Korzár logo Korzár
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Oblastný zväz malého futbalu - Michalovce

Úradná správa OZMF č. 5 - H2004/05I. Všeobecné informácie1. Informácia o súťažiach a ÚS OZMF: Informácie o súťažiach OZMF sú a aj budú

Úradná správa OZMF č. 5 - H2004/05

I. Všeobecné informácie

1. Informácia o súťažiach a ÚS OZMF: Informácie o súťažiach OZMF sú a aj budú zverejňované v Zemplínskom denníku Korzár väčšinou v stredu, úradné správy väčšinou vo štvrtok.

2. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 9.11. v čase 15.00 - 15.30 h na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2. Mimo tohto termínu si družstvá i jednotlivci môžu záležitosti ohľadom malého futbalu vybavovať na OZMF len v termíne dohodnutom vopred telefonicky (č. tel. 056/6423890).

II. Informácie k súťažiam z asfaltu 2004

1. Uhradenie poplatkov a pokút: OZMF ich v dňoch 26.10. - 2.11. obdržal takto: a) za nejednotný výstroj: All s(t)ars team dor. (2x20 Sk za stretn. č. 72 z 3.8. a 20 Sk za NTÚ, 2x20 Sk za stretn. č. 92 z 13.8. - všetko uhr. 2.11.), Dynamo dor. (20 Sk za stretn. č. 115 z 13.8. a 20 Sk za NTÚ - uhr. 2.11.); b) za neuhradenie náležitosti R: All s(t)ars team dor. (poplatok 50 Sk pre rozh. Ľ. Gajdoša a pokuta 20 Sk za toto neuhradenie pred stretn. č. 72 z 3.8., poplatok 50 Sk pre rozh. J. Bendzáka a pokuta 20 Sk za toto neuhradenie pred stretn. č. 96 zo 16.8. - všetko uhr. 2.11.); c) za pokus o NŠH: All s(t)ars team dor. (2x50 Sk za stretn. č. 96 zo 16.8. a 20 Sk za NTÚ - uhr. 2.11.); d) za nenastúpenie na stretnutie: All s(t)ars team dor. (100 Sk za stretn. č. 96 zo 16.8. - uhr. 2.11.), Dukla (200 Sk za stretn. č. 51 z 19.8. a 50 Sk za NTÚ - uhr. 2.11.); e) za nepredloženie ZH k stretnutiu: THP dereš dor. (10 Sk za stretn. č. 102 z 20.8. a 20 Sk za NTÚ - uhr. 2.11.); f) za NŠH: THP dereš dor. (100 Sk za V. Mondoka v stretn. č. 109 z 24.8. a 20 Sk za NTÚ - uhr.2.11.); g) za prerokovanie NŠH: THP dereš dor. (50 Sk za V. Mondoka v stretn. č. 109 z 24.8. - uhr. 2.11.); h) za neuhradenie poplatku za prerokovanie ČK: THP dereš dor. (poplatok 50 Sk za M. Kancu za stretn. č. 109 z 24.8., pokuta 150 Sk za jeho neuhradenie v ST a 20 Sk za NTÚ - uhr. 26.10.).

2. Zrušenie nepodmienečného zastavenie činnosti za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Na základe vyrovnania restov, ktoré mali byť uhradené v určenom termíne, OZMF toto zrušil týmto družstvám: a) od 30.8.: All s(t)ars team dor.; b) od 9.9.: All s(t)ars team dor., Dynamo dor.; c) od 20.9.: THP dereš dor., Dukla dosp.; d) od 27.9.: THP dereš dor.; e) od 4.10.: THP dereš dor. - a to všetkým dňom uhradenia restov, bez ďalšieho postihu).

3. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti družstvám: Pre nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne ho majú až do ich uhradenia tieto družstvá a tým aj všetci hráči týchto družstiev: A) od 2.8.: 1. FA Debakel dor., Družba dosp.; B) od 23.8.: 1. FA Debakel dor.; C) od 30.8.: Olympia dor., 1.FA Debakel dor.; D) od 9.9.: Olympia dor., Dream team dor., 1. FA Debakel dor., Červení diabli dor., White power dor., Babylon dor.; E) od 20.9.: Biely balet dor., Babylon dor., Červení diabli dor., Dream team dor., White power dor., 1. FA Debakel dor., Olympia dor.; F) od 27.9.: Babylon dor., 1. FA Debakel dor., Červení diabli dor., Biely balet dor., Dream team dor.; F) od 4.10.: Dream team dor., Červení diabli dor. Všetci hráči uvedených družstiev až do uhradenia svojich restov nemôžu hrať ani v nastávajúcich súťažiach v hale.

4. Prerokované ČK: OZMF dňa 2.11. rozhodol takto: - 6 stretn. NEPO: Vladimír Mondok (THP dereš dor.) od 11.8. do 25.8. za stretn. č. 57 z 9.8.

5. Prerokovanie NŠH: OZMF dňa 2.11. rozhodol takto: - 4 stretn. NEPO: Vladimír Mondok (THP dereš dor.) od 25.8. na najbližšie 4 stretn. súťaží na asfalte za stretn. č. 109 z 24.8.

6. Zrušenie nepodmienečného zastavenia činnosti hráčom za nedostavenie sa k prerokovaniu ČK: Po dostavení sa k prerokovaniu ČK dňom 2.11. OZMF ho zrušil hráčovi Vladimírovi Mondokovi (THP dereš dor.).

7. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom: Pre nedostavenie sa hráčov k prerokovaniu svojich ČK ho majú až do svojho osobného dostavenia sa na zasadnutie OZMF títo hráči zo súťaží OZMF 2004 na asfalte: M. Fedorko (Devils), J. Stuľák (Babylon dor.), M. Zuhan (Biely balet dor.), N. Koco (1. FA Debakel dor.), M. Vojtko (Červení diabli dor.). Uvedení hráči až do prerokovania svojich priestupkov nemôžu hrať ani v nastávajúcich súťažiach v hale.

III. Informácie k súťažiam v hale 2004/05

1. Odhlásenie družstiev zo súťaží: Do 2.11. ho oznámili aj tieto družstvá: - z III. ligy: Danki (doručiť aj písomne).

2. Doručenie dotazníka a prevzatie podkladov pre súťaže: Do 2.11. dotazník doručilo už aj družstvo 1. FC Olympia. Nedoručilo ho ešte týchto 8 družstiev: Gasstars, Klub bar KM, OŠK Porostov, 1.FC Viagra, Hrabov, FC Linden, Corgoň team, BKZ. Všetky tieto ho mali doručiť obratom. Podklady k súťažiam si neprevzalo týchto 5 družstiev: Gasstars, Klub bar KM, Hrabov, Corgoň team, BKZ. Prevziať si ich mali obratom.

3. Doručenie podkladov k jednotlivým súťažiam: Ani do 2.11. nič z nich nedoručilo, ani svoj záujem či nezáujem o štart v týchto súťažiach neoznámilo, týchto 5 družstiev: Gasstars, Klub bar KM, Hrabov, Corgoň team, BKZ. Ohlásiť sa mali telefonicky obratom.

4. Záväzné prihlášky do súťaží: Ani do 2.11. ju nedoručili tieto družstvá: a) z I. ligy: Gasstars; b) z II. ligy: Klub bar KM; c) zo IV. ligy: Hrabov, Linden, Corgoň team, BKZ. Všetky uvedené družstvá ich mali doručiť obratom.

5. Záloha súťažného vkladu do súťaží: Ani do 2.11. ju nedoručili ešte tieto družstvá: a) z I. ligy: Gasstars; b) z II. ligy: Klub bar KM; c) z III. ligy: GS´52; d) zo IV. ligy: Hrabov, FC Linden, Corgoň team, BKZ. Všetky uvedené družstvá ju mali doručiť obratom.

6. Zoznamy hráčov pre súťaže: Ani do 2.11. ich na OZMF nedoručili tieto družstvá: a) z I. ligy: Gasstars, Medigan; b) z II. ligy: Klub bar KM; c) zo IV. ligy: Hrabov, Linden, Corgoň team, BKZ. Všetky uvedené družstvá ho mali doručiť obratom.

7. Vstupné školenie nových rozhodcov malého futbalu čakateľov: Uskutočňuje sa od utorka 26.10. po častiach, keď v uvedený sa uskutočnila 1. časť, ktorej sa zúčastnilo 5 záujemcov, keď ďalší 4 sa ospravedlnili. Ďalšia 2. časť sa uskutočnila v utorok 2.11. po seminári R a zúčastnilo sa jej 8 záujemcov, keď 1 sa ospravedlnil. Najbližšia 3. časť sa uskutoční v utorok 9.11. o 15.30 h. Tohto školenia sa zúčastňujú títo záujemcovia: Slavomír Matta, Rudolf Feňuš, Oto Budiš, Gejza Vajda, Maroš Vajda, Lukáš Topoľančín, Peter Greňa, Juraj Tomčo, Peter Dziad. Z prihlásených sa ho nezúčastňuje len Tomáš Kostovčík, ktorý nevrátil ani prihlášku na školenie.

8. Seminár rozhodcov malého futbalu: Uskutočnil sa v utorok 2.11. o 15.30 h v zasadačke ObÚ SZTK Michalovce. Bol zvolaný za účelom zabezpečenia jednotného postupu R pri rozhodovaní stretnutí súťaží v hale, prebral sa na ňom rozpis týchto súťaží i najdôležitejšie pravidlá so vzájomnou konzultáciou nejasností. Z pozvaných R sa na seminár dostavili: Jaroslav Bendzák, Vladimír Čan, Ľudovít Gajdoš, Imrich Olajos, Jozef Rac, Vladislav Sopko, Jaroslav Tóth, Martin Vaco, Peter Vass. Z pracovných dôvodov sa z pozvaných ospravedlnil R. Pavlov. Záujem o rozhodovanie z pozvaných neprejavil Š. Kraus. Nič z pozvaných neoznámili J. Borko a R. Ondič. Na seminár boli pozvaní aj všetci účastníci školenia nových R malého futbalu čakateľov, z ktorých sa ho zúčastnili: Slavomír Matta, Rudolf Feňuš, Oto Budiš, Gejza Vajda, Maroš Vajda, Lukáš Topoľančín, Juraj Tomčo, Peter Dziad. Zo zdrav. dôvodov sa ospravedlnil Peter Greňa. Všetci pozvaní mali na seminár doručiť aj návratku, ktorú z nich nedoručili: Ľudovít Gajdoš, Martin Vaco, Oto Budiš. Títo ju majú doručiť obratom.

9. Miesto stretnutí jednotlivých súťaží: Všetky stretnutia 11. ročníka sa budú hrať v novej športovej hale v Michalovciach (pri zimnom štadióne).

10. Štart jednotlivých súťaží: OZMF ho pôvodne doporučoval v sobotu 6. novembra 2004. Vzhľadom k tomu, že OZMF termíny využitia haly obdržal až v utorok 2.11., OZMF doporučil štart súťaží v nedeľu 14.11.2004.

11. Prevzatie potvrdených podkladov k jednotlivým súťažiam: Všetci vedúci družstiev prihlásených do jednotlivých súťaží sú povinní prísť si na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2, od OZMF osobne prevziať rozpis súťaží, vzor tlačiva zápisu o stretnutí, potvrdený zoznam hráčov, RP hráčov so zaznamenanými prestupmi a hosťovaniami, vybavené nové RP, potvrdenie o úhrade súť. vkladu, potvrdenia o úhrade poplatkov za prestupy a hosťovania, prípadné iné potvrdenia či tlačivá, a to vo štvrtok 11. novembra 2004 v čase 14.30 - 15.30 h.

12. Príprava súťaže v hale pre hráčov nad 35 rokov: Informácie o tom boli zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár v stredu 6.10., v stredu 13.10., v stredu 20.10. a aj v jednotlivých ÚS OZMF. Doposiaľ sa do tejto súťaže predbežne prihlásili tieto družstvá: Medigan, Kláštorka, MEZ servis, NsP, 1. FC Olympia. Ďalšie družstvá, ktoré by mali o túto súťaž záujem, sa majú ohlásiť obratom telefonicky (tel. č. 056/6423890) na OZMF na ObÚ SZTK, Hviezdoslavova 7, Michalovce.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Aj matematika sa dá skrotiť
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 1. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 2. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 3. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 4. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 5. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 6. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 7. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 8. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 9. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 10. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 130
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 22 482
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 247
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 843
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 611
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 488
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 063
 8. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 7 838
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 807
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 710
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

PCR testy potvrdili na východe 539 nových nakazených

Na Covid-19 zomrelo ďalších 17 ľudí. Ag testami odhalili 748 infikovaných.

Ilustračné foto.

Polaček stráca podporu poslancov. Odišiel už aj Saxa

Rusnák: Nie sme hlasovacie stroje. Špak nevylučuje nový klub.

Saxa (vľavo) odchádza z klubu Fungujúce Košice, Rusnák (vpravo) hovorí, že poslanci nie sú hlasovacie stroje na želanie.
Strojný vidí chybu aj v tom, že podpora primátora bola v počiatkoch samozrejmá.

Tvrdil, že nesie preplatok za plyn. Dôchodcovi ukradol peniaze na pohreb

Spišiak sa v Košiciach vydával za pracovníka bytového podniku.

Podvodník Ivan Nálepka na krajskom súde.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Testovanie na nový koronavírus.

Jankovská priznala vzťah s Kočnerom. Spomína aj Fica

Neskôr chce vypovedať o Bödörovi, aj Zoroslavovi Kollárovi.

Moniku Jankovskú odvážajú z NAKA v Nitre.
Boris Kollár leží po autonehode s obručou okolo hlavy v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.
Píše Helena Dalliová

Počas korony sú mnohé domácnosti zdrojom násilia

Rodová rovnosť nie je politický koncept, je to základné právo.

Ženy s rúškami v Madride.
Cynická obluda

Aktuálne Ficove možnosti

Po 12 rokoch premierovania to Robert Fico dotiahol až do stavu, kde stoja pred ním tieto dve možnosti.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop