Korzár logo Korzár
Štvrtok, 27. január, 2022 | Meniny má Bohuš

HISTÓRIA

Zakladateľom rodinnej tlačiarenskej tradície bol Károly WerferOkrem kníh, novín a časopisov vydávali aj kalendáre a kartyPočas troch týždňov sme

Zakladateľom rodinnej tlačiarenskej tradície bol Károly Werfer

Okrem kníh, novín a časopisov vydávali aj kalendáre a karty

Počas troch týždňov sme listovali v poľnohospodárskom kalendári, ktorý vydal Košičan Károly Werfer. Našiel som ho v pivnici zahrabaný v uhoľnom prachu asi tak pred 30 rokmi. Pri tejto príležitosti sa zoznámime s rodinou Werferovcov, ktorá v Košiciach počas troch generácií slúžila tlačenému slovu.

Mimochodom, okrem kníh vydávala Werferova tlačiareň aj karty, ktoré ste mohli vidieť v roku 1996 v kaštieli v Budimíri. Bolo to skromné pripomenutie toho, že v rokoch 1836-49 v Košiciach pôsobila tlačiareň kariet. Dopyt mohol byť v oblasti vtedajšieho severovýchodného Uhorska značný, veď najbližšia továreň bola v Budíne a v Pešti. Werfer sa mohol zoznámiť s umením maľovania kariet vo Viedni.

Zakladateľom rodinnej tradície bol Károly Werfer (1780-1846), ktorý sa narodil v Sedmohradsku, v Lugoši. Rodina pochádzala z južného Tirolska. Najskôr bol riaditeľom Grundovej tlačiarni vo Viedni. R. 1822 odkúpil Landererovu košickú tlačiareň. Od tej doby až do smrti bol jej majiteľom. V r. 1833 ju rozšíril o litografiu. Túto techniku využil hlavne v knižnej produkcii. Od r. vydával maďarský almanach Árpádia, v ktorej uverejnil 11 litografických príloh. Uverejňoval miestných dejateľov, vydal mapy žúp a veduty sídelných miest. Túto techniku využil aj pri ilustrovaní ľudových kalendárov i jedálnych lístkov. Nakoľko tlačil aj vedecké diela profesorov Akadémie, titulovali ho "akademickým tlačiarom".

Prvý tlačiarenský stroj rodina Werferovcov dala do prevádzky v r. 1832. O štyri roky neskôr započali s tlačením kariet, ale toto podnikanie nebolo rentabilné. Ponúkali 26 druhov. Medzi technikami boli drevoryty, litografie aj medyrytiny. Vyrábali sa viedenské karty, mytologický a národný tarok. Medzi zobrazenými motívmi na tarokových kartách nájdeme kvalitné obrazy zo života sedliakov a mešťanov, aj historické výjavy, i také, ktoré už dnes zapadli prachom a nemajú dejinnú dôležitosť, divadelné predstavenia, mytologické a poľovnícke výjavy, i humorné scény, či obrazy hradov, miest alebo prírody.

Tarokové karty sa skladali so 42 listov, whistové a bridge z 52, kým piquet sa skladal z 32 listov. Vyrábali sa "jednohlavové" a "dvojhlavové" (čiže zrkadlové) karty, ktorým sa hovorilo v Strednej Európe uhorské (maďarské), alebo nemecky Doppeldeutsche. Ale Werferovcom sa vydávanie kariet neosvedčilo, a tak v tejhto tradícii pokračoval v Košiciach od r. 1840 Károly Rainer (Rajner), ktorý v r. 1849 zomrel a tým môžeme dať bodku za krátkou epizódou výroby kariet v Košiciach. Ale jeho tarokové obrázky s motívmi hradov sa vydávali v r. 1871-74 v Debrecíne, kde Werfer vytvoril sklad ešte v r. 1845, ktorý viedol jeho švagor Gusztáv Mohl.

Najvýznamnejšie noviny, ktoré vydával od r. 1838 sa volali Kaschau-Eperieser Kundschaftsblatt.

Počas 24 rokov podporoval vydávanie maďarských časopisov a literatúry. Celkom z jeho dielne vyšlo 383 kníh, z toho 190 maďarských, 147 nemeckých, 43 latinských a tri slovenské. Spomeňme napr. Adressen Kalender (1858), Kossický Kalendář pro lid slowenský (1861) a potom dlhú sériu nemeckých domácich kalendárov (Gemennütziger Unterhaltender und Illustrierter Vaterländishcer Haus-Kalender; 1864-1914), či Kassai Kalauz (1892-1905), Kassai Képes Naptár (Košický obrázkový Kalendár; 1854), ale aj vreckový kalendár (Zsebkalendáriom 1838) - s pomedzi viac ako tuctu rôznych druhov kalendárov, ktoré vychádzali rok čo rok. Bol aj členom mestskej rady.

Károly Werfer v r. 1846 zomrel, dedičom tlačiarne a majetku sa stal jeho syn József Károly (1810, Viedeň 1867, pochovaný na Rozálii), ktorý pokračoval v otcovom podnikaní. V meruôsmych rokoch sa zúčastnil ako vojak maďarskej revolúcie a zriadil aj vojenskú poľnú tlačiareň. Od r. 1850 mal zmluvu na dodávanie tlačív pre hornouhorskú verejnú správu. R. 1852 zriadil knihkupectvo s Franzom Haymannom (1819-1888), v ktorom predstavoval široký sortiment novín a časopisov. V r. 1858 založil filiálky v Pešti a v Rimavskej Sobote, ktoré mali krátke trvanie. Jeho syn Károly (1838-1919) r. 1859 prevzal rodinnú tlačiareň. Odborné skúsenosti získal v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. V r. 1861-67 Werferovská tlačiareň mala zmluvu na dodávanie tlačív aj pre poštové a finančné riaditeľstvá. V r. 1872-74 mala filiálku v Spišskej Novej Vsi. Ako jediná mala hebrejské písmo, takže sa v nej tlačili všetky židovské košické noviny a časopisy. Hlavným novinárskym podujatím však zostalo vydávanie Kaschauer Zeitung, ktorého bol aj majiteľom, istý čas - v r. 1910 - aj redaktorom. V tom istom roku sa vzdal podnikania. Pokračovali v ňom bratia Wlaslowitsovci a v septembri sa pretvorila na účastinnú spoločnosť Kassai Könyvnyomda és Lapkiadó r.t.

Ešte v r. 1863 obnovil otcove knihkupecké podnikanie zriadením obchodu na Hlavnej 91, ktoré o rok neskôr odovzdal svojmu bratovi Józsefovi Gusztávovi (1843-?), Ten ho preniesol do Melczerovského domu (Hlavná 83) a r. 1876 ho predal Bertalanovi Vargovi (1853-1929), majiteľovi papierníctva.

Ďalšie kuriozity z poľovníckych spomienok Ákosa Aranyossyho

Kapitán delostrelectva skolil medveďa v myslavských lesoch

Minulý týždeň sme priniesli prvú časť spomienok Dr. Ákosa Aranyossyho na jeho lovecké zážitky. Dnes v nich pokračujeme.

V Kassai Vadásztársulate (Košickom poľovníckom spolku) sa kládol hlavný dôraz pri užívaní loveckého nájomného práva košických lesov a lúk na spolkové poľovanie. Poľovník si pred každým honom vytiahol číslo a záviselo od osudu, či sa dostane na dobré miesto, alebo bude len jednoduchým štatistom pri hone. Často sa stalo, že poľovník, ktorý celý deň mal pech pri ťahaní čísla, sa dostal na beznádejné miesto prí poľovaní na malú zver tieto okrajové stanovištia nedávali veľa nádeje avšak pri poľovačke sa všeličo môže stať.

V každom prípade znamená podstatný rozdiel, ak je niekto výlučným vlastníkom daného teritória, kde v medziach zákona, podľa vlastného vkusu slobodne môže holdovať svojej vášni, alebo je členom spolku, kde jeho slobodu okrem právnych noriem obmedzuje aj štatút spolku, či občasné rozhodnutia predstavenstva.

Vždy som mal pôžitok z našich spoločných poľovačiek. Naši poľovnícki druhovia sa navzájom dobre poznali. Celé roky spolu poľovali. Doberania a žartov bolo neúrekom. Čas strávený spolu a lov nám dodal dobrú náladu. U jedného, či druhého, kto sa rád vyťahoval, a chvastal so svojimi, na veľkú diaľku vystrelenými zásahmi, mnohokrát sme boli nútení sa opýtať, či ním povedaných 100 krokov máme rozumieť tak, že meral vzdialenosť tam aj späť?

Počet členov nášho spolku bol v priemere 18-20. Jeho charakter bol skôr mestský, občiansky. Ale medzi členmi boli aj velitelia armády a hlavní župani. Harmónia, porozumenie medzi nami bolo dokonalé. Naši členovia okrem členského príspevku obetovali hodne na kúpu zajacov, prepelíc, na prikrmovanie, na stavbu skautských chodníkov a loveckých chát. Lovecká chata Diána v Čermeľskom údolí stála skoro 40 000 korún, pri jeho realizácii nám bol nápomocný tak svojou odbornou kvalifikáciou, ako obetavosťou niekdajší zaslúžilý riaditeľ nášho spolku Károly Poledniak.

V košických lesoch dávnejšie raz za čas sa vyskytovali medvede vo veľkých a súvislých mestských a erárnach lesoch. V lesoch pánstva grófov Csákyovcov, Zichyovcov a jasovského prépoštstva si našli dosť kľudu. Hlavne ale s nimi súsediace lesy grófa Andrássyho v Gemeri boli bohaté na medvede, veď lovy na medveďov v Betliari a Súľove boli svetoznáme. Na týchto poľovačkách sa zúčastňovalo mnoho zahraničných celebrít vedľa domácich lovcoch-velikánoch. Chodilo tam aj pruské knieža Heinrich. Zúčastňovalo sa na nich niekdajšie veľkniežatá Oto a Jozef.

V neskorších rokoch, keď z láskavosti Manóa Andrássyho som sa mohol aj ja zúčastniť na niekoľkých lovoch na diviaka, obdivoval som trofeje v betliarskom kaštieli. Mnohé pochádzali z Afriky. Na jednom stole som videl knihu, ktorá obsahovala rožňavské, rimavskosobotské novinové články z Gemera. Boli v nich podrobne opísané každoročné lovy na medvede v Betliari. Vypýtal som si zviazané články. Doma som ich hltal s horúčkovitou zvedavosťou. Zriedka som čítal zaujímavejšiu loveckú knihu.

V mojom detstve som videl medveďa, ktorého odstrelil Róbert Baliga, hlavný mestský lesník v polomskom lese. Počul som aj o dvoch medveďoch, ktoré zastrelil knieža Windischgrätz, košický veliteľ armádneho zboru v staroružínskom lese. Na mušku sa dostali na Suchom Vrchu. Počul som o medveďovi Ernőa Glosza, bývalého kráľovského prekurátora. Medveďa zastrelil v myslavských lesoch aj kapitán delostrelectva, Lodgman, člen nášho spolku. Na tohto medveďa strelil aj Samu Bezsilla, člen nášho spolku, takže rozhodovať musel výkonný výbor. (O tom, komu patrí trofej.)

Dostalo sa mi do rúk jedno číslo Vadászújságu (Poľovníckeho časopisu) z roku 1881. V ňom som čítal, že 17. septembra 1881 na love medveďov Košického poľovníckeho spolku v Starom Ružine (Suchý Vrch) sa zúčastnilo 175 členov spolku. Hodný počet prejavil svoju odvahu. Na člena spolku, kniežaťa, generála Józsefa Windischgrätza sa hrnuli medvede. So svojim poľovníkom, Gusztávom Schibalom odstrelil dvoch. Jedna medvedica a jej medvieďa sa dostali na mušku. Dva medvede a dve medvieďatá ušli z honu.

Pred 1. svetovou vojnou chodil do bezprostrednej blízkosti Košíc medveď tiež. Pri veži pre pušný prach, vedľa verejného cintorína slúžil vojak, ktorý v tme sa približujúceho medveďa považoval za človeka, a pretože sa na výzvu neozval, vystrelil na neho. Aj ho trafil, ale medveď sa stiahol do lesa pri blízkom Pereši, kde na druhý deň lesník Bárczayovcov, zvaný Jeňo ho zastrelil. Medveďa objavil jeho psík.

Nabudúce Dr. Aranyossy bude pokračovať vo vyprávaní svojich poľovníckych zážitkov. Tentoraz nám rozpovie, prečo sa mu nepodarilo odstreliť kapitálneho medveďa.

Severná brána Dómu svätej Alžbety, ktorej sa hovorilo Porta aurea, je čo sa týka výzdoby najbohatšia

Diabli ženú odsúdených do tlamy ohnivej príšery

Dóm svätej Alžbety nám ponúka bohatý umelecko-historický materiál, ktorý bežnému pohľadu uniká. Ale ak si nájdeme čas na to, aby sme sa pokochali v detailoch, máme možnosť sa zoznámiť s veľmi zaujímavými vyobrazeniami. Tentoraz sa pozrieme bližšie na severnú bránu, ktorá je najbohatšia na výzdobu.

Hovorilo sa jej Porta aurea, Zlatá brána, lebo pred rokom 1860 bola pozlátená. Nad dvojitou bránou, pod gotickým oblúkom zdobeným ľaliami, môžeme vidieť Posledný súd. Ľalie sú symbolom čistoty, panenstva a nevinnosti. Obopínajú hornú časť.

Priestor je jednoznačne rozdelený na dve časti vodorovným predelom. Nad ním sa nachádza Nebo, pod ním Zem s ľudstvom. V nebi, v prostriedku sedí Pán Všehomíra, ako Pantokrátor, čiže Boh vykonávajúci Posledný súd. Okolo hlavy má svätožiaru a ruky má zdvihnuté. Vedľa neho vľavo vidieť kríž, ktorý drží jeden z anjelov. Ďaľší drží v rukách prúty (trstenicu) a tretí klince. Všetko atribúty utrpenia Ježiša Krista. Okolo neho stoja k nemu sa modliaci Apoštoli, nad nimi anjeli, ktorí trúbia na Posledný súd. Celkom vedľa Boha stojí zľava Panna Mária, sprava Sv. Jozef.

Dohromady vidieť 19 postáv. Vľavo 10, napravo 9. Apoštolov je teda len 11, veď zradca Judáš tam nemá čo hľadať. Traja anjeli s rozprestretými krídlami sú vľavo a toľko ich je aj vpravo. Pod nohami Pána Nebies vidíme hviezdy, vľavo Slnko s lúčovitou bradou a Mesiac, čím je zdôraznené, že jemu je podriadené všetko, on je Pánom Vesmíru.

V dolnej časti vidíme ľudstvo rozdelené na dve časti. Celkovo 24 osôb. V strede dolnej časti sa otvárajú hroby, vystupujú z nich kostry, ktoré dvíhajú náhrobné kamene. Namiesto hláv dvaja majú lebky. Celkom vpravo v úzkych gotických dvierkach stojí anjel vítajúci spasených, ktorí sa dostanú do Neba. Tých vedie pápež, ktorý má na hlave tiaru. Hneď za ním stojí modliaci sa kráľ či kňaz. Nasleduje ich mníška a ďaľší muži a ženy. Na konci "sprievodu" stojí zas anjel, ktorý ich zrejme chráni. Pravá časť je značne dynamickejšia, ako ostatné výjavy. Bránu pekla symbolizuje otvorená tlama príšery, či veľryby, z ktorej šľahajú plamene.

Tí, čo majú ísť do Pekla, sú zviazaní reťazami. Tie symbolizujú neresti a hriechy, ktorých sa nevedia zbaviť. Diabli sú príšery, ktoré by sa uplatnili v hocktorom scifi filme z Holywoodu. Majú v rukách kyjaky, ktorými ženú odsúdených do tlamy ohnivej príšery. Ich tváre sú zbedačené. Môžeme si všimnúť, že do osídiel veľryby sa dostal aj biskup s mitrou. Čiže sebakritika existovala aj pred stáročiami.

Zoltán Balassa

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 3. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 4. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 5. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 8. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 9. Mecom ide na zelenú
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 1. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 2. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 3. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 4. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 5. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 6. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 7. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 8. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 9. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 10. Developer Mint Investments získal prvenstvo v CIJ Awards 2021
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 9 532
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 775
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 606
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 493
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 108
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 905
 7. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 635
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 432
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 217
 10. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 2 140

Blogy SME

 1. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 2. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 3. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 4. Peter Svoreň: Fenomén omikron a jeho dopad na svetovú ekonomiku
 5. Ján Marton: Roľníci všetkých regiónov spojte sa. Pre záchranu vidieka a dostatku potravín.
 6. Lukáš Ranik: Desiatkam tisíc domácností v panelákoch zdražie v januári teplo v priemere o 45%!
 7. Anna Milanová: Minulá Jeseň... 2021
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Porozmýšľajme o tom, ako rozmýšľame
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 155
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 399
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 155
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 659
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 188
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 201
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 034
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 014
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 3. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pavel Macko, generálporučík vo výslužbe.

NATO zvažuje vyslať tisíc vojakov aj na Slovensko.


3 h
Záber z laboratórií NIF, odkiaľ americkí vedci hlásia prelom vo výskume fúznej reakcie.

Pre ITER má štúdia len nepriamy význam.


5 h
Ukrajina žije vo vojne od roku 2014.

Diplomacia zatiaľ neuspela, Rusko môže zaútočiť kedykoľvek.


5 h
Skúška predstavenia

Pre menej ľudí hrajú divadlá lacnejšie predstavenia.


26. jan

Blogy SME

 1. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 2. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 3. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 4. Peter Svoreň: Fenomén omikron a jeho dopad na svetovú ekonomiku
 5. Ján Marton: Roľníci všetkých regiónov spojte sa. Pre záchranu vidieka a dostatku potravín.
 6. Lukáš Ranik: Desiatkam tisíc domácností v panelákoch zdražie v januári teplo v priemere o 45%!
 7. Anna Milanová: Minulá Jeseň... 2021
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Porozmýšľajme o tom, ako rozmýšľame
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 155
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 399
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 155
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 659
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 188
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 201
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 034
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 014
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 3. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu