Korzár logo Korzár
Utorok, 24. november, 2020 | Meniny má EmíliaKrížovkyKrížovky

Okienko OZMF Michalovce

Úradná správa OZMF č. 1 - H2004/05I. Všeobecné informácie1. Informácia o súťažiach a úradných správach OZMF: Konečné tabuľky tohtoročných súťaží

Úradná správa OZMF č. 1 - H2004/05

I. Všeobecné informácie

1. Informácia o súťažiach a úradných správach OZMF: Konečné tabuľky tohtoročných súťaží z asfaltu boli zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár v stredu 8.9. Prehľady strelcov gólov týchto súťaží v ňom boli zverejnené takto: I. liga dorastencov - v stredu 22.9., II. liga dospelých - v stredu 29.9., I. liga dospelých - v stredu 6.10.2004. Predchádzajúca ÚS č. 30 v ňom bola zverejnená vo štvrtok 30.9. a aj ďalšie ÚS v ňom budú zverejňované vo štvrtok.

2. Porada vedúcich družstiev malého futbalu: Uskutoční sa v utorok 12.10. o 15.00 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach, Hviezdoslavova 7, I. medziposch., č. dv. 9, na ktorej sa vyhodnotia tohtoročné súťaže z asfaltu a hneď aj vyžrebujú nastávajúce súťaže v hale. Pozvánku na ňu obdržali vedúci všetkých družstiev z tohtoročných súťaží na asfalte (i po traja najlepší strelci zo všetkých týchto súťaží), všetci vedúci družstiev predchádzajúceho 10. ročníka súťaží v hale a všetci vedúci nových družstiev, ktoré prejavili záujem štartovať v najbližších súťažiach v hale.

II. Rozhodnutia OZMF

1. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom: Z dôvodu nedostavenia sa hráčov k prerokovaniu svojich ČK ju majú až do svojho osobného dostavenia sa na zasadnutie OZMF títo hráči zo súťaží OZMF 2004 na asfalte: M. Fedorko (Devils), V. Mondok (THP dereš dor.), J. Stuľák (Babylon dor.), M. Zuhan (Biely balet dor.), N. Koco (1. FA Debakel dor.), M. Vojtko (Červení diabli dor.), M. Kanca (THP dereš dor.).

2. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti družstvám: Z dôvodov nevyrovnania predchádzajúcich restov v stanovenom termíne ju majú až do ich uhradenia tieto družstvá a tým aj všetci hráči týchto družstiev: A) od 2.8.: 1. FA Debakel dor., Družba dosp.; B) od 23.8.: 1. FA Debakel dor.; C) od 30.8.: All s(t)ars team dor., Olympia dor., 1.FA Debakel dor.; D) od 9.9.: Olympia dor., Dream team dor., 1. FA Debakel dor., All s(t)ars team dor., Červení diabli dor., White power dor., Dynamo dor., Babylon dor.; E) od 20.9.: THP dereš dor., Biely balet dor., Babylon dor., Červení diabli dor., Dream team dor., White power dor., 1. FA Debakel dor., Olympia dor., Dukla dosp.; F) od 27.9.: Babylon dor., 1. FA Debakel dor., Červení diabli dor., Biely balet dor., Dream team dor., THP dereš dor.; F) od 4.10.: Dream team dor., Červení diabli dor., THP dereš.

3. Doručenie dotazníkov a prevzatie podkladov pre súťaže 11. ročníka Majstrovstiev OZMF 2004/05 v malom futbale v hale: Do uzávierky tejto ÚS dotazníky doručili a podklady si prevzali tieto družstvá: Prima, Park Strážske, MEZ servis, Jumbo, H2O, Domspráv B, SEM TAB, Outsider, Dynamo, Danki, ŠK Senné, Semtex, FC Dôchodkare, Matrix, Flamengo, D-formácia, SYS, Domspráv A, Technik, Uhoľné sklady, GS´52, Medigan, Lastomír. Ostatné si ich mali prevziať obratom.

Malý futbal v hale pre hráčov nad 35 rokov

Oblastný zväz malého futbalu Michalovce má snahu počas nastavajúcej zimnej sezóny zorganizovať aj "Majstrovstvá OZMF Michalovce v malom futbale v hale družstiev zložených z hráčov nad 35 rokov". V prípade dostatočného záujmu družstiev o štart v tejto súťaži (6 - 8 družstiev) by sa zvolala porada vedúcich družstiev, na ktorej by sa dohodla presná veková hranica i všetky ďalšie podmienky účasti v súťaži. V jednotlivých družstvách by mohli hrať len hráči od dohodnutej vekovej hranice, pričom tým z nich, ktorí pôsobia v doterajších súťažiach OZMF, by bolo v prípade ich záujmu umožnené hrať tu aj tu. Za jednotlivé družstvá by hrali len hráči uvedení v "Zozname hráčov" príslušného družstva potvrdenom na OZMF, ktorý by bol oficiálnym dokladom pre štart družstva v súťaži. Súťaž by sa mohla hrať v priebehu mesiacov november 2004 až február 2005. Družstvá, ktoré by mali o túto súťaž záujem, sa majú prihlásiť obratom na OZMF na ObÚ SZTK, Hviezdoslavova 7, Michalovce, II. posch., č. dv. 2 (tel. č. 056/6423890).

Prihláste sa do súťaží v malom futbale v hale!

Oblastný zväz malého futbalu Michalovce organizuje v mesiacoch november 2004 až február 2005 v poradí už 11. ročník súťaží "Majstrovstiev OZMF 2004/05 v malom futbale dospelých v hale".

A. Základné informácie o pripravovaných súťažiach

Tieto súťaže sa plánujú hrať v športových halách v Michalovciach, a to počas sobôt, nedeľ, prípadne aj sviatkov, a to v týchto dňoch aj od 8.00 h až do 23.00 h, podľa termínov daných vedeniami týchto športových hál. Každé družstvo bude hrať pritom až na niektoré výnimky len raz denne. Jednotlivé stretnutia sa hrajú s halovou loptou, ktorú si musí každé družstvo zabezpečiť. Navrhuje sa zloženie minimálne 8 a maximálne 15-členných družstiev, pričom v stretnutí môže nastúpiť maximálne 12 hráčov a na ihrisku jedno družstvo tvoria maximálne 4 hráči v poli a 1 brankár, všetci ostatní môžu viackrát striedať. V družstvách štartujú aj všetci registrovaní hráči futbalu bez rozdielu súťaží. V jednotlivých družstvách štartujú hráči 18-roční (s výnimkou aj od 16 rokov) a starší, pričom horná hranica veku je neobmedzená. Jedno stretnutie sa hrá 2x25 min. Každé družstvo je povinné okrem toho mať aj vlastné jednotné očíslované dresy, jednotné trenírky (hráči aj predpísanú halovú obuv), ako domáce je povinné hradiť aj rozhodcov stretnutia a v súťaži štartovať na vlastné náklady. Výška súťažného vkladu do súťaže závisí od toho, v ktorej hale sa bude hrať a či jednokolovým alebo dvojkolovým systémom každý s každým. Vlani sa hralo v 4 ligách (I. - 11, II. - 12, III. - 11, IV. - 10 družstiev) a pri jednokolovom systéme každý s každým bol súťažný vklad na jedno družstvo 3500.- Sk, pričom všetky stretnutia sa hrali v starej športovej hale v Michalovciach.

B. Prihlášky do súťaží

Všetci vedúci družstiev predchádzajúceho 10. ročníka týchto súťaží z I., II., III. a IV. ligy dospelých, ako aj vedúci všetkých ďalších novoprihlásených družstiev, ktoré majú záujem štartovať aj v súťažiach nastávajúceho ročníka 11. ročníka týchto súťaží, obdržali s pozvánkou na poradu vedúcich družstiev, spojenou aj s prípravou týchto súťaží a ich vyžrebovaním, aj bližší materiál o príprave spomínaných súťaží a dotazník, ktorý mal každý vedúci družstva prerokovať so svojimi hráčmi, podľa toho ho vyplniť a doručiť na OZMF. Všetky potrebné podklady k súťažiam (tlačivo záväznej prihlášky a tlačivo zoznamu hráčov aj s pokynmi pre jeho vyplnenie) si boli vedúci družstiev povinní prevziať osobne od OZMF na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2, v utorok 5. októbra 2004 v čase 14.30 - 15.30 h, kde mali doručiť aj vyplnený dotazník. Pritom si mohli prevziať aj prípadné ďalšie potrebné tlačivá prihlášok k registrácii nových hráčov (alebo aj pre doterajších hráčov doposiaľ nezaregistrovaných), tlačivá na prestupy a hosťovania hráčov a pod. Ak si tieto nevyzdvihli v stanovenom termíne, majú si ich vyzdvihnúť obratom vo vopred telefonicky (č. tel. 056/6423890) dohodnutom termíne. Každé ďalšie nové družstvo, ktoré má záujem štartovať v najbližšej sezóne v týchto súťažiach, sa môže ešte do nich prihlásiť do utorka 12.10.2004.

C. Podmienky zaradenia družstiev do vyžrebovania a podmienky účasti v súťažiach

Každé družstvo, ktoré chce byť v nastávajúcom 11. ročníku týchto súťaží zaradené do vyžrebovania príslušnej súťaže, je povinné: a) mať včas prevzaté všetky potrebné podklady k tejto súťaži (prevziať si ich má osobne od OZMF na ObÚ SZTK Michalovce); b) zabezpečiť účasť svojho vedúceho družstva alebo jeho zástupcu na porade vedúcich družstiev v utorok 12. októbra 2004 o 15.00 h; c) na túto poradu spojenú s vyžrebovaním súťaží bezpodmienečne doručiť všetky požadované podklady k súťaži a ešte pred jej samotným vyžrebovaním: 1. vyrovnať prípadné všetky svoje resty za predchádzajúce obdobie zo súťaží v hale i na asfalte (v súťažiach nemôžu štartovať hráči tých družstiev z predchádzajúcich súťaží malého futbalu, ktoré nemajú vyrovnané svoje resty, a to ani v prípade, ak by chceli štartovať za iné družstvá); 2. uhradiť stanovený súťažný vklad za svoje družstvo (do súťaží budú zaradené len tie družstvá, ktoré stanovený súťažný vklad uhradia na uvedenej porade); 3. u nových družstiev doručiť vyplnenú evidenčnú kartu družstva malého futbalu; 4. doručiť prípadnú žiadosť o zmenu názvu družstva aj so ZH a RP všetkých hráčov a príslušnými poplatkami; 5. odovzdať úplne a čitateľne podľa predtlače vyplnené tlačivo záväznej prihlášky družstva do súťaže; 6. pre každého svojho nového hráča odovzdať kompletné poklady k vybaveniu registračného preukazu pre súťaže v hale (prihláška k registrácii - vyzdvihnúť si ju možno od OZMF, rodný list, fotografia rozmerov ako na cestovný pas alebo obč. preukaz, poplatok 50.- Sk); 7. odovzdať prípadné žiadosti o prestupy alebo hosťovania hráčov na príslušných tlačivách malého futbalu (vyzdvihnúť si ich možno od OZMF) aj s príslušným poplatkom po 50.- Sk; 8. odovzdať úplne podľa predtlače dvojmo vyplnené tlačivo zoznamu hráčov spracované presne podľa vopred obdržaných pokynov k jeho vyplneniu; d) mať v prípade družstiev I., II. a III. ligy dospelých vo svojom "Zozname hráčov" minimálne 8 svojich hráčov z predchádzajúceho ročníka (v opačnom prípade bude družstvo preradené do nižšej súťaže); e) mať pre každého svojho hráča vybavený RP pre súťaže v hale (hráč bez vybaveného RP nemôže v súťaži štartovať); f) mať do stanoveného termínu pred štartom súťaží vybavené všetky prestupy a hosťovania; v prípade, ak niektorí hráči chcú v tohtoročných súťažiach v hale hrať už za iné družstvo ako hrali vlani, táto zmena sa môže uskutočniť len formou prestupu alebo hosťovania s poplatkom 50.- Sk za jedného hráča na príslušných tlačivách.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Manažér, Redaktor, Psychológ či Vedec? MY sme READY – a TY?
 2. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 3. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 4. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 5. Vyšperkujte Vianoce - tipy na vianočné darčeky
 6. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 9. Pomáhajte čítaním
 10. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 1. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 2. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 3. Budúcnosť M&A v Európe
 4. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 5. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 6. Toto si zapamätajte! Takto určite nakúpite bezpečne
 7. O bezpečnejších nákupoch pred Vianocami so šéfom Tesca
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Maturuješ? Vyber si oblasť uplatnenia a študuj čo ťa baví!
 10. Štúdium ekológie, dizajnu či tech-inovácií je životný štýl
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 31 807
 2. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 508
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 868
 4. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 9 091
 5. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 9 041
 6. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 8 645
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 606
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 501
 9. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 406
 10. Učiteľka roka 2018: Koľko času by malo dieťa tráviť za počítačom 8 400
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Podklad, listy, konáriky, penetrácia, asfalt. Aj tak opravujú košické chodníky

Firma: Stáva sa, nevadí. Mesto, vedúca, poslanec: Môže byť problém.

Firma odmieta, že by nečistoty pod penetračnou vrstvou ovplyvnili kvalitu a životnosť chodníka.

Prokuratúra žiada protestom stopnúť predaj akcií vodární

Konala na základe zistení Korzára o pochybeniach pri súťaži.

Starosta Čerhova Jaroslav Bajužik.
Ilustračné foto.

Najvyšší kontrolný úrad: Starosta Markušoviec pochybil. Rieši to polícia aj prokuratúra

Okresný úrad rozhodol, že vyše 140-tisíc eur obci preplatí.

Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi schválil preplatenie koronavýdavkov obci Markušovce.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Igor Matovič prichádzajú na tlačovú konferenciu v Prezidentskom paláci.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Čo nám hovorí Matovič? Máme sa obávať?

Premiér dnes sľúbil zmenu komunikácie.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME
Ilustračné foto

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop