Korzár logo Korzár
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

OKIENKO ObFZ MICHALOVCE

Úradná správa č. 37 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005: FO a FK v týchto dňoch

Úradná správa č. 37 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005: FO a FK v týchto dňoch obdržia z novovzniknutého Oblastného športového centra Michalovce "Usmernenie MŠ SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005 pre športové kluby, telovýchovné jednoty a iné subjekty zaoberajúce sa rozvojom telesnej výchovy a športu. Z uvedeného materiálu vyplýva, že jednotlivé športové kluby môžu obdržať finančnú dotáciu na šport pre všetkých (rôzne turnaje, memoriály a pod.; nie však na majstrovské súťaže) a materiálno-technický rozvoj športu pre rok 2005, po spracovaní a predložení projektov na tieto účely, za predpokladu, že sa dodržia požadované kritériá, určené MŠ SR. Uvedené projekty sú futbalové kluby povinné doručiť na stanovených tlačivách na adresu: Oblastné športové centrum, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce, a to najneskôr do 26.11.2004. Žiadosti predložené po tomto termíne už nebudú akceptované.

Poriadkové pokuty za nenahlásenie výsledkov: - Pohár ObFZ dosp. - 3. kolo zo 6.11.: Ruská - Bežovce. Poriadkové pokuty: Ruská dosp. 100 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do utorka 16.11.

SPRÁVY OK

Odvolanie FK Tibava proti rozhodnutiu ŠTK: OK ho od uvedeného FK obdržala dňa 19.10. k stretnutiu 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. Tibava - Palín 2:1. Zaoberala sa ním na svojom zasadnutí dňa 26.10. a svoj návrh na riešenie predložila na najbližšie zasadnutie VV.

SPRÁVY VV

Z 10. zasadnutia VV ObFZ: Uskutočnilo sa v pondelok 8.11. o 15.00 h v zasadačke ObÚ SZTK v Michalovciach. Okrem všetkých členov VV a predsedu RK sa ho mali zúčastniť aj predsedovia ŠTK, DK, KR, OK. VV po kontrole realizácie uznesení prerokoval: informácie zástupcov DK, KR, ŠTK o priebehu súťaží ObFZ od 4.10. do 8.11.; prípravu vyhodnotenia jesennej časti súť. r. 2004/05 súťaží ObFZ; prípravu Výberu ObFZ R a DZ na 11. ročník turnaja v rámci VsFZ; prípravu rozpočtu ObFZ na rok 2005; správu o hospodárení ObFZ za I. - III. štvrťrok 2004; prípravu 20. r. "Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale dňa 27.12.; zrušil organizovanie 1. roč. turnaja dospelých v halovom futbale o "Pohár ObFZ. V rôznom boli informácie: o príprave spoločného aktívu členov komisií ObFZ; o rozdelení finančných prostriedkov z dotácií VsFZ pre ObFZ za registráciu za rok 2003 pre dorastenecké družstvá FK patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží VsFZ a ObFZ 2003/04; o zaslaní oznámení k príprave VČS FO a FK; o pozvánke na regionálne zhromaždenie členov Únie futbalových trénerov Slovenska; o prihláške M. Varcholu za člena do KM; o vzniku akciovej spoločnosti Slovenská pošta, a.s.; o ponuke firmy Poradca, s.r.o., Žilina na predplatné periodika "Poradca 2005; o žiadosti FK Jastrabie pri MI o vrátenie úhrady 600 Sk; o medzinárodnom športovom veľtrhu Sport Life v Brne v dňoch 11.-14.11.; o čerpaní dovolenky sekretára ObFZ; o úhradách faktúr za telefón za 9/04 a 10/04; a o ďalších organizačných otázkach. VV sa zaoberal aj návrhom OK na riešenie odvolania FK Tibava voči rozhodnutiu ŠTK k stretnutiu 8. kola I. tr. dosp. z 26.9. Tibava - Palín 2:1, ktoré zatiaľ neuzavrel. Tohto zasadnutia VV sa zúčastnili všetci 7 členovia VV, a zástupcovia všetkých 4 prizvaných odb. komisií ObFZ.

SPRÁVY DK

Oznámenie FK Bl. Polianka: Uvedený FK na základe výzvy DK telefonicky na sekretariát ObFZ oznámil dôvod úhrady 200 Sk zo dňa 2.11. na účet ObFZ, ktorý nepatrí DK, ale ŠTK, ktorej doklad o tejto úhrade posunula.

Nepodmienečné zastavenie činnosti hráčom za 2.ŽK v Pohári ObFZ: a) 1 stretn. NEPO na deň 6.11.: Gabriel Gábor (Ruská); b) 1 stretn. NEPO na 13.4.: Ľubomír Andrejov (Zbudza). Pre nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie tohto priestupku do stredy 3.11., udelila DK pokutu 150 Sk, takže FK majú na ObFZ do utorka 16.11. doručiť doklady o úhrade takto: Ruská dosp. 50+150 Sk.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK v Pohári ObFZ: - 1 stretn. PO: Gabriel Tobiáš (Zalužice) od 8.11. do 16.4.

Disciplinárne tresty hráčom po ČK: - 1 stretn. PO: Marek Staš (Dúbravka), Matúš Ferko (Petrovce n/L dor.), Miroslav Dreňko (Podhoroď dor.) - všetci od 3.11. do 30.6.

Neprístojnosti po stretnutí: - I. tr. dosp. - 13. kolo z 30.10.: Porostov - Tibava 0:3 (zo strany domáceho hráča); DK konštatovala, že k neprístojnostiam po stretnutí nedošlo, čo potvrdzujú vo svojich správach aj DZ a R, ktorí plne vyvracajú tvrdenia AR2. DK na základe toho upustila od ďalšieho disciplinárneho riešenia a tým dňom 10.11. aj uvoľnila činnosť hráčovi Michalovi Hreščákovi (Porostov), ktorý má doručiť doklad o úhrade poplatku 50 Sk za prerokovanie. Voči tomuto rozhodnutiu je možnosť odvolať sa do 15 dní na VV.

Pokuty družstvám: Za nepredloženie dokladu o úhrade poplatku 50 Sk k prerokovaniu ČK ani do 10.11., udelila DK poriadkovú pokutu 150 Sk, takže FK majú uhradiť doklady takto: Podhoroď dor. 50+150 Sk (za M. Dreňka). Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do utorka 16.11.

Vrátenie RP hráčov po udelení disciplinárnych trestov za prerokované ČK: Pre nedostavenie sa vylúčených hráčov alebo zástupcov ich FK k prerokovaniu ČK, zaslala DK na adresy príslušných funkcionárov FK reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 10.11.: - za podmienečné tresty: Marek Staš (Dúbravka), Matúš Ferko (Petrovce n/L dor.), Miroslav Dreňko (Podhoroď dor.).

SPRÁVY KR

Oznámenia R: KR ich v dňoch 3.11. - 10.11. obdržala od týchto R: - o neúčasti na stretnutí: Matej v dňoch 30.10., 31.10. - zdrav. dôvody (doručil aj lek. potvrdenie).

Nedoručenie oznámení a potvrdení R písomne: KR v predchádzajúcich ÚS vyzvala niektorých R, aby svoje oznámenia a potvrdenia doručili na ObFZ aj písomne. Ani do 10.11. ich stále nedoručili títo R: a) o neúčasti na stretnutí: M. Sabo dňa 30.10. - prac. dôvody (doručiť aj potvrdenie); b) o zrušení obsadenia: Kopas na 25.9. a 26.9. - prac. dôvody; Ivanko na 6.10., 9.10., 10.10. - štud. dôvody; M. Hrinda na 16.10. a 17.10. - prac. dôvody; Tušek na 24.10. - prac. dôvody; Adam na 31.10. - prac. dôvody; Geci na 30.10. - prac. dôvody; Tušek na 7.11. - prac. dôvody; c) o znovuobsadzovaní: Kopas dňa 26.9.; Nistor od 26.9.

Prihláška na turnaj Výberov ObFZ R a DZ v halovom futbale v rámci VsFZ: KR oznámenie o turnaji obdržala dňa 3.11. Turnaj sa uskutoční v sobotu 4.12. v Kežmarku a jeho usporiadateľom je Podtatranský oblastný futbalový zväz Poprad. Záväznú prihlášku s dvojmo vyhotoveným zoznamom hráčov výberu ObFZ Michalovce a dokladom o úhrade štartovného 2500 Sk je potrebné doručiť do 22.11. na určený účet. KR to vzala na vedomie.

SPRÁVY ŠTK

Neskoré doručenie správ DZ: ŠTK ich obdržala takto: - II. B tr. dosp.: Vojany - Bracovce (až 4.11. správy doručil DZ P. Žulevič). Poriadkové pokuty: delegát Žulevič 50 Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do utorka 16.11.

Námietka FK Bl. Polianka: ŠTK ju od uvedeného FK obdržala dňa 8.11. aj s poplatkom 200 Sk k NŠHd v stretnutí 13. kola II. A tr. dor. z 31.10. Bl. Polianka - Podhoroď. Nakoľko námietka nespĺňa náležitosti SP, čl. 123/j,k, ŠTK ju neprerokovala. Protestný vklad prepadol v prospech ObFZ.

Schválenie výsledkov stretnutí majstrovských súťaží ObFZ: ŠTK ich k 10.11. schválila všetky, okrem: - I. A tr. dor.: Tušice TNV - Porostov (chýba zápis).

Nenastúpenie na stretnutie Pohára ObFZ: - odvetné stretn. 3. kola zo 6.11.: Ruská - Bežovce 3:0 kont. (hostia nenastúpili). Poriadkové pokuty: Bežovce dosp. 1000 Sk + úhrada preukázateľných nákladov na prípravu stretnutia. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do utorka 16.11.

Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 3. kola Pohára ObFZ: ŠTK ich k 10.11. schválila všetky, okrem týchto: a) I. tr. dosp.: Porostov - Tibava (v riešení DK); b) I. A tr. dor.: Tušice TNV - Porostov (chýba zápis).

SPRÁVY TMK

Zo 6. zasadnutia TMK: Uskutočnilo sa v stredu 10.11. od 14.00 h na ObFZ a okrem iného prerokovalo: zápis z 9. zasadnutia VV zo 4.10.; prípravu rozpočtu TMK na rok 2005; došlé hodnotenia najlepších hráčov za jeseň 2004 od FK; došlé hodnotenia najlepšej jedenástky I. triedy dospelých za jeseň 2004 od družstiev FK I. tr. dosp.; systém a termíny spracovania vyhodnotení najlepších hráčov súťaží ObFZ za jeseň 2004 zo zápisov zo stretnutí a správ DZ; termínom najbližšieho zasadnutia TMK.

Poznámka: Tento priestor má vyhradený ObFZ Michalovce a v plnom rozsahu zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 1. Podcast: Jeden lístok, veľa tratí
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 4. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 5. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 6. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 7. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 8. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 9. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 10. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 911
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 14 822
 3. Aká je chémia vôní 10 033
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 929
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 827
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 414
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 796
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 581
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 182
 10. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy 7 190
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Komora začala konať voči advokátke, ktorá rodičke zakazovala rúško

Podnet obsahoval 14 strán jej vyjadrení a hoaxov.

Incident s rodičkou sa stal v košickej nemocnici.

Autá sa čelne zrazili, dvaja zranení skončili v nemocnici

Nehoda sa stala v Košiciach na Watsonovej.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

V prešovskej väznici skončil po Zsuzsovej aj Gašpar

Súd reaguje, že on taký pokyn nevydal.

Tibor Gašpar.

V nemocnici v Šaci majú osem pozitívnych zamestnancov

Počas vianočných sviatkov budú fungovať v obmedzenom režime.

Nemocnica v Šaci.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Alena Zsuzsová opúšťa súd v Banskej Bystrici.

Jankovská by chcela Vianoce na slobode. Vylúčené to nie je

Rozhodnúť môže sama prokurátorka alebo na žiadosť aj súd.

Monika Jankovská.

Koronavírus na Slovensku: Matovič: Ak bude lockdown, môže za to spochybňovanie testovania (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 111-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 957 obetí.

Premiér Igor Matovič.
Rozprávky SME

Či za dobré sa treba dobrým odmeniť (číta Robert Roth)

Klasické rozprávky (nielen) pre vaše deti.

Rozprávky

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop