Korzár logo Korzár
Štvrtok, 17. jún, 2021 | Meniny má AdolfKrížovkyKrížovky

LETO - ČAS ZAROBIŤ SI

Sezóna letných brigád sa pre študentov pomaly začala rozbiehať. Ak si teda cez prázdniny chcete na Slovensku zarobiť, je len na vašej šikovnosti, či

si zoženiete brigádu sami, cez pracovnú agentúru alebo v zahraničí. V dnešnom Ťaháku Vám prinášame prehľad základných informácií, ktoré by ste mali ovládať, ak chcete brigádovať tak, aby ste si niečo zarobili a neostali oklamaní. 30. mája pre vás pripravíme materiály o brigádach v zahraničí.

Brigáda načierno alebo cez zmluvu?

Túto dilemu rieši pred nástupom do práce množstvo ľudí hľadajúcich si prácu, a to nielen študentov. Pri práci načierno váš príjem neprechádza kontrolou štátnych orgánov a nemusíte tak platiť dane, odvody a príjem sa vám nezapoeítava do rôznych výpočtov, lebo pre štát vlastne vôbec neexistuje. Pri čiernej práci však majte na pozore, že tak ako môžete zarobiť, môžete aj stratiť!

Podstatou nelegálnej čiernej brigády je to, že pracujete bez pracovnej zmluvy. Medzi vami a zamestnávateľom dôjde len k ústnej dohode. Zamestnávatelia mnohokrát prisľúbia, že pri obchádzaní zmluvy vám dajú napríklad vyššiu hodinovú mzdu. Ponuka je to síce lákavá, ale uvedomte si niekoľko faktov:

zamestnávateľ vám mzdu po odpracovaní nemusí vôbec vyplatiť, lebo nemáte v rukách žiaden doklad, že ste uňoho pracovali

ak budete mať problém a budete sa musieť obrátiť na rôzne inštitúcie kvôli nevyplatenej mzde alebo porušovaniu „dohodnutej" zmluvy, bez zmluvy nič nezmôžete

ako brigádnik však môžete do roboty neprísť, ak sa vám nebude chcieť. Zamestnávateľ bez zmluvy nemá žiadne nástroje, aby vás nejako sankcionoval

tak, ako sa vaše práva bez zmluvy pohybujú na tenkom hade, tak je to aj s povinnosťami. Oficiálne v zamestnaní nepracujete, takže de facto za nič nezodpovedáte ani nie ste nie povinný vykonávať.

ČO TO VLASTNE "ZMLUVA" JE?

Ak teda cez leto plánujete brigádovať, Zákonník práce myslí samozrejme aj na vás. Pre takéto príležitostné a sezónne práce sa musia uzatvoriť takzvané dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Existujú dva typy takýchto dohôd. Dohoda o brigádnickej práci študentov a Dohoda o vykonaní práce. Aký je medzi nimi rozdiel?

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

Dohodu o vykonaní práce (DoVP) zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak predpokladaný rozsah práce, na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku. Do predpokladaného rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá tým zamestnancovi vznikla.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Dohodu o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút študenta. Štatút študenta má na Slovensku aj študent externého štúdia na vyoskej škole. Predpokladaný rozsah práce podľa Zákonníka práce nemá presahovať 100 hodín v kalendárnom roku. Na základe tejto dohody nemožno ani vykonávať prácu v rozsahu prekračujúcom v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času. Tento fakt sa však dá ľahko obísť a môžete pracovať aj viac ako 100 hodín, pretože ak napríklad na základe dohody o brigádnickej práci študentov uzavretej na dobu určitú od 15. apríla do 15. októbra toho istého roka vykonáte prácu v období od 15. apríla do 15. októbra v rozsahu 25 hodín týždenne, za celé obdobie trvania dohody v priemere neprekročíte polovicu týždenného pracovného času (20 hodín týždenne), pretože priemer hodín od januára do marca (teda nula hodín) a od novembra do konca roka (tiež nula hodín) zníži celkový primer pod 20.

Aj túto DoBPŠ je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná.

Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. DoBPŠ sa uzatvára na určitú dobu, prípadne na neurčitý čas. V dohode možno dohodnúť spôsob jej zrušenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta podľa uvedenej dohody.

Okamžité zrušenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia pracovného pomeru nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju zrušiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená.

Dohody musia obsahovať:

popis pracovnej úlohy

dohodnutá odmena

čas, za ktorý sa má práca vykonať

predpokladaný rozsah práce

KRÁTKO A MÚDRO O NAJČASTEJŠÍCH NEJASNOSTIACH

Zodpovednosť za škodu

Ako brigádnik - zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu, za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere. Ak dôjde k náhrade škody spôsobenej z nedbanlivosti, náhrada nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce. To platí okrem prípadov ak bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti, čo sa ale brigádnikov väčšinou netýka. Avšak aj zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

Brigáda a dôchodok

Čas, ktorý brigádnik pracuje za do dôchodku nezapočítava. Takisto nemá ani vplyv na vznik nároku na podporu v nezamestnanosti, ani ak sa jedná o Dohodu o vykonaní práce.

Ktorú dohodu uzavrieť?

Pre nezamestnaného človeka je možnosť zvoliť si len Dohodu o vykonaní práce. Študent má možnosť výberu. Ak ide len o krátkodobú a jednorazovú prácu, môže s zvoliť aj DoVP. Ak chce brigádovať dlhodobejšie, tak je vhodnejšia Dohoda o brigádnickej práci študentov.

Strava počas práce

Aj napriek tomu, že brigádnik má väčšinu práv a povinností rovnakú ako zamestnanci v trvalom pracovnom pomere, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať mu stravu. To platí aj pre DoBŠ aj DoVP. Pri prestávkach však musí zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal aj brigádnik pracovnú pauzu najneskôr po šiestich hodinách práce a to minimálne pol hodinu. Medzi pracovnými zmenami má brigádnik zo zákona nárok na dopočinok 12 hodín, pri mladistvých zamestnancoch 14 hodín.

Existuje minimálne mzda pre brigádnikov?

Áno. 39,70 slovenských korún za hodinu v hrubom.

Hlásiť sa na úrad práce, ak máte brigádu?

Nie. Brigádnikovi nevyplýva žiadna povinnosť hlásiť sa na úrade, sociálnej ani zdravotnej poisťovni (s výnimkou platenia zdravotného poistenia). Zamestnávateľ však od 1. apríla 2005 musí Sociálnej poisťovni prihlásiť každého zamestnanca, s ktorým uzavrie pracovný pomer (teda aj brigádu).

Obrátiť sa na pracovnú agentúru alebo si hľadať brigádu sám?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí niekoľko desiatok personálnych a pracovných agentúr, ktoré sa špecializujú nielen na brigády, ale aj trvalé zamestnanie. V čom sú výhody a v čom nevýhody?

V týchto agentúrach je potrebná prvotná registrácia, kde si vzájomne ujasnite svoje požiadavky na prácu. Pri registrácii potrebujete doklad totožnosti a potvrdenie o návšteve školy, ak ste študentom. Niekedy sa vyžaduje aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, to však väčšinou závisí od konkrétnej brigády. Ak budete brigádovať v oblasti potravín, potrebné je vybaviť aj potravinársky preukaz.

Systém funguje tak, že ak budete ako zamestnanec vyhovovať, agentúra vám dá o danej brigáde alebo práci vedieť či už telefonicky alebo mailom. Na brigádu nastúpite, odpracujete, a v čase výplatného termínu vám mzdu vyplatí agentúra.

Ako brigádnik najčastejšie neuzatvárate zmluvu s konkrétnym zamestnávateľom, kde budete pracovať, napríklad s bankou, ak by ste tam brigádovali, ale takmer stále s agentúrou. De facto to znamená, že vzťah zamestnanec - zamestnávateľ je brigádnik - pracovná agentúra.

ČO MÁ AGENTÚRA PONÚKNUŤ?

Vždy je vhodné, ak by ste si každú takúto agentúru overili, čo všetko vám vie ponúknuť. Platí pravidlo, že žiadna agentúra od brigádnika nežiada (s výnimkou registračného poplatku) a ak sa tak deje, treba si agentúru poriadne preveriť. Mala by vám poskytnúť kompletné právne a mzdové poradenstvo, zabezpečiť prácu a garantovať vyplatenie mzdy, samozrejmosťou je pre mnohé agentúry aj poistenie, ak by ste náhodou spôsobili škodu. Výhodou a samozrejmosťou je aj to, že tieto agentúry fungujú celoročne, takže brigádovať môžete vlastne kedykoľvek.

Nevýhodou agentúr je však fakt, že aj ony potrebujú z niečoho žiť a tak si z vašej mzdy strhávajú istú čiastku. Ak napríklad dostanete výplatu 60 korún, je reálny predpoklad, že firma, ktorá si vás ako brigádnika objednala, pôvodne platila 75 korún, ale 15 korún si stiahla pracovná agentúra pre seba. To, koľko si tieto agentúry sťahujú, však prezrádzajú veľmi nerady. Preto rátajte s tým, že ak chcete brigádovať cez agentúru, zarobíte menej ako keď si budete brigádu hľadať sami.

Ak si však brigádu hľadáte sami, musíte si ju sami aj kompletne zabezpečiť a dať pozor, aby vaša pracovná zmluva bola právne v poriadku, aby ste náhodou neostali oklamaní.

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 2. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 5. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 8. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 1. Zázračná škola so zelenou strechou
 2. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 3. Crème de la crème po slovensky
 4. Rady nad zlato: Naučte sa pripraviť dezerty ako z cukrárne
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 9. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 10. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 26 211
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 13 346
 3. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 11 535
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 426
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 11 306
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 354
 7. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 6 110
 8. Po Slovensku na motorke 5 587
 9. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 125
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 4 702
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jankovskú prepustili z väzenskej nemocnice v Trenčíne.

Psychiatra štát poskytne aj vo väzbe.


15 h
Andrej Holák.

Obvinili šesť osôb.


a 1 ďalší 1 h
Koronavírus na Slovensku.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 391-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 464 obetí.


a 4 ďalší 11 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop