Korzár logo Korzár
Sobota, 5. december, 2020 | Meniny má OtoKrížovkyKrížovky

Okienko ObFZ Michalovce

Úradná správa č. 25 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 5. kolo z 2.10.: Zalužice - Veľ.

Úradná správa č. 25 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 5. kolo z 2.10.: Zalužice - Veľ. Revištia, Vinné - Sobrane; b) I. B tr. Ž - 5. kolo z 2.10.: Tušice TNV - Rakovec n/O, Hatalov - Malčice; c) I. tr. dosp. - 9. kolo z 3.10.: Zalužice - Tibava. Poriadkové pokuty: Zalužice Ž 100 Sk, Vinné Ž 100 Sk, Tušice TNV Ž 100 Sk, Hatalov Ž 100 Sk, Zalužice dosp. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 20.10.

SPRÁVY VV

Z 9. zasadnutia VV: Uskutočnilo sa v pondelok 4.10. o 15.00 h v zas. ObÚ SZTK v Michalovciach. Okrem všetkých členov VV a predsedu RK sa ho mali zúčastniť aj predsedovia DK, KR, ŠTK, OK. VV po kontrole realizácie uznesení prerokoval: vyhodnotenie 3. zasadnutia Rady ObFZ zo dňa 17.9.; informácie zástupcov DK, KR, ŠTK o priebehu súťaží ObFZ od 6.9. do 4.10.; prípravu VČS futbalových oddielov a klubov; prípravu Aktívu členov komisií ObFZ dňa 26.11. Správa o hospodárení ObFZ za I. - III. štvrťrok 2004 bola odložená na najbližšie zas. VV. V rôznom boli informácie: o finančnom zabezpečení stretnutia Výberu ObFZ dosp. v Zalužiaciach; o zmenách vo FK Bánovce n/O a Bracovciach; o doručení osvedčenia z Daňového úradu Michalovce o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla; o úrokových sadzbách vo vybraných bankách a ďalších organizačných otázkach. Tohto zasadnutia VV sa zúčastnili 4 členovia VV z celkového počtu 7 (ospravedlnili sa Ivan, Jenčo, Nemčík), preds. RK a zástupcovia všetkých 4 prizvaných odb. komisií ObFZ.

SPRÁVY DK

Žiadosti hráčov o zmenu zvyšku trestu: Patrik Lukačin (Tušice TNV) - zmena na 3 mes. PO od 6.10. do 30.6.

Neprístojnosti po stretnutí: - I. tr. dosp. - 9. kolo z 3.10.: Malčice - Dúbravka 5:1 (zo strany domácich usporiadateľov); DK udelila tieto tresty: družstvo Malčice dosp. - pokuta 1000 Sk a uzavretie ihriska na 1 stretn. PO od 6.10. do 31.1. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 20.10.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO: Peter Sliško (Bl. Polianka) od 6.10. do 13.10. Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 6.10., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 20.10. doručiť doklady o úhrade takto: Bl. Polianka 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Štefan Kišík (Dúbravka), Ján Kufa (OŠK Pavlovce n/U), Jozef Tomči (Jastrabie pri MI) - všetci od 6.10. do 6.1.; b) 1 stretn. NEPO: František Joža (Horňa) od 29.9. do 6.10.; Erik Bodor (Drahňov dor.), Ľudovít Karička (Drahňov) - obaja od 6.10. do 13.10.

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 6.10. neprerokovala u týchto hráčov: Radoslav Šmiga (Oreské dor.). Uvedený hráč má od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, bude priestupok uvedeného hráča prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 6.10.: Slavo Balog (Podhoroď).

Vrátenie RP hráčov po udelení disciplinárnych trestov za prerokované ČK: Pre nedostavenie sa vylúčených hráčov alebo zástupcov ich FK k prerokovaniu ČK, zaslala DK na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 6.10.: a) za podmienečné tresty: Štefan Kišík (Dúbravka); b) za nepodmienečné tresty: František Joža (Horňa).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 29.9. - 6.10. obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: Sánta dňa 2.10. - prac. dôvody; b) o zrušení obsadenia: Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody (doručiť aj písomne); c) o neobsadzovaní: Pokoželec na 17.10. - prac. dôvody; Petro na nedele - rod. dôvody; d) o znovuobsadzovaní: Matej od 6.10.; e) o zmene čísla telefónu: Petro - 0915/613367.

Nedoručenie oznámení R: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne. Do 6.10. ich nedoručili títo R: - o zrušení obsadenia: Polomský na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody, Polomský od 29.9. do 3.10. - rod. dôvody, M. Varchola na 2.10. - súkr. dôvody; b) o neobsadzovaní: Polomský od 4.10. až do oznámenia - rod. dôvody; c) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Doručenie dokladov o úhrade pokút: Do 6.10. ich na ObFZ doručili Sánta, Adam. Ostatní ich majú doručiť obratom.

Prevzatie rozpisov súťaží ObFZ 2004/05: Do 6.10. si ich na ObFZ zo súčasných aktívnych R prevzali už aj: Sánta, Adam. Neprevzali si ho už len Kopas. Má si ho vyzdvihnúť obratom.

Doručenie preukazu rozhodcu: Do 6.10. ho na sekretariát ObFZ doručil už aj rozhodca Sánta. Zo súčasných aktívnych R ho nedoručili už len Kopas. Doručiť ho má obratom.

Zrušenie pozastavenie obsadzovania: KR dňom 6.10. ruší pozastavenie obsadzovania od dňa 4.10. týmto R: Adam, Sánta.

Zmeny v obsadení R: A) streda 6.10.: prípravné stretnutie: Zalužice - Výber ObFZ Michalovce dosp. (Dankanin ako AR2 za Ivanka); B) piatok 8.10.: - I. A tr. Ž - 6. kolo: Sobrance - Nacina Ves (Varchola ako R za Polomského); C) sobota 9.10.: a) I. B tr. dor. - 10. kolo: Veľ. Revištia - Nacina Ves (Varchola ako R za Ivanka); b) II. A tr. dosp. a dor. - 10. kolo: Horňa - Bežovce (Mano ako R za Polomského); D) nedeľa 10.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 10. kolo: Porostov - Senné (Gejguš ako AR1 za Pokoželca), Petrovce n/L - Palín (Ivanko ako AR1 - zrušenie, Pokoželec ako AR2 za Gejguša), Vinné - Ruská (Čan ako R za Polomského, Bíro ako AR2 za Kopasa), OŠK Pavlovce n/U - Tušice TNV (Kopas ako AR1 za Bíra).

Nedostatky v zápisoch R: KR pri kontrole zápisov o stretnutí odohraných do 6.10. zistila nedostatky u týchto R: a) 8. kolo: Mihaľo (10 trestných bodov); b) 9. kolo: Mihaľo (2x), M. Sabo (2x), Ľ. Tutko.

Predvolanie: KR predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 6.10. tieto stránky: - o 16.00 h: Štugner (rozh.), Mitrík (rozh).

SPRÁVY ŠTK

Oznámenia delegátov: ŠTK ich v dňoch 29.9. - 6.10. obdržala od týchto DZ: a) o zrušení obsadenia: Bánoczy na 10.10. - prac. dôvody; b) o neobsadzovaní: Bánoczy od 11.10. do konca jes. časti - prac. dôvody, Puhalla na 16.-17.10. - rod. dôvody, Soták na 17.10. - rod. dôvody.

Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a dospelých: ŠTK ho na základe predložených potvrdení od OTL povolila hráčom týchto družstiev FK: - dňa 6.10: Petrovce n/L (Stanislav Demeter; doručiť aj kópiu k potvrdeniu).

Námietka FK Palín: ŠTK na základe predloženia dokladu o PN hráča J. Sotáka (Tibava) v zmysle SP rozhodla o výsledku stretnutia 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. takto: Tibava - Palín 0:3 kont. (pre NŠHd; pôvodne 2:1). Previnenie hráča postupuje k prerokovaniu na DK.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 6.10. schválila všetky, okrem týchto: a) II. A tr. dosp.: Jovsa - Stretava (chýba zápis); b) I. B tr. dor.: Žbince - Nacina Ves (chýba zápis); c) II. A tr. dor.: Jovsa - Stretava (chýba zápis); d) II. B tr. dor.: Zalužice - Veľ. Revištia (chýba zápis).

Nenastúpenia na stretnutia: a) II. A tr. dosp. - 9. kolo z 3.10.: Mať. Vojkovce - Rus. Hrabovec 3:0 kont. (hostia nenastúpili); b) I. A tr. dor. - 9. kolo z 2.10.: Ruská - Petrovce n/L 3:0 kont. (hostia nenastúpili); c) I. B tr. dor. - 9. kolo z 2.10.: Čičarovce - Zalužice 3:0 kont. (hostia nenastúpili); d) II. A tr. dor. - 9. kolo z 3.10.: Mať. Vojkovce - Rus. Hrabovec 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Poriadkové pokuty: Rus. Hrabovec dosp. 1500 Sk, Petrovce n/L dor. 500 Sk, Zalužice dor. 500 Sk, Rus. Hrabovec dor. 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 20.10.

Zmeny v obsadení delegátov: - na dni 9.-10.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 10. kolo: Tibava - Krásnovce (Béreš za Bánoczyho), OŠK Pavlovce n/U - Tušice TNV (Soták za Dermeka); b) II. A tr. dor. a dosp. - 10. kolo: Jastrabie pri MI - Stretava (J. Sabo za ObFZ); c) II. B tr. dosp. - 10. kolo: Oreské - Pus. Čemerné (Dermek za ObFZ), Drahňov - Ložín (M. Rovňák - zrušenie), Horovce - Žbince (M. Rovňák za J. Saba), Oborín - Bánovce n/O (Dermek za Sotáka).

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 7. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 9. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 1. Mikuláš s Majkom Spiritom? Môžete si ho užiť u vás doma
 2. Väčšina fajčiarov dala deťom cigarety, ak si vypýtali
 3. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 4. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 5. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 10. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 749
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 12 592
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 673
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 633
 5. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 271
 6. Aká je chémia vôní 9 049
 7. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 669
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 636
 9. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 8 585
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 075
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nová riaditeľka košickej detskej nemocnice: Teším sa na návrat

Chystá stretnutia so zamestnancami, primármi a vytvorí pracovný tím.

Jaroslava Feketeová. Snímka je z čias, keď pôsobila ako lekárka na Oddelení detskej onkológie a hematológie košickej DFN.
Odber vzoriek.
Výročie výbuchu bytovky Mukačevská 7 v Prešove

Rok po výbuchu. Majorošovci veria, že sa na Mukačevskú 7 ešte vrátia

Tragédia odhalila aj silu priateľstva.

Marek Majoroš na mieste, kde stála bytovka.
Most už opäť otvorili pre vodičov.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský.
Ilustračné foto

Ak nezaberie semafor, na rade je lockdown, vraví pandemická komisia

Matovič chce, aby sa kritici testovania ospravedlnili.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.
Píše Branislav Vančo

Aby sa zo Žilinku nestal ďalší Trnka

Sústreďme sa na reformu prokuratúry.

Verejné vypočúvanie Maroša Žilinku.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop