Korzár logo Korzár
Nedeľa, 22. máj, 2022 | Meniny má Júlia, Juliána

ČAROKRUHY

* Uvoľnenie a vyrovnanie toku energií v meridiánoch sa dá dosiahnuť masážami shiatsu Človek je ako obraz hovorí masérka Edka, ktorá hladká telo aj

* Uvoľnenie a vyrovnanie toku energií v meridiánoch sa dá dosiahnuť masážami shiatsu

Človek je ako obraz hovorí masérka Edka, ktorá hladká telo aj dušu

"Čo mám na tých obličkách, ľadovú kryhu?" pýtam sa nahlas masérky, nevediac o tom, že práve za sebou zavrela dvere. Obličky mi chvíľu omŕzajú, až kým naberiem odvahu pohnúť sa.

"Ja som to vtedy nedokončila," s výčitkami voči sebe samej hovorí Edita Robská a už si opäť líham na podložku na zemi, aby po týždni "dotiahla" nedokončenú robotu.

Moje vnímanie je v priebehu masáže shiatsu, ktorej sa práve podrobujem, rozporuplné. Chvíľami mám pocit, že sa stávam vianočkou. Môj trup sa dvíha, rastie, kysne, napĺňaný rozpusteným droždím. Prúdy tepla sa rozlievajú po vlnách a moje telo naberá neuveriteľné rozmery. Ruky ma jemne prevaľujú hore dole, miesia poddajnú hmotu tela, prúdy energií sa rozlievajú na všetky strany. Keď ma chytá za palec na nohe, bodanie cítim v bedrovom kĺbe. Keď jemne krúži ramenným kĺbom, prúd lávy sa rozlieva do celej polovice chrbta. Do celého tela postupne, po bodoch, prenikajú hrozienka, ktoré vylepšujú budúci koláč. V závere ležím na chrbte s rozpaženými rukami a načisto upečená, práve vytiahnutá z rúry, s koncentráciou tepla v strede tela čakám, kedy vychladne celá tá dobrota, z ktorej už v tejto chvíli ochutnávam.

Farby pomáhajú

Práve som absolvovala masáž shiatsu u Edity Robskej. Celé to bolo tiché, jemné, také ako jej obrazy. Maľovaniu sa venuje od detstva. Farby, ktoré zlaďuje pri tvorbe obrazu, boli nemými pomocníkmi na hlbšie vnímanie jemných energií, ktoré potrebuje pri shiatsu. Z jej obrazov dýcha romantická duša, ktorá stále nachádza hlbšie rozmery svojho rozvoja. V niekoľkých posledných rokoch prekonala výrazné osobnostné zmeny, ktoré jej zmenili život. Filozofii masáže shiatsu a už niekoľko mesiacov aj energetizujúcemu čchi-kungu pripisuje najvýraznejší podiel na vnútornej slobode, ktorú získala. Lebo ak sa niekto chce seriózne venovať shiatsu, potrebuje sa vnútorne stíšiť. A mal by mať dobre rozvinutú intuíciu a pri práci sa nechať viesť skôr citom, ako rozumom.

"Človek to je pre mňa obraz. A každý je iný," cez svoje videnia uvažuje E. Robská. "Človek prichádza vždy v inom naladení, v inom rozpoložení, a to sa odráža aj na jeho energetickom systéme. Pokúsim sa spojiť s jeho vlnovou dĺžkou, intuitívne ho vnímam, preciťujem, bez úvah a rozmýšľania. Moja myseľ je čistá, som v pohode, som uvoľnená. Už to nie som ja so svojimi starosťami a povinnosťami, už je to Edka masérka shiatsu, ktorá chce ticho. Aj klient sa postupne ponára do seba a ak sa uvoľnene podvolí svojim pocitom, jeho zážitok je hlbší."

Meditatívna masáž

U Edky sa ľahko dá zaspať, hoci je lepšie vnímať všetky tie toky, ktoré oživujú prietok v energetických dráhach. Lepšie je akoby ležať na vlnách, ktoré človeka pohupávajú sem a tam a bezmyšlienkovite sa oddávať uvoľneniu, ktoré postupne prichádza. Masérka Edka o technike shiatsu hovorí, že je to pohladenie duše. Niekedy sa vyjadrí aj tak, že je to meditačná masáž. "Ja sama sa cítim príjemne," usmieva sa, lebo shiatsu je v jej očiach zo všetkých masérskych techník na vrchole pyramídy.

Človek by mal prísť vždy, keď si chce urobiť radosť. Napätie, hlavne dlhodobé, môže byť príčinou rôznych chorôb, a tak jeden zo spôsobov ako sa ho zbaviť, je práve masáž. Napriek tomu, že dotyky sú jemné, rovnako ako hladkanie, rotácia či naťahovanie, účinok vstupuje do hĺbky. Vyrovnáva totiž kolobeh energií v tele. Tam, kde jej je veľa uberie, kde málo pridá.

Shiatsu znamená tlak prstami

Shiatsu má svoje korene v Japonsku, pričom jeho základy siahajú asi tak 2500 rokov pred náš letopočet. Je to podobné ako pri akupunktúre, či tradičnej čínskej medicíne. Písomné doklady sa neuchovali, lebo majstrovstvo odovzdával učiteľ svojim žiakom ústne. Slovo shiatsu v preklade znamená tlak prstami. Poznáme asi dvesto druhov tejto techniky, pričom hlavný rozmer spočíva v psychickej a duchovnej rovine. Ku každému sa má pristupovať osobitne, s prihliadnutím na jeho individuálne potreby, pričom on sám ich nemusí vedieť ani pomenovať.

Životná sila ki, ktorú získavame od svojich predkov, zo Zeme, z potravy a zo vzduchu by mala prúdiť voľne a rovnomerne cez neviditeľné kanály nášho tela meridiány. Dotyk shiatsu využíva body tsubo na energetických dráhach, tak ako v akupunktúre. Praktikant shiatsu neprijíma, ani nedodáva energiu, ale cez energetické dráhy ju dáva do rovnovážneho stavu. Shiatsu svojim pôsobením vplýva aj na prúdenie tekutín v tele krvi a lymfy.

* Živly zeme, vody, vzduchu a ohňa majú svoje bytosti so špecifickými úlohami

Vodné žienky, vodníci, sylfy, elfovia aj salamandre žijú, aj keď ich nevidíme

V rozprávkových svetoch vystupujú víly, tajomní vodníci, rusalky, či princovia zakliati do rôznych zvierat. Tento zázračný svet sa uchoval v ľudových rozprávkach a legendách všetkých národov. Málokto však vie, že to nie je len fantázia, ktorú vymyslel alebo zachytil známy alebo menej známy autor. Svet elementárnych bytostí je stále prítomný, iba človek na rozdiel od niektorých detí - ho už nedokáže vnímať

Bytosti vodného živlu

Krásne pramenné rusalky, bytosti vodného živlu, ktoré žiaria svojou čistotou a krásou, sa starajú o kvalitu a čistotu prameňa. Mnohé liečivé pramene za svoju silu vďačia práve mimoriadne silným rusalkám. Nenadarmo boli a častokrát ešte stále sú uctievané ako posvätné. Pri jazerách, močiaroch a riekach sa nachádzajú jazerné rusalky a vodne žienky známe svojim tancom, ktorým privádzajú silu vodného živlu do okolia vodných zdrojov a tým zabezpečujú úrodnosť celých oblastí.

Mužským predstaviteľom vodného živlu je vodník, ktorý sa stará o rovnováhu vodného živlu príslušného rybníka, jazera alebo rieky. Vyššou bytosťou v hierarchií bytostí vodného živlu sú kráľovné vodných žienok a kráľovné rusaliek. Ich úlohou je riadenie viacerých vodných bytostí v danom regióne a spolupráca s ostatnými vyššími bytosťami ostatných živlov.

Bytosti vzdušného živlu

Úlohou bytostí vzdušného živlu je vytváranie kvality priestoru, s čím je spojená starostlivosť o rôzne javy atmosferickej povahy, akými sú prúdenie, rýchlosť a smer vetrov, tvorenie oblakov, víchrice, smršte, sneženie, či dážď. O jednotlivé oblaky a prúdy vetrov sa starajú bytosti, ktoré voláme sylfy. O celkovú kvalitu priestoru sa starajú skupiny vzdušných víl, ktoré svojim tancom, podobne ako vodné víly, šíria éterickým priestorom silu vzdušného živlu pre celé okolie určitej oblasti.

Elf tlačí, víla vyťahuje

Jednotlivé vzdušne víly sa spolu s bytosťami zemského živlu starajú o jednotlivé rastliny a

stromy. Napríklad pučenie kvetu v elementárnom svete a dá prirovnať k pôrodu. Elf príslušného kvetu tlačí na púčik zvnútra a snaží sa vytlačiť smerom von okvetné lístky. Víla ich z vonkajšej strany pomáha vyťahovať.

Prírodný svet bytostí pozná aj lesné víly, ktorých úlohou je pomáhať lesným zvieratám prechádzať z miesta na miesto, ako aj pomáhať im pri hľadaní potravy. Tiež sú pri nich v čase nebezpečenstva a varujú ich pred ním.

Bytosti ohnivého živlu

Tieto bytosti sú najťažšie vnímateľné, hoci patria medzi najstaršie. Najdominantnejšie boli v začiatkoch formovania Zeme, keď z ohňa, žeravých plynov a magmy sa postupne tvorila podoba dnešnej pevnej Zeme.

Prvá významná skupina týchto bytostí pôsobí v žeravom jadre Zeme, kde ovplyvňuje vznik, zánik a pohyby pevninských blokov, vulkanickú činnosť a celkovú teplotnú rovnováhu Zeme. Ďalšia skupina bytostí ohnivého živlu, voláme ich salamandre, pôsobí pri procesoch rozkladu a spaľovania hmoty. Sú viditeľné v ohňoch, ktoré vznikajú pálením dreva, uhlia alebo nafty, ale aj pri plameňoch, ktoré vznikli z chemických reakcií. Salamandre sú prítomné aj pri všetkých prírodných rozkladných procesoch, ako je hnitie listov, rozklad živočíchov, tvorba hnoja. Vyššou vývojovou formou bytostí ohňa sú tzv. duchovia svetla, ktoré vytvárajú a regulujú svetelnosť určitého, im prideleného regiónu.

Všetky elementárne bytosti spolupracujú a harmonicky sa vzájomne ovplyvňujú. Disharmónia v oblasti jedného živlu (napríklad vysušenie močiara, regulácia rieky, výrub lesa), vytvára ekologickú nerovnováhu celej oblasti. Bolo by úžasné, keby urbanisti, architekti, poľnohospodári, lesníci a ďalší uznali existenciu týchto bytostí a mali k nim láskyplný vzťah. Ochotne pomôžu každému, kto pomáha tvoriť krajinu v súlade s duchovnými princípmi.

* Aj keď sa nepracuje s hlbšími vrstvami tela, dotyk zasýti potreby unaveného človeka

Hladká sa všade, kde to slušnosť dovolí

Presúvanie energií v meridánoch, podobne ako v shiatsu, sa uplatňuje aj v čínskej liečebnej masáži.. Dotykom na cielené akupunktúrne body sa môže rozptyľovať energia. Masáži by sa mali vyhnúť ľudia, ktorí sa cítia veľmi unavení. V tom prípade je však maximálne vhodné hladkanie. Mäkká, poddajná ruka by mala hladkať tak jemne, že to adept vníma takmer cez chĺpky na tele. Začína sa od prstov na nohách a hladká sa všade, kde to slušnosť dovolí, až po korienky vlasov. Nikde sa nič nezatláča, iba jemné hladkanie, ktoré však privodí výrazný efekt. Aj keď sa nepracuje s hlbšími vrstvami tela, dotyk čarodejník zasýti energetické potreby unaveného človeka.

Život Stredoeurópana býva razantný a aj výchova nás vedie k razantnému spôsobu liečby. Ale svet je aj o pokoji, prirodzenosti a harmónii. A tak by sme nemali podceňovať jemné techniky masáží a učiť sa vnímať ich obrovskú účinnosť.

Búrkový vietor ľahko vyvráti aj silný, ale stuhnutý strom. Jemná tráva sa ohne a vráti sa späť. Toto môže byť prirovnanie k jemným, nežným spôsobom, ktoré častokrát bývajú účinnejšie ako razantný prístup v akejkoľvek oblasti. Vedieť rozlíšiť, kedy ktorý použiť, to je už majstrovstvo vnímavého človeka.

* Príbeh o bojovnom kohútovi

Kráľ chcel vlastniť neobyčajne silného bojového kohúta. Dal preto jednému poddanému za úlohu takého kohúta vycvičiť. Ten sa pustil do práce a naučil kohúta bojovej technike. Po desiatich dňoch sa kráľ opýtal: "Môžem teraz s kohútom usporiadať zápas?"

No cvičiteľ odpovedal: "Nie! Je silný, ale táto sila je prázdna. Príliš chce bojovať, je rozrušený a jeho sila je nestála".

Po ďalších desiatich dňoch sa kráľ opäť opýtal: "Môžeme teraz začať bojovať?"

"Nie, ešte nie," znela odpoveď. "Je ešte plný samoľúbosti a keď počuje kohúta od susedov, nahnevá sa a hneď chce bojovať".

Po ďalších desiatich dňoch cvičenia sa kráľ opäť opýtal: "Dá sa to s tým kohútom už teraz?"

Odpoveď znela: "Teraz už v ňom niet žiadnej samoľúbosti a keď počuje alebo vidí iného kohúta, zostáva pokojný. Jeho držanie je priame a ukazuje napätie plné sily. Už sa nezlostí. Jeho energia a sila sa už neukazujú na povrchu."

"A to je dobré pre boj?" - opýtal sa kráľ.

Cvičiteľ odpovedal: "Možno."

Priniesli množstvo kohútov a usporiadali turnaj. Všetky ostatné kohúty sa však neboli schopné ani len priblížiť ku kráľovmu kohútovi. Darmo ich nútili bojovať, so zdesením zutekali. Bojový kohút stál nehybne, len sa uprene pozeral na súpera. Vyzeral akoby bol vytesaný z dreva.

* Symbolika lietania v mýtoch a rozprávkach vždy mala svoj význam

Romulovi sa ukázalo dvanásť vtákov

Úlohu, ktorú v legendách zohrávajú vtáci, je často veľmi dôležitá. Napríklad, keď sa bratia Romulus a Remus rozhodli založiť nové mesto, veštba mala rozhodnúť, ktorý z nich to bude a kde. Každý z nich sa vybral na jeden z končiarov: Romulus na Palatinus, Remus na Aventinus. Obaja mali sledovať let vtákov a ich počet mal určiť, kto bude víťazom. Romulovi sa ich ukázalo dvanásť a Removi "len" šesť. Tak sa stal Romulus zakladateľom Ríma a Remus prišiel o život.

V rozprávkach a mýtoch často čítame príbehy, v ktorých sa objavujú symboly z vtáčej ríše. Aj sny, v ktorých sa lieta buď my sami alebo rôzne bytosti - nás môžu viesť k istej duchovnej sile, ktorá nás má poučiť. Energia, sila a vedomie spolu s poznaním sa dostanú do súladu a my dokážeme plnšie žiť.

Stranu pripravila Lea Gallová

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 3. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 4. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 6. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 7. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 1. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 2. Gestačný diabetes mellitus
 3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 4. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 5. Do finále McDonald´s Cupu sa prebojovalo mužstvo z Víťaza
 6. Garmin vyrobil cykloradar Varia RCT715 s bezpečnostnou kamerou
 7. Obľúbená pracovná agentúra Work Service nezmizla
 8. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 1. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 6 700
 2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 4 455
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 4 157
 4. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 2 834
 5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 051
 6. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 412
 7. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 386
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 014

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Úvahy o Ukrajine
 2. Tomáš Dérer: Len neeskalovať napätie?
 3. Marián Kozák: Stretnutie s terapeutickými psíkmi počas Župních dní 2022 v Košiciach
 4. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 8.časť
 5. Peter Biščo: Strana Smer zameraná na premiestňovanie obsahu štátnej kasy a eurofondov do svojich vreciek nemá virtuálnu adresu.
 6. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Špaldová varená kysnutá knedľa
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 8. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 243
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 10 340
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 313
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 398
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 800
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 3 633
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 055
 8. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel! 1 911
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 4. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ján Škerko: Úvahy o Ukrajine
 2. Tomáš Dérer: Len neeskalovať napätie?
 3. Marián Kozák: Stretnutie s terapeutickými psíkmi počas Župních dní 2022 v Košiciach
 4. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 8.časť
 5. Peter Biščo: Strana Smer zameraná na premiestňovanie obsahu štátnej kasy a eurofondov do svojich vreciek nemá virtuálnu adresu.
 6. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Špaldová varená kysnutá knedľa
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 8. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 243
 2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 10 340
 3. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 9 313
 4. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 5 398
 5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 3 800
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 3 633
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 3 055
 8. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel! 1 911
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 3. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 4. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 6. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu