Korzár logo Korzár
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

OKIENKO ObFZ MICHALOVCE

Úradná správa č. 25 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: - I. A tr. dor. - 8. kolo z 26.9.:

Úradná správa č. 25 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: - I. A tr. dor. - 8. kolo z 26.9.: Pozdišovce - Ruská 2:1 (a nie 3:2). Poriadkové pokuty: Pozdišovce dor. 50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 13.10.

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. B tr. dor. - 7. kolo z 25.9.: Nacina Ves - Zbudza; b) I. B tr. Ž - 4. kolo z 25.9.: Malčice - Tušice TNV, Rakovec n/O - Budkovce. Poriadkové pokuty: Nacina Ves dor. 100 Sk, Malčice Ž 100 Sk, Rakovec n/O Ž 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 13.10.

Ustanovujúce zasadnutie komisie mládeže ObFZ: Uskutočnilo sa v stredu 29.9. o 15.30 h na sekretariáte ObFZ za prítomnosti M. Čopáka (podpreds. ObFZ), J. Bendzáka (sekr. ObFZ) a týchto navrhovaných členov do tejto komisie: J. Dvorščák, Š. Chocholič, M. Viňanský, M. Gajdoščík (ospravedlnili sa: S. Zubaj, L. Peržeľ, M. Verbovský). Dohodlo sa na obsahu činnosti komisie, najbližších úlohách, zásadách plánu zasadnutí a zložení komisie. Najbližšie jej zasadnutie sa uskutoční v stredu 20.10. o 13.30 h na ObFZ a zúčastniť sa ho majú všetci uvedení.

SPRÁVY DK

Odvolanie FK Žbince proti rozhodnutiu DK: DK ho od uvedeného FK obdržala dňa 22.9. k stretnutiam Kriš. Liesková - Žbince, Ložín - Žbince, pričom ho vzala na vedomie.

Žiadosti hráčov o zmenu zvyšku trestu: Jozef Kováč (Bežovce) - zmena na 1 stretn. PO od 29.9. do 29.12.

Neprístojnosti po stretnutí: - II. B tr. dosp. - 8. kolo z 26.9.: Horovce - Kriš. Liesková 5:1 (neprístojnosti po stretnutí zo strany domácich); DK udelila tieto tresty: družstvo Horovce dosp. - pokuta 1000 Sk a uzavretie ihriska na 2 stretn. PO od 29.9. do 29.12. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 13.10.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO od 29.9. do 6.10.: Jaroslav Pivarník (Malčice).

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Juraj Mihok (Ruská), Viliam Uzsovics (Kriš. Liesková), Ján Sinčák (Malčice dor.) - všetci od 29.9. do 29.12.; b) 2 stretn. NEPO: Adam Švajka (Budkovce) od 29.9. do 13.10.; c) 3 stretn. NEPO: Radoslav Petroc (Lesné) od 22.9. do 30.3.; Gergö Kusnyír (Mať. Vojkovce dor.), Štefan Kováč (Mať. Vojkovce), Jozef Kima (Lúčky) - všetci od 22.9. do 13.10.; Ján Tutko (Koromľa dor.), Mário Decha (Horovce dor.) obaja od 29.9. do 20.10.; d) 4 stretn. NEPO: Miloš Gadžo (Markovce) od 29.9. do 13.4.

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 22.9. neprerokovala u týchto hráčov: František Joža (Horňa). Uvedený hráč má od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, bude priestupok uvedeného hráča prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 29.9.: Ľubomír Imlej (Tibava), Jozef Köblöš (Ruská dor.), Ivan Goroľ (Nacina Ves dor.), Lukáš Balog (Bracovce).

Vrátenie RP hráčov po udelení podmienečných disciplinárnych trestov: Pre nedostavenie sa vylúčených hráčov alebo zástupcov ich FK k prerokovaniu ČH, zaslala DK na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 29.9.: Juraj Mihók (Ruská), Ján Sinčák (Malčice dor.), Jozef Kováč (Bežovce).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 22.9. - 29.9. obdržala od týchto R: a) o zrušení obsadenia: Matej na 19.9. - zdrav. dôvody; Mitrík na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Sopko na 2.10. - rod. dôvody; M. Tutko od 28.9. do 3.10. - prac. dôvody; Kopas od 27.9. do 3.10. - prac. dôvody; Diószeghy od 27.9. do 3.10. - prac. dôvody; Polomský od 29.9. do 3.10. - rod. dôvody (doručiť aj písomne), M. Varchola na 2.10. - súkr. dôvody (doručiť aj písomne); b) o neobsadzovaní: Matej od 20.9. až do oznámenia - zdrav. dôvody; Mitrík na 2.10. a 3.10. - prac. dôvody; Kopas od 4.10. do 8.10. - prac. dôvody; Diószeghy od 4.10. do 9.10. - prac. dôvody; M. Tutko od 4.10. do 23.10. - prac. dôvody; Polomský od 4.10. až do oznámenia - rod. dôvody (doručiť aj písomne); c) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9. (doručiť aj písomne); Nistor od 26.9. (doručiť aj písomne); d) o zmene čísla telefónu: Matej - 0907/602011.

Nedoručenie oznámení R: KR v ÚS č. 23 vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne. Do 29.9. ich nedoručili títo R: - o zrušení obsadenia: Polomský na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody (doručiť aj písomne).

Zmeny v obsadení R: A) nedeľa 26.9.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 8. kolo: OŠK Pavlovce n/U - Senné (Kopas ako AR1 - doplnenie), Petrovce n/L - Budkovce (Nistor ako AR1 - doplnenie); b) III. B tr. dosp. a dor. - 8. kolo: Markovce - Trhovište (Mano ako R za Čana); B) sobota 2.10.: a) I. A tr. Ž - 5. kolo: Zalužice - Veľ. Revištia (Mano ako R za Varcholu); b) I. B tr. Ž - 5. kolo: Tušice TNV - Rakovec n/O (Bíro ako R za Sopka), Hatalov - Malčice (Petro ako R za Adama); c) I. B tr. dor. - 9. kolo: Zbudza - Veľ. Revištia (Mano ako R za Petra); d) I. A tr. dor. a I. tr. dosp. - 9. kolo: Senné - Tušice TNV (Késö ako AR2 - doplnenie); C) nedeľa 3.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 9. kolo: Palín - Pozdišovce (Drotár ako R za Polomského, Stretavský ako AR1 za M. Saba), Budkovce - Vinné (Stretavský ako AR1 - zrušenie); b) II. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Bežovce - Podhoroď (Šimko ako R za M. Tutka); c) II. B tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Ložín - Horovce (M. Sabo ako R za Kopasa); d) III. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Iňačovce - Niž. Rybnica (Ščambora ako R za Diószeghyho); e) III. B tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Vrbnica - Markovce (Nistor ako R za Ščamboru).

Pozastavenie obsadzovania: KR dňom 4.10. pozastavuje obsadenie týmto R: a) z dôvodu nepredloženia dokladov o úhrade pokút: Adam, Sánta, Mitrík (až do doručenia dokladov na ObFZ); b) z dôvodu neprevzatia rozpisu ObFZ: Adam, Sánta (až do jeho prevzatia na ObFZ); c) z dôvodu hodnotenia DZ: Mitrík od 29.9. na 2 stretn.

OBSADENIE ROZHODCOV

Streda 6. októbra 2004:

Prípravné stretnutie: Zalužice dosp. - Výber ObFZ Michalovce dosp. (v Zalužiciach o 15.00 h: Štugner - Bíro, Ivanko).

SPRÁVY ŠTK

Pokračovanie účinkovania družstva žiakov MFK Sobrance v súťaži: ŠTK súhlasila, aby uvedené družstvo pokračovalo ďalej v súťaži I. A tr. žiakov. V stredu 29.9. zástupca klubu doručil na ŠTK ku kontrole dvojmo zoznamy hráčov aj so ŽP a platnou lekárskou prehliadkou. Do najbližšieho zasadnutia ŠTK má doručiť aj termíny dohrávok dohodnuté so súpermi z prvých 3 kôl.

Námietka FK Palín: ŠTK ju od uvedeného FK obdržala dňa 29.9. aj s poplatkom 200 Sk k NŠHd v stretnutí 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. Tibava - Palín 2:1. Na základe uvedeného predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 6.10. o 16.00 h tieto stránky: Tibava (Ján Soták - hráč, Stanislav Zubaj - preds.), Palín (Martin Varjassy - preds.; aj s dokladom o PN hráča súpera).

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 29.9. schválila všetky, okrem týchto: a) I. tr. dosp.: Tibava - Palín (v riešení ŠTK); b) II. A tr. dosp.: Podhoroď - Horňa (v riešení DK); c) II. B tr. dosp.: Horovce - Kriš. Liesková (v riešení DK); d) I. A tr. Ž: Sobrance - Veľ. Revištia (v riešení ŠTK), Sobrance - Jastrabie pri MI (v riešení ŠTK), Zalužice - Sobrance (v riešení ŠTK).

Zmeny v obsadení delegátov: - nedeľa 3.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 9. kolo: Palín - Pozdišovce (Soták za M. Rovňáka), Malčice - Dúbravka (Bánoczy za J. Saba), Zalužice - Tibava (A. Szabó za Bánoczyho), Krásnovce - Porostov (J. Sabo za Sotáka); b) II. A tr. dor. a dosp. - 9. kolo: Horňa - Jastrabie pri MI (M. Rovňák za A. Szaba), Mať. Vojkovce - Rus. Hrabovec (Žoffčák - doplnenie), Bl. Polianka - Sejkov (Popík za Žoffčáka); c) II. B tr. dosp. - 9. kolo: Pus. Čemerné - Zbudza (Puhalla - zrušenie); d) III. A tr. dosp. a dor. - 9. kolo: Zempl. Široká - Poruba p/V (Puhalla - doplnenie).

Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 2. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 3. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 855
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 072
 3. Aká je chémia vôní 10 416
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 872
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 760
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 352
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 753
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 555
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 111
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 6 983
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na hranici vo Vyšnom Nemeckom čakajú kamióny aj 16 hodín

Situácia by sa mala zlepšiť až začiatkom roka.

Ilustračné foto.

V prešovskej väznici skončil po Zsuzsovej aj Gašpar

Súd reaguje, že on taký pokyn nevydal.

Tibor Gašpar.

K spadnutému mostu pri Kysaku už pilčíci razia cestu

S búraním by sa malo začať čoskoro, v januári Hornád provizórne premostia.

K spadnutému mostu razia cestu pilčíci.
Takto vyzeral Jakub po bitke na policajnej stanici.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rozprávky SME

Či za dobré sa treba dobrým odmeniť (číta Robert Roth)

Klasické rozprávky (nielen) pre vaše deti.

Rozprávky

Jankovská by chcela Vianoce na slobode. Vylúčené to nie je

Rozhodnúť môže sama prokurátorka alebo na žiadosť aj súd.

Monika Jankovská.

Sudca Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade

Rozhodnutie zdôvodnil v kontexte očakávanej zmeny ústavy.

Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Jankovská nepovedala viac, ako musela

S týmto sa vyšetrovatelia neuspokoja.

Peter Tkačenko

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop