Korzár logo Korzár
Sobota, 29. január, 2022 | Meniny má Gašpar

ČAROKRUHY

Znalosti Gejzu Timčáka a Iva Sedláčka využívajú v jogových školách doma aj v zahraničíSavita joga pracuje s vnútornými energiami a pomáha vyladiť

Znalosti Gejzu Timčáka a Iva Sedláčka využívajú v jogových školách doma aj v zahraničí

Savita joga pracuje s vnútornými energiami a pomáha vyladiť telo, myseľ aj ducha

Klasická jogová škola na Slovensku sa iba zriedka prezentuje výraznou medializáciou, aj keď v niektorých oblastiach nemá konkurenciu. Napríklad tým, že využíva savita jogu, a to nielen na domácej pôde. Gejza Timčák a Ivo Sedláček pochodili dá sa povedať pol sveta, kde sa organizátori spoľahli na ich hlboké znalosti a schopnosti viesť adeptov či učiteľov jogy na kurzoch alebo seminároch. Iba nedávno sa vrátili z talianského Merana a švajčiarskeho Fribourgu, Zurichu a Lausanne.

Gejza Timčák je učiteľom jogy vyše tri desaťročia a zároveň prezidentom Slovenskej Asociácie jogy. Ivo Sedláček je kvalifikovaný hudobník, pričom päť rokov strávil v Indii, kde študoval klasickú hudbu u slávnych indických hudobníkov. Dlhšie sa venuje joge, a spolu s Gejzom Timčákom oživili a uviedli do praxe savita jogu.

Sedím so skríženými nohami a dýcham v snahe zachytiť rytmus bubna. Tomuto špeciálnemu dýchaniu sa hovorí kapalabhati. Je plytké a dynamické, s pravidelným sťahovaním brušnej steny. Živé bubnovanie by určite nebolo vhodné pri meditácii, ale takáto hudobná kompozícia podporuje udržať pravidelný rytmus nádychu a prudkého výdychu. Táto očistná procedúra má človeku pomôcť, aby pochopil a hlbšie prenikol do zmyslu očistnej pranajamy. Možno uplynulo viac ako 15 minút (čas stráca svoj zmysel), bubon vydal svoj posledný tón, ale rytmické dýchanie samovoľne pokračuje ďalej. Nežiada sa mi prestať, vnímam samú seba, ba skôr nevnímam je to iba rovnomerný rytmus dychu, ktorý sa o chvíľu má pretransformovať do celkom inej roviny. Áno, takto vyzerá predmeditačný stav.

Hudba, ktorej všetci v skupine podliehame, má osobitý charakter. Dominujú husle v rukách Iva Sedláčka, podporuje ich citera. Tóny huslí, ako sa zistilo, majú najliečivejšie a najblahodarnejšie účinky na všetky živé organizmy. Citera, ktorej sa venuje Gejza, má asi štyridsať strún, s možnosťou naladiť ich do rôznych stupníc. Zvukové efekty, ktoré vyludzuje, sa podobajú harfe.

Ivo po nejakej chvíli siahne po jednej z niekoľkých druhov zobcových fláut a Gejza sa sústredí na tenkostenné poháre rôznych veľkostí. Sú na stopkách, naplnené vodou do rôznej výšky. Hovorí sa im ladené poháre a patria k špecifikám tohto druhu hudby. Gejza ich naladí do zvolených tónov a mokrým prstom prechádza po okrajoch. Symbióza dominujúceho nástroja s pohármi má na človeka čarovný účinok. Moje vedomie pláva po hladine nevedomia a vstrebáva sa hlboko, hlboko. Tým však cvičenie nekončí, začína meditácia. Zčasti je sprevádzaná hudbou, neskôr prevláda iba hlboké ticho vnútra.

Táto skúsenosť je z celkom iného kurzu a na domácej pôde. Veľmi podobne to môže prebiehať aj kdekoľvek inde vo svete, ak Gejza s Ivom prijmú pozvanie organizátorov, tak ako to bolo nedávno v Taliansku a vo Švajčiarsku. Tam sa zišli budúci učitelia jogy, aby sa pod odborným vedením tejto dvojice zdokonalili vo všetkých oblastiach, ktoré joga v sebe obsahuje.

Ovplyvňuje hlbšie úrovne

"Ako by sme charakterizovali savita jogu?" nahlas sa zamýšľa Gejza Timčák, aby odpoveď bola čo najvýstižnejšia. "

Okrem bežných praktík sa kladie dôraz na špeciálne telesné, dychové a meditačné cvičenia, ktoré využívajú podporu živej hudby. Nie je to nič nové, vraciame sa k starým poznatkom, my ich iba oprašujeme." Ivo Sdláček rozvíja túto tému takto: "Savita joga pracuje s vnútornými energiami a môže nám pomôcť prečistiť, vyladiť a znovu aktivovať myseľ, telo aj ducha. Cesta savita jogy pomáha aj našej ceste k poznaniu."

Keď Gejza spolu s Ivom začali hlbšie študovať význam a praktické využitie védických mantier a originálneho ponímania klasických jogových techník, akoby pocítili možnosti využitia hudby a vibrácií rôznych zvukov. Takto došlo k znovuzrodeniu savita jogy. Tento celkom nový hudobný prístup sa stal účinným médiom, ktorý dokáže ovplyvniť hlbšie úrovne ľudského vedomia a psychiky.

Gejza, ako "starý" učiteľ hatha jogy, sa aj v zahraničí najviac sústreďuje na komplexný jogový program. S Ivom si však výborne rozumejú aj po hudobnej stránke. "Ivoš je vo svojom hudobnom vyjadrení unikátny," chváli ho Gejza. "Pri tejto živej hudobnej komunikácii treba pridať väčšiu hustotu do priestoru a tú dodáva Gejza," usmieva sa Ivo. Aj keď ide o improvizáciu, kde noty nie sú potrebné, má to svoje nepísané pravidlá. Veľa záleží na vnútornom prístupe a ponore do tónov, ktoré môžu mať aj liečivú silu.

Niektoré hudobné nástroje sú pre nás celkom neznáme, napríklad didžeridú so svojím hlbokým, zemským, vibrujúcim tónom. Alebo tibetské misy či tibetský zvon. Tanpury vyrobené zo špeciálnych druhov indickej tekvice alebo dreva. Ich zvuk neustále znie za stále sa meniacou hudbou.

Aký má savita joga konkrétny účinok na človeka? "Ľudia, ktorí prejdú takýmto vnútorným zážitkom, budú mať k cvičeniam, ktoré robili predtým, iný vzťah," prízvukuje Gejza. "Zistili, že je v tom niečo ako kód, skúsenosť, akú predtým nezažili. Celý proces vnútorného ladenia prebieha veľmi rýchlo. Dá sa to dosiahnuť aj bez hudby, ale za oveľa dlhší čas."

Emočný stav človeka v takejto situácii môže dospieť až do akejsi vnútornej očisty. Niekedy sa spontánne začnú rinúť slzy. Vyplavujú vnútorné napätie, uvoľňujú stresy. Niet v nich smútku, ba naopak. Sú prejavom vnútornej radosti a šťastia, že odchádza niečo, čo bolo kdesi hlboko a bolelo.

Mohli mať Solúnski bratia niečo z dnešnej charakteristiky?

Mená Cyril a Metod si už zvolí málokto

Najprv siahnime do významných rokov, keď sa tvorilo slovanské písmo a zveľaďovalo sa kresťanstvo. Kde by sme boli dnes bez misie Solúnskych bratov? Konštantín bol najmladší zo siedmich detí, medzi ním a bratom Metodom bol rozdiel 12 rokov. Napriek tomu bol jeho pozemský život kratší. Na sklonku svojho života vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Cyril. Ešte pred odchodom do vyšších sfér stihol vyzvať brata Metoda, aby sa vrátil na Veľkú Moravu a dokončil dielo, ktoré tam spoločne začali. Metod tak aj urobil a po strastiplných útrapách tam strávil ešte 10 rokov. Nemal ľahký život. Priazeň sa striedala s nepriazňov vtedajších mocipánov. Zomrel však ako vážený človek so všetkými poctami.

Čo bolo výstižnejšie krstné meno Konštantín, alebo neskôr prijaté Cyril? Cyril má osobné číslo 7. Býva tajomný, ťažko spoznateľný, jeho vnútorný svet je prístupný málokomu. Neustále čaká nejakú závažnú udalosť, má pocit, že je predurčený na veľké veci a hľadá. Stále potrebuje niekoho po svojom boku, lebo len tak dosiahne úspech. Neustále ho treba podporovať v dôvere voči sebe, čo mu pomôže presvedčiť sa o vlastných schopnostiach. Mohol niečo z toho mať aj Konštantín - Cyril?

Osobným číslom Metoda je 8 peniaze, čo signalizuje istú tvrdosť. Často máva sám so sebou problémy, ale vždy vie, kedy sa má venovať budovaniu vlastnej budúcnosti.Môže sa sťažovať a plakať nad svojimi nezdarmi, ale keď zacíti možnosť ísť dopredu a mať úspech, zrazu sa zmení na tvrdého bojovníka a nájde v sebe skryté zásoby energie. Úspech vie dosiahnuť veľmi rýchlo, ale ak sa nechá príliš ovládnuť citmi, dočká sa ho až v starobe.

Hra energií má pravidlá a je na nás, či ich chceme spoznať

Hľadajme cestu k podstate vlastného ja

Svet je hra energií. Má svoje pravidlá a kto ich pozná, kto vie odkiaľ a kam prúdia, splynie s vesmírnym prúdom hojnosti. Naše telo je vybavené piatimi zmyslami, ale je ešte veľa iných spôsobov vnímania. Záleží len od nás, či ich chceme rozvíjať a prečo. Náš život by mal viesť po ceste pravdy a dôjsť k podstate vlastnej bytosti, a tou je bytosť svetla a lásky. Táto cesta nie je schodná pre každého. Treba ju hľadať, objavovať, lebo je nenápadná medzi množstvom iných ciest, ktoré sú na pohľad neraz krajšie a lepšie upravené. Ak človek dokáže nájsť tú správnu cestu a má toľko síl, aby z nej odstránil tŕnie, za ktorým sa skrýva bohatší svet vo všetkých úrovniach bytia, nachádza netušené tiché radosti.

Svet nám ponúka mnoho ciest, ako spoznať samého seba. Jedna z nich je určená práve mne konkrétnemu človeku. Každý z nás je iný, ale pravda je len jedna a vždy súvisí s božskými energiami.Ak aj chybíme, môžeme sa vrátiť a po krátkom blúdení objaviť to, čo je pravé.

Na všetky problémy, aké kedy ľudstvo malo, sa nájde riešenie, ak ho človek naozaj hľadá. Kto som? Odkiaľ prichádzam? Kam kráčam? Čo je mojím poslaním tu na Zemi? Tieto najdôležitejšie otázky nášho bytia si zaslúžia odpovede, aj keď po nich pátrame celý život. Dá sa to len tak, že sa naučíme komunikovať so svojím vnútrom, so svojím vyšším ja a necháme sa ním viesť. Pracovať s energiami a pochopiť pravdu o sebe samom nám pomôžu dobrí učitelia. Postupne môžeme objavovať svet, ktorý bol doteraz za hranicou nášho poznania.

Fu psy ochránia domov pred zlodejskou energiou

Poradkyňa feng-šuej Silvia Gerecová upozorňuje na to, že v tomto roku bude podľa metódy lietajúcej hviezdy výrazne aktivovaná zlodejská energia a energia rôznych strát. Preto odporúča aspoň vchodové dvere a rizikové miesta na prízemí (balkóny, okná) ošetriť Fu psami.

Fu psy nazývané aj ako levopsy alebo chrámové levy sú silnou ochranou pre domov, ale aj pre biznis. Vo feng-šuej zohrávajú podstatnú ochrannú úlohu. Správne by mali strážiť náš domov pred vstupnými dverami domu alebo bytu.

Párik Fu psov predstavuje mužský a ženský princíp, tvorí rovnováhu medzi energiami jin a jang. Mužský Fu má pod labkou guľu a má byť umiestnený na ľavej strane, ak vychádzame von z dverí. Ženský Fu má pod labkou mláďa a má byť na opačnej strane. U nás však nebýva zvykom umiestňovať symboly pred dvere. Môžeme ich dať z vnútornej strany tak, aby odplašili každého, kto neprichádza s dobrým úmyslom.

Nápoje, ktoré predstavil G. Oshawa, neutralizujú kyslosť

Čaje banča a kukiča nás najviac harmonizujú

Ak chceme niečo urobiť pre svoje zdravie, môžeme si uvariť čaj banča alebo kukiča. Oba čaje sú v Japonsku, kde majú svoj pôvod, veľmi populárne. A niet sa čo čudovať, lebo nielen vynikajúco osviežia, ale majú skvelé vlastnosti. Banča sa vyrába z pražených vetvičiek a hrubých listov čajovníka, kukiča len z pražených vetvičiek.

Traduje sa, že keď farmári predali celú svoju produkciu čajových lístkov do miest, aby sa mohli uživiť, pripravovali si čaj iba z vetvičiek, ktoré im zostali. Dnes ho mnohí milovníci čaju považujú za druh s najjemnejšou a najbohatšou chuťou. Kukiča má len nepatrné množstvo kofeínu a zo všetkých zelených čajov je najzásaditejší. Obidva tieto čaje po vypití neutralizujú kyslosť, teda stabilizujú acidobázickú rovnováhu.

George Oshawa, objaviteľ makrobiotiky, ho pre západný svet predstavil pred 40 rokmi. Podľa neho je to najvyrovnanejší a najviac harmonizujúci nápoj, ktorý môžeme piť po celý deň. Pripravíme ich tak, že asi na 3 deci vody dáme lyžičku čaju a povaríme asi 10 minút. Potom scedíme. Lístky nevyhodíme. Ak do nich pridáme trocha čerstvých, môžeme ich použiť ešte dvakrát.

Stranu pripravila: Lea Gallová

Najčítanejšie na Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 2. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 5. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Na Oddelení klinickej biochémie vykonali cez 900-tisíc vyšetrení
 2. Ak sa chcete zotaviť po Covide, zamerajte sa na podporu zdravia
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 6. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 9. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 10. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 12 500
 2. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 3 994
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 3 643
 4. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 628
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 425
 6. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 3 359
 7. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 204
 8. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 3 060
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 146
 10. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 1 881

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Niektorí ľudia sú hetero, iní homo. Zvyknite si.
 2. Elena Antalová: Keď vyšla Cigaretka na dva ťahy a narodil sa Robo Džunko
 3. Jozef Sitko: Moje novinárske príbehy a príhody (3.)
 4. Ján Kinik: O čo Vám ide v tej RTVS?
 5. Štefan Vidlár: Čo sa nám dnes prihodilo
 6. Iveta Bakitová: Peru - pupok sveta Cusco a Machu Picchu
 7. Katarína Harvanová: ...a vaša ulica sa ako volá ?
 8. Roman Kebísek: Identifikovali portrét Margaret Lemonovej od barokového maliara A. van Dycka
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 14 422
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 136
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 6 017
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 837
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 664
 6. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností 4 349
 7. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 4 335
 8. Věra Tepličková: Čo dôležité sme sa dnes v jednej z diskusných relácií dozvedeli? 2 855
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Andrej Lúčny

Za 1 800 eur sa Ethosu podarilo vylepiť bilbordy aj zaplatiť online kampaň.


27. jan
Na snímke zo 16. novembra 2021 si britský minister obrany Ben Wallace (vpravo) podáva ruku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Legenda o rozpínavosti NATO len prikrýva úmysly Ruska. Nedajme sa zmiasť.


Ben Wallace 13 h
Radoslaw Sikorski

Rozhovor s Radoslawom Sikorským.


13 h

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Niektorí ľudia sú hetero, iní homo. Zvyknite si.
 2. Elena Antalová: Keď vyšla Cigaretka na dva ťahy a narodil sa Robo Džunko
 3. Jozef Sitko: Moje novinárske príbehy a príhody (3.)
 4. Ján Kinik: O čo Vám ide v tej RTVS?
 5. Štefan Vidlár: Čo sa nám dnes prihodilo
 6. Iveta Bakitová: Peru - pupok sveta Cusco a Machu Picchu
 7. Katarína Harvanová: ...a vaša ulica sa ako volá ?
 8. Roman Kebísek: Identifikovali portrét Margaret Lemonovej od barokového maliara A. van Dycka
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 14 422
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 7 136
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 6 017
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 837
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 664
 6. Matúš Lazúr: Kam nám uletia ceny nehnuteľností 4 349
 7. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 4 335
 8. Věra Tepličková: Čo dôležité sme sa dnes v jednej z diskusných relácií dozvedeli? 2 855
 1. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 2. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 5. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu