Korzár logo Korzár
Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Oblastný zväz malého futbalu - Michalovce

Úradná správa OZMF č. 6 - H2004/05I. Všeobecné informácie1. Vstupné školenie nových rozhodcov malého futbalu čakateľov: Uskutočnilo sa v termíne

Úradná správa OZMF č. 6 - H2004/05

I. Všeobecné informácie

1. Vstupné školenie nových rozhodcov malého futbalu čakateľov: Uskutočnilo sa v termíne od 26.10. do 9.11. v 3 častiach. Posledná 3. časť sa uskutočnila v utorok 9.11. od 15.30 h a zúčastnilo sa jej všetkých 8 prihlásených záujemcov. Školenie úspešne absolvovalo všetkých 9 týchto uchádzačov: Oto Budiš, Peter Dziad, Rudolf Feňuš, Peter Greňa, Slavomír Matta, Juraj Tomčo, Lukáš Topoľančín, Gejza Vajda, Maroš Vajda. Všetci získali kvalifikáciu rozhodcu malého futbalu čakateľa, ktorá ich oprávňuje pôsobiť v súťažiach OZMF. Všetci prejavili aj záujem o zaradenie na NL najbližších súťaží OZMF v hale.

2. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 16.11. v čase 15.00 - 15.30 h na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2.

II. Informácie k súťažiam z asfaltu 2004

1. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti družstvám: Pre nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne ho majú až do ich uhradenia tieto družstvá a tým aj všetci hráči týchto družstiev: A) od 2.8.: 1. FA Debakel dor., Družba dosp.; B) od 23.8.: 1. FA Debakel dor.; C) od 30.8.: Olympia dor., 1.FA Debakel dor.; D) od 9.9.: Olympia dor., Dream team dor., 1. FA Debakel dor., Červení diabli dor., White power dor., Babylon dor.; E) od 20.9.: Biely balet dor., Babylon dor., Červení diabli dor., Dream team dor., White power dor., 1. FA Debakel dor., Olympia dor.; F) od 27.9.: Babylon dor., 1. FA Debakel dor., Červení diabli dor., Biely balet dor., Dream team dor.; F) od 4.10.: Dream team dor., Červení diabli dor. Všetci hráči uvedených družstiev až do uhradenia svojich restov nemôžu hrať ani v nastávajúcich súťažiach v hale.

2. Pretrvávajúce nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom: Pre nedostavenie sa hráčov k prerokovaniu svojich ČK ho majú až do svojho osobného dostavenia sa na zasadnutie OZMF títo hráči zo súťaží OZMF 2004 na asfalte: M. Fedorko (Devils), J. Stuľák (Babylon dor.), M. Zuhan (Biely balet dor.), N. Koco (1. FA Debakel dor.), M. Vojtko (Červení diabli dor.). Uvedení hráči až do prerokovania svojich priestupkov nemôžu hrať ani v nastávajúcich súťažiach v hale.

III. Informácie k súťažiam v hale 2004/05

1. Dodatočné doručenie návratky na seminár R: Do 9.11. ju na OZMF už doručili aj: Ľudovít Gajdoš, Martin Vaco, Oto Budiš.

2. Doručenie dotazníka družstva k súťažiam: Dodatočne ho doručilo už aj družstvo 1. FC Viagra. Do 9.11. ho z prihlásených družstiev nedoručil len OŠK Porostov. Doručiť ho má obratom.

3. Prevzatie podkladov k príprave súťaží: Z prihlásených družstiev si ich už od OZMF prevzali všetky družstvá.

4. Uzavretie prihlášok družstiev zo súťaží: OZMF dňa 9.11. definitívne uzavrel prihlášky do najbližších súťaží v hale, do ktorých sa prihlásili tieto družstvá: a) do I. ligy: 11 družstiev (neprihlásil sa len Gasstars); b) do II. ligy: 11 družstiev (neprihlásil sa len Klub bar KM); c) do III. ligy: 8 družstiev (neprihlásili sa: Jumbo, Semtex, MEZ servis, Danki; d) do IV. ligy: 4 družstvá (neprihlásili sa: Hrabov, Linden, Corgoň team, H2O, BKZ).

5. Záväzné prihlášky do súťaží: Z prihlásených družstiev ich už na OZMF doručili všetky družstvá.

6. Záloha súťažného vkladu do súťaží: Ani do 9.11. ju z prihlásených družstiev nedoručili ešte tieto družstvá: - z III. ligy: GS´52, 1. FC Viagra. Doručiť ju mali obratom.

7. Zoznamy hráčov pre súťaže: Do 9.11. ich dodatočne doručilo už aj družstvo Medigan. Týmto ich už doručili všetky prihlásené družstvá.

8. Nominačná listina rozhodcov malého futbalu pre súťaže v hale: OZMF na ňu zaradil týchto 19 rozhodcov: Jaroslav Bendzák, Oto Budiš, Vladimír Čan, Peter Dziad, Rudolf Feňuš, Ľudovít Gajdoš, Peter Greňa, Slavomír Matta, Imrich Olajos, Róbert Pavlov, Jozef Rac, Vladislav Sopko, Juraj Tomčo, Lukáš Topoľančín, Jaroslav Tóth, Martin Vaco, Gejza Vajda, Maroš Vajda, Peter Vass. Títo všetci budú aj obsadzovaní na stretnutia najbližších súťaží v hale.

9. Zaradenie družstiev do súťaží: Družstvá boli na základe umiestnenia v predchádzajúcom súťažnom ročníku a prihlášok do tohto súťažného ročníka zaradené napokon len do 3 výkonnostne odstupňovaných líg. V prvom rade boli do nich zaradené tie družstvá, ktoré si v nich vybojovali účasť už vlani, a ktoré sa prihlásili do súťaží v stanovenom termíne aj pre túto novú sezónu. Okrem toho bolo do nich zaradené aj jedno nové družstvo, ktoré o ne malo záujem a ktoré sa do nich tiež prihlásilo do stanoveného termínu. Podľa odovzdaných podkladov do 9.11. sa do súťaží prihlásilo spolu 34 družstiev. Zo 44 družstiev predchádzajúceho 10. ročníka, ktoré mali právo štartovať aj v tomto súťažnom ročníku (I. liga - 12, II. liga - 12, III. liga - 12, IV. liga - 8), sa do tohto súťažného ročníka ani napriek výzvam v ÚS neprihlásilo 11 družstiev. Ak by tieto družstvá mali záujem o štart v týchto súťažiach v nasledujúcich ročníkoch, budú musieť začínať v najnižšej súťaži. Z nových družstiev sa do súťaží tohto 11. ročníka prihlásilo len družstvo Fort food. Vzhľadom k tomu, že do IV. ligy sa teda z 8 družstiev z predchádzajúceho ročníka prihlásili len 3 a z nových len 1, a teda z celkového počtu plánovaných 9 len 4 družstvá, OZMF rozhodol, že IV. ligu v tomto súťažnom ročníku zruší a všetky 4 družstvá zaradí do III. ligy. Do tohto ročníka bolo teda zaradených 34 družstiev, čo je o 10 menej ako vlani, a to takto: a) do I. ligy: 11 družstiev; b) do II. ligy: 11 družstiev; c) do III. ligy: 12 družstiev.

10. Pridelenie žrebovacích čísel družstvám: Jednotlivým družstvám boli na základe zaradenia do súťaží tohto súťažného ročníka pridelené čísla do vyžrebovania podľa stanoveného kľúča v zmysle platných zásad z predchádzajúcich ročníkov, a to takto: I. liga: 1. BaB, 2. voľno, 3. 1. FC Olympia, 4. Delfíni, 5. Domspráv A, 6. Technik, 7. FC Minimax, 8. B/S/H/, 9, Kláštorka, 10. D-formácia, 11. Medigan, 12. 1. FC Sobrance; II. liga: 1. Aqua (predtým Kohúti), 2. Prima, 3. FC Ceramic, 4. ŠK Senné, 5. Flamengo, 6. voľno, 7. FC Dôchodkare, 8. OŠK Porostov, 10. YAZAKI WTS (predtým SYS), 11. Devils, 12. FISO Podhoroď; III. liga: 1. Park Strážske, 2. Outsider, 3. 1. FC Viagra, 4. Lastomír, 5. 7. Matrix, 6. Colo Colo, 7. Fort food, 8. Uhoľné sklady, 9. Zalužice, 10. Bara Bara, 11. Domspráv B, 12. GS´52.

11. Systém súťaží: V každej z líg sa hrá jednokolovým systémom každý s každým, pričom vo všetkých z nich sa súťaže končia po odohraní všetkých stretnutí podľa základného vyžrebovania.

V I. a II. lige sa odohrá spolu po 55 stretnutí (každé družstvo odohrá po 10 stretnutí - 5 ako domáce a 5 ako hosťujúce). V III. lige sa odohrá spolu 66 stretnutí (každé družstvo odohrá po 11 stretnutí - 6 ako domáce a 5 ako hosťujúce, alebo naopak). Celkove je to vo všetkých troch súťažiach spolu 176 stretnutí, čo je o 45 menej ako vlani.

12. Postupy a zostupy: Ich zásady sú uvedené v Základných predpisoch. Víťaz I. ligy sa stane majstrom týchto súťaží OZMF pre tento súťažný ročník. Prvé 2 družstvá z II. ligy postúpia priamo do I. ligy, prvé 3 družstvá z III. ligy postúpia priamo do II. ligy. Z I. ligy priamo do II. ligy vypadne len posledné družstvo tabuľky, z II. ligy priamo do III. ligy vypadne len posledné družstvo tabuľky. Posledné družstvo z III. ligy vypadne do nižšej súťaže len v tom prípade, ak táto bude o rok neskôr zriadená.

13. Úhrada rozhodcov: Každé družstvo ako domáce hradí vždy už pred stretnutím rozhodcovi čiastku 130 Sk, a asistentovi 70 Sk. Ak je len 1 rozhodca, hradí sa mu 130 Sk, a to bez rozdielu, či sa jedná o delegovaného alebo kvalifikovaného rozhodcu, alebo len rozhodcu laika, a vždy aj v prípade, ak sa stretnutie neuskutoční pre nenastúpenie súpera (ak sú vtedy prítomní obaja, čiastky sa hradia obom). Žiadne iné náležitosti ako cestovné, stravné a pod. sa rozhodcom nehradia.

14. Prevzatie potvrdených podkladov k jednotlivým súťažiam: Všetci vedúci družstiev prihlásených do jednotlivých súťaží sú povinní prísť si na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2, od OZMF osobne prevziať rozpis súťaží, vzor tlačiva zápisu o stretnutí, potvrdený zoznam hráčov, RP hráčov so zaznamenanými prestupmi a hosťovaniami, vybavené nové RP, potvrdenie o úhrade súť. vkladu, potvrdenia o úhrade poplatkov za prestupy a hosťovania, prípadné iné potvrdenia či tlačivá, a to vo štvrtok 11. novembra 2004 v čase 14.30 - 15.30 h.

15. Štart jednotlivých súťaží: OZMF rozhodol o štarte súťaží v nedeľu 14.11.2004 o 12.00 h v novej športovej hale v Michalovciach.

IV. Úvodný program s obsadením R

Nedeľa 14.11.: a) rozhodcovia Ľ. Gajdoš a P. Dziad: 12.00: Park Strážske - GS´52, 12.55: Outsider - Domspráv B, 13.50: 1.FC Viagra - Bara bara; b) rozhodcovia S. Matta a R. Feňuš: 14.45: Lastomír - Zalužice, 15.40: Matrix - Uhoľné sklady, 16.35: Colo Colo - Fort food; c) rozhodcovia G. Vajda a M. Vajda: 17.30: Aqua - Fiso Podhoroď, 18.25: Prima - Devils, 19.20: FC Ceramic - SEM TAB; d) rozhodcovia J. Tóth a L. Topoľančín: 20.15: ŠK Senné - YAZAKI WTS, 21.10: Flamengo - OŠK Porostov, voľno majú FC Dôchodkare.

Streda 17.11.: a) rozhodcovia P. Vass a J. Rac: 12.30: Uhoľné sklady - Colo Colo, 13.25: Zalužice - Matrix, 14.20: Bara bara - Lastomír; b) rozhodcovia I. Olajos a J. Tomčo: 15.15: Domspráv B - 1.FC Viagra, 16.10: Park Strážske - Outsider, 17.05: GS´52 - Fort food; c) rozhodcovia V. Čan a R. Pavlov: 18.00: BaB - 1.FC Sobrance, 18.55: 1.FC Olympia - D-formácia, 19.50: Delfíni - Kláštorka; d) rozhodcovia V. Sopko a J. Tóth: 20.45: Domspráv A - B/S/H/, 21.40: Technik - FC Minimax.

Všetky tieto stretnutia sa hrajú v novej športovej hale pri zimnom štadióne v Michalovciach.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 862
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 668
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 11 707
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 354
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 214
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 663
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 806
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 734
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 701
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 088
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Veterinár napísal Krajčímu. Nechápe, prečo nemôže testovať

Stretol sa aj s prípadom, že tyčinky do nosa ľuďom vkladal masér.

Veterinár najprv Ag testy vyhodnocoval, potom už nemohol.
Dekan Daniel Pella by lyžovanie povolil, ak by mohlo prísť len obmedzené množstvo ľudí.
Rokycany, obecný úrad.
Zasnežené východné Slovensko.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop