Korzár logo Korzár
Piatok, 27. november, 2020 | Meniny má MilanKrížovkyKrížovky

Oblastný zväz malého futbalu - Michalovce

Úradná správa OZMF č. 10 - H2004/05I. Všeobecné informácie1. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 14.12. v čase 15.00 - 15.30 h na

Úradná správa OZMF č. 10 - H2004/05

I. Všeobecné informácie

1. Najbližšie zasadnutie OZMF: Uskutoční sa v utorok 14.12. v čase 15.00 - 15.30 h na ObÚ SZTK Michalovce, Hviezdoslavova 7, II. posch., č. dv. 2.

2. Nasledujúca úradná správa OZMF: Bude zverejnená v Zemplínskom denníku Korzár vo štvrtok 16.12. a aj všetky ďalšie ÚS budú zverejňované v uvedenom denníku väčšinou vo štvrtok.

II. Informácie k súťažiam v hale 2004/05

1. Zverejňovanie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží: Zo soboty 4.12. a z nedele 5.12. boli tieto zverejnené v Zemplínskom denníku Korzár v stredu 8.12. a aj výsledky všetkých ďalších stretnutí budú zverejňované v uvedenom denníku väčšinou v stredu.

2. Oznámenia rozhodcov: V dňoch 30. - 7.12. ich OZMF obdržal od týchto rozhodcov: - o zrušení obsadenia: Vaco dňa 4.12. od 18.45 do 21.25 h - súkr. dôvody (doručiť aj písomne); S. Matta dňa 5.12. od 11.15 do 12.05 h - súkr. dôvody.

3. Nedoručenie oznámení od rozhodcov: OZMF v predchádzajúcich ÚS vyzval niektorých R, aby svoje oznámenia doručili na ObFZ aj písomne na určených tlačivách. Ani do 7.12. ich stále nedoručili títo R: a) o neúčasti na seminári R: Ondič dňa 2.11. - prac. dôvody; b) o zrušení obsadenia: J. Tóth dňa 27.11. od 15.45 do 18.25 h - súkr. dôvody; R. Pavlov dňa 27.11. od 18.30 do 21.10 h, dňa 28.11. od 15.45 do 18.25 h - súkr. dôvody; c) o obsadzovaní: Ondič od 15.11. Doručiť ich mali obratom.

4. Nedoručenie dotazníka družstva k súťažiam: Ani do 7.12. ho z prihlásených družstiev nedoručil už len OŠK Porostov. Doručiť ho mal obratom.

5. Žiadosť o zmenu termínu stretnutia: OZMF ju obdržal dňa 7.12. od družstva Technik k stretnutiu 6. kola I. ligy č. 29 BaB - Technik z 12.12. o 15.20 h.

6. Žiadosť o uvoľnenie termínov v hale: OZMF ju obdržal dňa 7.12. od 1. BK - D Michalovce, ktorý žiada na deň 18.12. uvoľniť halu v termíne od 14.00 do 16.00 h.

7. Uhradenie poplatkov a pokút: OZMF ich obdržal takto: A) zo súťaží na asfalte 2003: - za nejednotný výstroj: IBV dor. (2x20 Sk za stretn. č. 117 z 20.8. a 20 Sk za NTÚ - uhr. 1.12.); B) zo súťaží v hale 2004/05: a) za neskorý nástup k stretnutiu: B/S/H/ (50 Sk za stretn. č. 7 z 20.11. a 50 Sk za NTÚ - uhr. 7.12.); b) za nepredloženie ZH k stretnutiu: Fiso Podhoroď (50 Sk za stretn. č. 6 z 21.11. a 50 Sk za NTÚ - uhr. 7.12.); c) za nedostatky v zápisoch: B/S/H/ (50 Sk za stretn. č. 15 z 27.11. - uhr. 7.12.), 1.FC Olympia (50 Sk za stretn. č. 10 z 21.11. a 50 Sk za NTÚ, 50 Sk za stretn. č. 11 z 27.11. - uhr. 2.12.), FC Ceramic (50 Sk za stretn. č. 3 zo 14.11. a 50 Sk za NTÚ, 50 Sk za stretn. č. 20 z 28.11. - uhr. 7.12.), Domspráv B (50 Sk za stretn. č. 15 z 27.11. - uhr. 7.12.), FC Minimax (50 Sk za stretn. č. 5 zo 17.11. a 50 Sk za NTÚ - uhr. 1.12.); d) za nejednotný výstroj: Technik (100 Sk za stretn. č. 5 zo 17.11. - uhr. 7.12.; pokuta 50 Sk za NTÚ k tomu bola zrušená).

III. Rozhodnutia OZMF

1. Zmena termínov stretnutí: OZMF na základe obdržaných žiadostí družstva rozhodol takto: a) na základe žiadosti družstva Technik a po predložení vzájomnej písomnej dohody zainteresovaných družstiev nariadil stretnutie 6. kola I. ligy č. 29 BaB - Technik z 12.12. o 15.20 h odohrať dňa 12.12. o 17.10 h a stretnutie 6. kola I. ligy č. 28 Medigan - FC Minimax z 12.12. o 17.10 h nariadil odohrať dňa 12.12. o 15.20 h; b) na základe žiadosti 1. BK - D Michalovce o uvoľnení termínov v hale nariadil stretnutie 7. kola I. ligy č. 31 Delfíni - 1.FC Sobrance z 18.12. o 13.55 h odohrať v piatok 17.12. o 18.00 h a stretnutie 8. kola I. ligy č. 37 Medigan - Kláštorka z 18.12. o 14.50 h odohrať v piatok 17.12. o 18.55 h.

2. Zrušenie nepodmienečného zastavenie činnosti družstvám za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Na základe vyrovnania restov, ktoré mali byť uhradené v určenom termíne, OZMF toto zrušil týmto družstvám: - od 12.9.2003: IBV dor. (zo súťaží OZMF 2003 na asfalte ), a to dňom uhradenia restov 1.12., bez ďalšieho postihu.

3. Neprerokované ČK: Pre nedostavenie sa na zasadnutie OZMF dňa 7.12. má od obdržania ČK zastavenú činnosť NEPO hráč Peter Moskaľ (Prima) za stretn. č. 22 zo 4.12. až do svojho osobného dostavenia sa na zasadnutie OZMF k prerokovaniu ČK (poplatok 50 Sk za prerokovanie priestupku uhradil zástupca jeho družstva).

4. Ukončenie nepodmienečných disciplinárnych trestov hráčov: Z uvedeného dôvodu OZMF doručil vedúcim príslušných družstiev MF reg. preukazy týchto hráčov: - dňa 7.12.: Štefan Grendel (Medigan; mal zast. činnosť nepodmienečne až na prvé 3 stretnutia tohto ročníka v hale za stretn. č. 35 z 3.1.2004).

5. Udelené nové poriadkové pokuty: OZMF o nich dňa 7.12. rozhodol takto: a) za nedostatky v zápisoch: FC Ceramic (50 Sk za stretn. č. 21 zo 4.12.); b) za nejednotný výstroj: Kláštorka (100 Sk za stretn. č. 17 zo 4.12.). Uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF v utorok 14.12. o 15.00 h pod podmienkou ďalšieho disc. postihu.

6. Ďalšie poriadkové pokuty za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Dňa 7.12. mali na zasadnutí OZMF svoje poplatky a pokuty pod následkom ďalšieho postihu vyrovnať družstvá: a) za nedostatky v zápisoch: OŠK Porostov (50 Sk za stretn. č. 15 z 27.11.); b) za nenastúpenie na stretnutie: Devils (200 Sk za stretn. č. 13 z 27.11., 200 Sk za stretn. č. 18 z 28.11. a 200 Sk pre rozh. G. Vajdu a M. Vajdu). Pretože ich v stanovenom termíne neuhradili, OZMF im uvedeného dňa udelil ďalšiu poriadkovú pokutu takto: OŠK Porostov 50 Sk, Devils 50 Sk. Všetky tieto majú uhradiť na najbližšom zasadnutí OZMF v utorok 14.12. o 15.00 h pod podmienkou zastavenia činnosti družstvu NEPO.

7. Nepodmienečné zastavenie činnosti družstvám za nevyrovnanie predchádzajúcich restov v stanovenom termíne: Dňa 7.12. mali na zasadnutí OZMF svoje poplatky a pokuty pod podmienkou nepodmienečného zastavenia činnosti družstvu NEPO vyrovnať aj tieto družstvá: c) za nedostatky v zápisoch: Bara bara (50 Sk za stretn. č. 10 zo 17.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady), Lastomír (50 Sk za stretn. č. 10 zo 17.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady), 1.FC Viagra (50 Sk za stretn. č. 3 zo 14.11., 50 Sk za stretn. č. 11 zo 17.11., 50 Sk za stretn. č. 14 z 21.11. a 50 Sk za nedodržanie termínu úhrady). Pretože ich v stanovenom termíne neuhradili, OZMF im od pondelka 13.12. zastavuje činnosť nepodmienečne až do ich uhradenia. Znamená to, že ak ich neuhradia čo najskôr po tomto termíne, OZMF im za každé ďalšie odohrané stretnutie odráta po skončení súťaže aj po 3 body.

8. Zmeny v obsadení rozhodcov: OZMF ich uskutočnil takto: a) sobota 4.12.: J. Rac ako AR za M. Vaca na všetky 3 stretn. od 18.45 do 21.25 h; b) nedeľa 5.12.: R. Feňuš ako R za S. Mattu na 1 stretn. od 11.15 do 12.05 h; G. Vajda ako AR za R. Feňuša na 1 stretn. od 11.15 do 12.05 h.

Najbližší program s obsadením R

Nedeľa 12.12.: a) rozh. R. Feňuš a S. Matta: 08.00: Outsider - Matrix, 08.55: Domspráv B - Fort food, 09.50: Bara bara - Uhoľné sklady; b) rozh. M. Vajda a G. Vajda: 10.45: ŠK Senné - Fiso Podhoroď, 11.40: YAZAKI WTS - SEM TAB, 12.35: OŠK Porostov - Devils, voľno má Prima; c) rozh. J. Tóth a J. Tomčo: 13.30: 1.FC Sobrance - Kláštorka, 14.25: 1.FC Olympia - Delfíni, 15.20: Medigan - FC Minimax, voľno má Domspráv A; d) rozh. V. Sopko a R. Pavlov: 16.15: D-formácia - B/S/H/, 17.10: BaB - Technik, 18.05: FC Dôchodkare - Aqua; e) rozh. Ľ. Gajdoš a R. Ondič: 19.00: Park Strážske - Colo Colo, 19.55: 1.FC Viagra - Lastomír, 20.50: GS´52 - Zalužice.

Piatok 17.12.: - rozh. R. Pavlov a V. Čan: 18.00: Delfíni - 1.FC Sobrance, 18.55: Medigan - Kláštorka.

Sobota 18.12.: a) rozh. S. Matta a R. Feňuš: 07.30: Fort food - Park Strážske, 08.25: Lastomír - GS´52, 09.20: Uhoľné sklady - Domspráv B; b) rozh. O. Budiš a J. Tóth: 10.15: Zalužice - Bara bara, 11.10: Matrix - 1.FC Viagra, 12.05: Colo Colo - Outsider; c) rozh. R. Pavlov a V. Čan: 13.00: FC Minimax - D-formácia; d) rozh. J. Tomčo a L. Topoľančín: 18.45: SEM TAB - OŠK Porostov, 19.40: Prima - Flamengo, 20.35: FC Ceramic - ŠK Senné.

Nedeľa 19.12.: a) rozh. V. Čan a I. Olajos: 11.15: Flamengo - FC Ceramic, 12.10: Devils - YAZAKI WTS, 13.05: Technik - Medigan; b) rozh. J. Tóth a V. Sopko: 14.00: Domspráv A - 1.FC Olympia, 14.55: FC Minimax - BaB, 15.50: Kláštorka - D-formácia; c) rozh. R. Ondič a Ľ. Gajdoš: 16.45: GS´52 - Bara bara, 17.40: Domspráv B - Zalužice, 18.35: Park Strážske - Uhoľné sklady; d) rozh. G. Vajda a J. Bendzák: 19.30: 1.FC Viagra - Colo Colo, 20.25: Lastomír - Matrix, 21.20: Outsider - Fort food.

Všetky tieto stretnutia sa hrajú v novej športovej hale pri zimnom štadióne v Michalovciach.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 2. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 3. Bývanie v meste predlžuje život
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 6. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 7. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 8. Aká je chémia vôní
 9. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 10. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 1. Aké sú dopady pandémie na financie ľudí?
 2. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 3. Účastníci charitatívneho behu No Finish Line nabehali 26 007 km
 4. Porsche Unseen: Tajné projekty dizajnérskej kuchyne, časť druhá
 5. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári
 6. Počúvaním hluku chránime váš sluch
 7. Aká je chémia vôní
 8. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 9. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 10. Bývanie v meste predlžuje život
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 28 997
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 18 134
 3. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 13 623
 4. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 11 074
 5. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 424
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 246
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 864
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 582
 9. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí 7 490
 10. Predplatená telefónna karta s kreditom 10 € v denníku SME 7 118
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

ROZHOVOR

Pediatrička: Niekedy som očkovala na chrípku 600 detí za rok, teraz približne 50

Ľudia si zvykajú, že nemôžu behať za lekárom so všetkým.

Pediatrička Eva Ševecová.
Rozhovor

Archeológ: Hrady síce opravujeme, ale tie nežijú

Michal Keruľ chcel odhaľovať poklady histórie, teraz ich pomáha strážiť.

Michal Keruľ s rodinou.
Humenskí poslanci nájomnú zmluvu so spracovateľom ovocia neschválili.
Vrak pred rodinným domom začínajú úrady riešiť.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Návštevníci u sv. Michala a spev Moniky (týždeň podľa Schutza)

Z radu kajúcnikov je exštátna tajomníčka zrejme vôbec najvýbušnejší materiál.

Ústavnoprávny výbor vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora.
Pavol Jarčuška počas tlačovej konferencie k aktuálnej pandemickej situácii.
Miesto atentátu na jadrového vedca.
Mária Kolíková

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop