Korzár logo Korzár
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

OKIENKO ObFZ MICHALOVCE

Úradná správa č. 35 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: - II. B tr. dor. - 13. kolo z 31.10.: Ložín

Úradná správa č. 35 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Poriadkové pokuty za nesprávne nahlásenie výsledkov: - II. B tr. dor. - 13. kolo z 31.10.: Ložín - Pus. Čemerné 1:2 (a nie 2:1). Poriadkové pokuty: Ložín dor. 50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Upozornenie pre R, DZ a domáce družstvá FK z odvetných stretnutí 3. kola Pohára ObFZ: Výsledky týchto stretnutí zo 6. a 7.11. sú domáce FK povinné nahlásiť do redakcie týždenníka Zemplín extra v pondelok 8.11. v čase 7.30 - 8.30 h. Všetci R a DZ, a v prípade nedostavenia sa delegovaných R aj domáce družstvá FK, sú povinné zápisy z týchto stretnutí doručiť na ObFZ v zmysle RS, bod B15/l, str. 31.

SPRÁVY VV

Najbližšie 10. zasadnutie VV ObFZ: Uskutoční sa v pondelok 8.11. o 15.00 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach, Hviezdoslavova 7, I. medziposch., č. dv. 9. Okrem všetkých členov VV a predsedu RK sa ho majú zúčastniť aj predsedovia ŠTK, DK, KR, OK.

SPRÁVY DK

Neoprávnený štart hráča po 4. ŽK: - II. A tr. dosp. - 13. kolo z 30.10.: Sejkov - Vyš. Remety. V stretnutí neoprávnene nastúpil hráč Peter Horčík (Sejkov) po 4. ŽK, ktoré obdržal v 6., 7., 11., 12. kole. DK udelila tieto tresty: hráč Peter Horčík (Sejkov) - 1 mes. NEPO od 3.11. do 27.4. (obratom doručiť na ObFZ RP uvedeného hráča); FK Sejkov dosp. - pokuta 500 Sk, poplatok 50 Sk za prerokovanie priestupku hráča. O výsledku stretnutia rozhodne ŠTK. Doklady o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom pre 4.ŽK: - 1 stretn. NEPO od 3.11. do 30.3.: Martin Devečka (Zalužice), Daniel Pešta (Budkovce), Szabolcs Mikula (Kriš. Liesková), Roman Tatár (Bracovce). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 3.11., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do stredy 10.11. doručiť doklady o úhrade takto: Budkovce dosp. 50+150 Sk.

Upozornenie pre FK Bl. Polianka: DK vzala na vedomie úhradu 200 Sk zo dňa 2.11. od uvedeného FK pravdepodobne za 4. ŽK hráča Blažeja Sliška (Bl. Polianka). DK upozorňuje uvedený FK, ale aj všetky ostatné, že každú platbu pre ObFZ je potrebné uhrádzať na poštovom peňažnom poukaze ObFZ alebo na všeobecnom poštovom peňažnom poukaze U, pričom je na ňom potrebné v správe pre prijímateľa uviesť aj orgán ObFZ, ktorému je platba určená, ako aj dôvod platby. DK žiada FK Bl. Polianka, aby obratom telefonicky na sekretariát ObFZ potvrdil dôvod uvedenej platby.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: a) 1 stretn. PO: Marek Horňák (Senné dor.) od 3.11. do 30.6.; b) 1 stretn. NEPO: Juraj Vinc (Kriš. Liesková) od 27.10. do 3.11., Jaroslav Pivarník (Malčice) od 3.11. do 30.3.; c) 3 stretn. NEPO: Ján Kozák (Drahňov), Pavol Horný (Zbudza), Gabriel Tobiáš (Zalužice) - všetci od 3.11. do 13.4.

Vrátenie RP hráčov po udelení disciplinárnych trestov za prerokované ČK: Pre nedostavenie sa vylúčených hráčov alebo zástupcov ich FK k prerokovaniu ČK, zaslala DK na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 3.11.: - za podmienečné tresty: Marek Horňák (Senné dor.).

Neprerokované ČK hráčov pre nepredloženie podkladov: DK ich dňa 3.11. neprerokovala u týchto hráčov: Marek Staš (Dúbravka), Matúš Ferko (Petrovce n/L dor.), Miroslav Dreňko (Podhoroď dor.). Uvedení hráči majú od udelenia ČK zast. činnosť NEPO. V prípade nepredloženia požadovaných podkladov a dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie ČK ani do najbližšieho riadneho zasadnutia DK, bude priestupok uvedených hráčov prerokovaný naviac aj s pokutou 150 Sk.

Predvolanie: DK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie v stredu 10.11. tieto stránky: - o 15.15 h: Porostov (Michal Kukrák - HU; Michal Hreščák - hráč, aj so svojím RP, pričom dňom 2.11. mu DK zastavila činnosť NEPO až do vyriešenia prípadu); Ján Drotár (AR2) - všetci k neprístojnostiam po stretnutí 13. kola I. tr. dosp. Porostov - Tibava z 30.10.

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 27.10. - 3.11. obdržala od týchto R: a) o neúčasti na stretnutí: Matej v dňoch 30.10., 31.10. - zdrav. dôvody (doručiť aj lek. potvrdenie); M. Sabo dňa 30.10. - prac. dôvody (doručiť aj potvrdenie); b) o zrušení obsadenia: Diószeghy na 7.11. - prac. dôvody; Tušek na 7.11. - prac. dôvody (doručiť aj písomne); c) o neobsadzovaní: Diószeghy v dňoch 31.10. až 7.11. - rod. dôvody.

Nedoručenie oznámení a potvrdení R písomne: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia a potvrdenia doručili na ObFZ aj písomne. Ani do 3.11. ich stále nedoručili títo R: a) o zrušení obsadenia: Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody; M. Hrinda na 16.10. a 17.10. - prac. dôvody; Tušek na 24.10. - prac. dôvody; Adam na 31.10. - prac. dôvody; Geci na 30.10. - prac. dôvody; b) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Neúčasť na stretnutí: KR dňom 3.11. pozastavuje obsadzovanie rozh. J. Mihaľovi v jarnej časti za neúčasť na stretn. 13. kola II. B tr. dor. a dosp. z 31.10. Bl. Polianka - Podhoroď, a to až do vyriešenia prípadu.

Zmeny v obsadení R: A) sobota 6.11.: - odvetné stretnutia 3. kola Pohára ObFZ: Ruská - Bežovce (Stretavský ako AR1 za Diószeghyho); B) nedeľa 7.11.: - odvetné stretnutia 3. kola Pohára ObFZ: Kriš. Liesková - Zalužice (Pokoželec ako AR2 za Mateja), Vinné - Horovce (Mazár ako R za Polomského, Dankanin ako AR2 za Tušeka).

SPRÁVY ŠTK

Doplnenie do zoznamu hráčov: - II. A tr. dosp. - 13. kolo z 31.10.: Mať. Vojkovce - Bežovce: ŠTK udelila FK Mať. Vojkovce dosp. poriadkovú pokutu 50 Sk za nedodržanie postupu pri doplňovaní do ZH (viď RS, bod B14/h1-6 na str. 29, bod F/u17 na str. 45). Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Súčasný štart hráčov v kategóriách dorastencov a dospelých: ŠTK požadovaný originál potvrdenia od OTL obdržala od týchto družstiev FK: - dňa 3.11.: Úbrež (Ján Antonič; kópiu ŠTK vráti uvedenému FK). Kópie týchto potvrdení ani napriek výzve v ÚS stále na ObFZ k potvrdeniu nedoručili tieto FK: Oreské (Martin Havrilčák), Petrovce n/L (Stanislav Demeter). Doručiť ich majú obratom.

Neskorý nástup na stretnutie: a) II. A tr. dosp. - 13. kolo z 30.10.: Sejkov - Vyš. Remety (z viny domácich); b) I. A tr. dor. - 13. kolo z 30.10.: Ruská - Malčice (z viny hostí); c) II. A tr. dor. - 13. kolo z 30.10.: Sejkov - Vyš. Remety (z viny domácich). Poriadkové pokuty: Sejkov dosp. 100 Sk, Malčice dor. 100 Sk, Sejkov dor. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Pokus o NŠH: - I. A tr. dor. - 13. kolo z 30.10.: Ruská - Malčice: ŠTK udelila FK Malčice dor. poriadkovú pokutu 2x200 Sk za pokus o NŠH č. 7 a 8 zistený pred stretnutím. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Námietky v zápise o stretnutí: - II. A tr. dosp. - 13. kolo z 31.10.: Jovsa - Lúčky: ŠTK dôrazne upozorňuje kapitána družstva dosp. FK Lúčky na dodržiavanie postupu a dôvodov pri uvádzaní námietok po stretnutí do zápisu R (viď SP, čl. 86). V prípade opakovania bude uvedený FK riešený podľa platných FN.

Neoprávnený štart hráča po 4.ŽK: - II. A tr. dosp. - 13. kolo z 30.10.: Sejkov - Vyš. Remety 0:3 kont. pre NŠHd Petra Horčíka po 4.ŽK; pôvodne 0:2). O ostatnom rozhodla DK.

Neskoré doručenie zápisu: ŠTK ich obdržala takto: - II. B tr. dosp.: Pus. Čemerné - Kriš. Liesková (až 28.10. zápis doručil rozh. Mihaľo). Poriadkové pokuty: rozh. Mihaľo 50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do stredy 10.11.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 3.11. schválila všetky, okrem týchto: a) I. tr. dosp.: Porostov - Tibava (v riešení DK); b) I. A tr. dor.: Tušice TNV - Porostov (chýba zápis).

Zmeny v obsadení delegátov: - nedeľa 7.11.: - odvetné stretnutia 3. kola Pohára ObFZ: Vinné - Horovce (Dvorščák za Dančišina).

Vyžiadanie zápisu zo stretnutia: ŠTK dôrazne žiada rozhodcu M. Petra o doručenie obratom zápisu zo stretnutia 11. kola I. A tr. dor. zo 16.10. Tušice TNV - Porostov.

Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 2. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 3. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 4. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 7. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 8. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 836
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 559
 3. Aká je chémia vôní 10 995
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 844
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 744
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 322
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 748
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 516
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 078
 10. Bývanie v meste predlžuje život 7 027
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

K spadnutému mostu pri Kysaku už pilčíci razia cestu

S búraním by sa malo začať čoskoro, v januári Hornád provizórne premostia.

K spadnutému mostu razia cestu pilčíci.
Soška je významná svojím realistickým zobrazením a zlatými očami.

V prešovskej väznici skončil po Zsuzsovej aj Gašpar

Súd reaguje, že on taký pokyn nevydal.

Tibor Gašpar.
Takto vyzeral Jakub po bitke na policajnej stanici.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop