Korzár logo Korzár
Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Okienko OZMF Michalovce

Úradná správa OZMF č. 2 - H2004/05I. Všeobecné informácie1. Informácia o súťažiach a ÚS OZMF: Informácie o súťažiach OZMF sú a aj budú

Úradná správa OZMF č. 2 - H2004/05

I. Všeobecné informácie

1. Informácia o súťažiach a ÚS OZMF: Informácie o súťažiach OZMF sú a aj budú zverejňované v Zemplínskom denníku Korzár väčšinou v stredu, úradné správy väčšinou vo štvrtok.

2. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 19.10. v čase 15.00 - 15.30 h na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2. Mimo tohto termínu si družstvá i jednotlivci môžu záležitosti ohľadom malého futbalu vybavovať na OZMF len v termíne dohodnutom vopred telefonicky (č. tel. 056/6423890).

II. Informácie k súťažiam z asfaltu 2004

1. Záverečné vyhodnotenie súťaží: V zmysle rozpisov tohtoročných súťaží z asfaltu sa toto uskutočnilo na porade vedúcich družstiev malého futbalu súťaží OZMF Michalovce v utorok 12.10. o 15.00 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach. Za každé družstvo týchto súťaží dorastencov a dospelých sa uvedeného vyhodnotenia mal zúčastniť vedúci príslušného družstva alebo ním poverený jeho zástupca a prví 3 najlepší strelci jednotlivých súťaží. Na porade sa vyhodnotili jednotlivé súťaže 23. ročníka Majstrovstiev OZMF Michalovce 2004 dospelých a súťaž 13. ročníka Majstrovstiev OZMF Michalovce 2004 dorastencov. Športovo-technickú časť vyhodnotil Ľ. Gajdoš, disciplinárnu J. Tomčo, rozhodcovskú P. Greňa, ekonomickú J. Bendzák. Po týchto informáciách prvé 3 družstvá a prví traja strelci všetkých súťaží obdržali diplomy a ceny. Víťaz I. ligy dospelých, družstvo Kláštorka, prevzalo naviac aj Putovný pohár, ktorý bude mať vo svojom vlastníctve po dobu jedného roka. V rámci diskusie prítomní vyjadrili svoje pripomienky i ďalšie návrhy k týmto súťažiam. Z pozvaných sa tohto vyhodnotenia nezúčastnili: A) zo zástupcov družstiev: a) z I. ligy dospelých: Devils, Klub bar KM, ŠKEZ; b) z II. ligy dospelých: Družba, Dukla, Raketa; c) z I. ligy dorastencov: All s(t)ars team, Babylon, Biely balet, Červení diabli, Dream team, Dynamo, Lucky losers, Olympia, Orange team, THP dereš, White power; B) z ocenených najlepších strelcov: a) z I. ligy dospelých: J. Žarnay (Kláštorka); b) z II. ligy dospelých: V. Juraško (STS); c) z I. ligy dorastencov: L. Lörinc (SC Zelenáči), Tomáš Lang (Olympia); C) z členov OZMF: M. Soročin, R. Pavlov, M. Koščo.

2. Diplomy a ceny: Prvé tri družstvá a prví traja najlepší strelci všetkých súťaží dospelých obdržali v zmysle rozpisu diplomy, vecné i peňažné ceny, prvé tri družstvá a prví traja najlepší strelci súťaže dorastencov obdržali v zmysle rozpisu diplomy a vecné ceny. Tieto obdržali takto: A) družstvá (poháre): a) z I. ligy dospelých: 1. Kláštorka (1000 Sk), 2. Medigan (750 Sk), 3. Klub bar KM (500 Sk); b) z II. ligy dospelých: 1. Matrix (700 Sk), 2. STS (500 Sk), 3. GS´52 (300 Sk); c) z I. ligy dorastencov: 1. SC Zelenáči, 2. Orange team, 3. Dream team; B) najlepší strelci (figuríny): a) z I. ligy dospelých: 1. Mar. Dzurjo (Kláštorka) 300 Sk, 2. J. Žarnay (Kláštorka) 200 Sk, 3. M. Devečka (Kohúti) 100 Sk; b) z II. ligy dospelých: 1. V. Juraško (STS) 150 Sk, 2. M. Činčár (Pozdrav) 100 Sk, 3. P. Kecskeméty (Družba) 50 Sk; c) z I. ligy dorastencov: 1. L. Lörinc (SC Zelenáči), 2. M. Ondo (Dream team), 3. T. Lang (Olympia). Za niektorých neprítomných vedúcich družstiev a strelcov ich diplomy a ceny prevzali: A) za družstvá: a) z I. ligy dospelých: Klub bar KM - prevzal L. Topoľančín; b) z I. ligy dorastencov: Dream team - prevzal M. Ondo; B) za strelcov: a) z I. ligy dospelých: J. Žarnay - prevzal M. Varjassy, b) z II. ligy dospelých: V. Juraško - prevzal J. Figľár; c) z I. ligy dorastencov: L. Lörinc - prevzal M. Ivanko.

3. Neprevzatie diplomov a cien: Vzhľadom k nedostaveniu sa na vyhodnotenie súťaží z asfaltu za rok 2004, si svoje diplomy a ceny majú od OZMF v utorok 19.10. v čase 15.00 - 15.30 h na ObÚ SZTK v Michalovciach vyzdvihnúť: A) z družstiev: - z I. ligy dorastencov: Orange team; B) z najlepších strelcov: - z I. ligy dorastencov: T. Lang (Olympia).

III. Informácie k súťažiam v hale 2004/05

1. Doručenie dotazníka a prevzatie podkladov pre súťaže: Zo 44 družstiev predchádzajúcej sezóny do stredy 8.10. požadovaný dotazník doručilo a podklady pre súťaže si prevzalo 23 družstiev zverejnených v predchádzajúcej ÚS. Do utorka 12.10. dotazník dodatočne doručilo a podklady si prevzalo ešte týchto 9 družstiev: Minimax, FC Ceramic, Bara bara, BaB, 1.FC Sobrance, Kohúti, Colo Colo, B/S/H/, Delfíni, a naviac aj jedno nové Fort food. Dotazník nedoručilo ešte týchto 12 družstiev: 1.FC Olympia, Gasstars, Kláštorka, Klub bar KM, Fiso Podhoroď, Devils, OŠK Porostov, 1.FC Viagra, Hrabov, FC Linden, Corgoň team, BKZ. Všetky tieto ho majú doručiť obratom. Podklady k súťažiam si neprevzalo týchto 10 družstiev: 1.FC Olympia, Gasstars, Kláštorka, Klub bar KM, Devils, OŠK Porostov, 1.FC Viagra, Hrabov, Corgoň team, BKZ. Prevziať si ich majú obratom.

2. Príprava súťaží 11. ročníka Majstrovstiev OZMF 2004/05 v malom futbale v hale: Informácie o nej získali všetci zúčastnení na porade vedúcich družstiev malého futbalu súťaží OZMF, ktorá sa v zmysle plánu OZMF uskutočnila v utorok 12.10. o 15.00 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach. Na túto poradu sa za každé družstvo z predchádzajúceho ročníka súťaží v hale i za každé novoprihlásené družstvo mal dostaviť vedúci príslušného družstva alebo ním poverený jeho zástupca. Na tejto porade boli všetci prítomní informovaní o vlaňajšom 10. ročníku týchto súťaží v hale i o príprave nastávajúceho 11. ročníka, o podmienkach účasti v súťažiach, o jednotlivých ustanoveniach rozpisu týchto súťaží, o zmenách v ňom oproti predchádzajúcemu ročníku a napokon aj o systéme súťaží, k čomu sa mohli vyjadriť v diskusii a vysloviť svoje pripomienky i návrhy. Na základe dohodnutých podmienok účasti v súťažiach sa majú družstvá ešte do utorka 19.10. do 14.30 h rozhodnúť o svojom štarte v týchto súťažiach a buď sa do príslušnej súťaže záväzne prihlásia alebo neprihlásia. Tí, ktorí ho prihlásia, musia do stanoveného termínu odovzdať všetky požadované podklady k súťažiam a uhradiť stanovenú zálohu súťažného vkladu 3500 Sk. Na základe toho OZMF v zmysle platných zásad z predchádzajúcich ročníkov pridelí prihláseným družstvám čísla do vyžrebovania jednotlivých súťaží. Z pozvaných sa tejto porady zo zástupcov družstiev z predchádzajúcej sezóny a nových družstiev nezúčastnili a) z I. ligy dospelých: B/S/H/ (ospr.), Domspráv A, Gasstars, Minimax (ospr.), 1.FC Olympia (ospr.); b) z II. ligy dospelých: Devils, Klub bar KM, Porostov; c) z III. ligy dospelých: Danki (ospr.), Lastomír, Semtex (ospr.), 1.FC Viagra (ospr.); d) zo IV. ligy dospelých: BKZ, Corgoň team, Hrabov.

3. Predbežný záujem nových družstiev o štart v súťažiach: Zatiaľ o štart v nich záujem prejavilo a podklady k nim si do 12.10. od OZMF prevzalo len družstvo Fort food. Prípadné ďalšie nové družstvá sa môžu do najnižšej súťaže prihlásiť na OZMF ešte do utorka 19.10. do 14.30 h.

4. Doručenie podkladov k jednotlivým súťažiam: Všetci vedúci družstiev, ktoré majú záujem štartovať v týchto súťažiach, sú povinní všetky požadované podklady k svojej súťaži bezpodmienečne doručiť v utorok 19.10. v čase 14.30 - 15.30 h na OZMF na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7.

5. Príprava súťaže v hale pre hráčov nad 35 rokov: Informácie o tom boli zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár v stredu 6.10. a v stredu 13.10.2004. Družstvá, ktoré by mali o túto súťaž záujem, sa majú prihlásiť obratom telefonicky (tel. č. 056/6423890) na OZMF na ObÚ SZTK, Hviezdoslavova 7, Michalovce.

6. Rozhodcovia pre súťaže v hale: Všetci rozhodcovia uplynulého 23. ročníka súťaží dospelých a 13. ročníka súťaže dorastencov v malom futbale na asfalte, ako aj všetci rozhodcovia predchádzajúceho 10. ročníka súťaží dospelých v hale obdržali v týchto dňoch oznámenie o nastávajúcom 11. ročníku súťaží v hale aj s pozvánkou na seminár. V jej prílohe obdržali aj návratku, v ktorej mali oznámiť svoj záujem aj nezáujem o pôsobenie v nastávajúcom 11. ročníku súťaží v hale, pričom túto majú doručiť do stanoveného termínu na OZMF.

7. Nahlásenie záujemcov na školenie nových rozhodcov malého futbalu: Jednotlivé družstvá ich majú možnosť nahlásiť vo svojich záväzných prihláškach družstiev do súťaží v hale. V prípade väčšieho počtu záujemcov, ich požadované údaje je nutné uviesť na druhú stranu tejto prihlášky. Ďalší záujemcovia sa majú možnosť telefonicky nahlásiť aj sami na OZMF do utorka 19.10. do 14.30 h. Po tomto termíne všetci nahlásení obdržia prihlášku na školenie, ktoré sa uskutoční len v prípade 5 a viac nahlásených záujemcov.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 4. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 5. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 6. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 10. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 1. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 2. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 3. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 4. Novinka medzi prefabrikátmi
 5. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 6. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 7. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 8. The future of M&A in Europe
 9. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 10. ADLO sa presťahovalo bližšie k zákazníkom
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 33 661
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 323
 3. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 377
 4. Aká je chémia vôní 10 156
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 9 476
 6. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 340
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 708
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 675
 9. Bývanie v meste predlžuje život 8 163
 10. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 654
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Kollár ležal na špeciálnom oddelení. Nemal prijímať návštevy ani nahrávať videá

O tom, že počas hospitalizácie vystúpil v televízii, nemocnica nevedela.

Dobré ráno

Dobré ráno: Raz si pamätá, raz nie. Čo priznala Jankovská?

Vo výpovedi spomína aj Roberta Fica.

Katarína Knechtová vydala nový album Svety.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Aj volič ĽSNS je občan

Vláda nenechala priestor na zákonné protesty.

Peter Tkačenko

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop