 9 v Michalovciach

Prihlášky o štúdium je potrebné poslať do konca tohto mesiaca priamo do Košíc a nie do Bratislavy. Poplatok za prijímacie konanie je 750 Sk a samotné prijímačky sa konajú 14. - 18.6.2004. K prihláške na štúdium musíte pripojiť aj životopis a overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Samotná skúška sa skladá z jazyka (ANJ, NEJ, RUS, FRJ alebo ŠPJ), z matematiky, zo základov ekonómie a ekonomiky, a cudzinci okrem ČR zo slovenského jazyka.

(informácie o ostatných univerzitách a fakultách na východnom Slovensku vám priblížime 2.3.2004)

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 2. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 4. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 5. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 7. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 8. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 9. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 2. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 3. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 20 881
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 259
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 095
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 866
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 813
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 777
 7. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 369
 8. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 3 090
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 931
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 678

Blogy SME

 1. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 3. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 4. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 5. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 6. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 7. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 8. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 702
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 622
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 803
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 572
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 997
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 708
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 148
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 078
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 2. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 3. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 4. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 5. Julius Kravjar: Vláda: Písanie prác pre študentov na objednávku bude považované za trestný čin
 6. Roman Kebísek: Šramko ospieval v 18. storočí krásu svojej manželky. Vzbudilo to aj odsúdenie
 7. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 8. Miriam Studeničová: Hrubý omyl o božskej podstate človeka
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 702
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 622
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 803
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 572
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 997
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 708
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 148
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 078
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu