Korzár logo Korzár
Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Okienko ObFZ Michalovce

Úradná správa č. 23 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: a) III. A tr. dosp. - 7. kolo z 19.9.:

Úradná správa č. 23 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: a) III. A tr. dosp. - 7. kolo z 19.9.: Lekárovce - Poruba p/V 0:1 (a nie Lekárovce - Niž. Rybnica); b) I. A tr. dor. - 14. kolo z 15.9.: Vinné - Senné 1:2 (a nie 1:3); c) III. A tr. dor. - 7. kolo z 19.9.: Lekárovce - Poruba p/V 2:2 (a nie Lekárovce - Niž. Rybnica). Poriadková pokuta: Lekárovce dor. a dosp. 2x50 Sk, Vinné dor. 50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: - z 18.-19.9.: Čičarovce dor. 100 Sk, Tušice TNV Ž 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

SPRÁVY DK

Zápis z 3. zasadnutia Rady ObFZ zo 17.9.: DK ho vzala na vedomie.

Žiadosti hráčov o zmenu zvyšku trestu: Peter Štefaník (Malčice) - zmena na 1 stretn. PO od 22.9. do 22.12.; Milan Drotár (Moravany) - zmena na 2 stretn. PO od 22.9. do 22.12.

Neprístojnosti po stretnutí: - III. B tr. dosp. - 7. kolo z 18.9.: Ptrukša - Trhovište 2:2 (neprístojnosti po stretnutí zo strany hostí); DK udelila tieto tresty: družstvo Trhovište dosp. - pokuta 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO od 22.9. do 29.9.: Eduard Mihaľo (Vyš. Remety). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do 22.9., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 6.10. doručiť doklady o úhrade takto: Vyš. Remety dosp. 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: František Capík (Tibava dor.), Peter Horčík (Sejkov) - obaja od 22.9. do 22.12.; b) 1 stretn. NEPO: Ľubomír Imlej (Tibava), Jozef Köblös (Ruská dor.), Ivan Goroľ (Nacina Ves dor.) - všetci od 22.9. do 29.9.; c) 3 stretn. NEPO: Jaroslav Balog (Sejkov dor.) od 22.9. do 13.10.

Doručenie vyžiadaných RP: DK ich dňa 22.9. obdržala od tohto FK: Žbince (Ján Balog, Jozef Gud).

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 22.9. neprerokovala u týchto hráčov: Štefan Kováč (Mať. Vojkovce), Jozef Kima (Lúčky), Radoslav Petroc (Lesné), Gergö Kusnyír (Mať. Vojkovce dor.). Uvedení hráči majú od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, budú priestupky uvedených hráčov prerokované naviac aj s pokutou po 150 Sk.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 22.9.: Pavol Sütö (Oreské), Tomáš Sadílek (Bežovce), Milan Gombár (OŠK Pavlovce n/U dor.).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 14.9. - 22.9. obdržala od týchto R: a) o zrušení obsadenia: Matej na 19.9. - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne); Polomský na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); Mitrík na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); b) o neobsadzovaní: Matej od 20.9. až do oznámenia - zdrav. dôvody (doručiť aj písomne); Mitrík na 2.10. a 3.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne).

Nedostatky v zápisoch R: KR pri kontrole zápisov o stretnutí do 22.9. zistila nedostatky u týchto R: Mitrík, Mihaľo, Diószeghy, M. Sabo.

Zmeny v obsadení R: A) sobota 25.9.: a) II. A tr. dor. a dosp. - 8. kolo: Podhoroď - Horňa (Mihaľo ako R za Polomského); b) III. A tr. dor. a dosp. - 8. kolo: Lekárovce - Zempl. Široká (Késö ako R za Kopasa); B) nedeľa 26.9.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 8. kolo: OŠK Pavlovce n/U - Senné (Mihaľo ako AR1 - zrušenie), Porostov - Zalužice (Polomský ako R za Adama), Tibava - Palín (Ľ. Tutko ako R za Polomského), Petrovce n/L - Budkovce (Tušek ako AR1 - zrušenie), Vinné - Malčice (Adam ako R za Ľ. Tutka); b) III. A tr. dosp. a dor. - 8. kolo: Niž. Rybnica - Družst. Pavlovce n/U (Tušek ako R za Mitríka); c) III. B tr. dosp. a dor. - 8. kolo: Markovce - Trhovište (Čan ako R za Kopasa).

SPRÁVY ŠTK

Oznámenia delegátov: ŠTK ich v dňoch 14.9. - 22.9. obdržala od týchto DZ: a) o neúčasti na stretnutí: Vojtko dňa 18.9. - rod. dôvody; V. Rovňák dňa 18.9. - rod. dôvody; b) o zrušení obsadenia: Bánoczy na 19.9. - zdrav. dôvody; Béreš na 25.9. 26.9. - prac. dôvody; Dermek na 26.9. - prac. dôvody; c) o neobsadzovaní: Béreš od 26.9. do 9.10. - prac. dôvody.

Námietka FK Koromľa: ŠTK ju od uvedeného FK obdržala dňa 21.9. aj s poplatkom 200 Sk k NŠHh v stretnutí 7. kola I. tr. dosp. z 19.9. Koromľa - Vinné 3:3. Na základe uvedeného predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 29.9. o 16.00 h tieto stránky: Vinné (hráč, Jozef Gavalčík - VD, Marián Makeľ - KD), Koromľa (Vladimír Hadvab - KD, Vladislav Obitko - VD; doručiť doklad o PN hráča súpera).

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 22.9. schválila všetky, okrem týchto: a) I. tr. dosp.: Koromľa - Vinné (v riešení ŠTK); b) II. A tr. dosp.: Horňa - Lúčky (v riešení DK); c) III. B tr. dosp.: Staré - Lesné (v riešení DK); d) I. A tr. Ž: Sobrance - Veľ. Revištia (v riešení ŠTK), Sobrance - Jastrabie pri MI (v riešení ŠTK), Zalužice - Sobrance (v riešení ŠTK).

Nenastúpenia na stretnutia: a) II. B tr. dor. - 7. kolo z 18.9.: Pus. Čemerné - Horovce 3:0 kont. (hostia nenastúpili); Kriš. Liesková - Bracovce 3:0 kont. (neskorý príchod hostí; ŠTK upúšťa od finančného postihu pre ohlásenie sa pred stretnutím z dôvodu poruchy autobusu). Poriadkové pokuty: Horovce dor. 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

Neskorý nástup na stretnutie: a) I. A tr. dor. - 14. kolo z 15.9.: Petrovce n/L - Tušice TNV (z viny hostí); b) II. A tr. dor. - 7. kolo z 19.9.: Bežovce - Rus. Hrabovec (z viny hostí). Poriadkové pokuty: Tušice TNV dor. 100 Sk, Rus. Hrabovec dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

Neskoré doručenie zápisu: ŠTK ich obdržala takto: a) II. B tr. dor. a dosp. - 6. kolo z 12.9.: Oborín - Moravany (až 16.9. oba zápisy doručil rozh. Adam), Bánovce n/O - Ložín (až 16.9. zápis zo stretn. dosp. doručil rozh. Sánta); b) III. B tr. dor. a dosp. - 5. kolo z 5.9.: Staré - Trhovište (až 16.9. oba zápisy doručil domáci FK), - 6. kolo z 12.9.: Markovce - Ptrukša (až 16.9. oba zápisy doručil rozh. Mitrík); c) I. B tr. Ž - 2. kolo z 11.9.: Rakovec n/O - Lastomír (až 16.9. zápis doručil rozh. Mitrík). Poriadkové pokuty: rozh. Adam 2x50 Sk, rozh. Sánta 50 Sk, Staré dor. a dosp. 2x100 Sk, rozh. Mitrík 3x50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 6.10.

Zmeny v obsadení delegátov: A) nedeľa 19.9.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 7. kolo: Palín - Porostov (Minaroviech ako DZ za Bánoczyho); b) II. A tr. dor. a dosp. - 7. kolo: Horňa - Lúčky (Minaroviech ako DZ - zrušenie); B) sobota 25.9.: - II. B tr. dosp. - 8. kolo: Zbudza - Oreské (Minaroviech ako DZ za ObFZ); C) nedeľa 26.9.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 8. kolo: Tušice TNV - Krásnovce (Soták ako DZ za Popíka), Petrovce n/L - Budkovce (Žulevič ako DZ za ObFZ); b) II. A tr. dor. a dosp. - 8. kolo: Stretava - Bl. Polianka (ObFZ ako DZ - zrušenie); c) II. B tr. dor. a dosp. - 8. kolo: Oborín - Kap. Kľačany (Soták ako DZ - zrušenie), Bánovce n/O - Moravany (Béreš ako DZ - zrušenie); Bracovce - Ložín (Popík ako DZ za Dermeka); d) III. B tr. dosp. a dor. - 8. kolo: Markovce - Trhovište (ObFZ ako DZ - zrušenie).

SPRÁVY MRK

Prestupový termín "September 2004": MRK v ňom do 22.9. vybavila ešte tieto žiadosti (ž - žiak, d - dorastenec):

a) povolené hosťovania: Stanislav Džupina (Rem. Hámre - Vyš. Remety; RP po výmene bol doručený dodatočne) do 30.6.2005;

b) schválené prestupy (10): Jaroslav Tokár (ž: Tibava - Zemplín Michalovce).

SPRÁVY TMK

Z 2. zasadnutia TMK: Uskutočnilo sa v piatok 17.9. a TMK sa na ňom zaoberala prípravou seminára trénerov družstiev súťaží ObFZ Michalovce 2004/05 a predbežnou nomináciou hráčov Výberu ObFZ dosp.

Seminár trénerov družstiev súťaží ObFZ: Uskutoční sa vo štvrtok 16.10. o 15.00 h v zasadačke Oblastného športového centra, Hviezdoslavova 7, Michalovce. Zúčastniť sa ho majú všetci tréneri všetkých družstiev súťaží ObFZ 2004/05.

Predbežná nominácia hráčov Výberu ObFZ dosp.: TMK plánuje odohrať najbližšie prípravné stretnutie Výberu ObFZ dosp. v stredu 15.10. o 15.30 h na pôde niektorého z FK patriacich pod ObFZ Michalovce. Širšiu nomináciu neskôr.

Najbližšie zasadnutie TMK: Uskutoční sa v piatok 24.9. o 13.30 h a zúčastniť sa ho majú všetci členovia tejto komisie.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 5. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 6. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 7. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 8. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 2. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 3. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 4. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 5. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 7. Budúcnosť M&A v Európe
 8. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 9. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 10. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 861
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 683
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 110
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 056
 5. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 795
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 571
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 507
 8. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 437
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 385
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 252
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Malá obec nesmie spustiť privatizáciu vodární. Prokurátor vidí ovocie otráveného stromu

Starosta porušil štyri zákony, majetok dediny predáva i kupuje.

Starosta Čerhova Jaroslav Bajužik.

Podklad, listy, konáriky, penetrácia, asfalt. Aj tak opravujú košické chodníky

Firma: Stáva sa, nevadí. Mesto, vedúca, poslanec: Môže byť problém.

Firma odmieta, že by nečistoty pod penetračnou vrstvou ovplyvnili kvalitu a životnosť chodníka.
Ilustračné foto.

Na boj proti korone dali závratnú sumu. NKÚ: Starosta pochybil

Okresný úrad rozhodol, že aj tak vyše 140-tisíc eur Markušovciam preplatí.

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi schválil preplatenie koronavýdavkov obci Markušovce.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kováčik je stále špeciálny prokurátor a má previerku

Funkcie sa vzdal listom až k 31. januáru

NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
Dobré ráno

Dobré ráno: Odíde Sulík kvôli Matovičovi z koalície?

Čo sa deje vo vládnej koalícii.

Komentár Zuzany Kepplovej

A čo ak nie sme vo vojne

Čo robíme, keď sa vyloďujeme, zhadzujeme atómky a národne povstávame proti hnusobe?

Zuzana Kepplová.
Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Igor Matovič prichádzajú na tlačovú konferenciu v Prezidentskom paláci.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop