Korzár logo Korzár
Pondelok, 18. október, 2021 | Meniny má LukášKrížovkyKrížovky

Prehľad školských systémov vo svete

Existencia študenta ako článku spoločnosti je zjavná v každom štáte. No spôsob, akým sa činnosť tejto skupiny realizuje, teda samotné vzdelávanie, je

rôznorodé ako ľudstvo samo.

My vám na nasledujúcich riadkoch prinášame základný prehľad školských systémov vybraných štyroch štátov na štyroch kontinentoch. Zamerali sme sa na pohľad dovnútra fungovania toho ktorého školstva a jeho vzájomných vzťahov a zaujímavostí, tentokrát ostala bokom realita, podmienky a prax v samotnom vzdelávaní.

INDIA - Štúdium je náročné, študenti stále 'ležia' zahrabaní v knihách

Základné delenie základných aj stredných škôl v Indii je na katolícke školy, školy (convent school), ktoré sledujú britský systém školstva (keďže India bola kolóniou Veľkej Británie) a školy, ktoré sú čisto štátne indické (government school). V zásade tam nie sú priepastné rozdiely, okrem toho, že v 'britských školách' sa nosia uniformy a režim je tam prísnejší. V katolíckych školách je napríklad samozrejmosťou ranná modlitba. V convent schools sú väčšinou triedy a skupiny delené na dievčenské a chlapčenské, pričom v government školách prevládajú zmiešané triedy.

Vo všeobecnosti platí, že convent schools sú o čosi ťažšie. V nich ide hlavne o prestíž. V týchto školách je aj vysoké školné, zatiaľ čo v štátnych školách sa platí v prepočte 20 - 200 korún, v britských je to tri až desať tisíc mesačne.

Základné školy (elementary school) v Indii trvajú 10 rokov a deti do nich nastupujú v 6 rokoch. 2 roky trvá stredná škola (high school). Krátka je z toho dôvodu, že slúži len ako prípravka na univerzitu, ktorá nasleduje potom.

V indických školách vo všeobecnosti veľmi prevláda teória. Tá je veľmi dôležitá, aj preto sú indickí študenti večne zahrabaní v knihách. Stále sa len učia a ovládajú každú knihu od A po Z.

Testy majú študenti väčšinou každý týždeň z každého predmetu. No dôležitejšie testy sú test z prvého polroka, test z druhého polroka a koncoročný test. Študent musí spraviť všetky tri skúšky. Známkuje sa systémom bodov: z veľkých skúšok je maximálny počet bodov 100, z tých menších týždenných napríklad je to 25 bodov.

Na konci stredoškolského štúdia je konečný trojhodinový test (de facto maturita) s rovnakými otázkami, v rovnakom čase pre všetkých v celej Indii. Indovia maturujú z indickej literatúry a jazyka, angličtiny, jazyka sanskrit, a matematika a ďalších.

Ďalšie vzdelávanie je závislé od toho, ako študent spraví konečné testy. Na univerzitách sú obyčajne najprísnejšie kritériá na vedeckom smere (medicína, inžinierstvo,...), menej nároční na zvládnutie maturity sú na smeroch ako manažment a najmenej na umeleckých a humanitných smeroch. Samotné univerzitné štúdium je obdobné ako u nás. Teda semestre alebo trimestre a skúšky.

EGYPT - Pred vyučovaním vztyčujú vlajku a spievajú

Do prvého ročníka základnej školy nastúpia malí Egypťania v piatich rokoch. Pred ňou však majú povinné dva roky škôlky. Základná škola trvá 6 rokov, potom nastúpia na strednú. Vo väčšine arabských štátov je pomer štátnych a súkromných stredných škôl zhruba rovnaký, no napríklad v Egypte je oveľa viac škôl súkromných. Na oboch typoch škôl si musíte odchodiť 6 rokov, rozdiel medzi nimi je vo vyučovacom jazyku. Na súkromných sa vyučuje najčastejšie po anglicky (nájdete však aj nemecké alebo francúzske školy), na štátnych po arabsky s výnimkou cudzích jazykov, čo je angličtina a francúzština.

Na každej strednej škole musia študenti nosiť školou predpísanú uniformu. Štátne školy ju majú rovnakú, súkromné si ich volia samé. Forma hodiny je zhruba rovnaká ako u nás. Vyskúša sa, vysvetlí učivo a padla. Vzťahy učiteľa a žiaka sa časom vyvíjali tak ako aj u nás. Hovorí Egypťanka Hind Roushdi, ktorá dnes na Slovensku vyštudovala medicínu: "Naša generácia bola naučená, že sme každý deň ráno spievali hymnu a vztýčili vlajku pred školou. A samozrejme každý musel pri príchode učiteľa vstať. Aj dnes to tak funguje, avšak myslím si, že v súčasnosti je to benevolentnejšie. Záleží na škole, čo žiakom dovolí. Štátne sú však prísnejšie ako súkromné."

Hlavný rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami v Egypte je náboženstvo. Zatiaľ čo je v štátnych školách predmet náboženstva povinný (aj záverečná skúška z neho je povinná), v súkromných školách je povinný takisto, ale 'maturovať' z neho nemusíte. V niektorých školách v arabskom svete sú dokonca osobitne v triedach dievčatá a chlapci.

Študenti si môžu vybrať typ maturitnej skúšky. Pre gymnázia platia tri typy možnej maturity: prvý je tzv. Arts certificate. Keď si ho zvolíte, na vysokej škole môžete pokračovať napríklad v štúdiu filozofie, literatúry či pedagogiky. Ak si vyberiete tento typ maturity, maturovať budete z angličtiny, matematiky, psychológie, zemepisu, filozofie, literatúry, dejepisu a jeden predmet si doplníte podľa vlastného výberu. Prednedávnom bol totiž v Egypte schválený zákon o povinnej maturite z 8 predmetov a z toho aspoň v jednom na vyššej úrovni.

V Science certificate je to náročnejšie, tam maturujete vo vyššom leveli povinne z piatich predmetov: biológie, chémie, fyziky, matematiky aj angličtiny. Z prírodovedných predmetov je vyšším levelom napríklad laboratórny experiment. Ostatné tri si doplníte podľa vlastného rozhodnutia, respektíve vám ich môže zadať škola. Na vysokej škole potom pokračujete vo vedeckom štúdiu.

V Egypte sa prednedávnom vrátil aj pôvodný, tretí typ, Mathematic certificate, ktorý je podobný Science certificate. Pri tomto type maturity maturujete napríklad z ekonómie, štatistiky či obchodu alebo počtov.

V arabských štátoch funguje už dlhšie hodnotenie v percentách. Všetko je hodnotené percentami, dokonca na vysvedčení nemáte známku, ale iba percento, ktoré vznikne priemerom vašich výsledkov počas celého štúdia za jeden školský rok. Aj prijímanie na vysoké školy funguje iba v percentách. Stanoví sa hranica a kto prejde, je na škole. Prijímacie - talentové skúšky sa robia len na vysoké školy ukončené titulom Ing. (napríklad architektúra) a umeleckého charakteru (kreslenie alebo umelecká maľba).

V Egypte veľa typov stredných škôl neexistuje. Jeden je čosi ako naše gymnázium, potom je to stredná odborná škola zdravotnícka, stredná škola, kde sa vyučíte za mechanika (vodár, elektrikár, automechanik...) alebo stredná škola s odborom krajčír. So školou pre mechanika v štúdiu na univerzite pokračovať môžete iba v danom odbore, ktorý ste mali na strednej škole. So zdravotníckou je možnosť pokračovať len na medicíne, nemôžete však dosiahnuť úplné medicínske vzdelanie, maximálne bakalárske. Lekárom môžete byť iba ak na medicínu idete z gymnázia. S krajčírskou školou však nikde pokračovať v štúdiu nemôžete.

Pre profesionálne zamestnanie vo vašom vyštudovanom odbore je maturita úplnou samozrejmosťou. Keď je nemáte, môžete ísť robiť akurát predavačku. Vysoké školstvo je podobné ako u nás. Medicínu by ste v Egypte študovali 7 rokov, po novom ju však ministerstvo skrátilo na 6. Väčšinou je však vysokoškolské štúdium 5 ročné.

VENEZUELA - Uniformy nosia študenti i učitelia

Odstupňovanie venezuelských škôl kopíruje slovenské - teda majú materské, základné, stredné a vysoké školy. Čo sa však odlišuje od nášho systému je 'nedelenie' stredných škôl na gymnáziá, priemyslovky atď. "Preto si myslím, že keď sú všetci v jednej triede, tak tí slabší ťahajú tých silnejších dolu," hovorí Branislav Kočiš, Slovák, ktorý popri stáži vo venezuelskej firme vyučoval angličtinu na súkromnej škole. "Vo Venezuele som mal pocit, že záujem o výuku je minimálny. Študenti sa starajú len o to, či prejdú. Aj vzťah učiteľ - študent je otrasný. Študenti tykajú profesorom, postavia sa uprostred hodiny a ignorujú vyučujúcich." Teda vzdelanie na verejných školách je kvalitnejšie.

Malí Venezuelčania nemajú predpísaný vek, kedy musia nastúpiť do školy, no obyčajne sa začnú vzdelávať medzi piatym a deviatym rokom. Základná škola trvá 7 rokov a stredná 6. V mnohých prípadoch sú tieto školy de facto spojené v jednej budove, teda prechod medzi stupňami človek ani nezaznamená.

Školy sa delia na súkromné a štátne: "Súkromná škola je o tom, že učitelia sú tam pre študenta, tým pádom sa im ľahšie skáče učiteľovi po hlave. Na mojej škole sme si museli robiť dokonca štatistiky, koľkorát som niekoho vyhodil za dvere." A učiteľ, ktorý mal 'vysoké skóre' bol samozrejme sankcionovaný.

Na školách takisto platia rôzne zvláštne pravidlá. Ak napríklad písomku nezvládne viac než 30% žiakov, tak sa neráta a musí sa opakovať, lebo buď ich učiteľ nenaučil to, čo mal, alebo dal na písomku niečo, čo nemalo byť.

Každý stupeň štúdia má predpísanú uniformu, študenti musia mať v istých ročníkoch rovnakú farbu trička. Napríklad v prvom až šiestom biele, siedmom až desiatom modré a vyššie hnedé. Uniformy musia nosiť dokonca aj učitelia. Takisto sa každé ráno počúva hymna, v pondelok sa vyvesuje štátna a školská vlajka a v piatok sa zvesuje.

"Vyučovanie niektorých predmetov sa dosť odvíja od súčasného politického režimu prezidenta Čávesa. Upravený dejepis a tzv. premilitary - predvojenská výchova. Posledné 2 ročníky prichádzal chlap z armády, ktorého platila škola a učil študentov pochodovať, vľavo vbok, vpravo vbok a tak ďalej." Hodnotí sa bodmi po trimestroch, maximálny počet bodov (obyčajne 20) sa dá získať kvízmi, písomkami alebo za aktivitu.

Zaujímavé je, že každá škola si určuje sama, aké predmety bude vyučovať. Predmety, ktoré musí škola 'ponúkať' povinne sú dejepis a matematika. Teda rodič zapisuje dieťa do školy podľa oho, čo chce, aby študovalo.

Stredná škola sa končí povinnou maturitou z dejepisu, kastílčiny a ďalších dvoch alebo troch predmetov. Dôležitejšie však ako maturita sú prijímačky.

Vysoké školy sú taktiež súkromné a verejné, no v tomto prípade ponúka súkromná škola kvalitnejšie vzdelanie. "Podľa mňa sú venezuelské 'výšky' lepšie než naše. Prednášky sú povinné, robia neuveriteľne veľa porojektov, skúšku môžu robiť koľkokrát chcú, aj keď sa za to potom platí. Skupiny sú oveľa menšie a na škole je minimum teórie a oveľa viac praxe." Výhodou je i to, že mnohé školy ponúkajú možnosť robiť štátnice v študentovi vyhovujúcom termíne.

ÍRSKO - Prijímačky sa nerobia, na prijatie potrebujete len stanovený počet bodov z 'maturitnej' skúšky

Írsko je spôsobom štúdia viacmenej podobné nášmu Slovensku. Deťúrence najprv 'naklušú' do škôlky - junior school v štyroch rokoch, do šiestich sa v nej učia hrou a potom nastupujú na základnú školu - primary school. Tá trvá 6 rokov podobne ako stredná škola - secondary school.

Stredné školy sa na Západe vo väčšine štátoch delia zhruba rovnakým percentuálnym podielom na verejné (štátne) a súkromné. Súkromné školy sú však zvyčajne menšie a lepšie, školné v nich je okolo 6000 eur ročne. Secondary school sa končí štátnou skúškou zvanou The Leaving Certificate. Ten je podobný našej maturite s tým rozdielom, že sa maturuje zo 6 predmetov. Za každý môžete získať maximálne 100 bodov. Body sa nakoniec sčítajú, teda za celú maturitu získate maximálne 600 bodov. Po získaní The Leaving certificate môžete ísť pracovať alebo na college, čo je obdobou našej vysokej školy. Pricíp prijímania študentov na college je jednoduchý. Škola stanoví hranicu bodov, ktorú musel študent na maturite získať. Ak túto podmienku splní, je prijatý. Povinne sa maturuje z angličtiny, írskeho jazyka a matematiky, zvyšné 3 predmety sú voliteľné. Štátna skúška sa robí v rovnaký čas v celom Írsku a je to asi 3-hodinový testík.

Ak sa Ír dostane na College, štúdium je neplatené, po našom vstupe do EÚ to už platí aj pre nás Slovákov. Zaplatí sa cca len 100 euro za registráciu a potom je to 'free'.

Ako prebieha vyučovacia hodina na secondary school nám povedal Ronan Farrel, Írsky študent, ktorý na Slovensku stážoval cez organizáciu AIESEC: "Profesorka príde a povie: 'robte to a to a to a to'. Potom treba spraviť na konci roka záverečné skúšky, aby sa človek dostal do ďalšieho ročníka. Na college je to úplne iné, máte oveľa väčšiu voľnosť, robíte väčšinou projekty a výučba je viacmenej samoštúdium, pričom na konci sa robí niečo na spôsob vašej diplomovky." College je teda zorganizované na spôsob nášho univerzitného štúdia: výuka a skúškové...

Pred prijatím na college však neexistujú žiadne študijné prospechové body navše, pri prijímaní teda nemáte žiadne "plus" za dobrý prospech, či mimoškolské aktivity na Secondary school. Všetko závisí len od Leaving certificate.

Čo môže Slovač závidieť Írskej mládeži je určite fakt, že škola začína o 9.00 a trvá zhruba do 15. Horšie to však je na tých školách, kde sa učí aj v sobotu! Tam to však zaberie len 3 hodinky; od deviatej do dvanástej na obed. Potešujúce by takisto bolo, že z primary school sa na secondary school nerobia žiadne skúšky. To, akú secondary school si človek vyberie je len na ňom. Vybrať si však môžete vlastne len medzi verejnými a platenými súkromnými; typy gymnázium, stredné odborné, akadémie a iné v Írsku nemajú. Všetky secondary school sú všeobecného zamerania. Odborné vzdelanie dostávate až na collegi.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
 2. Spánok – základ pevných vzťahov
 3. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 4. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 5. Auto do firmy môžete mať už od 150 eur mesačne
 6. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 7. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 8. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 9. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
 10. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 1. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
 2. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 3. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 4. IVECO S-WAY NP: Vydajte sa cestou udržateľnosti
 5. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 6. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 7. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 8. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 9. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 10. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 20 752
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 878
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 071
 4. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 6 560
 5. Bratislavu bude sprevádzať luxus 4 455
 6. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 4 161
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 126
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 896
 9. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 574
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 471

Blogy SME

 1. Eva Gallova: To čo som videla? Absurdné divadlo?
 2. Adriana Boysová: Heuréka
 3. Ján Marton: Ženilo sa motovidlo - alebo Vlčanove boľševické chiméry.
 4. Rudolf Pado: Vekslákové národné parky
 5. Rudolfa Vallová: Nezmýlil sa pán Fico?
 6. Martin Pilnik: Nezaočkovaní Rumuni poslali v lete "zbytočné" vakcíny Dánom, dnes Dáni poslali Rumunom ventilátory. Rumuni majú 50x viac mŕtvych.
 7. Peter Jurkovský: Ako vznikla počítačová hra Juro Janosik
 8. Andrej Danko: Pýtam sa páni podnikatelia a živnostníci, s čím vám pomohli členovia SaS?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 20 470
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 281
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 271
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 608
 5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 5 487
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 147
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 760
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 409
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič.

Mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy.


17. okt

Mali sme 10. výročie pádu Radičovej vlády. Pri tej príležitosti Matovič opäť vyčítal Sulíkovi jeho vtedajšie hlasovanie.


Fotografia pred začiatkom derby.

Škandál odsúdil aj víťaz Stanleyho pohára.


2 h
Eduard Žitňanský

Čísla sa vyvíjajú rovnako ako v závere predchádzajúceho programového obdobia.


17. okt

Blogy SME

 1. Eva Gallova: To čo som videla? Absurdné divadlo?
 2. Adriana Boysová: Heuréka
 3. Ján Marton: Ženilo sa motovidlo - alebo Vlčanove boľševické chiméry.
 4. Rudolf Pado: Vekslákové národné parky
 5. Rudolfa Vallová: Nezmýlil sa pán Fico?
 6. Martin Pilnik: Nezaočkovaní Rumuni poslali v lete "zbytočné" vakcíny Dánom, dnes Dáni poslali Rumunom ventilátory. Rumuni majú 50x viac mŕtvych.
 7. Peter Jurkovský: Ako vznikla počítačová hra Juro Janosik
 8. Andrej Danko: Pýtam sa páni podnikatelia a živnostníci, s čím vám pomohli členovia SaS?
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 20 470
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 281
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 7 271
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 608
 5. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 5 487
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 147
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 760
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 409
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu