Korzár logo Korzár
Nedeľa, 29. november, 2020 | Meniny má VratkoKrížovkyKrížovky

ObFZ Michalovce

Úradná správa č. 31 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 7. kolo zo 16.10.: Nacina Ves -

Úradná správa č. 31 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) I. A tr. Ž - 7. kolo zo 16.10.: Nacina Ves - Jastrabie pri MI, Topoľany - Sobrance; b) I. B tr. dor. - 10. kolo zo 16.10.: Nacina Ves - Zalužice. Poriadkové pokuty: Nacina Ves Ž 100 Sk, Topoľany Ž 100 Sk, Nacina Ves dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 3.11.

Stretnutie zástupcov FO a FK k navrhnutej forme spolupráce ohľadom možnosti získania sponzorského daru: Túto problematiku podľa predtým doručeného návrhu mal každý FO a FK prerokovať na zasadnutí svojho výboru, kde mal navrhnúť svojho zástupcu, ktorý by sa zúčastnil stretnutia s kontaktnou osobou k tejto problematike. Určení zástupcovia FO a FK, ktoré prejavili záujem o navrhnutú formu spolupráce, ktorej výsledkom má byť získanie sponzorského daru pre FO, resp. FK, sa majú dostaviť na toto stretnutie, ktoré sa po dohode s kontaktnou osobou uskutoční v pondelok 25. októbra 2004 o 15.00 h v zasadačke Oblastného útvaru SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, I. medziposchodie, číslo dverí 9. Na tomto stretnutí sa podajú bližšie informácie a dohodne konkrétny postup. Tohto stretnutia sa môžu zúčastniť aj zástupcovia ďalších FO a FK, ktoré o túto spoluprácu predtým neprejavili záujem, alebo ktorí doposiaľ návratku o tom nedoručili na ObFZ. V prípade, ak sa niektorý z prizvaných zástupcov FO, resp. FK, nemôže na toto stretnutie dostaviť osobne, má za seba zabezpečiť zodpovedného zástupcu svojho FO a FK.

SPRÁVY OK

Odvolanie FK Tibava proti rozhodnutiu ŠTK: OK ho od uvedeného FK obdržala dňa 19.10. k stretnutiu 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. Tibava - Palín 2:1, ktorým sa bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí a svoj návrh na riešenie predloží na najbližšie zasadnutie VV.

SPRÁVY DK

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO od 20.10. do 27.10.: Martin Varmeďa (Pozdišovce), Peter Molnár (Podhoroď), Lukáš Veseliny (Moravany), Martin Horňák (Stretava). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 20.10., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 3.11. doručiť doklady o úhrade takto: Podhoroď dosp. 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Emerich Podobedov (Drahňov) od 20.10. do 20.1.; b) 1 stretn. NEPO: Ľubomír Ďurčák (Rakovec n/O Ž) od 13.10. do 20.10.; c) 2 stretn. NEPO: Martin Balog (Bracovce dor.) od 20.10. do 3.11.; d) 3 stretn. NEPO: Martin Fogoš (Vinné) od 20.10. do 30.3.; Martin Varmeďa (Pozdišovce) od 27.10. do 6.4.

Pokuty družstvám: Za nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk k prerokovaniu ČK do 20.10., udelila DK poriadkovú pokutu 150 Sk, takže FK majú uhradiť doklady takto: Rakovec n/O Ž 50+150 Sk (za Ľ. Ďurčáka). Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do utorka 3.11.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 20.10.: Ján Tutko (Koromľa dor.), Mário Decha (Horovce dor.).

Vrátenie RP hráčov po udelení disciplinárnych trestov za prerokované ČK: Pre nedostavenie sa vylúčených hráčov alebo zástupcov ich FK k prerokovaniu ČK, zaslala DK na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 20.10.: - za nepodmienečné tresty: Ľubomír Ďurčák (Rakovec n/O Ž).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 13.10. - 20.10. obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: Nistor dňa 16.10. - rod. dôvody; Dankanin na 17.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); b) o zrušení obsadenia: Dankanin na 24.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); Tušek na 24.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); c) o neobsadzovaní: Pokoželec dňa 31.10. - prac. dôvody.

Nedoručenie oznámení R: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne. Do 20.10. ich nedoručili títo R: a) o zrušení obsadenia: Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody; M. Hrinda na 16.10. a 17.10. - prac. dôvody; Sánta na 16.10. - prac. dôvody; b) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Pozastavenie obsadzovania: KR dňom 20.10. pozastavuje obsadenie týmto R: - z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na zas. KR: Štugner.

Zmeny v obsadení R: A) sobota 23.10.: a) II. A tr. dosp. a dor. - 12. kolo: Bežovce - Úbrež (Matej ako AR1 - doplnenie); b) II. B tr. dosp. a dor. - 12. kolo: Pus. Čemerné - Kriš. Liesková (Pavlík ako AR1 - doplnenie); B) nedeľa 24.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 12. kolo: OŠK Pavlovce n/U - Porostov (Šimko ako R za Dankanina), Koromľa - Ruská (Čan ako R za Štugnera, M. Tutko ako AR2 - zrušenie); b) II. A tr. dosp. a dor. - 12. kolo: Rus. Hrabovec - Jovsa (M. Tutko ako R za Gejguša); Horňa - Mať. Vojkovce (Gejguš ako R za Tušeka).

Upozornenie pre R: KR upozorňuje všetkých R, že v prípade, ak kapitán požiada R o vykonanie konfrontácie v polčasovej prestávke, je tento povinný mu túto konfrontáciu umožniť, aj keď pred stretnutím o ňu nežiadal. Zároveň je R povinný vykonať záznam o konfrontácii v zápise o stretnutí.

Predvolanie: KR predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 27.10. tieto stránky: - o 16.00 h: Štugner (rozh.) - k prerokovaniu nedostatkov v stretnutí 11. kola II. B tr. dosp. zo 17.10. Bánovce n/O - Vojany.

SPRÁVY ŠTK

Odvolanie FK Tibava proti rozhodnutiu ŠTK: ŠTK ho od uvedeného FK obdržala dňa 19.10. k stretnutiu 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. Tibava - Palín 2:1, pričom ho vzala na vedomie.

Námietka FK Palín: ŠTK ju od uvedeného FK obdržala dňa 19.10. aj s poplatkom 200 Sk k NŠHd v stretnutí 11. kola II. B tr. dosp. zo 16.10. Bánovce n/O - Vojany 5:0. Nakoľko protest nespĺňa náležitosti SP, čl. 123/k, ŠTK sa ním nezaoberala. Protestný vklad prepadol v prospech ObFZ.

Nenastúpenia na stretnutia: - I. tr. dosp. - 11. kolo zo 16.10.: Tušice TNV - Porostov 3:0 kont. (hostia nenastúpili; ŠTK vzala na vedomie písomné vyjadrenie hostí). Poriadkové pokuty: Porostov dosp. 2000 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 3.11.

Neskorý nástup na stretnutie: a) II. A tr. dor. - 11. kolo zo 17.10.: Úbrež - Horňa 0:3 kont. (pôvodne 5:2 neodohrané; domáci nastúpili neskoro a napokon aj pokles hráčov domácich pod 7); b) II. A tr. dor. - 11. kolo zo 17.10.: Mať. Vojkovce - Podhoroď 1:7 (stretnutie dohrané; začalo neskoro z viny hostí; ponechaný výsledok stretnutia z HP); c) II. B tr. dor. - 11. kolo zo 17.10.: Pus. Čemerné - Oborín 2:2 (stretnutie dohrané; začalo neskoro z viny hostí, ktorí neskorý príchod aj ohlásili; ponechaný výsledok stretnutia z HP). Poriadkové pokuty: Úbrež dor. 250 Sk, Podhoroď dor. 100 Sk, Oborín dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 3.11.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 20.10. schválila všetky, okrem týchto: a) I. A tr. dor.: Tušice TNV - Porostov (chýba zápis); b) I. A tr. Ž: Zalužice - Sobrance (v riešení ŠTK).

Zmeny v obsadení delegátov: - na dni 23.-24.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 12. kolo: Tibava - Tušice TNV (Dančišin za ObFZ); b) II. A tr. dor. a dosp. - 12. kolo: Vyš. Remety - Stretava (Béreš za Dančišina); c) II. B tr. dosp. - 12. kolo: Zbudza - Žbince (Soták za Béreša), Pus. Čemerné - Kriš. Liesková (v sobotu: Bajus za ObFZ).

SPRÁVY KM

Z 2. zasadnutia KM: Uskutočnilo sa v stredu 20.10. o 13.30 h na ObFZ a prerokovali sa na ňom najbližšie úlohy komisie. Z najaktuálnejších úloh sa ukazuje návrh v prípade priaznivého počasia zorganizovať ešte do konca októbra prípravné stretnutie výberu I. A tr. žiakov proti výberu I. B tr. žiakov. Prípadný termín a miesto stretnutia, ako aj nominácia hráčov oboch výberov by bola zverejnená v najbližšej ÚS.

SPRÁVY TMK

6. zasadnutie TMK: Malo sa uskutočniť v utorok 19.10. o 13.30 h na ObFZ v Michalovciach. Napokon bolo v tomto termíne z objektívnych dôvodov zrušené. - dd -

Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Aká je chémia vôní
 7. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Darček? Špičková autonavigácie Mio Spirit 8670 Full EÚ Lifetime!
 2. Pomôžte ľuďom v núdzi v najväčšej potravinovej zbierke v Tescu
 3. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 4. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 5. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 6. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 7. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 8. Aká je chémia vôní
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 30 935
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 16 345
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 15 381
 4. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 9 594
 5. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 9 306
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 847
 7. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 8 661
 8. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 439
 9. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 177
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 946
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Aj tento vstup na Braniskovej ulici čaká oprava.

Stĺp uprostred cyklochodníka? V Košiciach žiaden problém

Vytvárajú prekážky pre chodcov i cyklistov.

Pri hustejšej premávke tu vznikajú aj kolízne situácie.
Podľa gynekológa Petra Hladkého je debata o interrupciách nešťastne načasovaná.

Košický advent v čase korony je bez trhov a programu

Predajkyňa langošov: Budeme sedieť doma a dlhy budú narastať.

Výzdoba bude, ale okrem nej takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Autorská strana Michaely Terenzani

Premiér mohol spomenúť radšej USA ako Mongolsko, hovorí Billy Altansukh

Sedemsto mŕtvych na Slovensku by v Mongolsku považovali za katastrofu.

Kremeľ bojuje o Arktídu. Postaví mestá, letiská aj ropovody

Megaprojekt môže ohroziť klimatické ciele.

Šéf koncernu Rosnefť Igor Sečin ukazuje Vladimirovi Putinovi plány na ropné projekty za miliardy eur.
Božidara Turzonovová.
Autorka Lucia Alchusová Chrenko vydala dosiaľ dve knihy netradičnú kuchárku Tak ma mama naučila a Bohémky so zaujímavosťami z Francúzska, kde strávila polovicu života.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop