Korzár logo Korzár
Piatok, 28. január, 2022 | Meniny má Alfonz

Tri názory košických učiteľov stredných škôl na tému správania mládeže kedysi a dnes

Študenti si dovolia iba toľko, aké mantinely im určí pedagogS obľubou sa zvykne hovoriť, že súčasná mládež je zlá, nevychovaná a horšia, ako bola

Študenti si dovolia iba toľko, aké mantinely im určí pedagog

S obľubou sa zvykne hovoriť, že súčasná mládež je zlá, nevychovaná a horšia, ako bola tá pred nimi. Viac fajčí, popíja, vulgárne sa vyjadruje a horšie sa učí. Je to pravda, alebo iba zovšeobecňujúci a subjektívny názor? Odpovede sme hľadali u skúsených pedagógov na troch rozličných košických školách, ktorí sa s nami o svojich postrehoch radi podelili.

"Ťažko sa porovnáva správanie detí v minulosti a dnes. Doba je iná, to sa nedá porovnávať," vraví RNDr. Viera Juríčková, učitelka chémie a fyziky na Osemročnom športovom gymnáziu. "V tejto dobe deti musia byť, hrubo povedané, papuľnaté. Musia sa vedieť orientovať v spoločnosti a mať ostré lakte, aby sa prebili životom. Predtým to nebolo treba."

Súčasné deti su už v útlom veku voči sebe hrubé. Urážajú sa a nevedia vytvoriť ozajstné priateľstvá. "Ako keby si nevedeli v hlave utriediť, čo smú a čo nie. Vo vyšších ročníkoch táto hrobosť ustupuje. Na správaní detí sa podpisujú rodičia, lebo nevhodným sposobom ich prehrešky zakrývajú." Často sa stáva, že záškoláctvo rodičia ospravedlňujú potvrdením od známeho lekára. Takto sa snažia ovplyvniť nielen hodnotenia správania detí, ale aj klasifikáciu. "Vedomosti žiadne, no rodič má určité požiadavky, aby jeho dieťa nemalo takú známku, ktorá sa mu nepáči. Raz mi kvôli päťke volal rodič, ktorý bol vo významnej politickej funkcii v Bratislave a vyhrážal sa, že ak neurobím ako chce on, na škole skončím. Nakoniec po roku a pol chlapca zo školy sám preložil."

Rodičia čoraz viac "ratujú" deti týmto krátkozrakým a malomeštiackym spôsobom. Namiesto toho, aby im vysvetlili, že ich chovanie nebolo správne, ich chlácholia tým, že poznajú ľudí na správnom mieste, ktorí všetko zariadia. "Toto sa dnes objavuje veľmi často. Deťom sa takto kriví charakter. Naučia sa, že všetko sa dá vybaviť známosťami. Zvyknú to potom aj povedať a samé sa vyhrážať."

Deti zo športového gymnázia vraj bývajú suverénnejšie a drzejšie. "Na ´obyčajnom´ gymnáziu majú žiaci iné hodnoty, než na našom. Naše musia mať sebavedomie, lebo si neviem predstaviť športovca, ktorý pôjde na preteky a nebude sebavedomý. Poskladá sa vari na štarte?! Toto sebavedomie sa niekedy prenáša aj do jednania s učiteľom. Rozumný pedagóg však tieto veci vie zvládnuť. Žiaci sa dnes viac snažia presadiť svoje a niekedy to urobia nevhodnou formou. Aj my dospelí niekedy zvolíme nevhodnú formu komunikácie ku kolegovi."

"Vyhadzov" je na športovom gymnáziu väčšinou za záškoláctvo a alkohol. "Postihy sa zmiernili. Za čo je dnes dvojka zo správania, v minulosti bola trojka." Čo sa týka drogovej závislosti, tá sa tak ľahko pobadať nedá. "V 3. ročníku som učila chemické látky, tvrdé, mäkké drogy, LSD. Žiak sa mi k tomu, že ich vyskúšal, suverénne priznal."

Veľký posun oproti minulosti nastal aj v imidži dievčat. Aj 13-ročné sú už vymaľované ako kraslice. "Nie je to zakázané, preto sa to do určitej miery toleruje. Ak preháňajú, tak ich usmerňujeme. Aj móda dievčat je veľmi uvoľnená. Keď niečo voči tomu namietneme, rodič povie, že čo je nás do toho, ako sa jeho dieťa oblieka." Fyzické napadnutie na škole nemali, ale vulgarizmy namierené na učiteľov počuť na chodbách školy často. "Som nemilo prekvapená, že dievčatá často rozprávajú horšie ako chlapci..." RNDr. Juríčková je toho názoru, že študenti si v škole dovolia len toľko, aké mantinely im určí ich učiteľ.

XXXXXXXXXXXXXXX

"Generácia pred nami vždy tvrdila, že nastupujúca generácia je horšia," vraví učiteľka etickej výchovy a dejepisu na SPŠ dopravnej Mgr. Helena Hálková. "Čítala som článok z roku 1944, kde sa ľudia sťažovali na mladšiu generáciu. To bude stále tak. Súčasná generácia nie je horšia ako tá predchádzajúca, alebo ako naša. Zmenili sa len spoločenské a sociálne podmienky." Podľa jej názoru, to žiaci určite nemajú ľahšie ako generácia pred nimi. Každá doba má svoje pozitíva i negatíva a voľnosť dnešnej demokracie nie každý mladý človek dokáže uniesť...

"Dnešná generácia je smelšia, sebavedomejšia, iniciatívnejšia a samostatnejšia. Vie viac využiť svoje šance. To všetko považujem za plus. Horšie pre nich je to, že my dospelí nemáme na nich toľko času, ako generácie rodičov pred nami. Nieže by dnes boli horší rodičia, ale podľahli tlaku spoločnosti mať úspech." Preto sa stáva, že rodičia pracujú do rána do večera, aby zarobili dosť financií a dieťa nemá kto systematicky vychovávať. "Spomínam si na žiaka, ktorý bol veľmi dobrý a zrazu sa zhoršil. Trošku som sa s ním porozprávala a povedal mi, že jeho rodičia - podnikatelia, by mu už pomaly kúpili aj auto. Má všetko, ale nevedia si pre neho nájsť päť minút času."

Oproti minulosti sa zhoršila spolupráca rodičov so školou. Aj Mgr. Hálková je toho názoru, že rodičia sa všemožne snažia zakrývať prehrešky svojich ratolestí. Píšu im ospravedlnenky, zháňajú potvrdenia od lekárov. "Je pochopiteľné, že chcú brániť dieťa. Otázne však je, či mu tým pomáhajú..." Často vraj v takom prípade viac pomôže individuálny pohovor, ktorým sa učiteľ dostane do duše žiaka, ako kontaktovanie rodiča.

Podľa Mgr. Hálkovej vzrástla oproti minulosti frekvencia používania vulgarizmov a agresivita medzi žiakmi. Tá sa však môže obrátiť voči učiteľom. "Zaznamenali sme taký prípad. Častejšie sa to stáva vtedy, keď je žiak vo vypätej situácii - má problémy v rodine, alebo zdravotné problémy, alebo jeho pozícia v triede nie je taká, ako si predstavuje. Takéto nezvládnutie situácie však veľmi záleží aj od osobnosti učiteľa."

XXXXXXXXXXXXX

Mgr. Viera Vargová, výchovná poradkyňa a učiteľka matematiky i fyziky na SOU Aurela Stodolu, sa stotožňuje s názorom kolegýň, že používanie vulgarizmov u žiakov je také časté, že je už bežné. Za najväčší prehrešok sa na škole považuje záškoláctvo a alkohol.

Veľa žiakov pochádza zo sociálne slabších rodín. Rodičia sa im nevenujú z nezáujmu, alebo kvôli tomu, že pracujú od rána do večera. "Aj teraz nám prepadol žiak, ktorého mi je strašne ľúto, lebo bol dobrý, ale zanedbaný. Jeho mamka pracuje v pohostinstve, ktoré otvára o 10. hodine ráno a je tam do noci. A to aj soboty a nedele. Syna prakticky nevidí a nemôže ani nevládze sa mu viac venovať. Také niečo sa za predošlého režimu stať nemohlo. Nikdy ľudia nepracovali tak dlho, jednoducho sa striedali. Dnes je to inak, ale viac menej pochopiteľné. Najprv treba deti uživiť, až potom je na rade škola..."

Súčasný demokratický spôsob výchovy deti poznačil v tom, že kladú priveľký dôraz na svoje práva a primalý svojim povinnostiam. "Stáva sa, že žiak príde na vyučovanie neskoro a potom si ešte jednoducho cez hodinu vstane a ide si kúpiť jedlo do bufetu. Keď ho napomenieme, že na to sú prestávky, ohradí sa, či má byť preto hladný..."

Študentom sa učiť nechce tak isto, ako sa im nechce pracovať. "Vidia mnoho iných príležitostí, ako sa dajú získať peniaze bezpracne," vraví Mgr. Vargová. "Keď si k nám ľudia zo závodov prídu na konci školského roku robiť nábor a ponúkajú im prácu, tak na to absolventi reagujú spôsobom, že oni za 14 tisíc robiť nepôjdu..."

Na škole nebol ani jeden prípad napadnutia učiteľa. Mgr. Vargová si spomína "len" na papuľovanie a používanie hrubých nadávok. S drogami sa u študentov stretávajú zriedkavo, no podľa ich štatistík, marihuanu vyskúšalo už asi 20 % druhákov. Prípadov študentov, holdujúcich alkoholu, už mali niekoľko. Tento rok sa jeden mladík trúfalo opil počas vyučovania. Potrestali ho podmienečným vylúčením zo školy. Bolo to pre neho takým ponaučením, vďaka ktorému sa na každú hodinu pripravoval tak postivo, až skončil ročník s vyznamenaním.

Napriek všetkému zlému, čo povolanie učiteľa prináše, má aj svoje svetlé stránky. Sú nimi napríklad študenti, ktorí dokážu svojich ´kantorov´ aj príjemne prekvapiť. "Ak sa študent príde na konci roka ospravedlniť za sprosté slovo, ktoré povedal pred troma rokmi, to človeka veľmi poteší...," dodala Mgr. Vargová na záver.

Podľa detskej psychiatričky je za mnohými negatívnymi vlastňosťami detí zlá výchova v rodine

Dieťa, ktoré rozkazuje rodičom, nemôže mať rešpekt pred učiteľom

O mládeži a vývoji jej správania sme sa porozprávali aj s odborníčkou, MUDr. Teréziou Rosenbergerovou, detskou psychiatričkou Detskej kliniky FN LP (na snímke).

"Mládež sa veľmi zmenila a je iná ako za bývalého režimu. Deti majú viac voľnosti, menej rešpektujú autority, nevedia vytvárať kvalitné vzťahy medzi sebou, sú málo tolerantné, smerované k individualizmu a sýteniu materiálnych potrieb. Chcú mať všetko, hneď a bez akejkoľvek námahy," hodnotí psychiatrička. Aj mnohí dospelí majú zmenený hodnotový rebríček, žiaľ, k horšiemu. Dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov a kvality rodinného života prevyšujú hodnoty materiálne. Kam teda spejeme? "K povrchnosti. Je to všeobecný jav západnej kultúry, ktorej sa naša spoločnosť prispôsobuje. Preberáme zo zahraničia veľmi lacné vzory, filmy v ktorých je veľa násilia, agresívneho riešenia problémov, sexu. Svet je hlavne o peniazoch a nepozerá sa na nič iné, len ako ich získať."

Zmenu v správaní mládeže má podľa odborníčky na svedomí hlavne rodina, tobôž, ak je neúplná. Mnohí rodičia žijú osamelo či odchádzajú za prácou do zahraničia a deťom sa nedostáva toľko pozornosti, ako potrebujú. A keď aj rodina funguje, často sú hranice, za ktoré rodičia deťom dovolia zájsť, prehnane voľné. Mylný je názor, podľa ktorého by sa mali deti vychovávať voľne, aby sa ich osobnosť mohla naplno prejaviť. Prejaví sa, ale často nie tým správnym spôsobom. "Sú to dlhé hodiny, čo rodičia dovolia deťom stráviť pri počítači a televízií. A potom sa medzi známymi chvália, koľko má ich dieťa kamarátov. Internetové priateľstvá nie sú skutočné. Anonymita dáva často iné dimenzie a absencia skutočného kontaktu sa potom premieta do sklamaní. Rodičia nemajú predstavy, čo všetko si deti na internete pozerajú. Perverzné sexuálne aktivity, grupovanie do siekt, nežiaducich skupín, dohody o samovraždách či návody na užívanie drog fungujú na nete jedna radosť."

Voľnosť, sloboda, demokracia - tieto slová už dorástli do nevídaných rozmerov. Ľudia všeobecne robia veci, ktoré boli v minulosti považované za nevhodné. Mládež sa učí rýchlo a rýchlo dospelých aj predbieha. Dnes je bežné počuť deti vulgárne sa vyjadrovať či vidieť 12-ročné na ulici aj po 23. hodine. "Malé dievčatá sú na diskotékach i koncertoch do noci a bez kontroly. Potom je tu druhá skupina detí s lepšou výchovou, ktorá vidí, že tí ostatní môžu oveľa viac a začnú sa dožadovať toho istého. Nechcú byť kvôli svojmu slušnému správaniu vyradené z kolektívu."

V minulosti deti fungovali v skupinách, krúžkoch. Mali viac záujmov i domácich povinností. "Učiteľ bol väčšou autoritou. Otázka úcty k nemu však odráža všeobecný postoj k akejkoľvek autorite. Začína sa to opäť v rodine, lebo dieťa, ktoré rozkazuje rodičom, nemôže mať rešpekt pred učiteľom. Začína byť módou oslovovať rodičov krstným menom. Robia to mnohé malé deti a rodičia sú z toho vytešení. Aj tým sa stráca prirodzená rodičovská autorita."

MUDr. Rosenbergerová eviduje prípady detí, ktoré sa hrubo správali k rovesníkom i učiteľom. Častovali ich vulgárnymi nadávkami a učiteľov aj fyzicky napadli. Vyhrážanie násilím a vplyvom či postavením rodičov nie je na školách zriedkavosťou. Sponzori škôl sú často pánmi situácií. "Veľa rodičov nie je k dieťaťu kritických. Neprešetria si, čo sa stalo a potom napádajú učiteľov. Takto im sami znižujú autoritu. Pri prvom probléme rodičia menia školu a je to skôr na úkor dieťaťa. Len v prípadoch veľmi ťažkej šikany je vhodné meniť školu. Je veľa detí, ktoré menili školu aj 4 5-krát a všade im bolo zle."

Netreba sa čudovať, prečo stúpa počet kriminálnych a hlavne násilných prípadov mládeže. Budúcnosť v tomto smere ružová nebude. Snaha podobať sa mediálnym hviezdam, tzv. celebritám, agresívnym vzorom z počítačových hier zvlášť u detí, na ktoré rodina "zabudla", je vážnou protizbraňou v ich výchove.

Stranu pripravila: Andrea BOŽINOVSKÁ

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 5. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 10. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 10 247
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 454
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 618
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 404
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 295
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 3 137
 7. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 731
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 321
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 199
 10. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 1 674

Blogy SME

 1. Anna Milanová: Jeseň...
 2. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 7-9/12) - 8. časť
 3. Martina Kotúčová: Schovávaná na jistotu
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 5. Radúz Burčák: Peking a olympiáda ─ politika a šport
 6. Vlasta Žampová: Majského chalupa (07) Ako bol Žilinka zariaďovať veci pre Steinhubela
 7. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 8. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 778
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 8 548
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 773
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 700
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 303
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 452
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 086
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 023
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Bytovka na Drotárskej ceste v Bratislave, v ktorej si kúpil byt aj Michal Fico, syn Roberta Fica.

Šéf Smeru býva v prenájme u Muňka.


a 1 ďalší 12 h

Blogy SME

 1. Anna Milanová: Jeseň...
 2. Michal Šustek: Riešenia udržateľnosti dôchodkového systému (zvýšenie zodpovednosti jednotlivca 7-9/12) - 8. časť
 3. Martina Kotúčová: Schovávaná na jistotu
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (28.1. - 3.2.1922)
 5. Radúz Burčák: Peking a olympiáda ─ politika a šport
 6. Vlasta Žampová: Majského chalupa (07) Ako bol Žilinka zariaďovať veci pre Steinhubela
 7. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 8. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 778
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 8 548
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 5 773
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 700
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 303
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 452
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 086
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 023
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu