Korzár logo Korzár
Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

OKIENKO ObFZ MICHALOVCE

Úradná správa č. 39 - 2004/05SPRÁVY SEKRETARIÁTU Dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005: FO a FK v uplynulom týždni

Úradná správa č. 39 - 2004/05

SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005: FO a FK v uplynulom týždni obdržali z novovzniknutého Oblastného športového centra Michalovce "Usmernenie MŠ SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v roku 2005" pre športové kluby, telovýchovné jednoty a iné subjekty zaoberajúce sa rozvojom telesnej výchovy a športu. Z uvedeného materiálu vyplýva, že jednotlivé športové kluby môžu obdržať finančnú dotáciu na šport pre všetkých (rôzne turnaje, memoriály a pod.; nie však na majstrovské súťaže) a materiálno-technický rozvoj športu pre rok 2005, po spracovaní a predložení projektov na tieto účely, za predpokladu, že sa dodržia požadované kritériá, určené MŠ SR. Uvedené projekty sú futbalové kluby povinné doručiť na stanovených tlačivách na adresu: Oblastné športové centrum, Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce, a to najneskôr do 26.11.2004. Žiadosti predložené po tomto termíne už nebudú akceptované.

Projekt "Slabiny a šance slovenského futbalu": ObFZ dňa 11.11. obdržal zo SFZ list, v ktorom sa tento obracia na príslušných zväzových a klubových funkcionárov so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii prieskumu pre spracovanie všeobecných otázok súvisiacich so situáciou v slovenskom futbale. Tento projekt pod názvom "Slabiny a šance slovenského futbalu" pripravil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO, v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Prílohou tohto listu je aj dotazník, ktorý si mali všetky FO a FK patriace pod ObFZ Michalovce vyzdvihnúť najneskôr vo štvrtok 18.11. na sekretariáte ObFZ. Tento majú vyplniť a v priloženej obálke odoslať firme INEKO samostatne do 22.11., kedy je uzávierka. Do utorka 16.11. si tento list s dotazníkom prevzali tieto FO a FK: Horovce, Lesné, Malčice, Zemplín Michalovce, Nacina Ves, Palín, Slavkovce, Sliepkovce, Zalužice, Zbudza. Ostatné si ich majú vyzdvihnúť obratom.

SPRÁVY VV

Príprava 20. ročníka Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale: VV ju prerokoval na svojom 10. zasadnutí dňa 8.11., kde rozhodol o termíne a mieste turnaja. Turnaj sa uskutoční v pondelok 27.12.2004 od 7.30 h v starej športovej hale v Michalovciach. VV uložil predsedovi ŠTK pripraviť rozpis turnaja a tlačivo záväznej prihlášky, ktoré má ŠTK rozoslať všetkým FO a FK v rámci ObFZ, ktoré majú v tomto súť. ročníku svoje družstvá žiakov v dlhodobých súťažiach.

Rozdelenie finančných prostriedkov z dotácií VsFZ pre ObFZ za registráciu za rok 2003 pre dorastenecké družstvá FK patriace pod ObFZ Michalovce zo súťaží VsFZ a ObFZ 2003/04: VV predložený návrh ich rozdelenia spracovaný podľa schválených zásad schválil na svojom 10. zasadnutí dňa 8.11. a rozhodol tieto fin. prostriedky v celkovej čiastke 37 520 Sk poukázať do 15.12. na účty FK. Účastníci jednotlivých súťaží 2003/04 ich obdržia v týchto čiastkach: III. liga SD a MD - 1422 Sk (1x - spolu 1422 Sk), IV. liga dor. - po 1140 Sk (6x - spolu 6840 Sk), I. A dor. - po 502 Sk (10x - mimo Vysokej n/U - spolu 5020 Sk), I. B dor. - po 456 Sk (7x - mimo Iňačoviec - spolu 3192 Sk), II. A dor. - po 544 Sk (12x - mimo Lúčok - spolu 6528 Sk), II. B dor. - po 543 Sk (14x - spolu 7602 Sk), III. A dor. - po 342 Sk (8x - mimo Rem. Hámrov - spolu 2736 Sk), III. B dor. - po 418 Sk (10x - mimo Vole - spolu 4180 Sk).

SPRÁVY KR

XI. ročník Turnaja Výberov ObFZ R a DZ v halovom futbale v rámci VsFZ: Uskutoční sa v sobotu 4.12. v Kežmarku a jeho usporiadateľom je Podtatranský oblastný futbalový zväz Poprad. Štartovné naň za Výber ObFZ Michalovce vo výške 2500 Sk bolo uhradené na určený účet v utorok 16.11. Dvojmo vyhotovený zoznam hráčov výberu ObFZ Michalovce s dokladom o úhrade štartovného je potrebné doručiť do 22.11. na určenú adresu.

Informačný bulletin XI. ročníka Turnaja Výberov ObFZ R a DZ v halovom futbale v rámci VsFZ: KR ho od organizačného výboru obdržala dňa 16.11. Turnaj sa plánuje hrať v 4 skupinách za účasti 13 výberov ObFZ. ObFZ Michalovce bol zaradený do 3-člennej 1. skupiny v hale Gymnázia POH Kežmarok (pri starom futb. štadióne) s týmto poradím stretnutí: o 8.55 h: Košice mesto - Michalovce; o 9.30 h: Košice mesto - Humenné; o 10.30 h: Michalovce - Humenné. Zraz je o 7.30 h v príslušnej hale. V každej skupine sa hrá sa systémom každý s každým po 1x25 min. Ďalej postupujú len víťazi skupín. Každý výber môže reprezentovať max. 11+1 členov. KR to vzala na vedomie.

SPRÁVY ŠTK

Schválenie výsledkov odvetných stretnutí 3. kola Pohára ObFZ: ŠTK ich k 10.11. schválila všetky.

Predloženie preukázateľných nákladov na prípravu stretnutia Pohára ObFZ: ŠTK požiadavku na ich úhradu obdržala dňa 11.11. od FK Ruská k odvetnému stretnutiu 3. kola Pohára ObFZ zo 6.11. Ruská - Bežovce, na ktoré hostia nenastúpili. Uvedený FK v nej v zmysle RS 2004/05, bod B2b/II.11, str. 18, žiada o úhradu čiastky 600 Sk od FK Bežovce na účet FK Ruská. ŠTK nariadila FK Bežovce uvedenú čiastku uhradiť FK Ruská a doklad o tom doručiť na ObFZ do utorka 30.11.

SPRÁVY MRK

Vybavené podklady FO a FK k registrácii: V dňoch 1.7. - 16.11. boli tieto postupne podľa dátumov ich vybavovania doručené týmto FO a FK: a) vybavené duplikáty RP: Dúbravka (2), Iňačovce (1); b) vymenené RP: Jovsa (1), Palín (1), Iňačovce (2), Vysoká n/U (1), Stretava (1), Koromľa (1); c) vybavené nové RP: Petrovce n/L (2), Poruba p/V (3), Ruská (4), Sobrance (4), OŠK Pavlovce n/U (6), Veľ. Kapušany (6), Pus. Čemerné (3), Horňa (1), Porostov (3), Žbince (2), Bežovce (1), Bl. Polianka (5), Slavkovce (2), Strážske (1), Žbince (2), Senné (1), Oreské (2+1), Koromľa (1), Baškovce (6+1), Staré (5+3), Krásnovce (1), Porostov (2), Lúčky (7), Budkovce (5), Zbudza (1), Bánovce n/O (2), Niž. Rybnica (1), Palín (5), Vyš. Remety (3), Tušice TNV (2), Topoľany (4), Úbrež (1), Bajany (4), Poruba p/V (2), Ptrukša (2), Čičarovce (5), Kusín (2), Strážske (1), Dúbravka (3), Hatalov (7), Pozdišovce (1), Iňačovce (1), Oborín (1), Stretava (2), Zbudza (2), Malčice (8), Drahňov (4), Topoľany (3), Markovce (1), Baškovce (1), Jovsa (1), Baškovce (1), Čičarovce (3), Rakovec n/O (1), Zbudza (1), Bl. Polianka (1), Palín (2), Rem. Hámre (1), Dúbravka (1), Vinné (1), Bracovce (3), Pus. Čemerné (1), Nacina Ves (2), Čičarovce (2); d) nové ŽP: Bánovce n/O (1), Baškovce (1), Veľ. Revištia (2), Staré (3), Krásnovce (1), Bl. Polianka (1), Lúčky (5), Zbudza (1), Lesné (1), Kusín (2), Mať. Vojkovce (3), Ložín (1), Pozdišovce (2), Jastrabie pri MI (3), Strážske (2), Jovsa (1), Zemplín Michalovce (24), Čičarovce (4), Zbudza (2), Strážske (2), Zalužice (5), Nacina Ves (3), Strážske (2), Úbrež (1), Topoľany (1), Stretava (2), Hatalov (5), Veľ. Kapušany (6), Vinné (1), Krásnovce (2), Čičarovce (1), Budkovce (5), Strážske (2), Veľ. Kapušany (4), Nacina Ves (1), Lastomír (4), Moravany (1), Topoľany (1), Ruská (5), Sobrance (2), Strážske (2); e) zaznamenanie zmeny doby platnosti v ŽP: Ložín (1), Topoľany (4).

Predložené podklady FO a FK k registrácii: Z tých, ktoré boli na ObFZ predložené, sa nedajú ďalej vybaviť tieto: a) k vybaveniu výmeny RP: Poruba p/V (1; k predloženým podkladom k vybaveniu RP hráča L. Doliniča má uvedený FK doručiť na sekretariát ObFZ od FK Vyš. Remety trojmo zoznam hráčov k výmene RP a ním uhradený ústrižok pošt. poukazu o úhrade poplatku 100 Sk na účet VsFZ Košice; predložené boli nesprávne podklady na vybavenie RP); b) k vybaveniu nových RP: Oborín (1; podklady hráča P. Horňáka sa vracajú uvedenému FK, lebo menovaný je registrovaný vo FK Čaňa, kde má neplatný RP; FK Čaňa mu má vybaviť výmenu RP a potom je možné uvedeného hráča riešiť prestupom).

SPRÁVY TMK

Spracovanie vyhodnotenia najlepších hráčov súťaží ObFZ za jeseň 2004: Toto vyhodnotenie zo zápisov zo stretnutí a správ DZ je už na ObFZ predložené za tieto súťaže: I. tr. dosp., III. A tr. dosp., I. A tr. dor., I. B tr. dor., III. A tr. dor. Vyhodnotenie ostatných súťaží sú zodpovední povinní doručiť na ObFZ obratom.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 673
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 454
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 12 541
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 401
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 261
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 762
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 872
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 785
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 687
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 4 927
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Veterinár napísal Krajčímu. Nechápe, prečo nemôže testovať

Stretol sa aj s prípadom, že tyčinky do nosa ľuďom vkladal masér.

Veterinár najprv Ag testy vyhodnocoval, potom už nemohol.
Dekan Daniel Pella by lyžovanie povolil, ak by mohlo prísť len obmedzené množstvo ľudí.
Rokycany, obecný úrad.

Dôchodca sa vyhrážal sestre zabitím, schovala sa v špajze

Pred pol rokom dostal za rovnaké konanie podmienečný trest, nepoučil sa.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jednou z možností, ako zrýchliť očkovanie, je vakcinácia seniorov.
AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Z paralelnej reality, v ktorej premiér uviazol, sa nemá šancu vymotať (týždeň podľa Schutza)

Minulosť už dobieha aj veľké ryby.

Ilustračná fotografia.

Cez čiaru: Ktorí vplyvní ľudia dláždili cestu Haščákovi a Pente?

Kto boli vplyvní známi a kamaráti na strane Penty?

Petra Vlhová ide obrovský slalom v stredisku Kranjska Gora. Pozrite si jej program na víkend.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop