Korzár logo Korzár
Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

ObFZ Michalovce

Úradná správa č. 33 - 2004/05Správy sekretariátuPoriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) II. B tr. dosp. - 12. kolo z 24.10.: Bracovce -

Úradná správa č. 33 - 2004/05

Správy sekretariátu

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: a) II. B tr. dosp. - 12. kolo z 24.10.: Bracovce - Bánovce n/O; b) I. A tr. dor. - 12. kolo z 24.10.: Pozdišovce - Senné; c) II. B tr. dor. - 12. kolo z 24.10.: Bracovce - Bánovce n/O. Poriadkové pokuty: Bracovce dosp. 100 Sk, Pozdišovce dor. 100 Sk, Pozdišovce dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Stretnutie zástupcov FO a FK k navrhnutej forme spolupráce ohľadom možnosti získania sponzorského daru: Uskutočnilo sa v pondelok 25.10. o 15.00 h v zasadačke Oblastného útvaru SZTK Michalovce. Pozvaní naň boli zástupcovia 6 FK, z ktorých sa dostavili len zástupcovia FK Lesné a Vrbnica. Na tomto stretnutí s kontaktnou osobou sa podali bližšie informácie v tejto oblasti a dohodol sa konkrétny postup.

V nedeľu zmena na stredoeurópsky čas: V noci zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra 2004 si opäť prestavíme hodiny na stredoeurópsky čas. Úderom tretej hodiny ráno letného času sa vrátia hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času, takže budeme späť o jednu hodinu viac. Na Slovensku sa budú takto hodiny prestavovať až do roku 2006. Aj z toho dôvodu si musia na túto zmenu dať v nedeľu 31. októbra 2004 pozor aj funkcionári športových klubov i samotní športovci, aby nezmeškali príchod na svoje stretnutia. Týka sa to aj všetkých futbalistov a futbalových klubov v rámci súťaží ObFZ.

Upozornenie pre R, DZ a domáce družstvá FK I. A tr. dor. a I. tr. dosp.: Vzhľadom k tomu, že pondelok 1.11. je dňom pracovného pokoja, výsledky stretnutí z 30.10. a 31.10. sú domáce FK povinné nahlásiť do redakcie týždenníka Zemplín extra v utorok 2.11. v čase 7.30 - 8.30 h. Všetci R a DZ, a v prípade nedostavenia sa delegovaných R aj domáce družstvá FK, sú povinné zápisy z týchto stretnutí doručiť na ObFZ tak, aby tieto boli na ObFZ najneskôr v stredu 3.11. do 13.30 h.

SPRÁVY DK

Nedohrané stretnutia: - II. B tr. dosp. - 12. kolo z 24.10.: Oborín - Vojany 1:0 nedohrané pre inzultáciu R hráčom hostí; DK udelila tieto tresty: hráč Vojtech Talpaš (Vojany) - 9 mes. NEPO od 27.10. do 26.7.2005; FK Vojany dosp. - pokuta 1000 Sk, zastavenie činnosti na 1 stretn. NEPO (odpočet 3 b.), poplatok 200 Sk za prerokovanie priestupku kolektívu; o výsledku stretnutia rozhodne ŠTK; doklady o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Žiadosti hráčov o zmenu zvyšku trestu: Dušan Varady, Tibor Egry, Richard Mašlanka (všetci Palín) - všetci zmena na 1 stretn. PO od 27.10. do 30.6.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO od 27.10. do 3.11.: P. Kufa (OŠK Pavlovce n/U), M. Michalko (Porostov), P. Horčík (Sejkov), B. Sliško (Bl. Polianka). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 27.10., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 10.11. doručiť doklady o úhrade takto: Porostov dosp. 50+150 Sk, Sejkov dosp. 50+150 Sk, Bl. Polianka dosp. 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Gabriel Balogh (Vojany dor.) od 27.10. do 27.1.; b) 3 stretn. NEPO: Štefan Olexik (Budkovce dor.) od 27.10. do 13.4.

Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu DK zaslala na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 27.10.: Radoslav Šmiga (Oreské dor.).

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 27.10. neprerokovala u týchto hráčov: Juraj Vinc (Kriš. Liesková). Uvedený hráč má od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, bude priestupok uvedeného hráča prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 13.10. - 20.10. obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: Dankanin na 17.10. - prac. dôvody; b) o zrušení obsadenia: Sánta na 16.10. - prac. dôvody; Dankanin na 24.10. - prac. dôvody; M. Tutko na 31.10. - prac. dôvody; Sánta na 30.10., 31.10. - prac. dôvody; Adam na 31.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); Geci na 30.10. - prac. dôvody (doručiť aj písomne).

Nedoručenie oznámení R: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne. Ani do 27.10. ich stále nedoručili títo R: a) o zrušení obsadenia: Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody; M. Hrinda na 16.10. a 17.10. - prac. dôvody; Tušek na 24.10. - prac. dôvody; b) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Prevzatie rozpisu súťaží ObFZ 2004/05: Až 20.10. si ho na ObFZ prevzal zo súčasných aktívnych rozhodcov Kopas.

Žiadosť o zmenu obsadenia R: KR ju obdržala od FK Drahňov dňa 27.10. k stretn. 13. kola II. B tr. dosp. Kap. Kľačany - Drahňov zo dňa 31.10. KR ju neprerokovala z dôvodu nesplnenia podmienok RS, D/1l.

Zmeny v obsadení R: A) sobota 30.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 13. kolo: Ruská - Malčice (Petro ako AR1 za Diószeghyho), Porostov - Tibava (Čan ako R za ObFZ, Diószeghy ako AR1 za Petra); c) II. B tr. dosp. a dor. - 13. kolo: Vojany - Bracovce (Makeľ ako R za Geciho); B) nedeľa 31.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 13. kolo: Budkovce - OŠK Pavlovce n/U (Ruščanský ako R za Adama), Senné - Petrovce n/L (Diószefhy ako AR1 za M. Tutka); b) II. B tr. dosp. a dor. - 13. kolo: Žbince - Oreské (Šimko ako R za Diószeghyho).

SPRÁVY ŠTK

Sťažnosť predsedu FK Čičarovce: ŠTK ju obdržala dňa 27.10. k NŠH Čižmádiu v prvom stretnutí 3. kola Pohára ObFZ za Kriš. Lieskovú. Nakoľko uvedená sťažnosť bola už podaná predtým a riešená v ÚS č. 30 a nespĺňala náležitosti podľa RS a SP, ŠTK sa touto ďalšou nezaoberala. Prípadné ďalšie sťažnosti k tomuto prípadu je nutné riešiť odvolaním voči rozhodnutiu ŠTK podľa RS a SP.

Odvetné stretnutia 3. kola Pohára ObFZ: ŠTK ich nariadila odohrať v nedeľu 7.11. o 14.30 h a stretnú sa v nich súperi takto: Ruská - Bežovce (v sobotu 6.11. v ÚHČ), Zbudza - Bánovce n/O, Kriš. Liesková - Zalužice, Vinné - Horovce.

Dodatočné doručenie dokladu k námietke FK Vojany: ŠTK od uvedeného FK dodatočne dňa 22.10. obdržala kópiu podacieho lístku k námietke k stretnutiu 11. kola II. B tr. dosp. zo 16.10. Bánovce n/O - Vojany 5:0. Vzala ho na vedomie a oznamuje, že platí pôvodné rozhodnutie zverejnené v ÚS č. 31.

Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a dospelých: ŠTK ho na základe predložených potvrdení od OTL povolila hráčom týchto družstiev FK: - dňa 27.10.: Úbrež (Ján Antonič; obratom doručiť aj originál k potvrdeniu).

Pripomienky k NŠH: Po stretnutí 12. kola I. A tr. dor. z 23.10. Malčice - Budkovce 3:3, R odobral RP 2 hráčov domácich na základe toho, že usúdil, že hráči nie sú totožní. Pretože R v tomto prípade nepostupoval v súlade s FN, ŠTK ponechala v platnosti výsledok z hracej plochy a RP vrátila FK Malčice. ŠTK doporučuje postup R riešiť na zas. KR.

Nedohrané stretnutia: - II. B tr. dosp. - 12. kolo z 24.10.: Oborín - Vojany 3:0 kont. (pôvodne 1:0 nedohrané pre inzultáciu R hráčom hostí) a odpočet 3 b. družstvu FK Vojany dosp. O ostatnom rozhodla DK.

Nenastúpenia na stretnutia: - II. A tr. dor. - 12. kolo z 23.10.: Bežovce - Úbrež 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Poriadkové pokuty: Úbrež dor. 500 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 27.10. schválila všetky, okrem týchto: a) II. B tr. dosp.: Pus. Čemerné - Kriš. Liesková (chýba zápis); b) I. A tr. dor.: Tušice TNV - Porostov (chýba zápis).

Zmeny v obsadení delegátov: - na dni 30.-31.10.: a) I. tr. dosp. a I. A tr. dor. - 13. kolo: Krásnovce - Vinné (Minaroviech za ObFZ); b) II. B tr. dor. a dosp. - 13. kolo: Moravany - Zbudza (Ferko za Sotáka), Kap. Kľačany - Drahňov (Soták za Ferka), Vojany - Bracovce (v sobotu: Žulevič za ObFZ), Bánovce n/O - Horovce (M. Rovňák - zrušenie).

OBSADENIE ROZHODCOV A Delegátov

Nedeľa 7. novembra 2004:

3. ročník Pohára ObFZ dospelých 2004/05 - 3. kolo o 14.30 h - odvetné stretnutia: Ruská - Bežovce (Sánta - Diószeghy; Késö; Minaroviech), Zbudza - Bánovce n/O (Friga - Ščambora, Pavlík; Ferko), Kriš. Liesková - Zalužice (Drotár - Kaffan, Matej; Manyo), Vinné - Horovce (Polomský - Kopas, Tušek; Dančišin). Tieto stretnutia sa hodnotia podľa pohárových pravidiel. V prípade rovnosti skóre platia vonku dosiahnuté góly dvojnásobne. V prípade rovnakého opačného výsledku sa stretnutie nepredlžuje, ale hneď sa kope po 5 kopov na bránu zo značky 11 m. Ak sa ani tak nerozhodne, tak sa kope ďalej striedavo po 1 kope až do rozhodnutia. Výsledky týchto stretnutí sú domáce FK povinné nahlásiť do redakcie týždenníka Zemplín extra v pondelok 8.11. v čase 7.30 - 8.30 h. - dd -

Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Bývanie v meste predlžuje život
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 4. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 5. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 9. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 10. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 2. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 6. Bývanie v meste predlžuje život
 7. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 8. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 9. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 10. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 949
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 349
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 680
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 503
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 295
 6. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 082
 7. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 016
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 899
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 623
 10. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 456
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Starosta má aj kvôli manželke problém s poslancami i políciou, obec kolabuje

Nezákonne jej predal pozemok. Stiahol exekúciu, odvolanie, nepýta nájomné.

Starosta Ján Vincenčík.
Testovanie v Herľanoch.

Jedna rana do srdca. Priznala sa k vražde syna, dostala 16 rokov

Košický súd vyniesol rozsudok v aprílovom prípade z Michaloviec.

Daniela sa o chvíľu dozvie rozsudok.
Skládka na ulici Československého odboja.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vagovič: Jankovská taktizuje, ešte sa jej rozviaže jazyk

Kniha Vlastnou hlavou sleduje Ficov pád.

Novinár Marek Vagovič.
Moniku Jankovskú privádzajú na NAKA v Nitre.
Dobré ráno

Dobré ráno: Boris Kollár mal iný režim ako zvyšok Slovenska

Šéf parlamentu v piatok nemocnicu opúšťa.

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.

Predseda Smeru Robert Fico.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop