Korzár logo Korzár
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Okienko ObFZ Michalovce

Úradná správa č. 29 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 6. kolo z 9.10.: Jastrabie pri MI -

Úradná správa č. 29 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 6. kolo z 9.10.: Jastrabie pri MI - Vinné; b) I. B tr. Ž - 6. kolo z 9.10.: Čičarovce - Malčice, Rakovec n/O - Hatalov; c) I. B tr. dor. - 9. kolo z 9.10.: Čičarovce - Žbince, Veľ. Revištia - Nacina Ves. Poriadkové pokuty: Jastrabie pri MI Ž 100 Sk, Čičarovce Ž 100 Sk, Rakovec n/O Ž 100 Sk, Čičarovce dor. 100 Sk, Veľ. Revištia dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 27.10.

Oznámenie pre FK Oreské: Vzhľadom k tomu, že po stretnutí 10. kola II.B tr. dosp. z 10.10. Oreské - Pus. Čemerné kapitán domáceho družstva neprišiel z neznámych dôvodov podpísať zápis o stretnutí a prevziať od rozhodcu RP hráčov svojho družstva, rozhodca tieto v počte 14 ks doručil na ObFZ, kde si ich má príslušný FK vyzdvihnúť v piatok 15.10. o 11.00 h.

SPRÁVY DK

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO: Ondrej Čižmárik (Pozdišovce) od 13.10. do 20.10. (3., 14., 7., 10. kolo). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 13.10., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 27.10. doručiť doklady o úhrade takto: Pozdišovce dosp. 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Daniel Pešta (Budkovce), Slavomír Novák (Ruská) - obaja od 13.10. do 13.1.; b) 3 stretn. NEPO: Radoslav Šmiga (Oreské dor.) od 6.10. do 27.10.; Tibor Egry (Palín), Richard Mašlanka (Palín), Dušan Varady (Palín) - všetci od 13.10. do 3.11.

Návrh ŠTK na prerokovanie previnenia hráča: DK na základe daných skutočností vracia prípad o PN hráča J. Sotáka (Tibava) zo stretnutia 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. takto: Tibava - Palín na prešetrenie ŠTK, nakoľko podpisy lekára na dvoch rôznych potvrdeniach sú rozdielne. Hráčovi nateraz nepozastavuje činnosť, nakoľko z potvrdení nie je jasné, či bol alebo nebol PN.

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 13.10. neprerokovala u týchto hráčov: Ľubomír Ďurčák (Rakovec n/O Ž). Uvedený hráč má od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, bude priestupok uvedeného hráča prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 13.10.: Jaroslav Balog (Sejkov dor.), Adam Švajka (Budkovce), Jozef Kima (Lúčky), Štefan Kováč (Mať. Vojkovce), Gergö Kusnyír (Mať. Vojkovce dor.).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 6.10. - 13.10. obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: Varchola dňa 2.10. - prac. dôvody; b) o zrušení obsadenia: Polomský od 29.9. do 3.10. - prac. dôvody; Stretavský na 29.9. a 15.10. - prac. dôvody; Sopko od 15.10. do 17.10. - prac. dôvody; M. Hrinda na 16.10. a 17.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); J. Sánta na 16.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); c) o neobsadzovaní: Polomský od 4.10. až do oznámenia - prac. dôvody; d) o zmene čísla telefónu: Varchola - 0915/281670.

Nedoručenie oznámení R: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne. Do 13.10. ich nedoručili títo R: a) o zrušení obsadenia: Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody; c) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Doručenie preukazu rozhodcu: Do 13.10. ho na sekretariát ObFZ doručil už aj rozhodca Kopas.

Zmeny v obsadení R: A) piatok 15.10.: - I. A tr. Ž - 7. kolo: Topoľany - Sobrance (Bendzák ako R za Stretavského); B) sobota 16.10.: a) I. B tr. Ž - 7. kolo: Malčice - Rakovec n/O (Késö ako R za Sántu); b) I. A tr. dor. a I. tr. dosp. - 11. kolo: Ruská - Dúbravka (M. Tutko ako AR1 za Petra), Tušice TNV - Porostov (Petro ako AR1 za Hrindu); B) nedeľa 17.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 11. kolo: Zalužice - Petrovce (Késö ako AR2 za Hrindu), Krásnovce - Pozdišovce (M. Tutko ako AR1 za Mazára); b) II. A tr. dosp. a dor. - 11. kolo: Mať. Vojkovce - Podhoroď (Pavlík ako R za Pokoželca); c) II. B tr. dosp. a dor. - 11. kolo: Pus. Čemerné - Oborín (Mano ako R za Pavlíka), Moravany - Horovce (Šimko ako R za Štugnera), Kap. Kľačany - Bracovce (Mazár ako R za Késöho), Bánovce n/O - Vojany (Štugner ako R za M. Tutka).

SPRÁVY ŠTK

Neskoré doručenie zápisu: ŠTK ich obdržala takto: a) I. A tr. Ž: Zalužice - Veľ. Revištia (až 7.10. zápis doručil rozh. Hrinda); b) I. B tr. dor.: Žbince - Nacina Ves (až 7.10. zápis doručil rozh. Hrinda); c) II. A tr. dor. a dosp. - 9. kolo z 3.10.: Jovsa - Stretava (až 7.10. oba zápisy doručil rozh. Hrinda). Poriadkové pokuty: rozh. Hrinda 4x50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 27.10.

Oznámenie MFK Sobrance: ŠTK obdržala oznámenie MFK Sobrance žiaci spolu so zápismi o odohraní dohrávok 1. kola dňa 30.9. Sobrance - Veľ. Revištia 1:1 a 2. kola dňa 5.10. Sobrance - Jastrabie pri MI 2:2, s tým, že na stretnutie 5. kola dňa 2.10. do Vinného im nebol pristavený dopravný prostriedok. ŠTK toto vzala na vedomie.

Oznámenie FK Malčice: ŠTK ho obdržala od uvedeného FK o dôvodoch oneskoreného príchodu na stretnutie 10. kola I. A tr. dor. z 9.10. Koromľa - Malčice. Nakoľko pôvodne objednaný autobus zo SAD sa oneskoril, ŠTK upúšťa od poriadkovej pokuty a ponechala v platnosti výsledok stretnutia z ihriska.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 13.10. schválila všetky, okrem týchto: a) I. A tr. Ž: Zalužice - Sobrance (v riešení ŠTK), b) I. B tr. Ž: Rakovec n/O - Hatalov (v riešení DK).

Nenastúpenia na stretnutia: a) I. A tr. Ž - 5. kolo z 2.10.: Vinné - Sobrance 3:0 kont. (hostia nenastúpili); b) I. A tr. dor. - 10. kolo z 10.10.: OŠK Pavlovce n/U - Tušice TNV 3:0 kont. (hostia nenastúpili); c) II. B tr. dor. - 10. kolo z 10.10.: Drahňov - Ložín 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Poriadkové pokuty: Sobrance Ž 300 Sk, Tušice TNV dor. 500 Sk, Ložín dor. 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 27.10.

Zmeny v obsadení delegátov: - na dni 9.-10.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 10. kolo: Tibava - Krásnovce (Béreš za Bánoczyho), OŠK Pavlovce n/U - Tušice TNV (Soták za Dermeka); b) II. A tr. dor. a dosp. - 10. kolo: Jastrabie pri MI - Stretava (J. Sabo za ObFZ); c) II. B tr. dosp. - 10. kolo: Oreské - Pus. Čemerné (Dermek za ObFZ), Drahňov - Ložín (M. Rovňák - zrušenie), Horovce - Žbince (M. Rovňák za J. Saba), Oborín - Bánovce n/O (Dermek za Sotáka).

SPRÁVY TMK

Vyhodnotenie prípravného stretnutia Výberu ObFZ dosp.: TMK na svojom 5. zasadnutí dňa 12.10. vyhodnotila prípravné stretnutie Zalužice - Výber ObFZ dosp. 0:4. Napriek úspešnému výsledku Výberu ObFZ negatívom bola neúčasť až 10 pôvodne nominovaných hráčov, z čoho vyplýva, že reprezentovať ObFZ pre niektorých hráčov nie je cťou.

Zápis z 3. zasadnutia Rady ObFZ zo 17.9.: Informoval o ňom J. Ferko (preds. TMK). TMK ho vzala na vedomie.

Príprava seminára trénerov dňa 14.10.: TMK prerokovala pripravenosť jednotlivých bodov programu seminára trénerov, ktorý bol naplánovaný na štvrtok 14.10. od 13.30 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach. Zúčastniť sa ho mali všetci tréneri družstiev dospelých zo súťaží ObFZ 2004/05.

Pozvánka na regionálne zhromaždenie členov Únie futbalových trénerov Slovenska: Informoval o nej J. Ferko (preds. TMK). Zhromaždenie sa uskutoční dňa 19.10. o 15.30 h na VsFZ v budove Domu športu, Alejová 2, v Košiciach. Zúčastniť sa ho môžu všetci členovia ÚFTS, ako aj ostatní tréneri, ktorí majú záujem do tejto únie vstúpiť. Noví záujemci obdržia prihlášku a pri prijatí každý nový člen uhradí vstupný poplatok 200 Sk. Oraganizátor z kapacitných dôvodov žiada o potvrdenie účasti obratom telefonicky alebo faxom na č. 055/6433566. V rovnakom čase zasadá aj rada VsFZ, preto sa trénerom doporučuje cestovať spoločne s členmi Rady VsFZ (ich zoznam je v Rozpise súťaží VsFZ).

Najbližšie zasadnutie TMK: Uskutoční sa v utorok 19.10. o 13.30 h na ObFZ v Michalovciach. Účasť všetkých členov TMK je na ňom nutná.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 2. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Aj matematika sa dá skrotiť
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 689
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 703
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 618
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 261
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 368
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 192
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 075
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 962
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 684
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 581
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pozemky pri Kolmanovej záhrade mesto neodkúpi

Súd rozhodol. Vlastníci nemajú nárok na náhradu škody.

Pozemky v lokalite Holá hora.

Spokojní sú Polaček aj Hreha. Parlament zakázal privatizáciu vodární

Primátor Košíc by privítal i povinné zverejňovanie zmlúv.

O hrozbe skrytej privatizácie VVS debatovali starostovia i primátori na pracovnom stretnutí akcionárov v Košiciach koncom augusta.

Polaček stráca podporu poslancov. Odišiel už aj Saxa

Rusnák: Nie sme hlasovacie stroje. Špak nevylučuje nový klub.

Saxa (vľavo) odchádza z klubu Fungujúce Košice, Rusnák (vpravo) hovorí, že poslanci nie sú hlasovacie stroje na želanie.

Legendárnu kaviareň chceli zrušiť. Po tlaku verejnosti ostáva

Personál však končí. Rozlúčia sa s nimi zapálením sviečok.

Maďarský konzulát potvrdil kúpu budovy pre diplomatov. Informoval, že reštauračné zariadenia zachová.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Moniku Jankovskú privádzajú na súd.

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.

Predseda Smeru Robert Fico.
Petra Vlhová po triumfe v Lechu.
Komentár Zuzany Kepplovej

Fico už znie ako Harabin

Medzi hoaxy pridaj právničinu, zatrep a hoď do okna najbližšieho paláca.

Zuzana Kepplová.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop